Místo nahlížení

Vložil Anonymous, 13. Červen 2014 - 21:58 ::

Nedokáže někdo vyčíst z

http://www.zakony.cz/…GNS20094540/

jaké je místo nahlížení podle zákona, nedohodnou-li se strany?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 14. Červen 2014 - 6:44
  V souvislosti s Vaším strohým dotazem Vás může ještě zajímat i §1179 NOZ. Je vhodné jej vyložit v souladu s uvedeným judikátem kde je k pojmu „seznámení se“ uvedeno:
  Spoluvlastník má též právo seznámit se s obsahem listin a záznamů týkajících se společné věci (s doklady, o které se vyúčtování opírá); bez tohoto práva by totiž právo žádat vyúčtování správy nemohlo plnit svůj účel. Právo seznámit se s doklady nelze chápat formálně, tedy jako právo na předložení dokladů za jakýchkoliv podmínek. Spoluvlastník spravující společnou věc splní povinnost předložit k vyúčtování doklady tehdy, pokud je předloží za podmínek umožňujících doklady řádně prostudovat, resp. pořídit si opisy či kopie. Může též předložit kopie dokladů (a náklady na jejich pořízení zahrnout do účtování), v tomto případě však musí umožnit porovnání kopií s originály dokladů. Pro způsob předložení dokladů nelze stanovit podrobná a vyčerpávající pravidla, vždy je třeba postupovat tak, aby byla umožněna účinná kontrola správnosti vyúčtování
  Z formulace pro použití v SVJ ale není jisté určení, zda mají kopie jít do „účtování“ SVJ nebo jen žadatele o podklady. Můj názor je že do účtování SVJ, protože tím bude SVJ nuceno k neobstrukčnímu, nízko-nákladovému způsobu zveřejnění (elektronická podoba + email nebo dálkový přístup).
   

  Neználek'

  Vložil Misme, 14. Červen 2014 - 7:27

  V dnešní době není problém jakýkoliv dokument převést do elektronické podoby. Požádala jsem tedy e-mailem, když tento způsob komunikace poskytovatel nabízí, o zaslání dat a v případě, že zaslat nelze, o info, kam konkrétně se zastavit. Žádost zůstala bez reakce. Vypravila jsem se tedy na cestu do hlavního sídla, na místě (resp. na dvou místech v různých lokalitách) vystála tři fronty (příliš mnoho zaměstnanců a nejspíše bez existence organizačního řádu, tedy vědomí, kdo co dělá).

  Překvapení: data měli pouze v elektronické podobě.

  Pozitivum: vytiskli mi je ochotně, zdarma a bez řečí.

  Negativum: pro mé kontrolní výpočty bude praktické data převést do ;-) elektronické podoby.

  Závěr: hodnotím postup jako neefektivní – přinejmenším já ztrácím čas, spolek peníze za materiál. Konstruktivní a dělné atmosféře nepříliš vstřícký postup také nepřispívá. Osvícený poskytovatel by si zajisté uvědomil, když je zřejmé, že vlastní kontrolní mechanismy nezafungovaly (nebo nefunguji?), že provádím audit ve své režii, tedy pro celek zdarma a že komplikace na mé cestě k potřebným datům nejsou ani v jeho zájmu.

  Vložil Neználek' (bez ověření), 14. Červen 2014 - 7:50

  no vidíte. Jste dobrým příkladem toho, jak vypadá OBSTRUKČNÍ PŘÍSTUP. Možná Vám nenaúčtovali zbytečný tisk kopií, protože je vyúčtují SVJ a možná proto, že jste se pěkně usmála… Vzpomeňte na to příští rok až budete podrobně „auditovat“ výdaje na správu Vašeho spolku.

  K emailovému zasílání dlužno uvést: pokud Vy nemáte osobní certifikát, pak bych Vám já coby poskytovatel umožnil pouze dálkový přístup nebo předání na technickém nosiči. Vysvětlení najdete v §13/1 zák. 101/2000.

  Neználek'

  Vložil Misme, 14. Červen 2014 - 8:19

  Já žádala o technická data, která použili k výpočtům rozúčtování a vyúčtování, tam paranoia zapotřebí není. Pokud jde o financování toho tisku, to víte, že máte pravdu, jde o pracovní aparát BD, takže z cizího nepoteče, když já jsem členem. Ale přístup k tvorbě kopií záleží na konkrétní osobě – když jsme loni vyžadovali kopii zfalšovaného zápisu členské schůze, nakonec jsme ji museli nafotit přes odpor místní „pracovnice“ foťákem a bylo nám dáno zřetelně na vědomí, že jsme překročili nějaký „mantinel“.

  Vložil lake, 14. Červen 2014 - 2:47

  Každá právnická osoba má své sídlo. To je povinně uvedeno v rejstříku. Pokud se strany nedohodly jinak (např. ve stanovách SVJ), obracíte se na právnickou osobu a očekáváte, že bude své povinnosti plnit ve svém sídle. Je logické předpokládat, že právnická osoba nebude převážet své účetní knihy a archivované dokumenty např. k Vám do bytu, nebo do kanceláře Vašeho advokáta. Pokud byste toto požadovala, šlo by o výkon práva šikanózním (obtěžujícím) způsobem a soud by Vám nevyhověl.

  Právo nahlížet nebylo v ZoVB nijak upraveno, ale pro tento případ lze vyjít analogicky z příslušného ustanovení NOZ:

  89/2012 Sb. § 1179
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  Zcela obdobně je uvedeno v ustanovení o spolku:

  89/2012 Sb. § 254
  (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

  lake

  Vložil Nahlížitel (bez ověření), 15. Červen 2014 - 9:37

  Kam přijdu, chci-li nahlížet „u osoby odpovědné za správu domu“, jak píšete?

  „Osobu odpovědnou za správu domu“ jsem nikdy neviděl.

  (Panelák, 21 bytů.)

  Vložil Neználek' (bez ověření), 14. Červen 2014 - 0:43
  Jde Vám o dotaz ohledně SVJ nebo jen obecné o právní rady? Ve zmíněném judikátu uvedeno: cit.
  Proto je třeba místo, ve kterém má být vyúčtování předloženo, určit podle § 567 odst. 1 obč. zák., ve kterém se uvádí: „Dluh se plní na místě určeném dohodou účastníků. Není-li místo plnění takto určeno, je jím bydliště nebo sídlo dlužníka“. V daném případě nebylo mezi účastnicemi nic ohledně místa předložení sjednáno, a tak je tímto místem bydliště žalované. Žalobkyní formulovanou žádost nelze považovat za řádnou výzvu k předložení vyúčtování, a ostatně i proto tomuto žalobnímu návrhu nebylo možno vyhovět.
  Neználek'
  Vložil Místo předložení vyúčtování (bez ověření), 14. Červen 2014 - 7:49

  Citovaný odstavec pojednává o místě předložení vyúčtování, jenom jde o to, jak mu rozumět. Jak mu rozumíte Vy?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".