Anténa na internet na střeše domu

Vložil RomanG, 11. Leden 2011 - 17:20 ::

Dobrý den.
Na střeše mám již cca 8 let umístěnu malou soukromou anténu na příjem internetu (nikomu dosud nevadila, nic nepoškozuje, nic neruší, nikomu a ničemu nepřekáží). Tehdy nebyla oficiálně schválena instalace. Nyní jsem ji chtěl zlegalizovat, ale předseda svolal schůzi na den, kdy jsem se nemohl zúčastnit a odhlasovali její odstranění. Zdůvodnění žádné. Chtěl bych se bránit. V domě je rozvod kabelové televize a bylo mi doporučeno se připojit k internetu přes kabelovou televizi. To ale nechci.
Mám k tomu několik otázek:
1.Je někde v zákonech uvedeno, že tam ta anténa nesmí být?
2.O povolení umístění antény rozhoduje kdo a kolika hlasy? Střecha je asi společný prostor?
3.Existuje nějaká legislativa (telekomunikační zákon), která by mi pomohla obhájit příjem internetu touto anténou?
4.Mohu nějak zpochybnit rozhodnutí dané schůze? Označit ji za zmanipulovanou?
5.Bylo mi sděleno, že pokud ji do určitého termínu neodstraním, provede odstranění specializovaná firma na mé náklady - mohou mi sáhnout takto na soukromý (byť zatím nelegálně umístěný) majetek? Napsal jsem žádost o posunutí termínu odstranění a zdůvodnění rozhodnutí k odstranění-bez reakce.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil NAP (bez ověření), 3. Březen 2013 - 12:14

  pane KoKoS.. co jiného než zneužití vlastnického práva pro omezení jiného vlastnického práva je hlasování o odstranění antény ze střechy? :]

  Je snad apel na zákon A jiný v případě A než v případě B? Nebo vše co není dle vaší vůle je klička? Nekličkujete náhodou sám?

  Vložil RomanG, 13. Leden 2011 - 17:59

  Děkuji všem za reakce a spoustu podnětů. Situace se o trochu posunula. Předseda s "partou" z baráku (tedy žádná odborná firma) se pokusili o odstranění antény. Naštěstí jsem to včas zjistil a upozornil jsem je na potencionálně nezákonné jednání s rizikem poškození cizí věci a možným požadavkem o náhradu škod. Došlo k velmi pohnuté diskuzi, ale zatím nepokračovali v pokusech o odstranění, nicméně se nechali slyšet, že to riziko podstoupí - asi by bylo dosti obtížné dokazování rozsahu škod, kdyby na věc přišlo. Pro klid v baráku asi nakonec ustoupím a anténu si sundám, byť si stále myslím, že ta schůze byla zmanipulovaná předsedou proti mně a já tak opravdu nemohl hájit svá práva, protože jsem se v daném termínu nemohl zúčastnit. Opravdu je to šikana z jejich strany. I ta se ovšem špatně dokazuje. Vlastníci si tedy odhlasovali, že na střeše žádná anténa nebude a basta. Ve své aroganci ani výbor nereagoval na žádost o posunutí termínu odstranění do jara, kdy bude vhodnější klima. Prostě musí to okamžitě pryč.
  Jen pro upřesnění - anténa nebyla napájena ze společných zdrojů, nic nepoškozovala - umístěna na zdi vyústění větracích šachet a kabel vedl větrací šachtou - volně visící - prostě ve vší šetrnosti.
  Na ten telekomunikační zákon jsem se ptal proto, že kdyby platil, tak bych mohl požadovat umožnění připojení k internetu přes anténu a tudíž i umožnění jejího umístění na střeše, ale nevím, jestli by se nebránili, že se mohu připojit k internetu přes kabel. TV. Jestli mám právo na WIFI alternativu dle toho zákona.
  Jen ještě k tomu zmanipulování schůze:
  Doslechl jsem se, že předseda uvedl schůzi slovy:"Vidíte, všichni si to zařídili, aby na schůzi přišli, jen pan Roman ne!" a to jsem je několikrát žádal o posunutí termínu schůze, že se zúčastnit nemohu a na pořadu jednání je i bod, který se týká osobně mě. A také "prý" uvedené hlasování proběhlo ve stylu: "...kdo souhlasí, aby tu anténu odstranil?..." - což je vyloženě navádějící otázka a těžko někdo zvedne ruku proti, i kdyby mu to v tu chvíli bylo jedno. Ale v zápise to je samozřejmě jinak.

  Vložil lake, 13. Leden 2011 - 19:12

  Pane Romane,
  návod k postupu jste dostal. Zda jej využijete je na Vás.

  Možností zmanipulování hlasování se nezabývejte. Pokud bod „odstranění antény“ byl uveden v pozvánce, pak hlasování proběhlo řádně, avšak podle mého názoru je neplatné pro rozpor s dobrými mravy. To byste ovšem musel namítat u soudu do šesti měsíců. Při tom můžete soud požádat o vydání předběžného opatření, kterým se SVJ přikáže zdržet se odstranění antény.

  Telekomunikační zákon Vám dává právo, abyste umístil na budovu anténu (i mnohem rozměrnější než Vaše WiFi) k příjmu koncesovaného vysílání rozhlasu a TV. Vlastník domu je povinen její instalaci strpět, stejně jako vedení od antény do vašeho bytu. Může jít o vysílání pozemní či družicové. Podrobnosti a seznam stanic je na webu RRTV. Internetový příjem se do toho pokud vím zatím nezapočítává.

  Máte tedy ještě jinou možnost:
  Vyberete si některou z rozhlasových či TV stanic, kterou nezajišťuje vaše společná anténa, ani poskytovatel kabelového připojení. (opět podotýkám, že může jít o vysílání pozemní, nebo družicové). Seznam je zde: http://www.rrtv.cz/…le/index.htm . Podmínkou je pouze, aby v místě byl signál „dostatečné kvality“. Pak oficiálně požádáte o umožnění instalace Vaší antény či paraboly, nebo obojího. Vlastník budovy je povinen Vám to umožnit, viz § 104 zákona č. 127/2005 Sb..

  Nu a na stožáru této rozměrné antény se jistě najde i místo pro Vaši WiFi… (Do antény nemusíte příliš investovat, postačí jakýkoliv použitý kus snesený ze střechy. Beztak bude jen „na oko“.)

  Výsledek:
  Na střeše bude ještě větší koště, než Vaše malá WiFi anténa. Vy se budete denně smát předsedovi do očí. Vlastníci jedotek se pak mohou chodit ptát předsedy, jak to myslel a co svou odstraňovací akcí vlastně dosáhl.

  lake

  Vložil KoKoS (bez ověření), 14. Leden 2011 - 9:36

  To je (další) lakův návod na obcházení zákona, zneužití práva, postupem proti dobrým mravům.

  KoKoS

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 14. Leden 2011 - 7:51

  lake uvedl: „Nu a na stožáru této rozměrné antény se jistě najde i místo pro Vaši WiFi… (Do antény nemusíte příliš investovat, postačí jakýkoliv použitý kus snesený ze střechy. Beztak bude jen „na oko“.)“

  Tak toto jistě nelze doporučit. Pan Roman vydá nemalé peníze, aby splnil všechny podmínky, které si SVJ vymyslí, umístí na střechu svoji anténu pro příjem některého vysílání. A pokud SVJ bude muset ustoupit takovému nátlaku, pak si jistě pohlídá, aby na anténě „na oko“ nebylo právě ona anténa pro příjem WiFi. Nehledě na to, že je to opět návod jak podvádět a prosazovat svoje zájmy nad zájmy většiny.

  Vložil Anonymous25 (bez ověření), 12. Leden 2011 - 10:42

  Tážete se na přidávání věcí do společných částí domu nebo na ně. Lake Vám odpověděl, že tak můžete činit bez jakýchkoli souhlasů.

  Zajímavější je otázka odebírání předmětů se společných částí domu, nebo jejich pozměňování. Podle stejné logiky tak rovněž můžete činit bez jakýchkoli souhlasů.

  Takže např. Váš soused se může připojit na Vaši anténu. Zda Vám ponechá Váš příjem zachován či nikoliv záleží pouze na jeho libovůli.

  Ať žije lakův pořádek.

  Vložil Logg (bez ověření), 15. Červenec 2016 - 9:43

  Většina bývá ale banda závistivých nepřejících hlupáků nebo nezaujatých seniorů, kteří zvednou ruku pro cokoliv. Rozumím zmíněným problémům.

  Vložil Anonymous 26 (bez ověření), 12. Leden 2011 - 11:38

  nonymou 25 kecáte nesmysly, to je ale váš problém. Lake má pravdu!

  Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 6:03

  Osobně bych se zaměřil bych se na obsah ZoVB

  • §13/3 (…Úpravy, jimiž se mění vzhled domu, může vlastník jednotky provádět jen se souhlasem všech vlastníků jednotek…) a 
  • §11/5 (…Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek…)

  Nemám za to, že svévolná instalace (tj.stav ne ve shodě s §11/5 (kterého jste si zjevně i Vy sám vědom požadavkem na „legalizaci“ po 8-smi letech)) čehokoli (i bagatelního… záleží na úhlu pohledu) lze po čase označovat, tím kdo tento stav způsobil, za „narušení pokojného stavu“ nebo porušováním LZPS

  (pokud by tomu tak snad mělo být – potřebovalo by to podrobnější výklad než jen citace „1.vní a poloviny 2.hé věty“ – celé znění 2.hé věty: „Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.“ – v tomto případě tedy dle mého laického názoru: §11/5).


  V našem SVJ si také bývalý předseda nainstaloval soukromý SATelit na střechu SVJ – na zateplenou část (7-podlaží; plochá střecha; SAT-telit není vidět než tak, že na střechu vylezu a neví o něm než ten kdo „má nějaký zájem na střeše“)


  Za nastíněné situace tvrdíme, že „nečinost“ spolu-Vlastníků (kteří o stavu doposud (do zjištění!) nevěděli) nelze vykládat po proběhlé době (od instalace proběhly minimálně 3-roky – nemůžeme to zjistit přesně ale je to doba jakou již není bývalý předseda ve funkci) za konkludentní souhlas s tím, že by se mohl bývalý předseda dovolávat „pokojného stavu“ když se nyní snažíme jeho SATelit odstranit s poukazem na poškození společných částí domu a recipročně se dovoláváme předchozího „pokojného stavu“ jež byl narušen tehdy novým „nepokojným“ stavem :)))?

  Šlo by jistě cokoli – s tím však (jen někteří) Vlastníci nesouhlasí, dle mého mínění oprávněně. Uvádíte: „..nikomu dosud nevadila, nic nepoškozuje, nic neruší, nikomu a ničemu nepřekáží…“ – tomu rozumím jako Vašemu náhledu. Z Vaší věty „…Tehdy nebyla oficiálně schválena instalace. Nyní jsem ji chtěl zlegalizovat, ale…“ mohu dovodit pouze, že nebylo tehdy vůbec předložena k hlasování Vámi provedená instalace (nelze tedy dovodit zda jste měl nebo neměl nějaký „NE-oficiální souhlas“)

  Že s tím ostatní nesouhlasí dali najevo hlasováním. Jestli proběhla diskuze či neproběhala není relevantní – přijaté „usnesení“ zakládá zjevně na tom, že stav – i když možná ne přímo protiprávní – nebyl schválen a Vlastníky vystavuje do situace „strpět nadále“ svévolné jednání a zřejmě se jim tato svévole příčí (i když to nevyjářili „důvodovou zprávou“ k vydanému usnesení).

   rivr

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 7:47

  K argumentaci pana rivr:

  Ve svém příspěvku Anténa na střeše domu 6 jsem se vyjádřil, že platí v případě, že anténa wifi nenarušuje vzhled domu, tedy § 13 odst. 3 by se neuplatnil. Lze předpokládat, že většina sousedů vůbec netušila, že na střeše je nějaká anténa, dokud se to nezačalo na shromáždění projednávat.

  I kdyby snad došlo ke změně vzhledu domu před osmi lety: vlastník stavby zůstal zřejmě po celou tuto dobu nečinný, takže vznikl pokojný stav; jde přesně o případ podle § 5 ObčZ, což už jsem napsal. (Podle výkladu ministerstva vnitra pokojným stavem je takový, který trvá minimálně šest týdnů.)

  Snaha použít § 11 odst. 5 je zcela mimo mísu: anténa samozřejmě není "modernizací, rekonstrukcí, stavební úpravou nebo opravou" společných částí domu, takže argumentace tímto ustanovením postrádá věcný základ. Jak vidno - kdo chce psa bít, hledá si jakoukoliv hůl.

  Pan rivr dokonce označuje pokojné užívání věci jedním ze spoluvlastníků za "svévolné jednání". Musím připomenout, že právo užívat svůj majetek patří k základním právům vlastníka a je chráněno Listinou základních práv a svobod.

  lake

  Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 8:46

  Nevím jak jiným zde diskutujícím ale dotaz uvádějící vlákno alespoň pro mne jasně uvádí „pokus o legalizaci stavu bezprávního důvodu“ – kterému Vlastníci v uvedeném SVJ dali svým stávajícím usnesením STOP-stav.


  cit.: „…anténa samozřejmě není "modernizací, rekonstrukcí, stavební úpravou…“

  Přivítám zmínku KDE konkrétně (nejlépe link nebo ICO) existuje nějaký takový Vlastník domu, který neustále (alespoň někdy) kontroluje zda a co se změnilo na vzhledu domu či jaké jiné nepovolené zásahy/instalace byly v minulosti provedeny na společných částech domu či proti přijatým usnesením nebo §11/5 a kým – a to tak, aby včas předešel legalizaci „nepokojného stavu“.

  Připouštím že „nepokojný stav“ může nahradit narušený „pokojný stav“ ale mělo by tak být až od doby zjištění takového stavu po uplynutí stanovené doby na případné protiopatření. Ke „zjištění nepokojného stavu“ bez dalšího upřesnění došlo okamžikem kdy „RomanG“ požádal sám o legalizaci bez oprávnění instalované antény. Jestli tomuto říkat „…hledá si jakoukoliv hůl…“ je to věc názoru.

  V našem SVJ jsme kvůli digitalizaci odsouhlasili investici do STA s analogem (není relevantní rozvádět proč) a investice nás stála 100.000. Tedy z našeho pohledu je bezpochyby uvedená realizace modernizací. Neschválená instalace čehokoli ve spol. částech domu bez usnesení – je pro nás „stavební úpravou“ – spolu-Vlastníky nepovolenou (jak je uvedeno v §11/5). 


  cit. „…Pan rivr dokonce označuje pokojné užívání věci jedním ze spoluvlastníků za „svévolné jednání“.…“

  řídíme se americkým: „Vaše svoboda končí před hranici mého nosu“.
  Společné části domu jsou proto společné, že o jejich správě je nutno rozhodnout hlasováním. Pokud k hlasování nedojde nebo dokonce dojde a není schválené NIC NIKOHO neopravňuje se tím neřídit. V §13/3 není nic uvedeno o tom že by nevčasná reakce umožňovala transfomaci „nepokojného stavu“ na „stav pokojný“. Majetek Vlastníka, který může uživat „pokojně“ bez souhlasu spolu-Vlastníků máme (alespoň v našem SVJ) za hranicí jednotlivých bytů (kterou alespoň u nás určuje prohlášení Vlastníka).

   rivr

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 9:03

  Pane rivr,

  mýlíte se ve Vašich vývodech co je pokojný stav. Názor, že by se nějak transformoval opět na stav "nepokojný" je čirá fantazie, nemající oporu v právu. Nebo snad jste schopen citovat předpis či judikát?

  Rovněž se zásadně mýlíte v hodnocení co je majetek vlastníka, který může pokojně užívat. Nejen byt, nýbrž všechny společné části a společné prostory a společná technická zařízení domu mohou být pokojně a zcela legálně užívány kterýmkoliv z vlastníků jednotek (samozžejmě při respektování rozumných omezení). Pojem "legalizace" zde není na místě a byl tazatelem užit zřejmě omylem.

  Je-li užívání některému z vlastníků zapovězeno bez důvodu, jen jako pouhý kapric, schválnost a šikana od většinových vlastníků - pak si prosím přečtěte můj první příspěvek s citací LZPS. Pokud někdo nepochopil napoprvé, že vlastnictví má své zákonné meze, zřejmě by opakování nemělo smyslu.

  lake

  Vložil rivr, 12. Leden 2011 - 10:00

  Že z LZPS vyplývá oprávnění manipulovat se společnými částmi domu bez podpory §11/5 či do nich dělat zásahy, které mohou být jak zhodnocením tak poškozením – chápu to jako jiný názor.
  Nechám každého aby si z mých příspěvků vzal co uzná za vhodné nebo je hodnocením poslal …kam sám uzná za vhodné.

  Náš náhled (můj!) jsem také uvedl. Netvrdím, že se nemohu mýlit a že se třeba najde klacek/judikát kterým bych dostal po hlavě – zatím nám jej ale nikdo nepředložil – a já sám nevím o žádném kterým bych vyvracel to co mne vyzýváte.

  Analogicky se ale domnívám, že pokud nám někdo posprejuje barák grafiti a nikdo to nenapadne po jistou dobu, že to znamená dle uvedené logiky „nový pokojný stav“ a že požadavek na návrat v předchozí stav by měl být „…čirá fantazie, nemající oporu v právu…“.


  cit.: „…užívání některému z vlastníků zapovězeno bez důvodu…“
  Nikomu NIC nezapovídáme natož. pak bez důvodu – kterýkoli náš Vlastník u nás může podat návrh na specifické užívání společného majetku. Ale pokud to neprojde hlasováním pak bráníme ty Vlastníky, kteří v případě zjištění neschválených zásahů na společných prostorech tvrdí, že ten kdo tak učinil, poškozuje jejich spoluvlastnické % svévolně a bez důvodu.

  cit.: „…Pokud někdo nepochopil napoprvé, že vlastnictví má své zákonné meze, zřejmě by opakování nemělo smyslu…“
  K zvýrazněným invektivám nemám co dodat. Ale Vaše další faktické/relevantní příspěvky beru… 

  rivr

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 10:16

  Pane rivr,

  v tom je jádro pudla: vy činíte závěry ze situace ve Vašem SVJ, kdežto já píšu o tom, na co se ptal tazatel. Situace u vás je bezvýznamná; obsahem této diskuse je situace v SVJ tazatele a řešení jeho problémů.

  Ve Vašem SVJ máte zřejmě nějaká schválená pravidla podle kterých se řídíte – tedy existuje pokojný stav. Takový stav může být i protiprávní: například jestliže je zakázán přístup do místností, které jsou podle kolaudačního stavu společné (prádelna, mandlovna atd.)

  Ovšem v SVJ tazatele taková pravidla nemají. To je zřejmé z toho, že předseda nebyl schopen ani na opakovanou výzvu uvést důvod zákazu.

  lake

  Vložil TeKiRu (bez ověření), 12. Leden 2011 - 7:54

  „Pan rivr dokonce označuje pokojné užívání věci jedním ze spoluvlastníků za „svévolné jednání“.“

  Pan rivr dokonce označuje užívání cizí věci k umístění/uko­žení/uskladně­ní/ukotvení vlastní věci za „svévolné jednání“.

  Podle Vaší logiky mohu na Vaši střechu namontovat svou věc a Vy mi nemůžete bránit v jejím užívání.

  TeKiRu

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 8:20

  Pane TeKiRu,
  na hloupé příspěvky většinou nereaguji, avšak u Vás učiním výjimku. Zde řešíme případ, kdy střecha je ve spoluvlastnictví a všichni spoluvlastníci mají k ní tedy stejná práva.
  Vy ale píšete cosi zmateně o tom, že cizí osoba bude cosi montovat na mou vlastní střechu. Opravdu nevnímáte ten rozdíl? Pak Vás tedy poprosím, abyste se napříště zdržel "výkladu" mých tvrzení.

  P.S. Dávejte laskavě příspěvkům srozumitelné názvy.

  lake

  Vložil TeKiRu (bez ověření), 12. Leden 2011 - 8:24

  Napsal jste, že na střechu/chodbu/dvůr/po­zemek ve spoluvlastnictví si každý ze spoluvlastníků může umístit libovolný předmět a ostatní vlastníci mu v tom nemohou zabránit.

  Vaše střecha není v mém výhradním vlastnictví, stejně jako není v mém výhradním vlastnictví společná střecha.

  Myslíte to vážně?

  TeKiRu

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 8:46

  Pane TeKiRu,
  vysvětlím Vám to sofistikovaně, vybranou právnickou mluvou:
  jestliže vstoupíte jako cizí osoba bez mého svolení na MOU střechu, která je v MÉM vlastnictví,a začnete tam cosi montovat, shodím Vás, dám Vám přes hubu a přerazím Vám při tom hnáty.

  Je to vskutku subtilní právní konstrukce, ale pokud jste můj výklad nepochopil ani teď, obávám se, že další diskuse je zbytečná.

  lake

  Vložil lake, 12. Leden 2011 - 0:31

  Pane Romane,

  píšete, že na společné střeše domu máte nainstalovanou anténu. Proti její instalaci nikdo neprotestoval. Pokojný stav trvá již osm roků. Předpokládám dále, že anténa nemění vzhled domu, je řádně upevněna a nepoškozuje střešní krytinu.

  To, co se odehrává ve Vašem SVJ, je typickou ukázkou zneužití vlastnického práva ostatními členy SVJ. Postup ostatních vlastníků jednotek a pana předsedy je v příkrém rozporu s Listinou základních práv a svobod: "Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých (...)." (LZPS, čl. 11 odst. 3).

  Za situace, kdy anténa na společné střeše nikoho neomezuje, ani její umístění není v rozporu s platnými předpisy, je nutno posoudit požadavek na její odstranění jako šikanózní výkon práva v rozporu s dobrými mravy.

  Požádejte výbor znovu o řádné zdůvodnění, proč anténa na společné střeše má být odstraněna; připomeňnte, že na první dotaz neodpověděl a odpověď nebyla obsažena ani v usnesení shromáždění. Kopii archivujte.

  Pak se obraťte na obecní úřad a žádejte o ochranu proti zřejmému zásahu do pokojného stavu podle § 5 ObčZ. Žádost doložte výzvou předsedy k odstranění antény a vaší korespondencí se SVJ. Domáhejte se toho, aby úřad uložil SVJ zdržet se jakýchkoliv kroků vedoucích k odstranění Vaší antény ze společné střechy.

  lake

  Vložil Fr. (bez ověření), 12. Leden 2011 - 7:45

  „Předpokládám dále, že anténa nemění vzhled domu“

  Pokud by tomu tak bylo, pak není co řešit. Takovou anténou, která nemění vzhled domu, je anténa umístěná v bytové jednotce.

  Fr.

  Vložil svjvmt, 11. Leden 2011 - 19:27
  1. bylo už tehdy SVJ? Jinak to převzali jak to bylo a neměli námitek. Pokud bylo, měl jste obejít majitele a nechat si odsouhlasit, popřípadě hledat další zájemce. Stala se chyba
  2. má někdo jiný v domě internet a od koho, firma?
  3. nabídněte internet všem, jako společný, obejděte je
  4. kdybyste mlčel, tak by to možná prošlo a vy to vydržel
  5. jak je to s napájením?
  6. existuje právo na R TV anténu, vztáhl bych to analogicky na internet
  7. podíval bych se, co kdo udělal protiprávně … (satelity ..)
   Asi vás nemají rádi. Tady jsou inty dva, jeden jsem zajišťoval já v 1998, hledal další zájemce, jen jeden. Uhradili jsme instalaci a napájení je na můj jistič. Pak akce firmy a další zájemci instalaci zadarmiko (nyní kabelem). Asi dva další si zajistili jinou firmu, odsouhlasil předseda už bez mandátu, ant na strojovně výtahu a ještě napájení na společnou elektriku (i když proplácené). Nemluvě o SAT aj. bez souhlasu, proto neprojde SAT společná. Než se to vyčistí … Zákon těžko prochází.
  Vložil TPK (bez ověření), 11. Leden 2011 - 18:40

  Obvyklý postup je, že nejprve se rozešle výzva k odstranění předmětů umístěných ve společných prostorách domu či na společných částech domu, na jejichž umístění není prokazatelný souhlas (např. písemná nájemní smlouva).

  Teprve potom se předměty odstraní, a to na náklady vlastníka věci, je-li znám.

  TPK

  Vložil JarynR, 11. Leden 2011 - 18:26

  Řešil jsem s právníkem podobný problém, po hádce v SVJ jsem se ho ptal jestli mi mohou moji anténu wifi, která je na komínu 5 let, nějak legislativně nechat odpojit, byť tam byla umístěna jen na ústní souhlas. Řekl mi, že pokud to nikomu nevadilo v době kdy tam byla umístěna, tak i ústní souhlas má váhu. I kdyby po těch pár letech říkali ostatní pravý opak, tak by jim prý kdyby došlo až na soud bylo vysvětleno, že měli podat (teď nevím jak to právnicky nazval, dost to zjednodušuji) protest dřív. Dál jsem se zeptal jestli nějak legislativně to mohou odpojit. řekl mi, že pokud to nebude vadit řádnému užívání stavby, tak ne. (Na užívání stavby jsem se zeptal – myslel tím rušení příjmu, tím že je to na komínu; kdyby byla například rekonstrukce komínu tak by to odstranit mohli, kdyby jejich „podplacený znalec“ řekl, že to ten komín nějak ničí)(Já si nedokážu představit jak můžou 2 hmoždinky něco zničit) Navíc potom u nás to je jednodušší protože moji anténu mám pronajatou od poskytovatele sítě a kdyby prý na to šáhly tak věc té firmy, která by se nakonec soudila v poškozování cizí věci a bránění podnikání. Mluvil mi o tom problému docela dlouho (Právnickými bláboli, kterým jsem nerozuměl). Nakonec jsem se ho tedy zeptal přímo jestli ano či ne a odpověď byla jen pokud by byla rekonstrukce komínu.

  Takže k bodu 5. bych měl tyto varianty:

  • Poškodily Váš majetek a já bych se bránil o nahrazení věci (například odpojením vznikl zkrat a ten Vám zničil router, zničená antena atd… cena např 5000,–)
  • Až ho odstraní dělat, že to Váš majetek nebyl ať si to zaplatí ten kdo zavolal firmu

  Na lidi u nás v baráku tohle platí stačí se zmínit o právníkovi. Záleží zase jaké lidi jsou u Vás a jakou pakárnu jim chcete dělat. Bohužel u nás to po dobrém nejde. :-(

  K bodu 4. bych to asi napadl a podal odvolání, že jste se k danému problému nemohl vyjádřit.

  Vložil Krupp, 11. Leden 2011 - 18:40

  Jaryne, berte to jenom akademicky. Mě je Vaše anténa lhostejná a nemám žádný zájem na jejím odstranění.

  Souhlasit musí všichni vlastníci. Ptal jste se skutečně všech? Co když někdo řekne, že o ní nevěděl a proto nemohl říci, že s ní nesouhlasí?

  Jirka

  Vložil TeKiRu (bez ověření), 11. Leden 2011 - 18:22

  Střechu užíváte bezplatně?

  Nabídněte nájem.

  Už se zde řešilo.

  TeKiRu

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".