Jednání orgánů právnických osob po 21.11.2021

Vložil Pavel, 20. Listopad 2021 - 22:56 ::

Na adrese

https://www.vlada.cz/…eni-1037.pdf

se lze dočíst, co nově vymyslel Mgr. et Mgr., MHA

16. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20 osob:

a)zakazuje se účast účastníkovi, který

i)vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,

ii)nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu

I/17

nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,

b)nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a) bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,

17.stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a)osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o

i)osobu do dovršení 18 let věku, nebo

ii)osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

iii)osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud

a.od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo

b.v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo

c.od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo

b)osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1 , za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;

písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno

i)léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

ii)léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c)osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Výše uvedené se tedy týká shromáždění/členské schůze kde je více než 20 osob.

Při větším počtu účastníků je potřeba

  • negativní PCR ne starší 72 hodin. Účast na shromáždění je podle vrchnosti volnočasová aktivita a tak se jedná o placenou službu, nebo
  • očkování (stačí vakcínou pro nouzové použití). Člověk může být i pozitivní na Covid, ale protože očkování bylo politicky prohlášeno za Tečku za Covidem, tak není politická vůle testovat očkované osoby, nebo
  • laboratorně potvrzené onemocnění s izolací. Pokud člověk prodělal bezpříznakové onemocnění, tak jsou mu protilátky k ničemu, protože chybí politická vůle protilátky uznávat
  • být osobou s kontraindikací evidovanou v ISIN.

Jako pamětník si pamatuji situaci v 9/2021, kdy se ještě mj. uznávalo:

  • PCR na 7 dní
  • antigenní test na 72 hodin
  • antigenní test na místě určený pro sebetestování laickou osobou.

Ale dobře už bylo.

Hezký den!

  • Koronavir

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 21:05

když chci nahlížet do materiálů SVJ, tak mi to zamítli se záminkou, že to nejde kvůli covidu. Přitom kancelář je a rozestupy m také.

jde se nějak bránit?

Vložil Nahlížel (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 21:13

„když chci nahlížet do materiálů SVJ, tak mi to zamítli se záminkou, že to nejde kvůli covidu.“ (Vložil Kouzelnik (bez ověření), 29. Listopad 2021 – 21:05)

Nahlížejte dálkově.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 21:21

jak?

Vložil Nahlížel (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 21:23

Hledejte dálkově odečitatelný vodoměr. Je tam právní definice slova dálkově i s vhodnými doporučeními.

Vložil Kouzelnik (bez ověření), 29. Listopad 2021 - 21:25

my ale nemáme takový vodoměr, rozuměj kompatibilní výbor SVJ

Vložil luluk (bez ověření), 27. Listopad 2021 - 9:27

Zapoměli zakázat zpívat. Už jsme poručili větu děšti, přišla doba poručit životu a smrti. S různými omezeními se bude žít do 60+, pak budeme žít věčně. Podmínkou je, že se musíme nechat opíchat, nejlépe každý měsíc. Tomu se říká genová terapie. musk.

Vložil MHA (bez ověření), 21. Listopad 2021 - 12:07

MHA = mistr správy zdravotní péče (Master of Healthcare Administration)

Vložil Chránil (bez ověření), 21. Listopad 2021 - 10:35

Jak se má chránit vlastník, který v zájmu svého zdraví se chce účastnit dálkově, a předseda to nechce umožnit?

Technický problém to není, řada akcí se koná buď výhradně dálkově, a nebo kombinovaně, tj. část účastníků se účastní na místě a část dálkově.

Vložil Pavel, 21. Listopad 2021 - 13:11

Chránile,

domnívám se, že byste museli změnit stanovy.

Já se také účastním dálkově mnoha akcí, ale většinou to pořádají profesionální školící agentury. Pochybuji, že by to technicky zvládl běžný předseda.

U nás jsme to vyřešili tak, že týden před shromážděním jsme uspořádali „konzultace“ k předloženým materiálům na jejichž konci byla většinou plná moc.

Pro ty co nepřišli na „konzultace“ a nechtěli/nemohli se účastnit shromáždění jsme zpracovali plnou moc se závazným stanoviskem pro zmocněnce, jak má hlasovat. Všichni měli k dispozici předem materiály a návrhy usnesení. Nic co není na programu se stejně prakticky nemůže hlasovat.

Za pár týdnů budeme mít místopředsedu vlády pro digitalizaci, třeba něco uzákoní. :-))

Hezký den!

Pavel

Vložil Chránil (bez ověření), 21. Listopad 2021 - 16:28

„Pochybuji, že by to technicky zvládl běžný předseda.“

Tak ať se zeptá svých dětí nebo vnuků, případně poradím. Nástrojů je dostatek, některé jsou uvedeny zde:

https://www.5nej.cz/…ro-webinare/

Fungují bezproblémově, žádné zvláštní znalosti ani vybavení nevyžadují, fungují i bez kamery (i když málokterý chytrofoun nebo notebook je bez kamery).

Vložil Justitianus, 21. Listopad 2021 - 9:13

Upozorňuji, že situace se neustále mění. Odkaz na dokument PDF uvedený panem Pavlem v úvodním příspěvku vede pouze na neplatný a neúčinný text bez právní závaznosti. Jde o pouhou přílohu k usnesení vlády ČR. Nejedná se tedy o řádně vydané mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

Toto usnesení vlády samo o sobě (ani příloha tohoto usnesení) nemá žádný právní účinek pro obyvatele.

Mimořádné opatření vydané ministerstvem a účinné ode dne 22.11.2021 je zveřejněno na webu MZ pod číslem jednacím MZDR 14601/2021–28/MIN/KAN.

Tímto mimořádným opatřením se ode dne 22.11.2021 ruší mimořádné opatření č.j. MZDR 14601/2021–27/MIN/KAN ze dne 5.11.2021.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".