Vložil Pavel, 3. Březen 2019 - 23:38

Návazně na § 1221 NOZ se dostanete k § 249/1 NOZ, který stanoví, že shromáždění se svolává vhodným způsobem ve lhůtě určené stanovami, jinak nejméně 30 dnů předem.

Pokud tedy nemáte lhůtu ve stanovách, tak platí 30 dnů. Velmi často je ve stanovách 15 dnů.

Co je vhodný způsob záleží na podmínkách jednotlivých SVJ. Podrobnosti by měly být uvedeny ve stanovách.

Nedoporučuji do stanov uvést, že pozvánka musí být „doručena“. Tuto hloupost uváděly vzorové stanovy za platnosti ZoVB.

U nás máme ve stanovách, že shromáždění je svoláno vyvěšením pozvánky v jednotlivých vchodech.

Nad rámec stanov posíláme pozvánku a materiály e-mailem. Pozvánku a plné moci vkládáme do schránek. Týden před konáním pozvánku vylepíme na všechny vchody.

Osvědčilo se nám, že shromáždění se vždy koná v první dekádě listopadu. Přesný termín konání shromáždění uvádíme od srpna v zápisech z jednání výboru.

Hezký den!

Pavel

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.