Vložil Nový (bez ověření), 5. Březen 2019 - 18:19

Už jsem vám jednou vysvětlil, že se v DZ k 1186 uvádí:

„Dále se navrhuje jednoznačně stanovit, že na nabyvatele přecházejí dluhy na příspěvcích na správu domu a pozemku, dluhy na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a dluhy na zálohách na tato plnění (nikoliv však již zaplacené a dosud nevyúčtované zálohy na plnění spojená s užíváním bytu) převodce vůči osobě odpovědné za správu domu a pozemku ze zákona.“

Tzn., že by přešly pouze dluhy za nezaplacené zálohy za služby po splatnosti a pak dluhy za neuhrazené vyúčtování služeb z předešlých let. To jsou totiž dluhy, které SVJ zná při vystavení potvrzení a uvede je do potvrzení. V žádném případě to nejsou nedoplatky, které vyplynou až z ročního vyúčtování, v potvrzení uvedené proto samozřejmě nebudou. Na nabyvatele jednotky přejít proto nemohou, přece je v § 1186 uvedeno, že přechází dluhy, měl-li je a mohl-li je nabyvatel zjistit.

TN vaše tvrzení, že

„Přechod dluhů ze záloh na služby, přesněji z nedoplatků z vyúčtování, jak ho chystá novela § 1186“

je nepravdivé. Přechod dluhů ze záloh se netýká nedoplatků z ročního vyúčtování jak tvrdíte.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.