Vložil MartinII, 24. Únor 2024 - 13:18

"pošle jen mail že pozítří svolává domovní schůzi a ví, že na mailu nejsem každý den, spoléhá se na to, že se termín dozvím opožděně.

Mám právního zástupce který by mně na domovní schůzi zastupoval ale … jsem si na internetu našla že všichni majitelé podílu mají být že zákona obeznámeni s konáním domovní schůze 30 dní předem. Vůbec se mi nelíbí jeho chování"

  • – – – – – – – – – – –

Jste vlastníkem podílu (na bytu, domu) nebo jste vlastníkem bytu ?

Máte list vlastnictví ?

Udělte vašemu právnímu zástupci plnou moc (PM) pro účast a hlasování na schůzi dle obč. zákoníku 89/2012 Sb., Smluvní zastoupení § 441 a násl.

  • – – – – –

§ 249

(1) Zasedání členské schůze se svolá vhodným způsobem VE LHŮTĚ URČENÉ STANOVAMI, jinak NEJMÉNĚ 30 DNŮ PŘED KONÁNÍM.

Z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání.

(2)

(3) Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit.

§ 250

(1) Kdo zasedání svolal, může je odvolat nebo odložit stejným způsobem, jakým bylo svoláno. Stane-li se tak méně než týden před oznámeným datem .

(2) Je-li zasedání svoláno podle § 248, může být odvoláno či odloženo jen … .

§ 251

Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze.

§ 253

(1)

(2) Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže

(3) Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení,

§ 254

(1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání 30-ti dnů od jejího ukončení.

(2) Ze zápisu musí být patrné, kdo …, kdy …, kdo …, kdo …, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

(3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání za podmínek určených stanovami. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku.

  • – – – – – –

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.