§ 1145 (h) - určení osoby zajišťující...

Vložil admin, 14. Leden 2011 - 2:16 ::

§ 1145 Do působnosti shromáždění patří h) určení osoby, která má zajišťovat některé činnosti správy domu a pozemku, i rozhodnutí o její změně, jakož i schválení smlouvy s touto osobou a schválení změny smlouvy v ujednání o ceně nebo o rozsahu činnosti

Zde patrně myslí správcovskou firmu. Ovšem není osoba, která má zajišťovat některé činnosti správy domu i např. úklidová firma, firma zajištující servis výtahu, firma provádějící revize něčeho apod.?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymoussvj 2520 (bez ověření), 15. Leden 2011 - 14:02

  Tomu nerozumím. Shromáždění přeci volí výbor a ten zodpovídá za veškeré dění, i když májí správcovskou firmu.My žádnou správcovskou firmu nemáme, všechnu správu zajišťujeme sami, pouze na účetnictní máme účetního.To bychom pak museli nechávat všechny i drobné smlouvy o provedení práce apod.nechávat schvalovat shromážděním.Shro­máždění schvaluje pouze smlouvy na velké rekontrukce nebo opravy, ale ne třeba na opravu zvonků, provedení revizí apod.O těchto případných opravách a smlouvách informujeme na shromáždění po uplynulém roce a necháváme je schvalovat. Odměny za správu si vyplácíme pouze jako funkční odměny, které schvalujeme na shromáždění. Blanka

  Vložil Anonymousssss (bez ověření), 15. Leden 2011 - 16:38

  No právě ten výbor je onou osobou. Výbor nedělá nic jiného, to co dělá je správa domu. Část správy může rozhodnutím shromáždění přenést na externího správce.

  Vložil Krupp, 15. Leden 2011 - 14:27

  Já v tom nevidím problém. Pokud to děláte sami, je to OK. Pokud to svěříte někomu, mělo by shromáždění schválit komu a schválením smlouvy i co vlastně přenášíte na někoho jiného.

  Jirka

  Vložil FrantaF, 15. Leden 2011 - 15:27

  Paní Blanka i pan Jirka mají pravdu. Ta ale nevylučuje užitečnost ustanovení zákona. Pokud to v zákoně nebude, nemusí výbor nechat schvalovat smlouvy a mohly by se vyskytnou (i značné) problémy. Shromáždění může dát do stanov, případně snad pouze rozhodnout, pro jaký rozsah nákladů může výbor smlouvu udělat bez schválení shromážděním a pouze o smlouvě shromáždění informovat. Tedy skutečně, žádný problém. FrantaF

  Vložil admin, 15. Leden 2011 - 16:27

  S tou úpravou ve stanovách nebo jiným způsobem bych si nebyl tak jistý, že to lze. Nakonec i v důvodové zprávě k tomuto paragrafu se píše:

  K § 1145 a 1146: Navržené ustanovení stanoví, jakou působnost shromáždění má. Tato působnost je výlučná a nelze ji zúžit. Současně se zakládá i právo přehlasovaného vlastníka navrhnout z důležitého důvodu soudu přezkum přijatého rozhodnutí a také právo každého vlastníka domáhat se úpravy poměrů ve společenství vlastníků, pokud nebylo o určité záležitosti na zasedání shromáždění rozhodnuto pro nedostatek jeho způsobilosti usnášet se.

  Nějaký dopředný souhlas také není dost dobře možný, protože předem nebudou známé žádné skutečnosti, které má shromáždění schvalovat.

  Vložil svjvmt, 14. Leden 2011 - 16:58

  Zajisté, protože někde to na sebe bere správce, koho zpřáteleného má a nasmlouvá ho SVJ, tudíž dohodí mu kšeft. A tak by to bylo správné, ať si každý vybere. Může najít levnějšího, schopnějšího.

  Vložil Anonymousss (bez ověření), 14. Leden 2011 - 19:30

  Většina se tady snaží solidně přispět svým názorem k objasnění paragafů, co se za nimi může skrývat a opět tady někdo perlí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".