Hasicí přístroje

Vložil Anonymous, 3. Září 2009 - 10:21 ::

Ahoj. Tak se tu už asi 4 hodiny trápím vyhledáváním příspěvků k hasičákům. Jsem z toho totálně vedle. Někdo tvrdí, že je musíme mít jako SVJ, někdo tvrdí, že je nemůsíme mít.

vyčetla jsem toto. Je nutné předem si uvědomit, že společenství vlastníků jednotek je právnická osoba zabezpečující plnění povinností na úseku požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“).

Požární ochrana? Nesmysl.Zákon o požární ochraně č. 133/1985 ve znění pozdějších předpisů § 2, odst. 2: Právnické osoby a podnikající fyzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Z výše uvedeného JEDNOZNAČNĚ a NEPOCHYBNĚ vyplývá, že zákon o požární ochraně se na společenství vlastníků NEVZTAHUJE. Společenství vlastníků jako právnická osoba dům nevlastní, dům je v podílovém vlastnictví fyzických osob-vlastníka možno ověřit v KN. Případné protiargumenty očekávám na uvedeném mailu.

Snažila jsem se vyhledat zákony i vyhlášky, ale tolik omáčky kolem toho bylo, že jsem se úplně ztratila. Je někde možné najít nějaký „výcuc“ nebo něco, kde to bude jasně napsané? Chci je dát u nás do vchodů, ale mám tam stabilní dva „oponenty“, kterým musím názorně ukázat, proč to dělám a z jakého důvodu. Moc děkuji. Alena

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Veduci, 6. Září 2012 - 13:47

  Zdravím,

  měl bych dotaz ohledně provádění revize HP po lhůtě. Jak se na takový HP bude technik tvářit?

  Vložil Andreas (bez ověření), 14. Září 2012 - 10:54

  Reviznímu technikovi je to úplně jedno, pro něj je to kšeft… Technik/OZO PO Vám to při kontrole PO v BD napíše do závad. Při nějakém problému(požár, kontrola) to pak HZS ocení(pokutou) a pojišťovna také(sníží plnění).

  Vložil Valach, 23. Květen 2011 - 17:20

  Problém je v tom, že mnoho obytných domů, nemá v pořádku svoji projektovou dokumentaci, včetně tech. zprávy PO, nebo požárně bezpečnostního řešení stavby. Mnohy bývalý vlastník tuto dokumentaci nepředá, nebo se za léta ztratila. Běžný postup je ten, že pokud máte po staru tech. zprávu Po a dům neprošel kolaudací, a vy nemáte v tech. zprávě PO uvedeny PHP ve společných prostorách, tak je tam mít nemusíte (ale vřele doporučuji). Pokud ale nemáte tech. zprávu PO, nebo požárně bezp. řešení, musíte postupovat dle platných předpisů a nainstalovat PHP ve společných prostorách a to na každých 200m2, jeden PHP.

  Vložil Andreas (bez ověření), 13. Červen 2011 - 14:57

  ČSN 73 0833 Budovy pro bydlení a ubytování -Budovy skupiny OB 2 – bytové domy mající více než tři obytné buňky – hasicí přístroje se umisťují:

  1. u požárních úseků určených pro skladování (sklípky apod.), je-li půdorysná plocha větší než 20 m2, a to vždy jeden (např. vodní) přístroj práškový na každých započatých 100 m2 půdorysné plochy;
  2. u strojovny výtahu, a to jeden práškový(6Kg) nebo sněhový přístroj(5Kg)

  A dále společné prostory dle Vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci § 2 (tj. na každých 200 m2 půdorysné plochy podlaží objektu jeden PHP(zpravidla práškový, viz vyhláška).

  Vložil damaska, 22. Září 2009 - 17:22

  Doporučuji paní zabývat se hasicími přístroji dříve než přijde kontrola ZHS. U nás byla a měla jsem z toho práci na 2 měsíce. Krom protipožárního řešení objektu… chtěli též doklad odbrníka o potřebné počtu ks hasicích přístrojů na objekt. Pokuty jsou značně vysoké! damaska

  Vložil Matějka Jaroslav, 5. Září 2009 - 16:37

  Vážená paní Aleno a ostatní,

  k 1.7. 2008 nabyla účinnosti vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují také na stávající stavby, tedy i pro SVJ. Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky stanovené v § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1.1. 2009).

  Matějka

  Vložil Mara01 (bez ověření), 3. Září 2009 - 11:41

  kazdy objekt musi mit vyresenou pozarni ochranu. Doporucuji se obratit na akreditovanou osobu v oblasti PO. Muze to byt technik PO nebo Odborne zpusobila osoba, ktera provede audit a navrhne reseni. Mozna by stalo za uvahu, zda se zabyvam PO jen proto, ze musim… Snad již ve vlastnim zajmu vybavim dum hasicimi pristroji. Pokud Vam v dome nebo i v byte zacne horet, jiste ocenite existenci hasicaku hned za Vasimi dvermi.

  Mara

  Vložil mara01 (bez ověření), 3. Září 2009 - 11:46

  a jeste detail:

  zakon 133/1985 § 2, odst. 2 Právnické osoby a podnikající yzické osoby plní povinnosti na úseku požární ochrany ve všech prostorách, které užívají k provozování činnosti. Za plnění povinností na úseku požární ochrany u právnických osob odpovídá statutární orgán a u podnikajících fyzických osob tyto
  osoby nebo jejich odpovědný zástupce. Provozuje-li činnost v prostorách
  více právnických osob nebo podnikajících fyzických osob, plní
  povinnosti na úseku požární ochrany na místech, která užívají společně,
  vlastník těchto prostor, není-li smlouvou mezi nimi sjednáno jinak.
  Součástí smlouvy musí být i určení osoby odpovědné za plnění povinností
  na úseku požární ochrany.

  Z toho jasne plyne, že pokud jste vedeni SVJ (tedy statutarni organ), pak mate povinnost vybavit hasicimi pristroji vsechny vyuzivane prostory. Tedy prostory spolecne

  Vložil Anonymous, 4. Září 2009 - 8:00

  Já se nechci vykrucovat z žádných povinností, ale chtěla bych vidět Vás, pokud byste tam měl pár „oponentů“. Už na mě vystartovali, že pokud jim nedoložím to a to, tak to předají policii(což klidně můžou,toho se nebojím).Šlo o to, že požadovali vyúčtování na A4 aby tam byl příjem-výdej=zůstatek. Prostě to chtějí tak, jak to bylo dřív. To jim nikdo nedá a nějaké podvojné účto je nezajímá. Takhle jim můžu předložit, že je to tak a tak, podle toho a toho zákona nebo nařízení. Jinak Vám děkuji za opravdu „vyčerpávající“ odpověď. Nemusel jste ztrácet se mnou čas, jiní by třeba poradili a bez ironie. Alena

  Vložil JarekSVJ, 14. Září 2009 - 16:09

  Aleno – ono by to chtělo aby u vás v domě vypuknul požár a nejlépe u jak vy píšete tzv.oponentů. A nebylo by čím hasit. Řeknu Vám jednu věc : Jsme třípatrový dům: přízemí a tři patra nad ním, 2 vchody v každém 12 bytů celkem 24. V každé polovině domu jsou 4 hasičáky v podlaží 1 a to střídavě vodní, práškový… celkem má svj 8 hasičáků, dále máme 4 hydranty 2+2 „ob patro“ . Každý rok máme revize těchto prostředků, tlakové atd. to samé i hydrantů, hadic, průběžně měním proudnice za novější…, nechal jsem vyměnit uzávěry u hydrantů za novější atd. Alčo a představ si , že to vše dělám teda děláme jsme předseda výboru bez nějakého schvalování vlastníků… Pokud by se našel nějaký kretén co by začal rozumovat na téma jestli je to potřeba atd. , nebo na téma revizí plynu a el. dám mu moji funkci k dispozici… Samozřejmě jde pouze o revize a bezpečnost. Jinak co si odsouhlasí vlastníci na shromáždění za opravy pokud na to máme – tak to je mě uplně ukradené. Jak říkal soudruh Lenin : hlas lidu – hlas boží…

  Vložil andre81, 15. Září 2010 - 14:30

  Díky za inspiraci, taktéž musím jeko místopředseda SVJ vysvětlovat lidem v domě, že tam ty hasičáky prostě musí být a už mě to nebaví. Jen prosím poraďte jak se hasičáky a vše ostatní dá zajistit proti odcizení. Máme sice na toto pojistku, ovšem každé běhání po pojišťovně je na dlouho. Díky Ondřej

  Vložil baca (bez ověření), 4. Září 2009 - 9:13

  Sleduji, že se tu směšuje řada faktů, zákonů a překrucují povinnosti SVJ. Pokud byla budova zkolaudována s daným systémem požárního zabezpečení, tak to tak zůstává a neexistuje zákonná povinnost cokoli dodatečně měnit (ani pro právnickou osobu – SVJ) dokud neprovádíte rekonstrukci. Ve společných prostorech se SVJ stará pouze o plnění požárních předpisů (dle toho zastaralého zákona o požární ochraně).

  Žádné hasicí přístroje tedy instalovat nemusíte, pokud tedy nebyly v původním projektu. Ostatně poraďte se s odborníky, například v rámci provádění revize PO.

  Vložil Ivca2 (bez ověření), 14. Září 2009 - 13:24

  Hasicí přístroje jsou jednou se součástí ochrany osob a majetku pro použití neškoleným člověkem v případě nouze – vznikajícím požárem. Podle Vašeho názoru nemají obyvatelé bytových domů mít k dispozici tento elementární prostředek k hašení požáru ve fázi rozvoje ? To na úvod. Jednoznačně stanoví povinnost právnických osob (SVJ je ze zákona vždy právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku s přiděleným IČ)vyhláška 246/2001 Sb. – obecně tam, kde nebyly vyžadovány projektovým řešením nebo výpočtem vždy jeden hasicí přístroj s náplní 6(10) kg na 200 m2 plochy. V případě bytových domů jde o společné prostory (všechny prostory v objektu SVJ mimo plochu jednotlivých bytů).

  Vložil Petr, 4. Září 2009 - 12:25

  Mně odpověděli v prosinci 2008 z Hasičského záchranného sboru (odd. kontrolní činnosti) takto: „povinnosti pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby dle zvláštních předpisů i fyzické osoby které jsou majiteli obytných domů. … § 5, § 6 a §17 zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. … se jedná zejména o udržování volných únikových komunikací, přístupu k hlavním uzávěrům energií, udržování instalovaných požárně bezpečnostních zařízení a věcných prostředků požární ochrany – přenosných hasicích přístrojů v provozuschopném stavu a pod. Majitel objektu ze zákona zodpovídá za zajištění požární bezpečnosti společných prostor, kde je možný i výkon státního požárního dozoru formou kontroly dodržování předpisů o požární ochraně (kontroly nelze provádět ve vlastních bytových prostorách). Další podrobnosti zákon o požární ochraně neřeší a jsou předmětem nájemních smluv a vnitřních stanov nebo statutu“.

  Vložil . (bez ověření), 4. Září 2009 - 19:15

  Hasičský záchranný sbor jasně napsal, že za zajištění požární bezpečnosti společných prostor ze zákona zodpovídá majitel objektu (a nikoliv správce objektu nebo snad dokonce statutární orgán správce).

  Děkuji panu Petrovi za ujasnění, které povede k ukončení řady diskusí zde vedených.

  Vložil lake, 5. Září 2009 - 10:03

  1. Zákon č.133/1985 Sb. o požární ochraně neobsahuje v textu NIKDE slovo "majitel".

  2. Naopak zákon obsahuje povinnosti PRÁVNICKÉ OSOBY (bez bližšího určení), což může jistě být jak vlastník nemovitosti, tak i její správce (§§ 5,6 zákona č.133/1985 Sb.).

  3. SVJ je právnická osoba a jejím předmětem činnosti je správa domu (§§ 9/1, 9/14b zákona o vlastnictví bytů). Za SVJ jedná její statutární orgán.

  4. Pokud je skutková podstata trestného činu naplněna jednáním kolektivního orgánu společnosti, jsou za tento trestný čin odpovědny jednotlivé fyzické osoby. Jde především o statutární orgán společnosti, který se bude z trestného činu zodpovídat.
  A ještě znovu dodám, že člen statutárního orgánu odpovídá za škodu celým svým majetkem.

  lake

  Vložil Pavel, 5. Září 2009 - 0:19

  Souhlasím s tím, že zákon povinnosti ukládá přímo majitelům, ale mám jiný názor na to, jak to tito majitelé budou zajišťovat.

  Podle mého názoru lze z § 1/1 a § 9/1 ZoVB dovodit, že povinnosti spoluvlastníka budovy bude za něho zajišťovat SVJ. Pokud je bude zajišťovat SVJ, tak je to zejména výbor SVJ. Z toho mi vyplývá i odpovědnost výboru.

  Pokud to není jasné z uvedených ustanovení, lze to dovodit z „ducha“ zákona. SVJ je takové rozhraní mezi vlastníkem a okolím vlastníka. Stejně tak jako je prakticky neproveditelné aby si jeden vlastník zajišťoval částečnou dodávku osvětlení společných prostor, tak je prakticky neproveditelné, aby jeden vlastník zajišťoval přímo své povinnosti plynoucí z požárních a jiných předpisů. Proto vznikají SVJ.

  Samozřejmě by to asi šlo lépe do příslušných předpisů napsat, ale jsme v ČR. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Anonymous, 4. Září 2009 - 13:15

  Petře díky. Takže je jasné, že hasičáky být musí. Alena

  Vložil Báča (bez ověření), 4. Září 2009 - 23:48

  Paní Aleno, odkud jste prosím proboha vyčetla schematizující tvrzení „hasičáky musí být“? Co má znamenat? Příspěvek pana Petra žádnou takovou informaci neobsahuje, pouze říká, že máte-li přístroje instalované ve společných prostorách (byly kolaudovány), musíte je udržovat a provádět revize, což dá rozum. Stejně jako vše ostatní v daném příspěvku. Na to se ani není třeba ptát.

  Ach jo, někteří předsedové výborů SVJ a správci nejen že logicky nepřemýšlí, ale asi ani neumí číst nebo zpracovat informaci. Bohužel, nesetkávám se s tím poprvé :-(. Ale co, běžte a instalujte si na každé patro nejméně automatizovaný hasební systém, ať z Vás má jeho dodavatel radost.

  Vložil Mara01 (bez ověření), 4. Září 2009 - 13:59

  Aleno, jsem take predseda SVJ a z vlastni zkusenosti mohu poradit, ze s ostatnimi vlastniky se nema prilis smysl vybavovat. Proste udelejte to co povazujete za korektni. Pokud se jim neco nebude libit, pak maji revizni komisi, kde mohou pozadat o prezkoumani. Predpokladam, ze mate nejakeho zpravce. Pokud budou chtit videt ucto, odkazte je na nej. Mohou vas z funkce sesadit, ale toho bych se nebal. Ono o pozici predsedy zase az takova tahanice neni. Takze vysledek – se cleny druzstva se prilis nese*rte

  Vložil xilef (bez ověření), 5. Září 2009 - 9:30

  Znám takové předsedy výboru SVJ. Chovají se jako majitel celého domu a přilehlé galaxie. Povinností ostatních členů SVJ je podle nich pouze platit, platit a „držet hubu“. Pak se hrozně diví, jsou-li odvoláni, případně je proti nim přímo vedeno trestní řízení.

  Vložil Mara01 (bez ověření), 4. Září 2009 - 14:02

  sakrblé – správce. To je trapne…

  Vložil Petr, 23. Září 2009 - 9:38

  Pravda je, že každý by měl mít zájem na zabránění požáru. Viz také debaty zda řidič má mít povinně hasicí přístroj, či nikoli. Zákon to nepřikazuje. Viz včerejší TV příspěvek o vznícení auta plus 4 okolní auta.

  Zákon 133/1985 uvádí pravnické a fyzické osoby. Společenství spravuje společné části, jde o to co deleguje na správu a co si ponechá.

  Rorumněl jsem tomu tak, jak píše baca, 4. Září 2009, že hasicí přístroje v novostavbách. Velmi podobný byl problém požárních hlásičů, když nedávno byly obyvatelům hlavně panelových domů vnucovány z heldiska zákona či vyhlášky zbytečně hlásiče, a za přemrštěnou cenu.

  Kdo má obavy ze žalob či hádek, tak tvrzení či vývod p.Matějky o platnosti vyhlášky 23/2008 lze ověřit u příslušného požárníka.

  Vložil Hasič (bez ověření), 23. Září 2009 - 9:53

  Detektory kouře zbytečné v žádném případě nejsou. Podle místní potřeby je vhodné je doplnit dalšími detektory (methanu, kysličníku uhelnatého, rozbití skla ad.).

  Vložil Petr, 23. Září 2009 - 10:29

  Podotýkám, že jsem napsal „z hlediska zákona“. V původním dotazu šlo o to, zda se má výbor obávat odpovědnosti za vzniklé škody, pokud staré budovy nemají hasicí přístroje (či příp. detektory). Hasicí přístroje nemíváme, ale na naši odpovědnost, ani v rekreačních objektech.

  Vložil Hasič (bez ověření), 23. Září 2009 - 12:11

  Teď je akce v Makru na hasicí přístroje, doporučuji poořídit, i do rekreačních objektů.

  Vložil Matějka Jaroslav, 23. Září 2009 - 13:44

  Vážení,

  pozor na to, aby takové hasící přístroje bylo možné SERVISOVAT a ZKOUŠET firmou v místě vašeho domu.

  Doprava z druhé strany republiky pro servis vám úsporu během dvou let prodraží.

  Matějka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".