Fond oprav a SVJ

Vložil J.Corse, 24. Únor 2013 - 12:04 ::

Dobrý den. Jsme společenství vlastníků bytového domu kolaudovaného v roce 2000. Každý měsíc posíláme peníze do FONDU OPRAV, do FONDU ÚDRŽBY a do FONDU SPRÁVY. Na návrh nového výboru bylo v roce 2010 odhlasováno zvýšení všech fondů s tím, že nevyčerpané prostředky se budou vždy převádět do dalšího roku. Od této doby však nebylo z FONDU OPRAV nic čerpáno, neexistuje dlouhodobý ani krátkodobý plán oprav, nemáme ani finanční plán. Jak se zachovat, když nesouhlasím s tímto stavem? Je možno přestat posílat peníze do FONDU OPRAV, když nevím, na co jsou určeny? A co s penězi, které tam již jsou naspořeny? Děkuji za radu. J.Corse

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 24. Únor 2013 - 17:54

  Pane Corse, vezměte rozum do hrsti: pokud od počátku neexistoval důvod k platbám, proč tedy platíte naslepo? Pochybuji, že byste byl nyní úspěšný při zpětném vymáhání čehokoliv. Kdo naslepo zaplatil, dal tím konkludentní souhlas. Nemá šanci si to dodatečně rozmyslet.

  Pokud máte nějaké tři fondy, požádejte výbor o doložení, že jejich cíl, způsob naplňování a účel užití byly řádně schváleny shromážděním. Pokud to nedoloží, pak žádné fondy nemáte a Vy sypete peníze do černé díry. Víte alespoň, zda na tyto hromádky hradíte zálohy, nebo příspěvky, nebo dary?

  lake

  Vložil kosir, 24. Únor 2013 - 17:14

  Neustále se zde diskutuje o bytí a nebytí FO. FO dejure neexistuje a ZoVB tento termín nezná. Vlastníci platí zálohy na správu tak, aby, mimo jiné, „…byly kryty předpokládané náklady, které,bude nutno vynaložit … i v dalších letech“ (§15,odst. 2). A to je, podle mého názoru defacto FO. Samozřejmě, že vše by mělo být požehnáno usnesením(i) shromážděním vlastníků, stanovami atp. Rozumná SVJ si vedou a řádně evidují FO nejen pro „předpokládané náklady“, ale i operativně pro nepředpokládané. ( Havarie kotlů, oprava střechy aj.)

  Vložil Úvěr (bez ověření), 24. Únor 2013 - 16:33

  Máte povinnost přispívat na náklady na správu ve skutečné výši, tj. teoreticky ve výši:

  Náklady_připa­dající_na_Vás_za­_toto_období = Váš_spoluvlas­tnický_podíl x náklady_za_ce­lý_dům_za_toto_ob­dobí

  Reálně nelze přispívat na průběžné náklady, protože se je typicky dozvíte až s určitým zpožděním, takže v praxi se postupuje takto:

  Váš_zálohový_přís­pěvek_na_sprá­vu_za_toto_ob­dobí = Váš_spoluvlas­tnický_podíl x náklady_za_ce­lý_dům_za minulé_období

  Jediné, co potřebujete znát, jsou náklady skutečně vynaložené na správu za minulé období. Vzhledem k tomu, že nemáte žádný plán, nejste povinen podle zákona hradit více. Postup dobře funguje i v případě, že nedostáváte roční vyúčtování nákladů na správu a není Vám sdělován Váš zůstatek na zálohách na správu. Pokud jste již v minulosti hradil více než činily skutečné náklady na správu, jste oprávněn nevyčerpanou část záloh požadovat zpět, resp. tuto částku započíst na své příspěvky.

  Úvěr

  Vložil xxxxxxxxxxx (bez ověření), 24. Únor 2013 - 13:14

  fonde oprav neexistuje, nic neposílejte

  Vložil Petra19, 24. Únor 2013 - 13:34

  Jasně, přestaňte platit a naběhne k Vám snad brzy exekutor ! Přečtěte si důkladně stanovy VAŠEHO společenství a prostudujte zápisy ze shromáždění společenství. Dojděte si prohlédnout doklady, za co se ve Vašem domě utrácí peníze, vybírané na opravy, správu atd… Někdy to nemusíte třeba ani zaregistrovat, že se muselo něco opravit.

  Vložil Petra19, 24. Únor 2013 - 13:04

  jste si jistý, že se žádná drahá oprava nepřipravuje ? Také vybíráme prostředky – zálohy na opravy a čerpáme jen minimum, protože máme v plánu hodně drahou opravu, kterou budeme dělat na etapy cca 3. roky.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".