Vlastníci mohou sami svolat shromáždění

Vložil lake, 9. Listopad 2010 - 19:41 ::

Čas od času zde některý poplašený diskutující šíří fámu, že vlastníci nemohou svolat shromáždění, nýbrž pouze mohou ke svolání "dát podnět" někomu jinému.

Tento názor je nesprávný. Vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů samozřejmě mohou sami svolat shromáždění. Je třeba přečíst si, co o věci říká zákon v § 11 odst. 1 ZoVB:
"Shromáždění se sejde z podnětu výboru nebo pověřeného vlastníka nebo vlastníků jednotek, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu hlasů."
Podnětem k tomu, aby se vlastníci dostavili na dané místo v daném čase a uskutečnili tím schůzi shromáždění, bude nejspíše pozvánka, řádně vyvěšená nebo doručená vlastníkům jednotek. Není pochyby o tom, že tento podnět (pozvánku na shromáždění) může podle zákona sestavit a rozeslat:
- výbor, nebo
- pověřený vlastník, nebo
- vlastníci mající alespoň jednu čtvrtinu hlasů.
Všechny tyto tři varianty jsou podle znění zákona rovnocenné. Všechny tři vyjmenované subjekty mají shodně právo svolat shromáždění. Pořadí uplatnění tohoto práva, postupy a další údaje o způsobu svolání shromáždění jsou obsaženy ve stanovách konkrétního SVJ (§ 9 odst. 14 písm. (c) ZoVB).

Dalším častým případem, je, že subjekt uvedený v § 11 odst. 1 "dává podnět" (pokyn, příkaz) jiné osobě, například:
- společnosti vykonávající správu,
- advokátní kanceláři či právníkovi,
- osobě nebo osobám plnícím funkci orgánů společenství (§ 9 odst. 9 ZoVB)
- družstvu které bylo původním vlastníkem budovy a vykonává správu domu (§ 9 odst. 10 ZoVB).
Tato osoba pak zajistí splnění "podnětu" v souladu se stanovami - vytiskne například pozvánky a obálky, odešle či doručí členům SVJ, dále zajistí místnosti a případně pozve notáře. I tento způsob svolání shromáždění je v souladu se zákonem.

Mimochodem, svolání shromáždění není podle ustálené judikatury právním úkonem, takže není důležité, kdo shromáždění svolává. V pozvánce by však vždy mělo být uvedeno na čí podnět se tak děje.

Zákon používá obecnou formulaci "shromáždění se sejde z podnětu...", což pokrývá všechny myslitelné případy:
• jak ten, kdy svolavatelem je přímo subjekt uvedený v § 11 odst. 1,
• tak i případ, kdy svolání technicky zajistí jiná osoba.

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.