Jsme povinni zaplatit daň za částku poukázanou městem na náš vznikající účet SVJ?

Vložil edulik, 12. Květen 2010 - 14:45 ::

Dobrý den,
prosila bych o informaci…jsme vznikající SVJ s 8 byt. jednotkami, které nám prodalo město.Jsme ve fázi, kdy jsme zvolili orgán za asist. notáře a nyní čekáme na Výpis z rejstříku společenství, abychom dále mohli si založit svůj účet atd. Na tento účet nám poté dle Kupní smlouvy poukáže město jednorázovou částku,a my nevíme jestli tato částka podléhá zdanění.Prosíme o radu, jak máme postupovat abychom neobešli finanční úřad…jedná se téměř o půlmilionovou částku..děkuji za odbornou informaci…edulik

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Richasrda (bez ověření), 12. Květen 2010 - 16:53

  Není ani tak důležité kolik, ale za co nebo na co Vám město pošle podle smlouvy.

  Předpokládám, že tento převod je ve smlouvě popsán.

  Doplňte ony důvody a můře být jasno, možná.

  Vložil edulik, 12. Květen 2010 - 18:12

  edulik …vracím se k dotazu ohledně daně za platbu města…v Kupní smlouvě je doslova psané…město poukáže po vzniku Společenství vlastníků jednotek domu č. 8O3 na účet tohoto Společenství částku 503.000 Kč jako nenávratnou, za účelem provedeníoprav domu čp. 8O3…takto je to uvedeno v Kupní smlouvě.
  Jelikož jsme teprve ve fázi vznikající SVJ, nemáme prozatím upřesněno, kdo bude správcem a kdo nám bude vést účetnictví…pozn. vše je v jednání…nevíme tedy, jak se s tím poprat a jak tuto situaci vyřešit…a zda-li tedy tuto částku jsme povinni zdanit fin. úřadu.
  V podstatě se nyní pereme se vším…bohužel a toto je jeden z problémů.
  Nevíme, jak se rozhodnout ohledně správcování, zda-je lepší, když jsme jen 8 byt. jednotek si správcování ohledně domu dělat sami a jen si externě nechat dělat účetnictví, nebo jestli je lepší si vše nechat externě dělat např. Bytovým družstvem…prosím za radu…děkuji předem – členka výboru

  Vložil Čotka (bez ověření), 13. Květen 2010 - 15:10

  Tímto ustanovením se mění sjednaná kupní cena. Skutečná kupní cena je potom rozdílem sjednané kupní ceny a Vámi popisované sjednané vratky.

  Čotka

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 15:14

  edulik
  z této odpovědi nejsem moudrá, otázka zněla, zda-li jsem povinni jako SVJ z této částky zaplatit daň FÚ

  Vložil Čotka (bez ověření), 13. Květen 2010 - 15:23

  Odpověď vycházela z toho, že částka vyplacená po provedeném převodu prodávajícím přechází zpět na kupujícího (byť by byla na účtu společenství). Jedná se tedy de facto o úpravu kupní ceny.

  Čotka

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 15:35

  …děkuji za odpověď..musím vám připadat jak negramotná…ale fakt jsme na začátku všeho a tohle je jeden z problémů…takže pokud to je úprava kupní ceny…dle vašich slov…a ta částka nám přijde na účet – je to téměř půl milionu…v Kupní smlouvě je uvedeno .....„že částka je poukázána na SVJ za účelem oprav domu“…můžeme si jako SVJ ty peníze rozkouskovat dle potřeby?.....mám na mysli použít třeba na náklady spojené se vznikem SVJ tj. notář…atd.. i když je tam uvedeno za účelem oprav domu…?děkuji Edulik

  Vložil Petr, 13. Květen 2010 - 17:26

  Stanovy Hospodaření společenství

  Čl. XVI – Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem

  (1) Společenství hospodaří s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu příspěvků na správu domu a pozemku, dále s finančními prostředky poskytovanými členy společenství na úhradu za služby spojené s užíváním jednotek a s dalšími finančními prostředky získanými v rámci činnosti společenství.

  • – – – – –

  Když to je určeno na opravu, tak bych je použil na opravu. To je „grant města“. Jinak by to mohl dárce (po udání) považovat za použití na jiné účely. Ptejte se města, jak se o darech usneslo vč. možnosti vrácení chybně použitých prostředků. Je to dost peněz, zařídíte se dle zde i dobře míněných rad a můžete mít problémy.

  Vložil Pavel, 13. Květen 2010 - 10:16

  Prosím opište přesně, co máte ve smlouvě s městem. Vypadlo Vám důležité slovo.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 12:55

  edulik

  co mám opsat, je to formulováno přímo z Kupní smlouvy…jaké slovo máte na mysli…

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 13. Květen 2010 - 13:27

  A nedalo Vám město náhodou ty peníze jako kompenzaci za to, že ve Vašich bytech neprováděli žádné opravy? Takže jste se dohodli, že Vám část peněz, které vybrala na nájemném, přepošle?

  Lenka

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 13. Květen 2010 - 12:57

  třeba půjčka ?!

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 14:08

  edulik

  …to není půjčka, ale částka,kterou nám poukáže město na náš vzniklý účet SVJ. Pro vysvětlení…prodej bytu s městem se táhl téměř 4 roky a jelikož nám slibovali vyměnit vodu do plastu, tak nájemníci/neboť voda byla v havar. stavu/ si to udělali na vlastní náklady s tím, že při prodeji bytů to bude zanešeno v Kupní smlouvě a město to zaplatí jednorázovou částkou /na 8bytů/ po uskutečněném prodeji na vzniklý účet Společenství vlastníků.A jelikož je v Kupní smlouvě uvedeno …doslova…město poukáže na účet Společenství částku…XY..jako nenávratnou, za účelem oprav domu…

  Vložil Pavel, 13. Květen 2010 - 15:30

  Pokud je ve smlouvě uvedeno pouze „poukázaná částka“ může se jednat nejspíše o dar nebo o slevu z ceny, která se uplatní po splnění podmínky provedení oprav.

  Dar by bylo nutné zdanit daní darovací.

  Sleva z ceny je výhodnější, nic by se nedanilo. Takové smlouvy jsem už viděl.

  Musíte zjistit skutečný úmysl a podle toho se zachovat.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 16:01

  …doslova opisuji z Kupní smlouvy…" Město Xy se zavazuje, že po převodu vlastnictví byt. jednotek na jednotlivé kupující, po zaplacení částky 630.000 Kč každým z budoucích kupujících a po platném ustanovení Společenství vlastníků jednotek domu xy, poukáže na účet tohoto Společenství částku 503.000 jako nenávratnou, za účelem provedení oprav domu xy......doslova opsáno…jaký z toho pochopíte tedy úmysl? Je to snížení kupní ceny anebo dar?…děkuji za trpělivost se začátečníkem…edulik

  Vložil Pavel, 13. Květen 2010 - 16:10

  Úmysl by měly znát obě strany.

  Rozdíl mezi darem a snížením kupní ceny je 7 procent z půl milionu.

  Určitě by šlo projednat s prodávajícím, že půl mega myslel jako motivaci k opravě domu a následné snížení kupní ceny. Když o tom učiníte zápis, mělo by to být dostatečné.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 14. Květen 2010 - 7:03

  Já si myslím, že by si tu částku mělo SVJ převést do "fondu oprav", protože město jim to dalo na opravy, které jim mělo provést a neprovedlo.
  Město to jako snížení kupní ceny asi účtovat nebude, pro ně to bude výdaj na neprovedené opravy v prodávaných bytech. (to by chtělo vidět jejich rozpočet)

  L.

  Vložil G.X, 13. Květen 2010 - 18:25

  Pane Pavle, přece jenom si říkám – smlouva je to sice mezi kupujícím bytu a původním vlastníkem, nicméně příjemcem peněz je nekdo jiný: SVJ=právnická osoba, tedy bude možné za této okolnosti obhájit ono snížení kupní ceny? G.X.

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 19:05

  děkuji za příspěvek, jsem zvědavá,jak se k tomu pan Pavel vyjádří…ten jeho příspěvek jste nyní dost zpochybnil…myslíte tedy, že bychom měli dodatečně s městem sepsat nějakou dohodu ohledně hospodaření s danými penězi na účet? Přijde mi zas trochu nesmyslné, že jako vznikající SVJ sice pro začátek budeme mít dost velký obnos na účtě, ale v podstatě, dle různých názorů...... s nimi si nebudeme moci dle potřeby hospodařit…co člověk to názor…ale co je pro nás určující?????děkuji za příspěvky Edulik

  Vložil Čotka (bez ověření), 13. Květen 2010 - 19:00

  Pane G.X.,

  odpovězme na otázku, čí jsou peníze, které jsou vedeny na účtu společenství. A je to jasné.

  Čotka

  Vložil vladislav, 13. Květen 2010 - 7:35

  Jestli máte osm bytů,bylo by nejvhodnější(bude-li adept,) zvolit pověřeného vlastníka.Úplně idealní by bylo,kdyby tento ochotný vlastník byl nejen pověřeným vlastníkem,ale zároveň by dělal i účetního SVJ,případně toto řešit získáním někoho,kdo by vedl účetnictví.Ne jako firma,ale smlouvou o dílo, nebo jinou smluvní formou. V našem SVJ to je řešeno tak, že výbor SVJ je současně správcem,máme na smlouvu sehnanou účetní a jeden z vlastníků je pomocný účetní(zajiš\´tuje podkladyx pro účetní,která provádí sumarizaci faktur,tedy výdej, sumarizaci plateb od vlastníků,tedy příjem.Pro roční vyúčtování záloh jí pomocný účetní připraví podklady kolik kdo z vlastníků zaplatil zálohově za teplo,TUV,SV, poplatek do FO,paušál za výtah a spotřebu elektriky na spol.prostorách(je­diné paušály podle počtu osob v bytě). Doporučuji,celá správa domu včetně odměn statut.orgánům nás příjde na cca26,–Kč/byt,měsíc, Najdete firmu,která to udělá levněji??

  Vložil edulik, 13. Květen 2010 - 9:28

  edulik

  děkuji za informace, jsme sice jen 8 bytů, ale zvolili jsme si řádně 3členný výbor…píšete dělat si účetnictví samo…ale ne každý na to má se do toho pustit, to je náš problém…Takže si myslíte, že bychom si správcování budovy, která nemá výtah zvládli sami, a jen účetnictví SVJ bychom si zadali externě ? Nebo je lepší, když oslovíme Bytové družstvo, které by vše, tedy i správcování dělalo pro nás? Jaké jsou výhody a nevýhody?Jaké máte zkušenosti? Dle čtených názorů, které nejsou jednotné si my-začínající SVJ nemůže vybrat a nevíme jak se rozhodnout, ty názory jsou různé…Kde vůbec máme začít? Dle dokumentace na dům jsme zjistili/ a nejsme v našem státě určitě sami/, že bývalý vlastník – tedy město, např. hromosvody – revize nedělalo nikdy, na hydranty naposledy v r. 2OO3 atd…takže neustále zjištujeme, co město zanedbávalo celá léta a my to musíme dát do kupy. Ale kde začít?Během 3 týdnů budeme teprve zakládat účet…na který nám město dle Kupní smlouvy poukáže částku na opravy domu.....co s tím, má se to zdanit?Kdo nám může poradit od čeho se odpíchnout, abychom nic nezanedbali?Je toho opravdu najednou moc a nikdo neporadí…starejte se sami…chceme mít vše v pořádku..

  Vložil Anonymous l (bez ověření), 13. Květen 2010 - 11:35

  Já si podle svých zkušeností myslím, že nejlepší je, když si správu dělá výbor sám. Nejsou to zase tak veliké starosti, jak se na první pohled zdá. (i když na začátku to vypadá dost hrozně...)

  A účetnictví bych zadala nějaké úč. firmě. Ceny se pohybují od 60,- Kč za jednotku a měsíc. Takže to není zase taková hrůza. (ideální je, když je v domě nějaká účetní, která se toho ujme, ale každý takové štěstí nemá)

  Lenka

  Vložil Petr, 13. Květen 2010 - 10:28

  Bych se ptal v okolí podobně malých SVJ, jak to dělají a na kolik je to vyjde. Najdete si je třeba na Aresu zadáním adresy z okolí. Ohledně revizí tu byla tabulka periodicity. Dále musí někdo věnovat čas výběrovým řízením. Pokud ale vyjde správa na hodně Kč na byt, tak se budou vlastníci divit, jak je to možné. Projděte si zdejší diskusi a soustřeďte na důležité věci – hlídat dlužníky včas ne po roce a déle, dělat řádně zápisy (zapisovatel, ověřovatel, plné moce) aby je nemohl někdo zpochybnit. Účetní musí umět řádně závěrku (viz bohatá diskuse). Pojistěte si dům. Pan Matějka zde uváděl potřebné dokumenty – viz Dokumenty SV, část přetiskuji

  „Doklady – dokumentace SVJ Vložil Matějka Jaroslav, 26. Listopad 2008 – 22:09 Vážená/ý Anonymous, Společenství si na činnosti pro výkon správy může sjednat jiné fyzické či právnické osoby, která za úplatu vykonávají sjednané činnosti. Základní dokumenty společenství vlastníků jednotek: 1.Prohlášení vlastníka 2.Stanovy společenství, pravidla pro příspěvky fond oprav), služby včetně způsobu rozúčtování, domovní řád, požární řád 3.Seznam – kniha členů společenství 4.Administrativní agenda (zápisy ze shromáždění, výboru, kontrolní komise, výpis z KN, smlouvy s dodavateli, smlouvy na výkon odborných činností, smlouva o pojištění, o účtu, o SIPU, o provádění odečtů a rozúčtování tepla, atd.) 5.Kompletní účetní agenda v souladu se zákonem o účetnictví a vyhláškou č.504/2002 Sb., včetně daňových a zaměstnaneckých podkladů 6.Technická dokumentace Matějka“

  Vložil Petr, 13. Květen 2010 - 8:21

  Při počtu 8 bytů se těžko najdou 3 lidé do výboru. Takže spíše pověřený vlastník. Zaleží, zda někdo v domě či okruhu známých umí účetnictví SVJ. Najděte si diskusi kdy si SVJ účtuje samo, např. softwarem ing. Klainové a pod. Uváděný příklad správa 26 Kč / byt je skutečně láce, ale asi ne při malém počtu bytů (26×8 = 208 Kč).

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".