Vložil lake, 18. Prosinec 2015 - 22:39
  • Pan Evžen napsal: „Ke ztížení stejných práv jinému vlastníkovi může dojít např. tím, že ostatní vlastníci by v platbách, jejichž výše závisí na počtu osob užívajících byt. měly zahrnuty všechny osoby dle § 1177, kdežto vy byste osoby, kterým opakovaně pronajímáte byt, nenahlašovala.“

To je nepravdivé tvrzení, a to hned dvakrát.

Za prvé: Služby nemají nic společného s § 1177 NOZ. Jak známo, na služby dopadá lex specialis, zákon č. 67/2012 Sb. o službách spojených s užíváním bytů. Osoby rozhodné pro rozúčtování služeb jsou v tomto zákoně definovány odlišně od osob zmíněných v § 1177 NOZ, „které budou mít v bytě domácnost a bydlí v něm po dobu, která činí v souhrnu nejméně tři měsíce v jednom kalendářním roce“. To jsou tedy dva různé okruhy osob (přičemž se dodnes neví jak definovat osobu, která má v bytě domácnost).

Za druhé: Pouhým nenahlášením osob pro rozúčtování služeb určitě nemůže dojít ke „ztížení stejných práv jinému vlastníkovi“. Hrazní služeb nespadá vůbec do vlastnických ani do spoluvlastnických vztahů. Služby spadají – jak už je z názvu zřejmé – do smluvních plnění poskytovaných za úplatu; jde tedy o čistě obligační (závazkový) vztah mezi poskytovatelem služby a příjemcem služby. Spory o rozúčtování služeb nezasahují do samé podstaty vlastnictví!
----------------------------------------------------------------------

Nad rámec této diskuse podotýkám, že počet osob rozhodných pro rozúčtování služeb se neurčuje podle toho, co nahlásí jednotlivý přijemce služby. To je pouze dílčí informace, se kterou rozúčtovatel pracuje podle svého uvážení a s přihlédnutím k dalším okolnostem. Takže nenahlášení počtu osob (nebo nahlášení nesprávného počtu osob) nemá žádný vliv na poskytování služby, a nemusí mít vliv ani na rozúčtování služby. Je ovšem třeba si přečíst zákon č. 67/2013 Sb, aby to bylo pochopeno.

lake

P.S. Zdejší diskuse se odchýlila od úvodního dotazu. Tazatel se ptal pouze na oprávnění vlastníka jednotky užívat byt ke krátkodobým pronájmům turistům. Pokud snad bude poskytovat ubytovací služby, bude to pouze věc mezi ním a Finančním úřadem, případně živnostenským úřadem. Žádnému SVJ v domě do toho nic není.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.