Členka výboru prodala byt

Vložil Anonymous, 11. Září 2022 - 17:35 ::

Podle stanov členem výboru může být pouze vlastník bytu. (Není tam nic o tom, že by takovýto požadavek měl člen výboru splňovat pouze v okamžiku volby.)

Členka výboru byt prodala. Je nadále zapsaná v rejstříku SVJ a nadále funkci vykonává.

Co nastane teď?

  • Členka výboru bude nadále platně vykonávat svou funkci, neboť je zapsaná v rejstříku SVJ. Jenom jí nebude možné znovu zvolit.
  • Jednání členky výboru bude neplatné, protože pozbyla funkce členství ve výboru současně s pozbytím vlastnictví bytu. (Kdo to kdy kam nahlásí?)
  • Jiná možnost.

Děkuji znalejším, zejména těm, kdo takovou situaci již řešili.

  • rejstřík SVJ
  • výbor

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 12. Září 2022 - 18:51

Anoymous, diskutující petrsvj napsal nesmysl. Nerozumí problematice a snaží se uvést Vás v omyl.

Je třeba vyjít ze znění vašich stanov. Máte asi ve stanovách taxativně vyjmenováno kdy zaniká funkce člena výboru (smrtí, ztrátou svéprávnosti, odvoláním, písemným vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období, …).
Nemáte-li ve stanovách výslovně uvedeno že funkce člena výboru zaniká (mimo jiné) pozbytím vlastnictví jednotky v domě, pak ta osoba je stále členem výboru. 

Podle § 155 odst. 1 platí, že „ztratí-li člen voleného orgánu po svém povolání do funkce zákonnou způsobilost být členem voleného orgánu, jeho funkce zaniká; zánik funkce právnické osobě oznámí bez zbytečného odkladu“.
To však platí pouze pro ZÁKONNÉ podmínky pro výkon funkce. Neplatí to tedy pro podmínky uvedené pouze ve stanovách!

Obdobně zákon řeší člena výboru který se ocitl v úpadku (a tím přestal splňovat předpoklad pro výkon funkce). Podle § 153 odst. 3 platí, že zůstává i nadále členem statutárního orgánu, rozhodl-li ten, kdo člena voleného orgánu povolal, poté, co se o osvědčení úpadku této osoby dozvěděl, že má ve funkci setrvat“. Z uvedeného plyne, že zánik funkce nenastává automaticky, nýbrž že osoba setrvává ve funkci. Novou situaci pak posoudí příslušný orgán a rozhodne (v SVJ je tímto orgánem shromáždění).

Takže vyčkejte na rozhodnutí shromáždění. Pouze shromáždění je oprávněno rozhodnout zda členka výboru setrvává ve funkci i po prodeji své jednotky.


Z hlediska třetích osob je Vaše možnost A správně. Jestliže je osoba zapsaná v rejstříku jako člen výboru, pak navenek je členem výboru. Stav zapsaný v rejstříku je rozhodující i pro banku, pro smluvní partnery, pro soudy, atd.

Pokud jde o vnitřní poměry mezi členy výboru – to byste se jich musel zeptat zda toto vůbec řeší a případně jak to řeší. Možná že to neřeší vůbec. Statutární orgán nepochybně má dostatečný počet členů k rozhodování i bez té jedné osoby. Nebo čekají na termín příštího shromáždění na kterém se věc vyřeší (potvrzení ve funkci, nebo volba nového člena výboru). Možná se dotyčná osoba vzdala funkce a oni už kooptovali náhradníka. To si musíte, tazateli, zjistit sám.

  • Petrsvj k tomu přidal ještě další totální pitomost: „Ono to sice bude všechno nelegální a později to bude uznáno jako neplatné …“

To samozřejmě není pravda. Petr má příliš bujnou fantazii. Naopak podle občanského zákoníku platí:

§ 166
(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.
§ 167
Právnickou osobu zavazuje protiprávní čin, kterého se při plnění svých úkolů dopustil člen voleného orgánu, zaměstnanec nebo jiný její zástupce vůči třetí osobě.

Justitianus

Vložil ? (bez ověření), 12. Září 2022 - 20:18

O jaké protiprávní činnosti píšete, pane Justitiane?

Sám jste napsal, že v diskutovaném případě zůstane bývalá vlastnice členkou výboru. Je tak pojmově vyloučeno, aby samotným výkonem své funkce členky výboru konala protiprávně.

Vložil Justitianus, 12. Září 2022 - 22:48
  • „? (bez ověření)“ se táže: „O jaké protiprávní činnosti píšete, pane Justitiane?“

Pišu o té protiprávní činnosti kterou zmínil petrsvj, když zde napsal: „Ono to sice bude všechno nelegální a později to bude uznáno jako neplatné“. Netuším co kokrétně měl na mysli. Takže Vaši otázku položte diskutujícímu petrsvj. Ne mně.

Justitianus

Vložil Nechápavá (bez ověření), 12. Září 2022 - 20:15

„Je třeba vyjít ze znění vašich stanov. Máte asi ve stanovách taxativně vyjmenováno kdy zaniká funkce člena výboru (smrtí, ztrátou svéprávnosti, odvoláním, písemným vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období, …). Nemáte-li ve stanovách výslovně uvedeno že funkce člena výboru zaniká (mimo jiné) pozbytím vlastnictví jednotky v domě, pak ta osoba je stále členem výboru.“ (Vložil Justitianus, 12. Září 2022 – 18:51)

To je zajímavá teze, pane Justitiane.

Tedy v případě, že ve stanovách není k tomuto nic, tak i po té, co člen výboru zemře, ztratí svéprávnost, je odvolán, písemně se vzdá funkce, uplyne mu funkční odbobí, jeho funkce nezaniká. Rozumím tomu správně?

Vložil Justitianus, 12. Září 2022 - 22:47
  • Nechápavá se táže: „Rozumím tomu správně?“

Ne, nerozumíte tomu správně. Nenapsal jsem nikdy a nikde nic z toho co uvádíte v posledním odstavci. Ty pitomosti jste si vymyslela sama. Vaše přezdívka je vskutku přiléhavá.

Justitianus

Vložil petrsv, 11. Září 2022 - 18:17

Beeee je správně. Členství jí automaticky zaniklo. Správně byste měli svolat schůzi Shromáždění a zvolit nového člena výboru. Ale jestli je zbytek výboru plně funkční, není nutné to hrotit, stačí bývalé člence odebrat práva. Faktem ovšem je, že jestli toho ona bude chtít zneužít, má teď ideální období. Ono to sice bude všechno nelegální a později to bude uznáno jako neplatné, ale těch starostí kolem toho… Proto bych doporučil zvolit nového člena a co nejdřív poslat na soud obojí najednou – zápis nového člena i výmaz bývalé členky. Můžete tam ale poslat výmaz bývalé členky hned, akorát že každá změna v Rejstříku stojí 2 tis. Kč. Poslat na soud to může kdokoliv, ale myslím, že je to práce výboru.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".