GDPR směrnice, smlouva, souhlas

Vložil Pavel, 6. Květen 2018 - 10:17 ::

SVJ aktuálně v čísle 4/2018 obsahuje:

  • vnitřní směrnici SVJ k ochraně OÚ
  • smlouvu mezi správcem a zpracovatelem
  • souhlas se zpracováním OÚ

Publikovaná Vnitřní směrnice po úpravě může být vhodným podkladem pro zpracování vlastní směrnice. Bohužel část textu je bezmyšlenkovitě přejata z GDPR i když pro ČR nemá prakticky žádné uplatnění. Např. v čl. I/6 se píše o „agentuře nebo jiném subjektu“ což je opsáno z čl. 4/9 GDPR. Tyto pojmy jsou uváděny v jedné rovině s „fyzickou a právnickou osobou“ a tak není jasné, co by taková agentura mohla vlastně být, když není ani fyzickou ani právnickou osobou.

Smlouva mezi správcem a zpracovatelem je uváděna jako dodatek ke smlouvě o správě nemovitostí. To považuji za velmi nepraktické, protože smlouvu o správě nemovitostí včetně změn by mělo schvalovat shromáždění podle § 1208/h NOZ a kvůli tomu svolávat shromáždění je podle mého názoru nerozumné. Navíc obsah smlouvy mezi správcem a zpracovatelem je dán čl. 28/3 GDPR. V poznámce č. 5 se uvádí, že rodné číslo lze ve vztahu ke společenství vlastníků používat pouze se souhlasem subjektu údajů. To je zřejmá nepravda u zaměstnanců SVJ.

Jako třetí vzor se uvádí souhlas se zpracováním osobních údajů. Jak jsem již uváděl v našem SVJ žádný souhlas se spracováním OÚ nemáme a nebudeme mít. Vystačíme si s čl. 6/1/b, 6/1/c a 6/1/f GDPR.

Bohužel další vzory uvedená tiskovina neobsahuje.

Hezký den!

    Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.