zápis do OR

Vložil starousek, 14. Únor 2019 - 7:50 ::

Dobrý den, chtěl jsem se informovat, zda je možné výborem kooptovat člena, kterému skončilo funkční období a zda může být zapsán do OR ikdyž nebyl řádně zvolen shromážděním, jak to ukládají stanovy? Děkuji za názory.

PřílohaVelikost
STANOVY.doc162.5 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 10:14

  Tento postup je sice vadný,ale kde není žalobce,tam není soudce.Bez zápisu ze shromáždění,by neměl být člen statutárního orgánu zapsán v RS. Čl. 6,písm.c) vašich stanov

  Zákon na nedostatečný počet členů statutárního orgánu pamatuje,ale to se vás netýká,poněvadž vy jste měli stále dostatečný počet členů výboru,nezbytný k platnému rozhodování.

  "§ 165/89/2012 Sb.,

  (1) Nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů potřebný k rozhodování, jmenuje na návrh toho, kdo osvědčí právní zájem, chybějící členy soud na dobu než budou noví členové povoláni postupem určeným v zakladatelském právním jednání; jinak soud jmenuje právnické osobě opatrovníka, a to i bez návrhu, kdykoli se o tom při své činnosti dozví."

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil netcarlos, 15. Únor 2019 - 11:18

  JaVo, neni to vadny postup. Jiz jsem to psal nize:

  Vase stanovy to umoznuji v cl.4 odst. 11, kooptace je ucinna pouze do nejblizsiho shromazdeni. Ve vasem pripade tedy rozhodnuti vyboru nahradilo rozhodnuti shromazdeni.

  viz treba http://www.sprava-bytovych-domu.cz/…oru_svj.aspx

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 11:33

  Tazatel zatím nedoložil,že tento „náhradní člen statutárního orgánu“,byl někdy v minulosti zvolen shromážděním vlastníků,které má volbu členů,včetně těch určených k případné kooptaci, ve své pravomoci.Proto je,dle mého soudu, jeho zápis do RS vadný.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 15:32

  Ano,kooptovaný člen byl členem výboru, ale 15. 12. 2018 mu vypršelo funkční období. 25. 11. 2018 sice proběhlo shromáždění, ale záležitost jeho volby nebyla vůbec řešena.Také jsem se domníval, že výbor je volen na 5 let a po plynutí této doby se volí výbor nový. Tedy všichni tři členové, nehledě na to, že některý člen výboru byl z důvodu úmrtí či odstoupení člena výboru dodatečně zvolen shromážděním. V našem případě bylo SVJ založeno v roce 2008. V roce 2013 proběhla volba výboru a následně měla proběhnout v roce 2018. Paní z naší správcovské firmy mě však vyvedla z omylu-každý člen výboru prý může mít jiné funkční období.

  Vložil § (bez ověření), 15. Únor 2019 - 17:51

  Paní z vaší správcovské firma vás uvedla v omyl, ne vyvedla z omylu. Výbor se volí na stejnou dobu a to i v případě, že se některý člen volí dodatečně. Všem končí funkční období stejně. Někdo je tedy ve výboru 5 let, jiný, dodatečně volený kratší dobu, např. 2 roky.

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 18:24

  V tom případě je skutečnost, že je proveden zápis v RS ještě záhadnější.Neb volba výboru měla proběhnout před 15.12.2018. Pokud to tak opravdu je, člen výboru, který byl zvolen 25.11.2018 měl obrazně velmi krátké funkční období 20 dní do nové volby a čistě teoreticky jsme bez výboru.

  Vložil netcarlos, 15. Únor 2019 - 13:28

  Jiz chapu jak to myslite..

  Podle vas by melo shromazdeni volit krome clenu i nahradniky. To ale tyto stanovy nestanovi.. takze podle mne to neni potreba.

  Navic jiz slovo kooptace znamena, ze sam dany organ si cleny doplni dle sveho rozhodnuti.

  Je to jen prozatimni reseni do pristiho shromazdeni.

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 15:22

  Zřejmě si stále nerozumíme.

  Já tvrdím a dle z.č.89/2012 Sb., je zřejmé,že do pravomoci výboru SVJ nepatří volba členů statutárního orgánu neboť to je v dikci pouze nejvyššího orgánu SVJ=shromáždění vlastníků a to na základě obsahu stanov:

  „§ 1200-d) určení orgánů, jejich působnosti, počtu členů volených orgánů a jejich funkčního období, jakož i způsobu svolávání, jednání a usnášení,“

  a rozhodování shromáždění vlastníků:

  § 1208

  Do působnosti shromáždění patří

  1. volba a odvolávání členů volených orgánů a rozhodování o výši jejich odměn,

  Stále tvrdím,že ten, kdo nebyl schválen shromážděním vlastníků,nemůže být zapsán v KN,jako člen statutárního orgánu SVJ!

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil antispamer (bez ověření), 15. Únor 2019 - 16:03

  Javo, naštěstí vaše tvrzení nikdo nebere vážně, pouze spamujete.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 15. Únor 2019 - 15:47

  Pane JaVa,

  i jiné zdroje umožňují kooptaci pouze rozhodnutím členů výboru. Vysvětleno je to např. zde:

  https://www.svjaktualne.cz/…WcEWLDBR98/

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 16:25

  Nechcete mi přece tvrdit,že k volbě členů statutárního orgánu SVJ stačí, když shromáždění vlastníků zvolí na ustavující schůzi první členy výboru a ti už si budou moci, po celou dobu trvání právnické osoby SVJ, kooptovat (zapisovat do RS) do svých řad koho budou chtít, bez souhlasu nejvyššího orgánu SVJ?

  K čemu by pak byl § 1208?

  Statutární orgán SVJ je orgán volený,ovšem nikoliv jeho členy,ale shromážděním vlastníků,které musí být usnášení schopné.

  Členové výkonného orgánu SVJ si mohou volit pouze funkce ve výboru,ale nemohou sami určovat,kdo bude jeho členem,toto právo dané mu zákonem, má pouze shromáždění vlastníků!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Antispamer (bez ověření), 16. Únor 2019 - 10:38

  Spamer Java nechápe a spamuje. Nezná § 246 občanského zákoníku.

  Vložil Zvídavý (bez ověření), 15. Únor 2019 - 15:54

  Opravuji nefunkční odkaz:

  https://www.google.com/url…

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 17:03

  Ale já přece netvrdím něco jiného než,jak uvádíte Vy v odkazu:

  :Kooptovat (dosadit na uvolněná místa v orgánu) tedy lze náhradní členy, a to až do doby nejbližšího zasedání orgánu, který je k volbě příslušný (v případě výboru se bude jednat o shromáždění).

  Celou dobu se zde bavíme o tom,že tazatel nedoložil schválení kooptovaného člena výboru SVJ nejvyšším orgánem SVJ a tudíž já stále tvrdím,že je jeho zápis do RS vadný!

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Únor 2019 - 12:24

  JaVa napsal jste:

  „Celou dobu se zde bavíme o tom,že tazatel nedoložil schválení kooptovaného člena výboru SVJ nejvyšším orgánem SVJ a tudíž já stále tvrdím,že je jeho zápis do RS vadný!“

  V odkaze je mimo jiné uvedeno:

  „Pokud tedy dojde ke snížení počtu členů výboru, existují pro společenství vlastníků dvě možnosti. Výbor SVJ může kooptovat náhradní členy (za splnění výše popsaných podmínek) a na nejbližším zasedání shromáždění pak řádně zvolit nové členy výboru, nebo pokud je to možné, rovnou svolat shromáždění a provést řádnou volbu členů výboru. Výhodou první varianty je rychlost a operativnost, nevýhodou jsou pak náklady spojené se zápisem kooptovaných náhradníků do rejstříku společenství vlastníků (zejména poplatek za provedení změny v tomto rejstříku), jelikož jsou do rejstříku zapsáni dočasně, tedy do řádné volby členů výboru shromážděním společenství.

  V zvýrazněném textu se přece uvádí, že se kooptovaní náhradníci zapíší do rejstříku. Píše se o nevýhodě, kdy zápisem do rejstříku kooptovaných náhradníků je třeba uhradit poplatek za provedení změny v rejstříku, jelikož jsou do rejstříku zapsání dočasně, tedy do řádné volby členů výboru shromážděním společenství. Z toho je zcela jasné, že jsou zapsáni do rejstříku a zápis je platný, i když koptovaní náhradníci nebyli schválení shromážděním. Samozřejmě to platí jen dočasně do doby než budou na nejbližším shromáždění řadně zvolení členové výboru společenství.

  Vložil JaVa, 16. Únor 2019 - 13:38

  zkuste si pročíst něco od „klasika“:

  "Je třeba uvědomit si, že rejstříkový soud zapisuje výhradně na základě listinných dokladů. Odděleně se zapisují

  1. ukončení funkce dosavadního člena
  2. počátek funkce nového člena.

  Obojí je třeba doložit."

  A,co tam chcete Vy doložit.Že se dva členové výboru rozhodli kooptovaného člena výboru zapsat do RS,aniž by o jeho zvolení rozhodl nejvyšší orgán SVJ.

  A co když se na shromáždění vlastníků, většina rozhodne pro někoho jiného.Kdo bude tyto vícenáklady hradit.Všichni vlastníci jednotek nebo ti „chytráci z výboru“?

  Já v tom § 246, nikde nevidím,že je třeba kooptovaného člena výboru ihned zapsat do RS,ale je tam zřetelně napsáno :

  „do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“

  Teprve pak po usnesení shromáždění vlastníků,je tento člen řádně zvolen orgánem k tomu určeným a může být zapsán do RS!

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Únor 2019 - 14:01

  Napsal jste:

  „A,co tam chcete Vy doložit.Že se dva členové výboru rozhodli kooptovaného člena výboru zapsat do RS,aniž by o jeho zvolení rozhodl nejvyšší orgán SVJ.“

  Přesně tak JaVa. Čemu na tom nerozumíte. Ptejte se rejstříkového soudu, oni vám to vysvětlí, že kooptovaného člena výboru bezproblému zapíší a že není pravda, jak tvrdíte, že to bez odsouhlasení shromážděním není možné.

  JaVa napsal jste:

  „A co když se na shromáždění vlastníků, většina rozhodne pro někoho jiného.Kdo bude tyto vícenáklady hradit.Všichni vlastníci jednotek nebo ti „chytráci z výboru“?“

  Ty údajné vícenáklady se v určitých případech společenství vyplatí, protože pokud by „ti chytráci výboru“ nejednali urychleně operativně, mohlo by dojít k ochromení činnosti statutárního orgánu a k větším škodám.

  Že si vykládáte § 246 jinak, než právníci, je váš problém. Můžete si to ověřit, pokud vyhledáte kooptaci členů výboru SVJ na internetu.

  Vložil JaVa, 16. Únor 2019 - 15:43

  „Ty údajné vícenáklady se v určitých případech společenství vyplatí, protože pokud by „ti chytráci výboru“ nejednali urychleně operativně, mohlo by dojít k ochromení činnosti statutárního orgánu a k větším škodám.“

  Můžete zde, prosím objasnit, k jakému ochromení činnosti právnické osoby SVJ dojde, v případě,že nebude kooptován chybějící člen výboru dle znění § 246,jehož text jste zjevně zcela správně nepochopil a proto Vám ho ještě jednou a doufám už naposledy uvedu.

  § 246/89/2012Sb.,

  (2) Neurčí-li stanovy jinak, „mohou“ členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.

  Hlavně si všimněte slovíčka „mohou“(tzn. nemusí) a slova „pod polovinu“(tzn. že je výbor stále funkční,poněvadž má více než 50% hlasů potřebných k rozhodování).

  "§ 156/89/2012 Sb.,

  (1) Je-li orgán kolektivní, rozhoduje o záležitostech právnické osoby ve sboru. Je schopen usnášet se za přítomnosti nebo jiné účasti většiny členů a rozhoduje většinou hlasů zúčastněných členů."

  Jestliže členové statutárního orgánu neznají význam slovíčka „může“ a vykládají si ho jako „musí“,pak nesplňují § 159/89/2012 Sb.,

  1. Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s „potřebnými znalostmi“ a pečlivostí. Má se za to, že jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu, a nevyvodí z toho pro sebe důsledky.

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Hrubý (bez ověření), 16. Únor 2019 - 17:59

  JaVa,

  proč mudrujete nad tím, že musí, když jsem to neuvedl. Samozřejmě, že mohou. A měli by tak učinit, jak jsem uvedl „v určitých případech“, kdy by mohlo dojít k ochromení činnosti výboru.

  Chystá-li se nějaký člen výboru rezignovat a jeho rezignace by způsobila pokles pod polovinu členů, tak samozřejmě se rozhodnutí o kooptaci náhradníka provede ještě předtím, než rezignuje, právě proto, aby k ochromení činnosti výboru nedošlo. To dá rozum.

  Vložil JaVa, 16. Únor 2019 - 19:09

  Milý pane.Tato diskuze je výsledkem úvodního a doplňujících informací tazatele,který m.j.píše,že jejich výbor má 3 (slovy tři) členy.Z toho tedy vycházejme a určitě dojdeme k nějakému výsledku,který bude důležitý pro tazatele a nikoli pro nás.

  „Ano,kooptovaný člen byl Vložil starousek, 15. Únor 2019 – 15:32 Ano,kooptovaný člen byl členem výboru, ale 15. 12. 2018 mu vypršelo funkční období. 25. 11. 2018 sice proběhlo shromáždění, ale záležitost jeho volby nebyla vůbec řešena.Také jsem se domníval, že výbor je volen na 5 let a po plynutí této doby se volí výbor nový. „Tedy všichni tři“ členové…“

  Tudíž se odstoupením jednoho člena nejedná o nefunkčnost statutárního orgánu ani právnické osoby SVJ, proto je dle mého soudu, použití § 246 nepřiměřené a hlavně ze strany těch dvou zbývajících členů výboru naprosto zbytečné.

  Omluvou pro jejich postup by bylo pouze to,že jsou celých 5 let ve výboru SVJ pouze do počtu a nutně potřebují někoho,kdo by tu vlastní správu za ně opět dělal.

  Tazatel m.j. uvádí že:

  „V roce 2013 proběhla volba výboru a následně měla proběhnout v roce 2018“

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 17:40

  Diskutovanou problematiku jsem chápal stejně. Kooptovat člena do výboru (bez zápisu do RS) a na nejbližším shromáždění jen (nebo někoho jiného)řádně zvolit shromážděním a následně zapsat do RS. Proto mě překvapilo, že zápis proběhl bez řádné volby shromážděním.

  Vložil JaVa, 15. Únor 2019 - 17:51

  Chápal jste to naprosto správně,ale pokud to nikdo nenapadne,tak to bohužel bude platit.

  Je to pořád ta stejná písnička o „lidové tvořivosti“ statutárů, hrajících si na „bohy“.Dokud se nenajde někdo,kdo je řádně klepne přes prsty, tak si budou stále dělat ,co jim „ovce“ dovolí!

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 18:17

  Ale stále nemohu pochopit, že proběhl zápis do RS. Výbor musel doložit potřebné dokumenty (pozvánka na shromáždění, zápis, …). Jen doufám, že je neposlal, poněkud upravené. Pravdu se asi dozvíme, jen když zápis napadneme. Pěkný den i vám a děkuji za váš čas.

  Vložil Antispamer (bez ověření), 16. Únor 2019 - 10:41

  Prosím nastudujte § 246 občanského zákoníku. Zápis do rejstříku proběhl v souladu s právem. Na spamy nicku Java se neohlížejte.

  Vložil JaVa, 16. Únor 2019 - 12:03

  Dovoluji si Vám odporovat,Zde nikdo nerozporuje možnost kooptace náhradních členů pro doplnění statutárního orgánu SVJ „do doby než bude tento člen schválen shromážděním vlastníků“,ale o zápisu tohoto " řádně nezvoleného" člena výboru do RS.

  Osobně chápu znění § 246 odst.2)/89/2012 Sb.,zřejmě zcela jinak než VY.Já tam vidím zřetelně napsáno:do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě".Tím je samozřejmě míněno shromáždění vlastníků a nikoliv zasedání výboru SVJ.

  Už jsem to zde uvedl několikrát,ale „peciálně pro Vás“, to napíši ještě jednou.Čtěte prosím pozorně:

  „Výkonný orgán SVJ je "orgán volený“ a zvolit člena tohoto orgánu může pouze nejvyšší orgán SVJ=shromáždění vlastníků jednotek.Teprve, až bude tento dočasně(dle § 246 odst.2) kooptovaný člen výboru SVJ, odsouhlasen usnesením shromáždění vlastníků,může být zapsán do RS.Jiný způsob, je dle mého soudu vadný.

  Tu důležitou stať, ve znění tohoto §, jsem speciálně pro Vás,dal do uvozovek. Doufám,že teď už to pochopíte i VY. Jestli ne, tak je mi to líto,neboť „komu není s hůry dáno,v apatyce nekoupí“

  246/89/2012 Sb.,

  (2) Neurčí-li stanovy jinak, mohou členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, „kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání orgánu příslušného k volbě.“

  JaVa

  Vložil Antispamer (bez ověření), 16. Únor 2019 - 12:10

  Kooptovaný člen orgánu je PLNOPRÁVNÝ člen orgánu. Jinak by kooptace ztrácela smysl. Jeho kooptace platí až do zasedání orgánu, který je oprávněn členy orgánu volit (shromáždění, valná hromada atd.). Nedělám si nadějí, že to pochopíte, ale je to tak.

  Vložil Markéta Gr., 14. Únor 2019 - 8:57

  Zápis je do rejstříku společenství, ne OR (304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – Díl 5 – Rejstřík společenství vlastníků jednotek).

  Soud automaticky zapíše datum výročí zvolení (např 5let), jako ukončení funkce. Soudu se musí doložit zápis o nové volbě, přestože se jedná o stejnou osobu.

  Vložil starousek, 14. Únor 2019 - 10:32

  Máte pravdu, jedná se o zápis do rejstříku společenství. Napsal jsem obecně OR neb na stránkách Obchodní rejstřík-justice.cz tyto vyhledávám. Nicméně jsem se domníval, že do rejstříku společenství může být do statutárního orgánu zapsán jen ten, kdo byl před vypršením funkčního období řádně (znovu)zvolen na shromáždění SVJ. V našem SVJ proběhlo shromáždění v listopadu 2018, kde by do výboru zvolen do té doby kooptovaný člen. Jiná volba do výboru neproběhla. Ale v prosinci 2018 skončilo funkční období jinému členu výboru. Včera jsem se dozvěděl, že tento byl výborem kooptován. Ale již nyní je zapsán rejstříku společenství. Domníval jsem se, že toto lze až po řádném zvolení na shromáždění.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 14. Únor 2019 - 10:54

  se přikládá dokument osvědčující oprávněnost takového zápisu. Může to být kopie zápisu o volbě nebo zápisu ze shromáždění, kde tato volba proběhla. Pokud si na www.justice.cz zadáte do vyhledavače IČ Vašeho SVJ pak se Vám nabídne vpravo dole i záložka ve které jsou umístěny listiny v PDF. Měla by tam být i tato. Zda je možné kooptovat člena výboru bez volby zjistíte ve vlastních stanovách.

  Vložil starousek, 14. Únor 2019 - 11:36

  V listopadu 2018 proběhlo poslední shromáždění SVJ, kde se volba člena výboru, kterému končilo 15. 12. 2018 funkční období, neuskutečnila. Naše stanovy umožňují kooptovat do výboru, pokud tento má více jak polovinu členů. To splněno je. Chápal bych, kdyby byl výbor dvoučlenný + kooptovaný člen a na následujícím shromáždění by byl tento řádně zvolen a následně zapsán. Ale je zapsán už nyní. Raději se ptám proto, že nechci ani domyslet na základě jakých dokumentů byl tento člen zapsán. Nepředpokládám, že by mohlo dojít k zápisu bez vámi uváděných dokumentů (pozvánka na shromáždění, zápis ze shromáždění s výsledky hlasování,…). Do sbírky listin jsem se díval. Bohužel poslední soubor je z roku 2017. Děkuji za odpověď.

  Vložil netcarlos, 14. Únor 2019 - 18:57

  pockejte na to az se dokumenty objevi v rejstriku – muze to nejakou chvili trvat.

  navic pokud tvrdite ze vase stanovy umoznuji kooptovat do vyboru, pak nechapu kde je problem.

  >Naše stanovy umožňují kooptovat do výboru, pokud tento má více jak polovinu členů. To splněno je.

  Sam jste si odpovedel. Pokud sem nedate odkaz na vase stanovy, nemuzeme vam poradit, nebot to by bylo hadani z kristalove koule.

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 6:18

  Otázka zní, zda je možný zápis kooptovaného člena do rejstříku, když nebyl řádně zvolen shromážděním. Domníval jsem se, že nikoli. Stanovy jsem vložil do úvodního příspěvku. Děkuji za odpověď.

  Vložil netcarlos, 15. Únor 2019 - 9:44

  Vase stanovy to umoznuji v cl.4 odst. 11, kooptace je ucinna pouze do nejblizsiho shromazdeni. Ve vasem pripade tedy rozhodnuti vyboru nahradilo rozhodnuti shromazdeni.

  viz treba http://www.sprava-bytovych-domu.cz/…oru_svj.aspx

  Vložil starousek, 15. Únor 2019 - 12:01

  Nicméně to stejně znamená, že na následujícím shromáždění SVJ se bude muset shromážděním zvolit třetí člen výboru (kooptovaný či někdo jiný). Děkuji vám za informace a přeji pěkný zbytek dne.

  Vložil Jarda_, 14. Únor 2019 - 19:02

  Muze to trvat klidne roky, nekdo to musi do rejstriku donest..

  Vložil netcarlos, 14. Únor 2019 - 19:06

  co sleduji vase pocinani na tomto foru, je videt ze mate velmi nizke povedomi o techto zalezitostech.

  Rejstrik by to bez dokumentu nezapsal a pan rika, ze to v rejstriku zapsane je.. Cili dokumenty BYLY doruceny.

  A jak rikam, uz nepiste, kdo ma vase bezobsazne sahodlouhe polemiky cist. To je naposledy co jsem s vasimi bludy ztracel cas.

  Vložil Jarda_, 14. Únor 2019 - 19:19

  Ano, jsem neznalek, vubec teoriim nerozumim :-) Jen popisuji praxi, skutecne v jednom SVJ na to kasleme, schuze svolava kdo nikdo ve vyboru nebyl a predseda jen whithorse. Ale nicemu to nebrani, zatim se vse dohodlo OK. Coz v pripade, kdy se nespokojeny clen nemuze zeptat vyboru, indikuje mozna latentni problem v komunikaci v danem Svj.

  Ps: Ja jsem cetl, ze posledni zapis v rejstriku je 2017 a od Vas, ze musi cekat. Pokud vim, v rejstriku se pak objevi datum listiny i datum doruceni. Pokud jste to vyhodnotil jinak, pak sorry, ale rozhodovat o tom, co mam a nemam konat? Wtf?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".