Hledání

Výsledky vyhledávání

Podle SDEU je SVJ osobou povinnou k dani

... Klíčovou skutečností je to, že zařízení kotelny, plynové kotle (případně tepelné čerpadlo či sluneční kolektory) jsou ... o dodávce tepelné energie musí obsahovat pro každé odběrné místo: výkon, množství, časový průběh odběru ...

přípěvek - Pavel - 06.07.2021 - 13:56 - 8 komentářů - 0 příloh

Odpojování dálkového topení. Reportáž TV Prima. Tepelná čerpadla v paneláku.

... máme dálkové U nás máme dálkové topení z plynové kotelny cena za GJ je 724 Kč. Ale, protože s teplem hospodaříme ... samostatným měřicím zařízením. Pouze pro toto odběrné místo lze přiznat snížený tarif D56. Pro běžnou bytovou ...

přípěvek - Anonymous - 01.11.2013 - 16:12 - 23 komentáře - 0 příloh

Nesplněná revize plynu

... plynoměr v bytě, tam by si pořádek udělal vlastník plynové přípojky (může odpojit). Ani jaké spotřebiče sousedka na plyn ... statutár, máte příslušné normy znát (udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ...

přípěvek - Anonymous - 03.11.2018 - 12:26 - 14 komentářů - 0 příloh

Hlavní uzávěr plynu

... tak. SVJ nevlastní ani hlavní uzávěr plynu, ani odběrné plynové zařízení, ani střechu, ani dům. lake Nechápu ...

přípěvek - miki58 - 10.04.2015 - 11:43 - 18 komentářů - 0 příloh

Revize elektroinstalace v bytě v osobním vlastnictví

... povinnost zákonem č. 458/2000 Sb. udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení ...

přípěvek - aksim_ka - 16.01.2017 - 21:31 - 17 komentářů - 0 příloh

přechod na samostatnou zúčtovací jednotku

... rok. Začal jsem vyřizovat stavební povolení na plynové etážové topení. To se však setkalo s velkým odporem, jak ze ... které mají jedno společné, technologicky propojené odběrné tepelné zařízení1) a společné měření nebo ... se tak oddělíte od stávajícího odběrného tepelného zařízení (OTZ). Dodavatel tepla s Vámi podepíše smlouvu, zřídí ...

přípěvek - Anonymous - 09.03.2012 - 07:43 - 8 komentářů - 0 příloh

výměna uzávěru vody ze stoupačky před bytem

... plynu (HUP) je uzavírací armatura, která odděluje odběrné plynové zařízení - OPZ (např. plynové zařízení v rodinném domku, ...

přípěvek - Pavel Kindermann - 11.04.2011 - 16:54 - 8 komentářů - 0 příloh

Co může dělat společenství vlastníků, pokud vlastník opakovaně neumožní kontrolu plynu ve svém bytě?

... povinnost zákonem č. 458/2000 Sb. udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení ...

přípěvek - Anonymous - 18.08.2015 - 07:30 - 5 komentářů - 0 příloh

Nájemník i majitel musí dbát na řadu revizí. Lze se tak vyhnout porušení zákona a sporům s pojišťovnami

... f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení ...

přípěvek - JaVa - 02.11.2019 - 09:46 - 7 komentářů - 0 příloh

Vedení plynového potrubí

... vím plynovodní přípojku (patří dodavateli plynu), a odběrné plynové zařízení (OPZ) patřící vlastníkovi nemovitosti a vlastníkovi ...

přípěvek - Anonymous - 23.09.2018 - 15:43 - 4 komentáře - 0 příloh