FVE a převod zisku do FO

Vložil Pavel, 7. Květen 2024 - 12:27 ::

Ve vláknu

https://www.portalsvj.cz/…tovoltaika-1#…

se uvádí:

"V pojistkové skříni jsou nožové pojistky 3×50A, 3×100 a 3×125A. V projektu řešící rekonstrukci elektroinstalace je, že přívod z DS je kabelem AYKY 3×120+70 a „stoupačka“ je 4Jx70mm. Dodavatelům elektro projektant tento stav zhodnotil pozitivně.

Když správně motivujete lidi, tak zázraky nejsou až tak těžké. ;-)

O ztrátě DPI nevím a upřímně, ani nepřemýšlím. Jako dodavatel EE bude zvolen dominantní dodavatel. Osobně jsem sice koketoval se spotem (ten by také byl přes dominantního dodavatele), ale nakonec to odložím na později/salámová metoda.

Sloučením elměrům člověk skutečně přijde o svobodu co se týče výběru dodavatele. Odpojení bych do toho netahal, protože to musí za vlastníka provést vždy ten, komu elměr patří. Vlastník bj může dát pouze podnět k de/montáži.

Co se týče přebytků do sítě, jsou dvě možnosti:

 • inkasovat za ně peníze, ale teď všichni dodavatelé berou pouze spot, což by při záporných cenách znamenalo za přebytky platit nebo
 • nechat je distributorovi a tím neřešit vypořádání s vlastníky (za mne bych to udělala formou, že je to zisk SVJ = převod do FO, tak jako to je u příjmu úroků z finančních prostředků)"

Přispěvatel nevysvětlil, co je FO.

Často se pod FO nesprávně myslí přijatá dlouhodobá záloha na opravy (účet 955).

Nebo se pod pojmem FO myslí fond ze zisku (účet 911).

Nebo se pod pojmem FO myslí úplně něco jiného.

Nejde jen o nějaký lingvistický problém.

Peníze na účtu SVJ patří SVJ a proto i úroky z tohoto účtu patří SVJ.

Pokud někdo rozhodl peníze SVJ ve formě úroků převést ve prospěch členů SVJ, tak vznikne daňová povinnost u členů SVJ. A je jedno, zda prospěch z úroků budou mít členové v nepeněžní podobě např. formou oprav společných částí nebo zda se peníze vyplatí v penězích. Nebo zda se z fondu ze zisku bude platit něco ve prospěch členů SVJ např. opravy.

Obdobně jako u úroků je potřeba postupovat i v případě zisku z FVE. Pokud se zisk z FVE použije ve prospěch členů SVJ, vzniká u členů SVJ daňový problém. Je pochopitelně řešitelný, ale musí se o něm vědět.

Hezký den!

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Clen (bez ověření), 7. Květen 2024 - 16:30

  Peníze ze zisku členů SVJ se započítají na výdaje členů SVJ ve zúčtovacím období.

  Až pokud by vznikl nějaký kladný rozdíl, neboli zisk, formálně příjem, tak by bylo na pořadu dne mluvit o zdanění anebo snad ne?

  Protože příjmy a výdaje se vzájemně ruší, to platí pro všechny příjmy a výdaje, vyjma paragrafu 6 zaměstnání v závislé činnosti.

  Vy jste daňový poradce účetní, nebo kdo?

  Vložil Pavel, 7. Květen 2024 - 18:38

  Člene,

  jsem předseda výboru, který se snaží si udržet rámcový přehled o právu, účetnictví, daních, technice, dotacích atd. v tom legislativním chaosu, kdy kdejaký hejhula může navrhovat a schvalovat zákony a to i protiústavní cestou.

  Pokusím se vysvětlit, na co jsem upozornil v úvodním příspěvku.

  Mějme sadaře (SVJ), který má v sadu jabloň (účet v bance).

  Časem jabloň urodí jablka (úroky).

  Komu patří jablka (úroky)? Nepochybně majiteli jabloně (SVJ).

  Sadař se rozhodne jablka věnovat kolemjdoucím (členům SVJ).

  Moudrý stát tento dar považuje za předmět daně. Sice by jablko osvobodil, ale předmětem daně je.

  Obdobné je to v situaci, kdy by SVJ vyplácelo peníze, které mu patří, členům SVJ. Bude mj. záležet na výši darovaných úroků.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Užitek (bez ověření), 7. Květen 2024 - 20:03

  Prosím vynechte abstraktní metafory, a uveďte reálný příklady, jinak mě z toho začne bolet hlava :-)

  Děkuji za pochopení.

  Úroky z bankovního účtu právnických osob jsou defaultně bez srážkové patnáctiprocentní daně (narozdíl od bankovních účtu fyzických osob nepodnikajících), pokud vím.

  Ale – zda a za jakých okolností lze užitky z majetku bytového domu (Umístění zařízení na domě, příjem z pronájmu společných prostor, …) započítat na náklady na provoz bytového domu?!

  To je to, oč tu běží!

  Vložil Justitianus, 8. Květen 2024 - 10:16
  • Užitek napsal: „… užitky z majetku bytového domu …“

  To je fatálně chybná úvaha. Neexistuje nic, co by se mohlo nazývat „užitky z majetku bytového domu“. Bytový dům není osobou, nýbrž nemovitou věcí. Tedy nemůže vlastnit žádný majetek. A samozřejmě nemůže mít žádné „užitky“.

  Je třeba umět rozlišovat: a) užitky vlastníka jednotky, b) užitky spoluvlastníků společné části domu, c) užitky právnické osoby SVJ.

  • Užitek napsal: „… zda a za jakých okolností lze užitky z majetku (…) započítat na náklady na provoz bytového domu?!“

  To je velmi jednoduché. K započtení postačí jednostranné právní jednání, jestliže obě strany si vzájemně dluží stejné částky a není mezi nimi sporu o existenci a výši obou závazků. Dluhy pak zaniknou započtením.

  Ale zjevně se mýlíte, pokud se domníváte, že započtená částka není Vaším příjmem pro účely daně z příjmu. Zánik vzájemných závazků započtením samozřejmě má daňové účinky – naprosto stejné, jako byste ty peníze dostal na ruku, nebo převodem na bankovní účet.

  Pane Užitku, Váš omyl spočívá také v tom, že se domníváte, že stát ponechá bez povšimnutí dar, který dostanete od SVJ nebo od kohokoliv jiného. Není tomu tak. Jakýkoliv přijatý dar může být zdaněn (a to i opakovaně), splňuje-li podmínky stanovené hrabivým státem. Výjimky pro bezúplatné (nepeněžní, naturální) plnění mezi vlastníky jednotek jsou obsaženy v 1992/586/§4a/o. Dary od SVJ však od zdanění osvobozeny nejsou.

  Justitianus

  Vložil Pavel, 8. Květen 2024 - 7:34

  Užitku,

  SVJ je zvláštní typ právnické osoby, který má i zvláštní typ zdanění.

  U SVJ se uplatňuje srážková daň u úrokových příjmů. Dříve byla 19%, v rozporu s programovým prohlášením současné vlády je od roku 2024 zvýšena na 21%.

  Pokud mají členové SVJ příjmy z pronájmu společných částí, tak by měli dostat od SVJ potvrzení o výši příjmů a výši výdajů přiřaditelných k těmto příjmům. Tyto příjmy a výdaje jsou předmětem daně u členů SVJ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Plnění programového prohlášení (bez ověření), 8. Květen 2024 - 8:42

  Plnění programového prohlášení vlády, která má vlastní Poslaneckou sněmovnu, Senát, prezidenta a Ústavní soud je např. zde:

  https://www.fridaysforcarscz.eu/…plene-sliby/

  Vložil Hubert (bez ověření), 7. Květen 2024 - 18:49

  … ale pripsane uroky jsou jiz zdanene …

  Vložil Pavel, 8. Květen 2024 - 7:27

  Huberte,

  máte pravdu, že připsané úroky jsou v SVJ již zdaněné 21% daní.

  Ale to státu nevadí v tom, aby vyplacené peníze členům SVJ učinil dalším předmětem daně. Záleží na vyplacené částce. Ta se musí testovat.

  Je to podobné jako u a.s. nebo s.r.o..

  Nejdříve se zisk zdaní v a.s. a s.r.o. daní 21% a potom se vyplatí dividenda resp. podíl na zisku, který je opět zdaněn.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".