Blíží se sankce za nesplnění nové povinnosti pro vlastníky bytových domů či SVJ

Vložil Pavel, 25. Říjen 2023 - 17:28 ::

23.10.2023 re­dakceTZB-INFO DOPORUČUJE

Povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy platí od r. 2020. První kontroly měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023. Od ledna bude splnění kontrolovat SEI. Více na konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů 1. 11. v Praze.

Od kdy a na základě čeho platí povinná kontrola systémů vytápění pro bytové domy? Povinná kontrola kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie v budovách byla zavedena již novelou zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Původně se týkala pouze kotlů na spalování paliv o jmenovitém výkonu 20 kW a výše a neplatila pro rodinné domy, byty a stavby pro rodinou rekreaci (pokud nesloužily výhradně k podnikatelským účelům). Tato povinnost byla zavedena do zákona jako implementace Směrnice EP a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

To se změnilo další novelou zákona o hospodaření energií z roku 2020, která vycházela ze Směrnice EP a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Pro které otopné systémy bytových domů tedy v současné době platí povinná kontrola systémů vytápění?

Podle novelizovaného znění je nyní povinná kontrola systémů vytápění budov se jmenovitým příkonem nad 70 kW a platí pro všechny budovy, u kterých je součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií vyšší jak 70 kW. Pro obytné budovy se uvažují pouze zdroje, které zásobují teplem více než jednu jednotku. Povinnost provádět kontroly systémů vytápění ukládá všem vlastníkům budovy či společenstvím vlastníků jednotek § 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií.

„Povinnost se týká všech bytových domů, které mají spalovací zdroje, ale i elektrické vytápění a tepelná čerpadla, ale i bytových domů s centrálním zásobováním teplem, kde se počítá s přípojným výkonem odběrného místa. Povinnost začala platit od března 2022. Na provedení kontroly měly domy rok. Do 1. 3. 2023 měla být kontrola provedena a od 1. 1. 2024 se bude kontrolovat splnění povinnosti,“ říká v rozhovoru Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec, energetický specialista, výkonný předseda APTT a člen redakce TZB-info.

Co přesně znamená povinná kontrola na místě a kdo ji může provádět?

Náležitosti kontroly jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce č. 38/2022 Sb. o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání, podle které je povinnost provádět tyto kontroly pravidelně, a to v intervalu nejméně jedenkrát za 5 let. Kontrolu smí provádět pouze energetický specialista, který je ke kontrole autorizován Ministerstvem průmyslu a obchodu. Seznam autorizovaných energetický specialistů je uveden na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu ČR s typem oprávnění: „kontrola systémů vytápění“.

„Kontrola probíhá vícestupňově, to přímo nařizuje vyhláška. Nejdříve proběhne setkání s majitelem objektu, kde se předají podklady, např. PENB, podklady k otopné soustavě, zpracuje se plán kontroly. Následně proběhne vlastní kontrola všech přístupných částí otopné soustavy,“ popisuje proces Zdeněk Lyčka.

§ 6a zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

Samotnou kontrolou jako takovou to nekončí, jaké jsou další povinnosti a jak dlouho kontrola platí?

„Jako výsledek vznikne zpráva o kontrole, kterou energetický specialista nahlásí do systému ENEX. Samozřejmě zprávu předkládá specialista také majiteli objektu (objednateli). Kontrola platí 5 let,“ říká Lyčka.

První kontroly podle § 6a zákona měly být provedeny nejpozději do 1. 3. 2023, tedy do jednoho roku od doby nabytí účinnosti Vyhlášky č. 38/2022. Za nesplnění povinnosti lze vlastníkovi budovy či společenství vlastníků jednotek udělit podle § 12a zákona pokutu až do výše 200 000 Kč.

Datum: 23.10.2023

Autor: redakce

Zdroj:

https://vytapeni.tzb-info.cz/…-domu-ci-svj

  • EED

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 25. Říjen 2023 - 19:29

Pane Pavle,

můžete pro nás shrnout, co tím moudrý zákonodárce sleduje a co nám to přinese?

Vložil jaroš (bez ověření), 27. Říjen 2023 - 7:27

A proč tu otázku nepoložíte přímo zákonodárci? P. Pavel není jeho mluvčí, ani to nestvořil.

Vložil Občanka. (bez ověření), 27. Říjen 2023 - 14:38

„A proč tu otázku nepoložíte přímo zákonodárci?“ (Vložil jaroš (bez ověření), 27. Říjen 2023 – 7:27)

Ráda. Napište, jak. Děkuji.

Vložil Pavel II (bez ověření), 29. Říjen 2023 - 14:57

Těch se můžete ptát. Z dikce zákona je ovšem zřejmé, že se jedná o implementaci nařízení evropské komise a evropského parlamentu. To by byla zřejmě jejich odpověď.

Vložil Pavel, 26. Říjen 2023 - 8:36

Vlastníku jednotky,

kontrola přinese energetickým specialistům business a vo to tu de.

Dovolím si dát odkaz na krátké video, ve kterém mj. zazní:

1)Platí to i pro bytové domy, které jsou napojeny na centrální vytápění

2)Bude kontrola všech přístupných částí systémů vytápění tzn. zdrojů tepla, otopné soustavy a otopných těles

https://vytapeni.tzb-info.cz/…-domu-ci-svj

Pokud ještě platí Ústava, tak nevím jak by se kontrolor dostal ke kontrole otopných těles v bytě. § 1183 NOZ nejde zřejmě použít. Takže zkontroluje několik radiátorů na chodbách, sepíše zprávu a pošle fakturu.

Hezký den!

Pavel

P.S.

Oxymóron „moudrý zákonodárce“ mi připomenul má školní léta, kdy jsme probírali Otokara Březinu s jeho „svítáním na západě“.

Vložil Vlastník jednotky (bez ověření), 26. Říjen 2023 - 8:38

Má vlastník jednotky v této souvislosti nějaká práva – účastnit se kontroly, vznášet dotazy a námitky, nahlížet do listin, obdržet zprávu o kontrole?

Má vlastník jendnotky v této souvislosti nějaké povinnosti?

Vložil * (bez ověření), 26. Říjen 2023 - 11:07

Má, samozřejmě že má. S informacemi, které získá má nakládat eticky a ne o nich vykládat nesmysly, jak se mnohdy děje.

Vložil Hubert (bez ověření), 25. Říjen 2023 - 21:45

… prece zamestnanost.

Uz ted je hromada vysokoskolaku, kteri obtizne hledaji uplatneni na trhu prace. Cim vice potrebne prace budou delat roboti, musime hledat alternativni zamestnani, aby se lide zabavili.

Jo a neco to bude stat, tak zase bude trosku tlak na zvyseni mezd, aby kupni sila byla zachovana… i na to take budem muset nekoho zamestnat, aby nam to dokazal vysvetlit tak aby nas to nena*alo.

Vložil Vyběrčí daní (bez ověření), 26. Říjen 2023 - 2:38

a my budem lítat jako drábové, aby jsme to z těch daňových poplatníků vybrali zpět.

Ješte doladit, že ty dvě či ctyři trubky do budovy z teplárny jsou zdroj podle § 2 č. 38/2022 Sb, aby se mohli zapojit i panelové domy.

Vložil , (bez ověření), 25. Říjen 2023 - 18:59

Následně proběhne vlastní kontrola všech přístupných částí otopné soustavy. Co se rozumí pod pojmem přístupná část topné soustavy? To znamená, že polezou i do bytu? Nejdříve proběhne setkání s majitelem objektu. To znamená co, se všemi vlastníky? Asi nemáme co dělat.

Vložil Hubert (bez ověření), 25. Říjen 2023 - 21:39

Povinnost se nevztahuje na budovy, pro jejichž řízení je instalován automatizační a řídicí systém

Dnes je uz skoro bezne, ze je nekde nejaka regulace, tj automatizační a řídicí systém. Vyresi se nejakym zpusobem ukladani dat u jednodussich systemu.

Vložil All (bez ověření), 26. Říjen 2023 - 2:03

Ještě před 50-ti lety futrovali mimo jiné i naši slavní disidenti lopatama koks do kotle. Pak se to začalo někde předělávat na hořáky s mazutem či naftou a tam se pak začala objevovat regulace.

Dokonce i velké teplarny už budovy vytápí ekvitermě, jsou zde on-line systémy, spotřeba se měří – vzorkuje každou chvilku kalorimetry na patě budovy. Dokonce i u kotlu na pevna paliva se objevuje automatizace a regulace. Ti které zasobuje teplarna teplem, maji regulované ekvitermní výměníky.

Dle vyhlášky č. 38/2022 Sb § 9, postačuje doplnit tabulky automatizační a řídicí systém budovy.

Vložil * (bez ověření), 26. Říjen 2023 - 6:52

To nejsou aktivisti EU, to jsou zdejší političtí tupci, kteří vždycky příposraně dovedou k dokonalosti sám o sobě „dokonalý výplod“ té samozvané komise.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".