Hledání

Výsledky vyhledávání

Kontrola/revize plynu v byte ktery je bez plynumeru (odpojeny)

... ale může jít i o stejná plynová zařízení v nebytových prostorách, např. v garáži vytápěné ... Sb. §62 bod 2f je zákazník povinen udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení ...

přípěvek - Anonymous - 22.06.2013 - 08:09 - 5 komentářů - 0 příloh

Plynovod

... o "plynovodu", ale předpokládám, že jste měl na mysli odběrné plynové zařízení (OPZ), neboli vnitřní rozvod plynu v budově. Na ...

přípěvek - Zlatohorak - 13.05.2012 - 16:43 - 3 komentáře - 0 příloh

Zřízení věcného břemena

... zařízení (přípojka) a zaměnit předmět na OPZ (odběrné plynové zařízení). Smluvní stranou by mohlo být Společenství a ne ...

přípěvek - dtrojny - 28.03.2012 - 19:49 - 2 komentáře - 0 příloh

základní složka účtování tepla

... celkem 13 bytových jednotek, které jsou vytápěné z plynové kotelny umístěné v tomto domě. V minulých létech byly ... popisu byty pod střechou nejsou připojeny na společné odběrné tepelné zařízení. Nespadají tedy pod vyhlášku 372/2001 Sb. a ...

přípěvek - Milan 2 - 17.06.2011 - 15:59 - 4 komentáře - 0 příloh