Vložil lake, 3. Září 2013 - 13:34

Pane Kolemjdoucí, domnívám se, že ani jeden z Vašich názorů ohledně NOZ § 1180 odst. 2 není přiléhavý.

SVJ(2012) samozřejmě JE „třetí osoba“, stojící zcela mimo skupinu vlastníků jednotek. Máte tedy plnou pravdu, že „SVJ se pravidla nedotknou“. Právě proto platí: jestliže bude SVJ(2012) vymáhat dlužnou částku od vlastníka svým jménem, může úspěšně vymoci pouze dluh do výše, která odpovídá zákonné úpravě v § 1180 odst. 2. Pokud se toho dlužník dovolá, soud nepřizná SVJ nic navíc nad rámec nároku, který plyne z kogentního ustanovení NOZ.

Nemáte pravdu ohledně závaznosti stanov SVJ(2012). Neplatí, že vše, co si mezi sebou vlastníci ujednají, se stává součástí stanov. Stanovy v první řadě nesmějí odporovat kogentním (donucujícím) ustanovením zákona. Příslušná část stanov je tedy od počátku absolutně neplatná z důvodu, že jde o protizákonný pokus o „ujednání s účinky vůči třetím osobám“, což je v rozporu s § 978 NOZ. Proto tato zdánlivá část stanov nemá právní účinky ani vůči SVJ(2012), ani vůči dalším osobám – nabyvatelům jednotek v domě.

Při schvalování stanov SVJ(2012) se samozřejmě uplatní i ustanovení NOZ § 145:

89/2012 Sb. § 145
„Zakazuje se založit právnickou osobu, jejímž účelem je porušení práva nebo dosažení nějakého cíle nezákonným způsobem.“

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.