Nesplněná revize plynu

Vložil Lola (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 12:26 ::

Dobrý den,

bydlíme v paneláku, kde má každý nájemník byt v osobním vlastnictví. Klasicky jednou za rok se dělá revize plynu. Bohužel jedna sousedka už asi 2krát nebo 3krát nemá revizi splněnou. Osobně to beru jako ohrožování a proto se chci zeptat, zda ji k tomu můžeme nějak donutit nebo zda existuje nějaký postih? Zkrátka co dělat s takovým člověkem?

Mockrát vám děkji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 18:03

  která je stále platná. Zařízení umístěná ve společných prostorách podléhá provozním revizím 1 x za 3 roky. Domovní instalace umístěná v bytě sloužící výhradně pro tento byt musí mít kladnou výchozí revizní zprávu, která je platná po celou dobu životnosti. Vlastník je pak povinen udržovat své zařízení ve stavu umožňující bezpečný provoz. Je jeho odpovědností jak si to zařídí. SVJ není oprávněno za něj bez jeho souhlasu provádět nebo zajišťovat provozní kontroly a tím méně pak provozní revize, které nejsou legislativou vyžadovány. Stejně tak nemůže tyto kontroly nebo zbytečné revize hradit ze společných peněz pokud nedošlo k dohodě se všemi vlastníky.

  Vložil Matylda Ševčíková (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 21:31

  Dobrý večer,

  orientační zkoušku těsnosti si můžete udělat sami a zadarmo. Uzavřete bytový uzávěr asi za 10 minut zkuste, zda se zapálí a hoří zbytkový plyn na hořáku sporáku.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 9:40

  Ujasněte si to, píšete:„bydlíme v paneláku, kde má každý nájemník byt v osobním vlastnictví“. Tak buď je nájemník, nebo vlastník.
  Co je to za panelák, SVJ, družstva? Nepíšete, zda je uzávěr, plynoměr v bytě, tam by si pořádek udělal vlastník plynové přípojky (může odpojit). Ani jaké spotřebiče sousedka na plyn má.
  Spotřebiče se bez souhlasu, požadavku vlastníka nekontrolují (výjímky). Jste-li statutár, máte příslušné normy znát (udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit). Pokud se něco stane od plynoměru, uzávěru ke spotřebiči, jde to na triko vlastníka.
  Možná jste si odhlasovali, že při roční kontrole se budou kontrolovat i spotřebiče v bytě a úhrada bude ze společného.

  Vložil xyz (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 15:01

  Nájemník s bytem v osobním vlastnictvím neexistuje, jedná se o vlastníka. Revize se provádí „klasicky“ dle čl. 29 ČSN 386405 nejméně jedenkrát za tři roky, pokud není jinými předpisy nebo OSOD stanoveno jinak. Kontrola OPZ se dle čl. 28 výše uvedené normy provádí nejméně jednou za rok a odpovídá za ni chráněný zákazník – vlastník jednotky.

  Vložil anonymouk (bez ověření), 4. Listopad 2018 - 0:20

  Jinak řečeno, v bytě není kontrola povinná. To jen statutáři mlží.

  Vložil JarekSVJ, 3. Listopad 2018 - 20:22

  Lépe bych to nenapsal – jsem Tvůj fanda…

  Vložil JaVa, 3. Listopad 2018 - 13:18

  Pokud jsou, ve Vámi zmiňované bytové jednotce(byt paní sousedky), společné části plynového vedení,pak je povinností majitele jednotky dle § 1183 odst.1,z.č. 89/2012 Sb., umožnit k nim přístup.Jedná se totiž o společné části dle § 6 písm.c, z.č.366/2013 Sb.,.Jestliže se Vám jedná o provedení revizí plynového vedení a koncového zařízení patřícího do vlastnictví majitele jednotky,tak na to zákonný nárok nemáte.

  Hezký den.JaVa

  Vložil Lubomír Podlipný (bez ověření), 11. Prosinec 2018 - 8:04

  Dostal se mi do rukou první plán revizí a kontrol našeho SV (dříve se jednalo o bytové družstvo). Jímají mne mrákoty. Přívod plynu, hlavní stoupací rozvod včetně plynoměrů jsou umístěny na společné chodbě a kvůli její revizi není zapotřebí vstup do bytů. Odtud jdou rozvody do jednotlivých bytů a i v prohlášení vlastníka je jasně uvedeno, že vlastníkovi náleží vedení plynu od odběrného místa (OM) – myšleno plynoměru. V plánu revizí je uvedeno: „roční kontrola plynu – 12b.j.“ Již dobrých 10 let klesá počet bytů odebírajících plyn a to až tak, že jsou fyzicky zrušena vedení plynu od OM do minimálně pěti z oněch dvanácti bytů. Fakt žádná roura od OM do bytu v těchto případech nevede. Co chce pan předseda SVJ v oněch pěti bytech revidovat? Mají se tito vlastníci podílet na nákladech na revizi když je uvedeno revize v B.J. nikoli společných rozvodů?

  Vložil JaVa, 11. Prosinec 2018 - 10:18

  Pan „předseda“ zřejmě zapomněl,že dům již není ve vlastnictví „družstva“.Je nutné mu to připomenout a to nejlépe písemně, s odkazem na příslušné § znění zákona( § 6 písm.c).z.č­.366/2013 Sb.,)

  Společnými částmi domu jsou dále

  písm.c) rozvody plynu až k uzávěru pro byt,.!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Krupp, 3. Listopad 2018 - 12:58

  Revize plynu v bytě není ničím nařízená. Nemáte jí čím nutit. Jirka

  Vložil Lolla (bez ověření), 3. Listopad 2018 - 13:12

  Takže co když jí bouchne plyn? Prostě máme smůlu a jen budeme čekat co se stane?

  Vložil JaVa, 3. Listopad 2018 - 14:38

  Nemusíte čekat až to bouchne.Stačí když najdete § znění zákona, na jehož základě je právnická osoba SVJ, oprávněna provádět a dokonce i hradit z peněz jí svěřených do péče,revize na cizím majetku,nepatřícím do společných částí domu a pozemku za jejichž správu, ze zákona odpovídá.

  Pokud někdo o takovém znění víte,dejte vědět.

  Děkuji.JaVa

  Vložil JaVa, 3. Listopad 2018 - 13:27

  § 1194/89/2012 Sb.,

  „Společenství vlastníků je právnická osoba založená za účelem zajišťování správy domu a pozemku;“

  Jedná se o správu společných částí domu a pozemku a nikoliv o zasahování do soukromého majetku (Čl.XI.-LZPS) jednotlivých vlastníků jednotek.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".