Nájemník i majitel musí dbát na řadu revizí. Lze se tak vyhnout porušení zákona a sporům s pojišťovnami

Vložil JaVa, 2. Listopad 2019 - 9:46 ::

Mně zaujala tato zákonem ani ČSN nepodložená„po­vinnost“:

"Z výše uvedeného je už velice dobře patrné, že většinu těchto kontrol zaštiťuje majitel bytového domu či řídící orgán bytového družstva. Přesto každý nájemník i majitel družstevního bytu musí dbát na revize a kontroly dle technických norem.

Do jeho kompetence spadá specificky revize elektroinstalace v bytech, již je potřeba provádět jednou za pět let, a také pravidelná roční kontrola spotřebního rozvodu plynu a plynových spotřebičů v užívání."

konec citace z:„Pražského patriota“

https://www.prazskypatriot.cz/…ojistovnami/?…

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 2. Listopad 2019 - 10:36

  JaVo,

  máme svobodu a tak si každý může psát co chce, pokud přímo neporušuje předpisy.

  Když jsem v tom nesmyslu zahlédl pojem „vlastník družstevního bytu“, tak mi bylo jasné, že to psal nějaký novinář, který zároveň píše i o mnoha jiných oblastech o kterých také nic neví.

  Je to jen internetový inzertní časopis, nikoliv odborný zdroj informací.

  Takové nedůvěryhodné zdroje zásadně neuvádějí předpisy, jen pochybné názory autorů.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 7. Listopad 2019 - 20:56

  Totožná tisková zpráva Svazu českých a moravských bytových družstev (nikoliv Fake news):

  18.10.2019 https://www.bydlet.cz/…kontrolovat/

  23.10.2019 https://www.estav.cz/…e-bytu-i-svj

  27.10.2019 https://www.tzb-info.cz/…bytovem-dome

  31.10.2019 https://www.prazskypatriot.cz/…ojistovnami/

  07.11.2019 https://okolobytu.cz/…-povinnosti/

  (A java? Bez komentáře.)

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 8. Listopad 2019 - 7:13

  Ani pětkrát opakovaná lež se nestává pravdou. Nepravdivé tvrzení, že nájemník či majitel bytu má zajišťovat: „revize elektroinstalace v bytech, již je potřeba provádět jednou za pět let, a také pravidelná roční kontrola spotřebního rozvodu plynu a plynových spotřebičů v užívání.“ není podloženo odkazem na předpis ze kterého tato údajná povinnost plyne. Pro jednodušší jedince, jako je Nečlen II, se ale taková informace stává zákonem. Přece to psali na internetu!!!

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 8. Listopad 2019 - 14:50

  Článek (poslední odstavec) hovoří o majitelích bytových domů a jejich nájemnících a dále o bytových družstvech.

  Aby se pro jednodušší jedince nestávali informace z anonymního fóra zákonem, „psali to přece na internetu“ (naprosto s vámi souhlasím), dávám sem informace o tomtéž z dalších (fake news?) zdrojů:

  • „U bytových družstev je situace jiná, zde je vlastníkem celého bytového domu včetně bytových jednotek bytové družstvo. Je tedy jeho povinností postarat se o revizi a kontrolu plynového zařízení jak vně, tak uvnitř bytové jednotky. Jinak by tomu bylo pouze v případě, kdyby v rámci nájemní smlouvy, předávacího protokolu nebo jiného obdobného dokumentu bylo zaznamenáno předání odběrného místa nájemci. Pak by bylo na nájemci, aby revizi a kontrolu uvnitř bytové jednotky zajistil sám a na vlastní náklad.“

   Zdroj

  • „Podle výše zmíněných předpisů by se dalo usuzovat, že povinnost provádět revize a kontroly se vztahuje pouze na právnické osoby (organizace) a fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost tj. v našem případě majitelé bytových domů.“

   „Ovšem zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v § 28 odst. 2 bodu d) uvádí, že oprávněný zákazník je povinen:“ „Udržovat svá odběrná elektrická zařízení ve stavu, který odpovídá právním předpisům a technickým normám."

   „Dále pak pro plynová zařízení pak v § 62 odst. 2 bodu f) se uvádí, že zákazník je povinen: „Udržovat odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto bez zbytečného odkladu odstranit.“

   „Z toho vyplývá, že každý nájemník nebo majitel bytu, který má platnou smlouvu o odběru elektrické energie nebo plynu, má ve vlastním zájmu zajistit provádění revizí a kontrol dle technických norem.“ „Chrání tím především sebe, před následky vzniklých škod na zdraví a majetku. Právě revize elektrické a plynové instalace je potvrzením o bezzávadnosti těchto zařízení a v případě havárie také důkazem, že viníkem nebylo zanedbání povinností vlastníka.“

   Zdroj

  Vložil JaVa, 2. Listopad 2019 - 12:15

  Zdravím pane Pavel.Je to přesně, jak píšete.Proto jsem to, zde také uveřejnil.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Hubert (bez ověření), 2. Listopad 2019 - 12:54

  jj … ale to nic nemeni na skutecnosti, ze v pripade jakekoliv neprijemne pojistne udalosti, pojistovny postupuji tak, ze hledaji jakekoliv moznosti ci vyklady jak kratit pripadne plneni ci eventuelne jak jej uplne zamítnout .. a asi tohle byl hlavni informace toho clanku…

  a ze se to deje, není tezke si ověřit.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 8. Listopad 2019 - 7:18

  Ani pojišťovny nemohou krátit pojistné plnění, pokud nebyl porušen předpis a je zaplacené pojistné. Hlavní informace zakladatele vlákna byla, že je na internetu nepravdivá informace. Nečlen II přidal ještě další čtyři zdroje, které jen bezmyšlenkovitě opisují původní zdroj. Jedná se o šíření poplašné zprávy.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".