§ 1120 umožnění oprav

Vložil lake, 15. Leden 2011 - 4:52 ::

Ustanovení § 1120 návrhu Občanského zákoníku (verze 1. ledna 2013) zní:

(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

(2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků, a nevzniklo-li, nahradí ji poměrně spoluvlastníci domu. Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

Důvodová zpráva k návrhu zákona k tomu praví:

K § 1120:
V domě je nutné nebo účelné provádět různé práce za účelem jeho údržby nebo oprav; může dojít i k pracím stavebního charakteru za účelem úpravy, přestavby či jiné změny domu. Je-li o tom řádně rozhodnuto spoluvlastníky nebo společenstvím vlastníků, včetně případného soudního přezkumu, ukládá se vlastníku jednotky, aby se zdržel všeho, co takovým pracím brání. Stejnou povinnost má vlastník mít i při instalaci, údržbě a kontrole zařízení sloužících k měření spotřeby vody, plynu, tepla apod.
Není vyloučeno, že při pracích uvnitř bytu nebo nebytového prostoru nebo na společné části vyhrazené výlučně k užívání některého vlastníka jednotky dojde k takovému poškození, že vlastníku jednotky vznikne snížením její hodnoty škoda. Pro tyto případy se navrhuje stanovit, že mu škodu nahradí společenství vlastníků, pokud vzniklo, případně spoluvlastníci domu poměrně, nebo ten ze spoluvlastníků, který práce prováděl ve svém zájmu sám. V těchto případech rozhoduje jen škodlivý výsledek. Jiné případy se posoudí podle obecné úpravy náhrady škody.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 15. Leden 2011 - 17:53

  Obávám se, že návrh Občanského kodexu je stejný paskvil jako současný ZoVB. Podívejme se, jak je řešen přístup ke stoupačkám v bytě při jejich výměně a opravách (např. pokud je vlastník zazdil, což zde je často diskutováno):

  § 1120
  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; (…)
  (2) Při poškození jednotky prováděním prací podle odstavce 1, nahradí vlastníku jednotky škodu společenství vlastníků (…). Prováděl-li však tyto práce ve svém zájmu jen některý vlastník jednotky, nahradí škodu sám.

  Tedy – podle § 1120 návrhu – vlastník může beztrestně zazdít instalační šachtu, pokud tak učiní před tím, než SVJ řádně rozhodlo o opravě či výměně. Vyvstane-li později (např. po třiceti letech) nutnost vyměnit vodovodní či plynové potrubí v šachtici, bude nutno jeho italské dlaždičky vybourat na náklad SVJ a pak vše uvést opět do původního stavu. Shodné obkladačky už ovšem nejsou na trhu, takže SVJ uhradí nový obklad CELÉ KOUPELNY, kvůli dodržení jednotnosti povrchu.

  Výměna stoupaček se tedy pořádně prodraží, neboť některé byty k tomu dostanou ze společných peněz nové obklady koupelen. Ať žije Občanský kodex!

  Pouze v případě, že vlastník provede „tyto práce“ (rozuměj údržbu a opravu společných částí) svépomocně a pouze ve svém zájmu, nemá nárok na náhradu vzniklé škody.


  K tomuto ustanovení samozřejmě pošlu tvůrcům návrhu připomínku. Ustanovení § 1120 odst. 1 (první věta před středníkem) by mělo znít:
  „(1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání budoucí údržbě, opravě a úpravě domu nebo pozemku; rovněž se zdrží všeho, co brání přestavbě či jiné změně, o níž bylo řádně rozhodnuto“.


  lake

  Vložil FrantaF, 13. Leden 2011 - 19:48

  Domnívám se, že úprava uvedená pro § 1120, souvisí spíše (nebo také) s § 1119: „Upravuje-li vlastník jednotky stavebně svůj byt, umožní do bytu přístup pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují, nepoškozují nebo nemění společné části, pokud byl k tomu předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu“.

  Tam by měla být uložena povinnost, oznámit úpravu a nechat ji schválit a ověřit její provedení, místo povinnosti umožnit ověření. FrantaF

  Vložil admin, 13. Leden 2011 - 13:56

  Máte pravdu, že takto by se mohly opravy výrazně prodražit nebo by prostě na ně ani SVJ nemuselo mít. Váš návrh to do jisté míry řeší. Vidím tam ještě možné problémy:

  1. Pokud se někdo nezdrží a za 5 let se bude provádět výměna stoupačky, nebude to již promlčené a tedy nebude stejně muset SVJ obklad nahradit? Odpověď neznám.
  2. Je tímto návrhem jednoznačně určené, že zdražení opravy je ono bránění? Aneb nehrozí, že soudy si to vyloží tak, že obklad je běžnou součástí koupelen a nebrání výměně stoupačky, neboť lze rozbít a udělat nový?
  3. Pokud někdo obklad udělal před účinností tohoto zákona, tak mu to bude muset SVJ nahrazovat?

  Aneb nebylo by lepší spíše ustanovit, že vlastník musí umožnit na své náklady přístup ke společným částem domu tak, aby to umožňovalo provést opravu bez vzniku škod na jeho jednotce?

  Admin

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".