Vložil magisterix, 4. Listopad 2015 - 15:29

Pane roztomilý, jen velmi stručně a bez bližšího odůvodňování:

  1. Pozemek vymezený v prohlášení vlastníka podle ZoB nikdy nebyl a ani nemohl být společnou částí domu – vždy byl samostatnou nemovitou věcí, k níž měl vlastník jednotky jen určité právo (vlastnické nebo užívací).
  2. Pozemky, s nimiž je v prohlášení spojeno právo k jednotkám, stanovil vlastník domu dle svého uvážení a při dodržení podmínek ZoB (zejména § 21 odst. 1 a 3) – mohl tedy vyčlenit jak pouze pozemek pod domem (povinně), tak i další pozemky tvořící s domem funkční celek, a to nejen pozemky v jeho vlastnictví (či spoluvlastnictví) ale i ty, k nimž měl užívací právo (nájem či břemeno).
  3. Vypořádat spoluvlastnictví k pozemku pod domem nebo převést podíl na něm spolu s jednotkou měl povinnost jen vlastník domu nebo bytu (§ 21 odst. 1 a 2 ZoB), nikoli třetí osoba. Pokud tedy HMP nemělo žádný vlastnický vztah k domu, nemělo ani povinnost svůj pozemek pod cizím domem vlastníkům jednotek převést. Pokud nemáte v ruce právně vymahatelný závazek HMP že Vám pozemek převede, ani případné porušení usnesení Rady Vám v jednání s HMP nijak nepomůže – navíc o převodech nemovitostí rozhoduje v konečné fázi vždy zastupitelstvo (§ 59 odst. 3 písm. k) aktuálního znění zákona o HMP).
  4. Předkupní právo vlastníka jednotky k pozemku podle NOZ: § 1254 NOZ se vztahuje jen na právo stavby, § 2141 NOZ neupravuje vznik nároku ale jenom způsob jeho uplatnění. Mnohem bližší je zamýšlenému účelu ustanovení § 3056 odst. 1 NOZ, ale ani to nelze u pozemku pod bytovým domem vzhledem k charakteru jednotky aplikovat.
  5. Pochybení katastrálního úřady by připadalo v úvahu zřejmě jen v případě, pokud by převedl jednotku na nového vlastníka a nepřevedl podíl na pozemku, přesto že jej převodce vlastnil. K přesnějšímu závěru mi ale chybí informace o pořadí právních účinků vkladu u převodu podílů na pozemku a jednotky.
  6. Pokud máte jako vlastníci těch dvou jednotek zájem vlastnit i odpovídající podíl na pozemku, je v současné době podle mého názoru jediným řešením smluvní převod obou podílů na pozemku od těch spoluvlastníků, kterí nevlastní v domě jednotku. K tomu nepotřebujete HMP ale ochotu těch vlastníků – HMP jedině v případě, že uznává svůj podíl viny na současném stavu a je ochotno se podílet na řešení (právními službami, úhradou nákladů, poplatků nebo daní,…).

Magisterix

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.