Vložil martl, 17. Červenec 2013 - 19:33

Dušan:

Ach, moc se omlouvám. Chtěl jsem napsat:

„Ohledně blokace převodů se teď domnívám, že § 1198 (2) se uplatní jen v případě, že společenství nebylo založeno vkladem prohlášení ani vkladem smlouvy o výstavbě.“

A pak mi dává to, co citujete z důvodové zprávy, za pravdu. Pokud nedojde k splnění „zákonného příkazu“ v případě dělení domu prohlášením vlastníka na 5 a více jednotek, tj. společenství se nezaloží, tak budou převody blokovány, aby byli vlastníci „donuceni k založení společenství“.

Pokud dojde vkladem prohlášení k založení SVJ, § 1198 (2) se neuplatní, naopak se uplatní §§ 1202 a 1203.

Když k založení vkladem prohlášení nedojde, budou vlastníci nuceni k založení blokací. Jenže oni nebudou dle znění § 1198 (2) nuceni jen k založení, ale taky k vzniku. Takže společenství bude muset vzniknout před převodem čtvrté jednotky, kdežto kdyby k založení vkladem prohlášení došlo, vznikne, až když původní vlastník ztratí většinu hlasů. To je zvláštní asymetrie a já se ptám, proč nejsou převody blokovány spíše založením než vznikem (pak by vše v případě nezaložení vkladem prohlášení probíhalo stejně jako obdobně jako v případě založení vkladem prohlášení, uplatnily by se §§ 1202 a 1203. A Vy skutečně citujete z důvodové zprávy, že vlastníci mají být blokací nuceni k založení, ne ke vzniku.

Jak jste přišel na to, že „Účelem blokace ale přece je, aby SVJ vzniklo jako právnická osoba a bylo zapsáno do veřejného rejstříku“? Proč nemůže vznikat SVJ vždy teprve, až původní vlastník ztratí většinu hlasů?

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.