AML vyhláška ve Sb. z.

Vložil Pavel, 20. Prosinec 2017 - 17:21 ::

21.12.2017 bude rozeslána AML vyhláška č. 459/2017 Sb., která upravuje mj. zápisy do rejstříku o „skutečném majiteli“.

BD mají na splnění rok, SVJ mají na splnění 3 roky.

Hezký den!

  • AML zákon

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anon. (bez ověření), 20. Prosinec 2017 - 18:15

SVJ je právnická osoba, kterou nařídil vytvořil stát zákonem, který schválil zákonodárný orgán. Svj nevlastní žádná konkrétní osoba. Kdo tedy vlastně vlastní SVJ, kdo je skutečný majitel SVJ?

Vložil Mudr. (bez ověření), 20. Prosinec 2017 - 18:24

V zákoně č. 253/2008 Sb. je uvedeno, že „skutečným majitelem se pro účely tohoto zákona rozumí…“

Tzn., že jde pouze terminus technicus označující jazykový výraz, který má v citovaném zákoně vymezený význam jen pro účel tohoto zákona, který může být odlišný od základního a obecného významu.

Vložil Čurda ml. (bez ověření), 27. Prosinec 2017 - 21:21

Zákon nemůže libovolně předefinovávat pojmy. Majitel je majitel. Rozlišuje se vlastník, majitel a držitel. Rozdíl mezi majitelem a skutečným majitelem zůstává temný, znamená to, že je vedle skutečného majitele ještě nějaký jiný majitel (nikoli skutečný). Už se zde řešilo.

Vložil Pavel, 20. Prosinec 2017 - 18:23

anone,

budu se citovat:

"Kdo je „skutečným majitelem“ je podle zákona číslo 253/2008 Sb. (AML) pro účely tohoto zákona uvedeno v § 4/4.

U BD je to fyzická osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

U SVJ je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu.

Pro účely AML se tedy za „skutečného majitele“ budou u drtivé většiny BD a SVJ považovat a do neveřejného rejstříku zapisovat členové statutárního orgánu.

Za nezapsání hrozí až 100 000 Kč případně zrušení společnosti."

„Skutečný majitel“ je pouze fikce pro účely AML.

Hezký den!

Pavel

Vložil Kerbulová (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 20:02

„„Skutečný majitel“ je pouze fikce pro účely AML.“

To se píše kde? Jsou i SVJ, kde každý (ze tří) disponuje více než 25% podílem.

Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 21:34

Znám SVJ, kde jeden vlastník skoupil byty a už má tuším 70 % podílů. Jde o 50 bytový panelák. Nicméně protože není člen výboru (do výboru dosadil bílé koně), nebude zapsaným „skutečným majitelem“ ve smyslu zákona, byť je majitelem skutečným, který díky převaze hlasů rozhoduje o osudu daného SVJ. Očekával bych, že do rejstříku by se tedy měl zapsat on, nicméně zapsáni budou ti bílí koňové.

Vložil Pavel, 22. Prosinec 2017 - 0:13

TN.,

opět se opakuji:

"Kdo je „skutečným majitelem“ je podle zákona číslo 253/2008 Sb. (AML) pro účely tohoto zákona uvedeno v § 4/4........

U SVJ je to fyzická osoba, která disponuje více než 25 % hlasovacích práv nebo je členem statutárního orgánu."

Pokud někdo disponuje 70% hlasovacích práv v SVJ, tak má být zapsán jako „skutečný majitel“ podle § 4/4/b/1 zákona č. 253/2008 Sb. Členové výboru by zapsáni být neměli. Ti by byli zapsáni až podle § 4/4/b/3.

Ale Váš příklad je spíše raritou.

Hezký den!

Pavel

Vložil zz (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 21:54

Když si prostudujete, co jsou svěřenecké fondy a jak fungují, tak to z toho lze pochopit. Zápis „skutečného majitele“ svj je na stejném principu jako u svěřeneckého fondu. Zapisuje se ten, kdo majetek spravuje, ne skutečný majitel. Skutečný vlastník majetku vloženého do svěřeneckého fondu zůstává pro veřejnost neznámý. Tam jde o miliony, možná miliardy, proto to tak je. Je to sice trochu nelogické, ale pro svj zvolili stejnu (podobnou) „taktiku zápisu“. Z uvedeného důvodu se tam budou zapisovat statutáři (jako správci cizího majetku) nebo vlastníci s určitými procenty podílu. Je to trochu střelené, ale co taky jiného lze tady očekávat .

Vložil anon. (bez ověření), 20. Prosinec 2017 - 18:32

Musel bych na hlavu padlý být, abych se jako člen stat. orgánu nechal zapsat do nějakého rejstříku jako majitel svj. Copak mi to v budoucnu přinese za problémy? To bude na Ústavní soud.

Vložil Chacha (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 19:08

Když seš tak blbej, tak se suď. Bude ti to k ničemu, ale alespoň si na tobě někdo namaže kapsy.

Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 10:35

Možná tu ústavní stížnost podám, ale budu muset věc promyslet, nejspíš bude nutno počkat na pokutu. Za 3 roky už ve výboru být ani nemusím. Nicméně takto od stolu, aniž bych se zamyslel, moc velkou naději na úspěch nedávám, obsah legislativního pojmu „skutečný majitel“ je prostě jiný, než jak zní.

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2017 - 10:51

TN.,

šanci u ÚS nemáte.

S ohledem na § 29b) zákona 253/2008 Sb. nedoporučuji spoléhat na to, že za několik let nebudete ve výboru. Nový výbor by po starém výboru měl požadovat listiny podle AML.

Hezký den!

Pavel

Vložil anon. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 10:59

Tak vy se domníváte, že když člověk už nebude ve výboru, že v tom rejstříku nebude zapsaný. Kde berete tu jistotu, že to někdo změní a že tam nebudete.

Vložil Pavel, 22. Prosinec 2017 - 0:22

anone,

jistotu samozřejmě nemám. Pouze vycházím z toho, jak by to podle platného práva mělo být.

Když pominu málobytová SVJ, kde se může vyskytovat i vlastník s 25% a raritní případy, kdy někdo má třeba 70% v SVJ, tak se v drtivé většině SVJ mají zapisovat členové statutárního orgánu.

Pokud dojde k výměně statutárního orgánu, tak by měla proběhnout změna i v neveřejném rejstříku.

Předpokládám, že neveřejný rejstřík bude s minulostí nakládat jako veřejný rejstřík, tj. v úplném výpisu z neveřejného rejstříku bude zachyceno, kdo kdy byl „skutečným vlastníkem“.

Hezký den!

Pavel

Vložil Pavel, 20. Prosinec 2017 - 22:51

anone,

pokud jako člen statutárního orgánu neprovedete zápis do neveřejného restříku, tak porušujete § 159 NOZ a vystavujete korporaci sankcím. Vaše volba.

Tím neříkám, že jsem z AML nadšený. Pouze informuji o dalším problému, který jak je u naší vrchnosti zvykem, vrchnost přiostřila proti Doporučení FATF či IV. AML směrnici.

Už vůbec smysl AML u SVJ neobhajuji, protože je těžko obhajitelný.

Hezký den!

Pavel

Vložil anon. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 10:31

Pavle, jenom blb si nechá napsat na sebe „firmu“, něco, co mu nepatří. Něco je špatně. Je potřeba postavit se proti všemi dostupnými prostředky. Tak ať to svj napíšou na bezdomovce, když to musí mít majitele. Proč zrovna já bych tam měl být, když mi svj nepatří? Nebo ať si svj ten pitomý úředník napíše na sebe.

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2017 - 10:48

anone,

přečtete si co píše Mudr. a TN.

Nejedná se o majitele SVJ ve smyslu vlastnictví SVJ, ale o pojem „skutečného majitele“.

Změňte si pojem „skutečný majitel“ za pojem „údaj“. Máte uloženo zákonem zapsat „údaj“ do neveřejného rejstříku. A v drtivé většině SVJ se hodnota tohoto „údaje“ vyplní podle jmen členů statutárního orgánu. Nehledejte v tom nějaký zádrhel.

Hezký den!

Pavel

Vložil anon. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 10:57

Pavle, nevykládejte zákon, nepřísluší vám to. Jako člen stat. orgánu nejsem ani majitelem svj ani „skutečným majitelem“ To už vůbec nejsem. Nejsem ochoten nechat si napsat na sebe něco, co mi nepatří, protože nikde v tomto kocourkovském systému není záruka, že mi to v budoucnu nepřinese neřešitelný, ba přímo likvidační problém. Tak proč bych to dělal? Máme snad Ústavní soud, nebo ne?

Vložil Pavel, 22. Prosinec 2017 - 0:26

anone,

já si zákon musím pro sebe vykládat. Stíhá mne § 159 NOZ.

Ale máte jistě volbu a můžete zákon ignorovat.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 14:00

V tuto chvíli je rejstřík skutečných majitelů neveřejný. Nicméně očekávám, že nějaký pro-transparentní eman z parlamentu přijde s nápadem neveřejný rejstřík zveřejnit. Stejně jako se úřady a politici dušovali, že nebude veřejný rejstřík obmyšlených u svěřenských fondů. Protože ale nevládka Transparency International (bez důkazů) křičí na všechny strany, že přes svěřenské fondy se tuneluje státní rozpočet, zveřejňuje se i „majetková“ struktura svěřenských fondů. Odborně se tomu říká „stabilita právního řádu v českém pojetí“. Osobně kdybych chtěl podnikat, už jen z principu bych si založil IBC v nějaké ostrovní jurisdikci a přes britskou Limited teprve založil české s.r.o. Nechápu, proč by celé město muselo vědět, že podnikám, co je komu do toho? Souhlasím s odtajňováním vlastnické struktury i firem, které těží ze státních zakázeck, ale když mám jen reatilové klienty, opravdu drbny z baráku nemusí místo Blesku pročítat moje účetní závěrky, kde je napsáno, kolik vydělávám. Až budu chtít anonymizovat členy výboru SVJ, založíme si např. seychelskou IBC a zvolíme ji jako člena výboru. Členem výboru může být i právnická osoba a nečlen SVJ, tak ať se baby na rejstříkovém soudu třeba potentujou.

Vložil Jolprenhu (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 15:37

„V tuto chvíli je rejstřík skutečných majitelů neveřejný.“

Člen SVJ má na tuto informaci jistě právo. Podám žádost o informaci – kdy ji mám podat? Nyní je asi ještě zbytečně brno.

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2017 - 15:54

Jolprenhu,

nedomnívám se, že by člen SVJ měl právo nahlížet do neveřejného rejstříku.

Navíc SVJ má od 1.1.2018 3 roky na to, aby neveřejný rejstřík naplnil.

O této povinnosti se také málo ví.

A někteří, jako anon., sice o této povinnosti ví, ale odmítají ji pochopit.

Přístup pro vybrané osoby bude zpoplatněn.

V neveřejném rejstříku se nedozvíte u drtivé většiny SVJ nic jiného, než je ve veřejném rejstříku.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jolprenhu (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 16:04

„V neveřejném rejstříku se nedozvíte u drtivé většiny SVJ nic jiného, než je ve veřejném rejstříku.“

Dozvím se skutečného majitele osoby odpovědné za správu mého majetku. A to se vyplatí.

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2017 - 16:48

Jolprenhu,

chtělo by to pochopit, kdo „skutečný majitel“ v případě SVJ ve smyslu AML. To je jen fikce, nikoliv skutečný majitel v obecné češtině.

Něco jiného je „skutečný majitel“ v případě obchodních korporací. Tam stojí fyzické osoby za např. prababičkou české společnosti a tam splývá pojem „skutečný majitel“ s pojmem skutečný majitel.

Píše to tu srozumitelně Mudr. a TN. Jedná se zkrátka o nějaký pojem bez jehož správného pochopení nelze s AML pracovat.

Hezký den!

Pavel

Vložil Jolprenhu (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 16:03

„nedomnívám se, že by člen SVJ měl právo nahlížet do neveřejného rejstříku“

Člen SVJ má právo na veškeré údaje týkající se SVJ. Soudy vyhovují žádostem členů SVJ o nahlédnutí do spisu, kde je účastníkem SVJ.

Vložil Pavel, 21. Prosinec 2017 - 16:58

Jolprenhu,

výpis údajů z evidence skutečných majitelů mohou získat osoby uvedené v § 118g zákona o veřejných rejstřících. Člen SVJ mezi nimi není.

Hezký den!

Pavel

Vložil TN. (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 16:10

Můžete to rozvést? Já jsem požádal obvodní soud o nahlédnutí do spisu, kdy se SVJ soudí s dlužníkem a soud prohrálo, tak jsem chtěl kouknout a soudní úředník mi zamítl žádost, protože nejsem účastník řízení.

Vložil MartinII, 21. Prosinec 2017 - 16:42

Předpokládal jsem, že ten kdo není účastníkem řízení, nemůže (dle O.S.Ř) nahlédnout do spisu. Na

www.judikaty.info/…eni-do-spisu

se ale píše

„Zhodnocení, zda žadateli, který není účastníkem řízení, svědčí ve smyslu ust. § 44 odst. 2 o.s.ř. právní zájem či vážný důvod k nahlédnutí do spisu, je předně věcí předsedy senátu resp. soudního komisaře a pokud svůj závěr náležitě odůvodní, Ústavnímu soudu nepřísluší jeho důvody přehodnocovat (srov. usnesení Ústavního soudu ve věci sp. zn. III. ÚS 483/03, IV. ÚS 562/03“, …

Vložil Jolprenhu (bez ověření), 21. Prosinec 2017 - 15:32

Co je IBC?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".