Revize elektroinstalace v bytě v osobním vlastnictví

Vložil aksim_ka, 16. Leden 2017 - 21:31 ::

Dobrý den, domnívám se, že revize elektroinstalace v bytě v osobním vlastnictví, umístěném v panelovém domě, je záležitostí každého jednotlivého vlastníka a tento není žádným způsobem povinen prokazovat SVJ platnou revizi. Neřeším, zda ji vlastník má nebo nemá a neřeším ani prokazování pojišťovně v případě pojistného plnění, řeším pouze povinnost prokazovat SVJ a vůbec právo SVJ nakazovat vlastníkovi revizi v jeho vlastním bytě. Může někdo potvrdit či vyvrátit, s podložením legislativou, mou domněnku? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil " (bez ověření), 18. Leden 2017 - 17:40

  Nemůže tady se svými požadavky v těchto věcech vstupovat i pojišťovna?

  Požárů zapříčiněných vadnou elektroinstalací je přece hodně.

  A pokud by takový vznikl a způsobil velkou škodu v bytě vlastníka s nízkými příjmy – co si na něm kdo jako náhradu větší škody vezme?

  Vložil lojza (bez ověření), 17. Leden 2017 - 12:01

  U nás výbor provedl revizi plynu, vč. plynových sporáků v bytech (revize uhrazena z rozpočtu SVJ). Revizní technik zjistil závady (únik ve sporáku). Následně mi výbor do schránky vhodil dopis, že musím do 14 dnů odstranit závadu a uvést zařízení do předepsaného stavu. Přístup je to rozumný, jde o kolektivní blaho domu. Jediné, co mě zarazilo, byla výhružka, že v případě, že nedojde k odstranění závad v určeném termínu, tak SVJ jako „majitel objektu“ požádá distributora o odpojení plynoměru. Závadu jsem pochopitelně nechal plynařem opravit, ale zmiňovaná výhružka mě poněkud rozladila, stejně tak jako tvrzení, že SVJ je majitel domu :-)

  Vložil Anonymoushuk (bez ověření), 17. Leden 2017 - 20:44

  Jedna se o zpronevěru

  Vložil abc (bez ověření), 17. Leden 2017 - 12:11

  Tady se jedná o elektřinu v bytě. Prosím pěkně, co to je kolektivní blaho domu? To nebylo známé ani před rokem slavným převratovým. SVJ jako „majitel objektu“ požádá distributora o odpojení plynoměru. Tak touhle blbostí vašeho výboru se ještě chlubte.

  Vložil lojza (bez ověření), 17. Leden 2017 - 12:23

  Plyn je v bytě! Vy myslíte, že sporáky máme na chodbě? :-)

  Vložil . (bez ověření), 17. Leden 2017 - 11:49

  SVJ není kompetentní nařizovat vlastníkovi jaké má mít revize. Každý má rozum průměrného človaka a ví co má dělat. To platí i pro výbor svj, nebo kdo vám ty hlouposti vykládá. O, já zapoměl, členové výboru nemají rozum průměrného člověka, ty jsou přece chytřejší.

  Vložil svjvmt, 17. Leden 2017 - 9:47

  Domníváte se správně, byt je přece váš, i když ne v osobním vlastnictví, a není společný! Že? Ostatně, co na to normy, četl jste? A rozlišujte kontroly a revize. Pokud jste nepřekopával instalaci v bytě tak k čemu by byla. Až nám nakážou provádět kontroly třeba za 10 let a budou chodit občanské kontroly… Plyn v bytě není povinost kontrolovat za plynoměrem.

  Vložil JaVa, 17. Leden 2017 - 9:17

  Správa domu a pozemku,včetně povinných revizí s tím souvisejících, za kterou nese plnou odpovědnost právnická osoba SVJ, se týká pouze společných částí dle z.č.366/2013 Sb., a toho co je vymezeno,jako společné části v prohlášení vlastníka k budově.Viz:

  § 6 Společnými částmi domu jsou dále

  1. přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií, vody, pro odvádění odpadních vod, pokud nejsou ve vlastnictví dodavatelů, domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  2. rozvody elektrické energie až k bytovému jističi za elektroměrem,
  3. rozvody plynu až k uzávěru pro byt,
  4. rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií,
  5. jde-li o centrální vytápění, celá soustava rozvodů tepla, včetně rozvodů v bytě, radiátorů a jiných otopných těles, včetně termostatických ventilů a zařízení sloužícího k rozúčtování nákladů na topení; části rozvodů umístěné v bytě, radiátory a termostatické ventily jsou ve výlučném užívání vlastníka jednotky jako společné části,
  6. protipožární zařízení, nouzové osvětlení včetně záložních zdrojů, osvětlení společných částí,
  7. veškerá zařízení vzduchotechniky až k zapojení do bytu, pokud byla pořízena jako společná; to se netýká zařízení vzduchotechniky, pořídí-li je vlastník jednotky; obdobně to platí pro veškeré druhy ventilací,
  8. systémy rozvodu a příjmu televizního signálu a datových sítí až k zapojení do bytu,
  9. rozvody telefonu, domácí zvonek, vnitřní vybavení a umělecká výzdoba společných částí domu, vjezdové závory, brány, vrata a jiné příslušenství domu, které je nezbytně nutné k provozu domu a k užívání jednotek a z hlediska své povahy je k tomuto účelu určeno.

  JaVa

  Vložil rhzrr (bez ověření), 17. Leden 2017 - 6:14

  osobní vlastnitví není

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2017 - 21:41

  SVJ určitě není nic na tvých rozvodech el. , které nejsou v prohlášení vlastníka jako společné… ve svým bytě si dělej co chceš…

  Vložil Taisa, 17. Leden 2017 - 16:49

  Pokud to někoho zajímá, zde je stránka se seznamem všech revizí, které má zajišťovat SVJ, i které si má zajišťovat vlastník.

  http://www.revizekontroly.cz/…ovych-domech

  Vložil JaVa, 17. Leden 2017 - 19:00

  Děkuji za odkaz,ale je velký rozdíl mezi revizemi povinnými na základě vyhlášek a zákonů a revizemi doporučenými.Ty totiž nikdo nemůže vlastníkovi jednotky nařídit i když se o to někteří „fundovaní statutáři“ v rámci své „lidové tvořivosti“ pokoušejí. JaVa

  Vložil Taisa, 17. Leden 2017 - 23:13

  Ono je to takové dvousečné. Dokud se nic nestane, tak se samozřejmě nic neděje. Kdyby se ovšem něco stalo, jak jinak dokážete, že Váš rozvod plynu nebo elektroinstalace je v pořádku, nežli platnou revizí? :-)

  Vložil JaVa, 18. Leden 2017 - 8:25

  V případě jakékoliv nenadálé události(havá­rie,požáru aj.) a podezření,že vznikla na technickém zařízení majitele bytu,je důkazní břemeno o provedení povinných revizí na vlastníkovi rozvodů(jednotky) a nikoliv na SVJ.SVJ nese odpovědnost pouze za provoz a údržbu společných částí domu,tak jak je to vymezeno v zákoně a prohlášení vlastníka.Před­cházení škodám ve smyslu Obč.Z nezahrnuje právo posílat do cizího bytu revizního technika, ani se nelze dožadovat předložení dokumentu o revizi spotřebiče ve vlastnictví majitele bytu.

  Uživatelé plynových zařízení (fyzické osoby – občané) mají stanovenou povinnost zákonem č. 458/2000 Sb. udržovat své odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob (viz § 63, odst.2, písm. c) zákona). JaVa

  Vložil asi tak (bez ověření), 18. Leden 2017 - 8:26

  A svj není oprávněné fyzickou osobu, tedy vlastníka bytu, kontrolovat, zda si nechal nebo nenechal udělat nějakou revizi, na kterou jsi vzpomene svj, jmenovitě předseda nebo výbor. Těch je do toho houby.

  Vložil MartinII, 17. Leden 2017 - 12:20

  Nejlépe je zeptat se revizního technika na zákon a vyhlášku. Podobné jsem učinil kvůli revizi plynu. Podařilo se mi dostat odpověď ve formě slohového cvičení s odkazem na normy a zákony. Reaguji na odpověď s analogií na revizi plynu. V zákoně stojí, že se reviduje společný rozvod od odbočky k měřiči. Zbytek závisí na vlastníkovi bytu (dle ponovu „jednotky“), a je na jeho odpovědnosti (zřejmě i odpovědnost za škody v domě), jak reviduje plyn v bytě. To samé bude asi v bleděmodrém s elektřinou. Zkuste také hledat na netu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".