Vložil lake, 21. Srpen 2013 - 8:30

Pane Pavle a pane Kolemjdoucí,
domnívám se, že oba celou věc nemístně zjednodušujete, a proto se mýlíte. Tvrzení „stávající SVJ se budou řídit podle NOZ“ je totiž velmi povrchní a velmi zavádějící. Existuje celý komplex právních vztahů: mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem, mezi členy SVJ(2000) navzájem, mezi SVJ(2000) a jeho členy. A to jsem vyjmenoval pouze vnitřní vztahy. Kromě nich existují i vztahy SVJ vůči smluvnímu správci, vůči jiným fyzickým či právnickým osobám, vůči státu a jeho složkám.

Pokud někdo o tomto složitém klubku vzájemně propojených právních vztahů prohlásí „SVJ se budou řídit podle NOZ“, pak se dopouští nepřípustného zjednodušení. Skutečnost je složitější, je jiná než krátká heslovitá proklamace kteréhosi právníka při kterési diskusi.

  1. Právní vztahy mezi SVJ(2000) a dalšími osobami, vzniklé před účinností NOZ, se budou řídit podle dosavadních právních předpisů (viz § 3028 NOZ).
  2. Právní vztahy mezi SVJ(2000) a dalšími osobami, vzniklé po účinnosti NOZ, se budou řídit podle NOZ (zejména díl III Právnické osoby).
  3. Právní vztahy SVJ(2000) a členů SVJ(2000) se budou řídit podle dosavadních právních předpisů, to jest podle zákona č. 72/1994 Sb. a stanov konkrétního SVJ(2000). Samozřejmě si členové SVJ mohou přijmou stanovy jiné, avšak NOZ je k takovému kroku nijak nenutí.
  4. Právní vztahy mezi vlastníky jednotek(1994) navzájem se budou řídit podle dosavadních právních předpisů, to jest podle zákona č. 72/1994 Sb. a stanov konkrétního SVJ(2000). Samozřejmě si vlastníci jednotek mohou odsouhlasit cokoliv, například že zruší rozdělení domu na jednotky(1994) a rozdělí dům na jednotky(2012), ale NOZ je k tomu nijak nenutí.

Na tomto portálu probíráme zejména a přednostně právní vztahy ze skupiny 3 a 4. A u nich platí, že na tyto vztahy se nepoužijí ustanovení NOZ o bytovém vlastnictví, a to ani úplně, ani částečně, nýbrž nepoužijí se VŮBEC. To není jen názor pana lake: vyjděme laskavě z NOZ § 3028 odst. 2, ano? Tam to přece je jednoznačně a určitě uvedeno.

Pokud se někdo domnívá opak, ať cituje z NOZ právní normu, která by říkala něco jiného než co jsem zde napsal. Jsem překvapen z toho, že jsem asi v tomto státě jediný, kdo si přečetl NOZ a učinil z toho jediný možný, ústavně konformní závěr. Přitom NOZ je první zásadní změnou v soukromém právu po 50 letech. Opravdu to těm univerzitním právníkům nestálo zato, aby si jej prostudovali?

Pouhých nepodložených plácnutí do vody od různých právníků z Prahy, Brna či Plzně, či od pana Holuba, nám není třeba. Těch už je dost a dost.

lake

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.