Vyúčtování služeb - dluhy

Vložil Emma (bez ověření), 29. Listopad 2018 - 20:23 ::

Dobrý den.

Mám ve svém bytě nájemníky, kterým jsem podepsala před dvěma lety souhlas k trvalému pobytu. Jsou to senioři, a mohou tak dostávat od státu příspěvek na bydlení.

Bohužel jsem cenu pronájmu stanovila příliš nízkou – neodpovídá obvyklé ceně v dané lokalitě.

Dostala jsem se do finančních problémů, a za celý poslední rok nehradila poplatky do Spol. vlastníků, pouze elektřinu pro daný byt.

Úřad práce – sociální odbor, který vyplácí nájemníkům sociální dávky po mne chce roční vyúčtování za služby a energie. Prý bez toho vyplácení sociálních dávek musí nájemníkům pozastavit.

Pokud uvedu ve vyúčtování pravdu, tj., že roční úhrada za služby je krom elektřiny 0 Kč, a u každé položky sdělím logicky i nedoplatky, mohu tím nájemníky poškodit, či se mne může týkat jakákoli sankce?

V nájemní smlouvě je totiž uvedeno, že nájem je 11000Kč. Z toho jedna částka jde na poplatky spol. vlastníků, a druhá částka na elektřinu. Zbytek je nájem jako takový.

Když uvedu pravdu, mohu tím podnájemníky, nebo sebe nějak ohrozit? Ve smlouvě není nijak sděleno, že hradit služby je povinnost nájemníků. Je tam jasně sděleno, že celou částku dávají mne. Jak také každý měsíc dokládají ÚP na odboru sociálních dávek.

Děkuji za odpovědi, a prosím o neodsuzování celé situace. 5let jsem hradila vše v čas, opravdu neznáte můj příběh a ten, kdo ho zná, ví, že si odsudky nezasloužím.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarda_, 5. Prosinec 2018 - 5:44

  Píšete: “Úřad práce – sociální odbor, který vyplácí nájemníkům sociální dávky po mne chce roční vyúčtování za služby a energie. Prý bez toho vyplácení sociálních dávek musí nájemníkům pozastavit.”

  Toto vyúčtování nechce po vás, ale po žadateli o Příspěvek na bydlení, Doplatek na bydlení či jiné dávky HN, vy jako pronajímatel přece máte povinnost vypracovat jako poskytovatel služeb svým nájemcům a předat do konce dubna. Toto vyúčt. si nájemci pobírači dávek dopraví na úřad Sami. Proč neplníte tuto svou povinnost? Neboli tam opíšete vyúčtování od SVJ a pro ÚP je nepodstatné, že jste neplatič.

  Úřad fakticky nechce vyúčtování mezi vámi a svj, ale mezi vámi a nájemcem, to že jste shrábla platby za energie bude zajímat spíše finanční úřad, zda tuto částku, když jste ji neodvedla, máte na straně příjmů, ale na to se neptáte.

  Ps: jak to myslíte – podepsala souhlas s TP? Pronajímatel nájemci nic takového nepodpisuje, jen podnájemci.

  Pps: proč uvádíte “Bohužel jsem cenu pronájmu stanovila příliš nízkou – neodpovídá obvyklé ceně v dané lokalitě.” – neboli jak to souvisí s dotazem?! To tady ani nenaznačujte, že chcete pro účely sosání, navýšit ceny (nájmu, služeb)…

  Ppps: Moje rada – vyjasněte si s nájemcem nejprve:

  • kolik má platit nájem
  • kolik má platit pevné (úklid) a
  • zálohové platby (voda, teplo, odpadky, elektro, plyn, el.spol. prostor…)

  Pokud není dohodnuto ve smlouvě jinak, pak platba za správu (odměny předsedovi), účetnictví, SVJ pojištění domu – platíte vy, současně to jde do vašich nákladů (ale až v okamžiku zaplacení) pokud si vedete alespoň peněžní deník (tyto výdaje, i kdyby je platil nájemce, ÚP nezohlední pro stanovení dávky, proto od 2018 chtějí “rozepsat služby”…).

  Anebo jak pronájem vlastně zdaňujete? To by byla odvaha, nedanit příjem a sosat prostřednictvím nájemce z úřadu práce dávky… ty úřady by jistě mohly efektivně kontrolovat vaše DP, zda jste například vůbec DP podala ;-) ???

  Vložil Justitianus, 30. Listopad 2018 - 13:38

  Emmo, předpokládám z Vašeho popisu, že máte s nájemcem sjednánu platbu za všechny služby paušální částkou. V tom případě porušujete dlouhodobě zákon.

  Vaše povinnosti týkající se služeb poskytovaných nájemci jsou uvedeny v § 9 zákona č. 64/2013 Sb..

  (1) Částku nájemného a částku za služby lze sloučit do samostatné paušální částky, pokud si to strany ujednají. Jako samostatnou paušální platbu lze rovněž ujednat pouze platbu za poskytované služby. V obou případech platí, že platby za poskytované služby se nevyúčtovávají.
  (…)
  (3) Na žádost příjemce služeb má poskytovatel služeb povinnost vystavit pro účely sociálních dávek poskytovaných v oblasti bydlení podrobný rozpis paušální platby s vyčíslením jednotlivých položek za zúčtovatelné služby.
  (4) U nájmů uzavřených na dobu delší než 24 měsíců nebo na dobu neurčitou nelze do paušální platby zahrnout platbu za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody a dodávku vody a odvádění odpadních vod; platby za tyto služby se musí vždy vyúčtovat.

  Je tedy Vaší povinností:
  vyúčtovat nájemci skutečnou výši nákladů vzniklých z vyúčtování těchto služeb pro byt: dodávka tepla, dodávka teplé vody a vodné/stočné;
  vystavit nájemci podrobný rozpis ostatních paušálních plateb za služby.

  Při tom není Vaší povinností prokazovat zda jste předepsané částky již poskytivateli služeb uhradila.

  Justitianus

  Vložil Emma (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 13:38

  V nájemní smlouvě je jasně uvedeno, které částky jdou na elektřinu, které na služby do SJV.

  Viz: V nájemní smlouvě je totiž uvedeno, že nájem je 11000Kč. Z toho jedna částka jde na poplatky spol. vlastníků, a druhá částka na elektřinu. Zbytek je nájem jako takový.

  Co pro mne tedy z toho vyplývá?

  Děkuji za odpověď.

  Vložil Justitianus, 30. Listopad 2018 - 14:03

  Pro Vás z toho plyne, že jste povinna jednat přesně tak, jak jsem Vám poradil v předchozím příspěvku. Napsal jsem Vám jaké údaje jste povinna poskytnout nájemci. Čemu na tom nerozumíte?

  Protože jste sjednala, že celkový součet nájemného a plateb za služby nepřekročí 11000 Kč, jste povinna nájemci rozepsat náklady na služby tak, aby celková částka nepřekročila 11000 Kč měsíčně. Na případný doplatek nemáte nárok, což je Vaše chyba – neměla jste si v nájemní smlouvě takto stanovit maximální nepřekročitelnou částku.

  Ostatně nájemní smlouva je právně vadná také pro rozpor s kogentním ustanovením § 9 zákona č. 67/2013 Sb.. Nelze směšovat dohromady nájemné a platby za služby, a to ani pokud jsou úhrady za služby stanoveny paušálem. A samozřejmě u tepla, teplé vody a vodného/stočného zákon výslovně vylučuje jejich účtování paušálem, trvá-li nájemní vztah déle než 2 roky.

  Justitianus

  Vložil Emma (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 14:26

  Žádné nájemné a poplatky za služby jsem nesměšovala.

  V nájemní smlouvě je jasně uvedena částka za služby, částka za elektřinu, a částka za nájem. Je tam také shrnuto, že celá částka dohromady dělá 11tisic korun.

  Co z toho pro mne vyplývá, jsem se ptala proto, že jste věc pokládal za paušální rozpis v nájemní smlouvě, ale to není pravda. Proto jsem se ptala znovu, s vysvětlením, že o paušál se nejedná.

  Vaše rada byla totiž celá vystavena na tom, že se jedná o dohodu o paušálu, což ale není pravda.

  Proto jsem se ptala znovu.

  Děkuji za odpověď.

  Vložil TN. (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 19:01

  Emmo, já jsem zatím pochopil, že pletete hrušky a jablka. Mám důvod se domnívat, že do služeb nelegálně zahrnujete i tzv. poplatky SVJ (z evidenčního listu půjde o příspěvky na správu domu a pozemku, nevylučuji, že u Vás to nazýváte fond oprav a podobné pevné platby), protože tak postupuje řada laických pronajímatelů a setkávám se s tím u amatérsky řízených realitních kanceláří.

  Služby jsou pouze teplá voda, studená voda, vytápění, úklid chodeb, společná elektřina, elektřina v bytě, plyn v bytě, eventuálně některé méně časté (antény, komíny). Elektřinu a plyn obvykle pronajímatelé přepisují na nájemníka, pokud ne, pak jde o službu.

  Vše ostatní z evidenčního listu SVJ musíte zahrnout do nájemného.

  Jiné platby podle zákona nesmíte od nájemníka vybírat. Pokud tedy poplatky SVJ zahrnujete do služeb, nájemník není povinen je platit, protože podle zákona prostě nejde o službu. Pokud vám je nezaplatil, tak vám nic nedluží.

  Správný postup je vzít svoje náklady (fond oprav placený SVJ, pojištění bytu, daň z nemovitosti, tvorba rezervy na opravy bytu) a k nim přičíst požadovaný zisk, součet bude činit nájemné. Nezapomeňte, že z nájemného se ještě platí daň z příjmu, a v budoucnu se z nájemného bude odvádět sociální a zdravotní pojištění, má to ve svém plánu MPSV.

  Vložil Jarda_, 5. Prosinec 2018 - 5:57

  Pane TN, domnívám se, že je věcí smluvní volnosti sjednat, kdo a co bude platit.

  Vámi níže tvrzené tedy ne vždy takto MUSÍ být.

  Cituji: “Vše ostatní z evidenčního listu SVJ musíte zahrnout do nájemného.

  Jiné platby podle zákona nesmíte od nájemníka vybírat. Pokud tedy poplatky SVJ zahrnujete do služeb, nájemník není povinen je platit, protože podle zákona prostě nejde o službu.”

  A ještě “amatérsky řízených realitních kanceláří” – je největší kancelář amatérsky řízena?

  @ asi jste chtěl vyjádřit názor, jak to je defaultně, pokud se strany nedohodly předem jinak, v tom souhlas.

  Pokud máte k tématu smluvní volnosti plateb víc poznatků a výstupu sporů/soudů, pojďme to probrat na skype či jinde. Může existovat spousta dobrých důvodů pro to, aby byl navýšen nájem (viz tazatelka a sosači) a nebo naopak, aby se poplatky oddělily.

  Vložil TN. (bez ověření), 5. Prosinec 2018 - 20:30

  Co má platit nájemník, najdeme v § 2201 OZ a násl., tedy nájemné a zálohy na služby. Jakékoli jiné platby, vč. pokut, není nájemce coby slabší strana povinen platit, bez ohledu, co si sjednáte ve smlouvě. Všechny náklady pronajímatele (tj. příspěvky hrazené na účet SVJ), musí být součástí nájemného, náklady lze uplatnit v daňovém přiznání, popř. 30% paušál. Jiné legální řešení neexistuje a kdo účtuje nájemníkům fond oprav, je kriminálník.

  Vložil Justitianus, 30. Listopad 2018 - 15:18

  Emmo, jestliže úhrada služeb je v nájemní smlouvě stanovena pevnou částkou (tedy bez vyúčtování skutečných nákladů a bez vypořádání s nájemcem po skončení zúčtovacího období) pak se nepochybně jedná o paušální platbu za služby. Tvrdíte tedy nepravdu.

  Celková částka 11000 je nepřekročitelná částka, která je součtem nájemného a úhrad za služby, které nájmci poskytujete.

  Pan TN Vás zde správně vyzval na samém počátku, abyste nám poskytla obsah nájemní smlouvy. To jste neučinila. V této diskusi tedy končím.

  Justitianus

  Vložil 58 (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 14:19

  Obávám se, že zlodějku nějaké porušování zákonů nezajímá. Nyní usiluje pouze o to, podojit státní rozpočet na podpoře v oblasti bydlení.

  Vložil Emma (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 14:35

  Veškeré sociální dávky jdou seniorům, mně z toho nikdy nepřipadla jediná koruna.

  Prosím, napsala jsem zde prosbu o radu, a neustálé urážky bez jakékoli rady, v podstatě lynč na člověka, o kterém nevíte, jak a proč se do situace dostal, ani nevíte, jak řeší své závazky, tento nenavistny lynč není vhodný.

  Děkuji za pochopení.

  Vložil 58 (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 8:25

  Zlodějka okrádá SVJ a nyní chce ještě okrást stát. Je mi z ní na blití. Hlavně, aby někdo „slušný“ poradil, jak vyjebat se státem. Šlo by celé vlákno zrušit? Snad tento web nemá sloužit podvodníkům.

  Vložil radka222222 (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 8:56

  taky nejsem podle emmy slušná, neb jediná moje rada je: ať už z jakýchkoliv důvodů má dluhy, pokud se „slušný“ člověk nechá živit sousedy (a to ona se vesele nechává, když za ni musí ostatní platit vodné, spol. elektřinu, topení a další náklady), a přitom má byt „navíc“, který může prodat a uhradit tím své dluhy, je to prachsprostý parazit.

  Vložil EKEL (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 6:13

  Úřad práce chce po vás vyúčtování, vy jako pronajímatel musíte dělat vyúčtování služeb. Pokud Vám nebudou věřit tak vy máte povinnost doložit náklady – třeba vyúčtování Vaše od SVJ.

  Vložil Emma (bez ověření), 29. Listopad 2018 - 23:19

  Já jsem se ale neptala, zda po mne má výbor dluh vymáhat, nepsala jsem ani, zda vymáhá, nebo nevymáhá, či to dodatečně splácím…

  Mé otázky byly zcela jiné. Je zde někdo slušný, kdo mi na ně odpoví?

  Vložil @ (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 7:08

  Emmo, vy jste fakt dobrá. Neplatíte předepsané částky svj a ještě po nás chcete rady jak oblafnout taky úřady. Vy se dokonce ptáte, zda je zde někdo slušný, kdo vám odpoví. To myslíte vážně?

  Vložil Emma (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 14:44

  Nikde jsem se neptala, jak oklamat úřady. Mé otázky zněly zcela jinak. Za Vaši interpretaci opravdu nemohu.

  Vložil anonPa (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 5:49

  Emmo, zkusím odpovědět na Vaše otázky.

  Sociální odbor myslím zajímají náklady spojené s užíváním bytu, tj. náklady na služby, které zajišťuje SVJ + náklad (příspěvek) na správu domu (pochopila-li jsem dobře, že máte též v nájemní smlouvě) + ta elektřina. Předložte jim tedy doklad o vyúčtování, které Vám předalo SVJ (+ fa za elektřinu)

  Z dokladu SVJ bude pravděpodobně zřejmé, že jste zálohy nehradila. Domnívám se ale, že pro vyplacení podpory pro Vaše nájemníky jsou podstatné náklady na byt, nikoliv Vaše platební morálka vůči SVJ.

  U elektřiny zřejmě též předkládáte fakturu, nikoliv doklad o zaplacení.

  Jen můj názor, raději ještě někde konzultujte, možná bych se zeptala přímo na sociálním odboru :-)

  Pavla

  Vložil Emma (bez ověření), 30. Listopad 2018 - 13:47

  Děkuji Vám za odpověď. Emma

  Vložil TN. (bez ověření), 29. Listopad 2018 - 23:23

  Ta vaše otázka je totiž dost nesrozumitelná, jestli chcete odpovědět, naskenujte sem nájemní smlouvu, a pokud máte i evidenční list a vyúčtování, osobní údaje anonymizujte.

  Vložil ... (bez ověření), 29. Listopad 2018 - 21:04

  Pokud jste celý rok nehradila svj žádné poplatky, tak po vás ty dluhy budou vymáhat. Už by měli začít. Pokud jste nehradila žádné poplatky, tak dlužít ne jenom za služby, ale taky poplatky na správu a údržbu domu. Jaký to má u vás název netuším. Ve společenství se neeodsuzuje, ve společenství se vymáhá. Jste neplatičem, to je vše.

  Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 29. Listopad 2018 - 20:33

  Pokud výbor nevymáhá od neplatiče, který rok neplatí, dluhy, tak by měl být okamžitě odvolán. Nestarejte se o nájemníky, ale o úhradu svých dluhů.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".