Hlasování ve společenství

Vložil Anonymous, 26. Červen 2010 - 9:53 ::

Shrnuji názory, které zde byly vysloveny ohledně hlasování ve společenství.

Ve společenství se hlasuje podle:

(A) členů společenství;

(B) vlastníků jednotek;

© spoluvlastníků domu (spoluvlastníků společných částí domu).

Ke každné možnosti se dá najít kvalifikované odůvodnění. Zákon o bytech ku podivu jednoznačnou odpověď neposkytuje.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 26. Červen 2010 - 15:43

  Anonymous napsal: "Ke každné možnosti se dá najít kvalifikované odůvodnění. Zákon o bytech ku podivu jednoznačnou odpověď neposkytuje."

  Naopak, zákon o vlastnictví bytů jednoznačnou odpověď poskytuje. Je ovšem třeba si jej přečíst.
  Hlasují vlastníci jednotek, a to vahou spoluvlastnických podílů na společných částech domu.

  Tento podíl je pro každou jednotlivou jednotku uveden:
  - v Prohlášení vlastníka (§ 4 odst. 2 písm. (d) ZoVB), nebo
  - ve smlouvě o výstavbě (§ 17 odst. 5 ZoVB), nebo
  - v dohodě spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM,
  - v rozhodnutí soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo SJM.
  Takže pro zopakování:

  § 11
  (1) Společenství musí alespoň jednou ročně konat shromáždění. Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů.

  (2) Shromáždění je schopné usnášení, jsou-li přítomni vlastníci jednotek, kteří mají většinu hlasů; k přijetí usnesení je zapotřebí nadpoloviční většiny přítomných hlasů.

  (3) Při hlasování je rozhodující velikost spoluvlastnických podílů vlastníků jednotek na společných částech domu

  (5) K přijetí usnesení o změně účelu užívání stavby6) a o změně stavby^7) je zapotřebí souhlasu všech vlastníků jednotek. Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy^7a) a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek.

  § 13
  (1) Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

  § 15
  (2) (...) Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění

  ------------------------------------------------------------------------------
  lake

  Vložil lake, 26. Červen 2010 - 16:41

  Málem jsem zapomněl zdůraznit dvě odchylky:
  ZoVB v § 11 odst. 5 věta druhá a § 15 odst. 2 věta čtvrtá stanoví hlasování vlastníků jednotek podle prostého počtu kusů, nikoliv podle spoluvlastnických podílů na společných částech domu.
  Bývá to považováno za jeden z omylů zákonodárce. Kdo ví?

  lake

  Vložil František Voděnka (bez ověření), 26. Červen 2010 - 16:02

  Vlastník jednotky je současně členem společenství a spoluvlastníkem domu. Z toho, že tyto osoby zákon nazývá přednostně spoluvlastníky jednotky, neplyne, podle čeho se hlasuje.

  Naopak, dá se dovodit (ze zákona) i jiný způsob, jak zde již bylo ukázáno.

  Žádný judikát jste neposkytl.

  František Voděnka

  Vložil Tonda (bez ověření), 26. Červen 2010 - 16:00

  Tazatel se neptal kdo hlasuje, to stanoví jasně zákon (vlastníci jednotek), ale podle čeho. To zákon nestanoví.

  Nejprve si přečtěte otázku. S Vaším vícečetným členství jste zcela osamocen.

  Tonda

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".