Tři malá prasátka a prasečí právo

Vložil lake, 15. Červen 2014 - 6:03 ::

 
Napřed vysvětlím pojmy. Pojmem „prasečí právo“ nazývám ten zvláštní hromadný úkaz, kdy právníci v ČR nejsou schopni myslet vlastní hlavou a nejsou schopni ani vyložit právní předpis ústavně konformním způsobem.

Tito prasečí právníci nepoužívají vlastní mozek ani kritický úsudek. Ryjí v právním bahně (v tom, co bez právního zdůvodnění prohlásili či publikovali jiní neználci, považovaní za autority). Z těchto nekvalitních a nepodložených zdrojů pak nekriticky (pouhým přežvykováním) tvoří vlastní nesmysly, aniž by se obtěžovali převzatá tvrzení zdůvodnit či podrobit kritickému právnímu rozboru.

Toto nazývám „prasečí právo“. Bahno dovnitř, bahno ven. Psal jsem v jiné diskusi o tom, jak si právní názor vytváří stará Blažková: http://www.portalsvj.cz/…ara-blazkova. K věci si můžete také přečíst http://www.portalsvj.cz/…oru-eliasovi.

Dám zde tři příklady, které se odehrály přímo na tomto portálu, před vašima očima. Jde o diskuse s právnicí Petrou Mirovskou, s JUDr. Petrem Vochvestou a JUDr. Milanem Cellarem. Tyto diskuse mají jedno společné:

 • Ve všech případech jde o publikující právníky o SVJ(2000).
 • Ve všech případech nebyli schopni obhájit svá veřejně vyslovená protiprávní tvrzení.
 • A ve všech případech se zachovali stejně: utekli z diskuse, když neměli argumenty a hořela jim půda pod nohama …

O co vlastně jde? Stále o tutéž jednoduchou věc: stávající SVJ(2000) nemají zákonnou povinnost změnit se na SVJ(2012) a začít se řídit ustanoveními NOZ o bytovém spoluvlastnictví. A už vůbec nejsou povinny měnit svůj název, který je v souladu se ZoVB.

Neexistuje žádné ustanovení v žádném celostátně platném právním předpisu, které by ukládalo právnické osobě, upravené zákonem č. 72/1994 Sb., aby se jakkoliv přizpůsobovala části NOZ o bytovém spoluvlastnictví. To ostatně není ani možné: podle § 16 NOZ platí, že „[p]rávní osobnosti ani svéprávnosti se nikdo nemůže vzdát ani zčásti; učiní-li tak, nepřihlíží se k tomu“. Jde tedy o výslovný zákaz, který má za následek nulitnost takového zdánlivého právního jednání.

Publikující právníci tvrdí, že taková tajemná povinnost údajně existuje, ale žádný z nich nedovede citovat příslušné ustanovení zákona, které by právnické osobě SVJ(2000) takovou povinnost ukládalo. I přesto publikují, publikují, či spíše opisují, opisují. Bahno dovnitř, bahno ven. Ani JUDr. Vochvesta, ani Petra Mirovská, ani JUDr. Cellar nedokázali v tom bahně nalézt jediný validní právní argument pro svá nepodložená tvrzení.

 • JUDr. Petr Vochvesta utekl z diskuse jako malý kluk v okamžiku, kdy by musel pod tlakem mých otázek připustit, že se ve svém článku mýlil. Své nepodložené stanovisko neobhájil. Viz: http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni#….
 • JUDr. Milan Cellar utekl z diskuse, protože nedokázal odpovědět na mou jednoduchou opakovanou otázku (http://www.portalsvj.cz/…arske-komory#…). Než aby přiznal, že se ve svém článku mýlil, vypustil slovní kouřovou clonu ve stylu „je to příliš složité, než abych to vám amatérům vysvětloval, a dál se s Vámi už nebudu bavit“. Své nepodložené stanovisko tedy neobhájil.
 • Petra Mirovská na výzvu k předložení právní argumentace pouze bezmyšlenkovitě zopakovala ty samé nesmysly, které jsem již podrobil kritice v jejím původním příspěvku (http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…). Ze své hlavy k tomu přidala pouze útok vůči mé osobě (http://www.portalsvj.cz/…lzi-a-penize#…). Své nepodložené stanovisko neobhájila.

Tento přístup, kdy autoři ignorují nutnost řádně odůvodnit svá tvrzení, je bohužel velmi rozšířený. Z mnoha příkladů duševního zmatku publikujících autorů uvádím namátkou tyto:

 • Autoři JUDr. Petr Čech a JUDr. Robert Pelikán ve svém článku v právním rádci 7/2013 sekají jednu právní hrubku za druhou. Viz http://www.portalsvj.cz/…ch-a-pelikan. Autoři postavili text na nepravdivém tvrzení, které se ani nepokusili nějak obhájit či právně doložit. A na základě prvotního vadného postulátu pak činili další závěry.
 • Obdobně neprofesionálně si vedl Michal Ševčík z advokátní kancelář Vilímková, Dudák & Partners. V tomto případě šlo o neexistující přechod dluhů předchozího vlastníka na nabyvatele jednotky. Podrobný rozbor je zde, čtěte: http://www.portalsvj.cz/…pet-na-scene#…. I zde se objevily tytéž příznaky: bezmyšlenkovité opisování z názorů jiných, neschopnost jakkoliv doložit autorova tvrzení. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Stejnou chybu udělala JUDr. Pavla Schödelbauerová ve svém Komentáři k NOZ (Kabelková, Schödelbauerová). Spletla si dluh předchozího vlastníka se závadou váznoucí na věci. Nejveselejší na tom je, že tuto chybu autorky bezmyšlenkovitě opsaly z důvodové zprávy k NOZ. Rozbor tohoto školáckého omylu je zde: http://www.portalsvj.cz/…2-podle-ep-2. Inu – opisují, nemyslí. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Mgr Michal Holub z advokátní kanceláře Šafra & partneři s.r.o. zašel ještě dál: O ustanovení § 3028 NOZ bez mrknutí oka prohlásil, že obsahuje pravý opak toho, co skutečně obsahuje. Viz http://www.portalsvj.cz/…di-mgr-holub#…. A samozřejmě se ani nepokusil své překvapivé a protizákonné tvrzení nějak právně odůvodnit. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Mgr Zuzana Dědečková zřejmě utrpěla úžeh, úpal či přehřátí, jinak by nemohla napsat co napsala: http://www.portalsvj.cz/…00-a-stanovy. Jakékoliv právní zdůvodnění jejích absurdních závěrů ovšem chybí. Jak jinak, milá prasátka – vy přece nikdy nezdůvodňujete, protože jen opisujete. Bahno dovnitř, bahno ven.
 • Doplňující četba: http://www.portalsvj.cz/…lu-staci-3–4

Další příklady totálního zatemnění mozků nebudu už zde raději popisovat. Pro dokreslení (ne)schopností dalších českých renomovaných právníků si přečtěte http://www.portalsvj.cz/…e/noz-1186–2#….

Vzhledem k naprostému (a dlouhodobému) selhávání publikujících právníků v Čechách učiním v této věci závěr poněkud ostřejší:

Milá malá právní prasátka,
přestaňte rýt dokola v právním bahně. Nenajdete tam ani žaludy, ani lanýže, a už vůbec ne nějaký právně podložený názor. Právně podložené názory byste museli tvořit ve vlastním mozku, na základě znalosti zákona a judikatury. Pokud se spokojíte jen s přežvykováním bahna a močůvky po jiných prasátkách, právně podložená a ústavně konformní tvrzení z vás nikdy nevylezou …

lake

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.