Vyplacení jen dílčí odměny za správu a nedodání vyúčtování služeb...

Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 28. Březen 2021 - 13:31 ::

Zdravím,

máme externího předsedu, má zajistit vyhotovení a doručení vyúčtování služeb vlastníkům za rok 2020. Všechny potřebné doklady (faktury apod.) od dodavatelů má k dispozici už od počátku února, ale zatím vyúčtování nedoručil, přesto, že o něj byl několika vlastníky písemně žádán. Dle zákona může doručit do konce dubna 2021. Za rok 2020 si vyplatil zatím polovinu odměny za správu. Dle dohody si má vyplácet čtvrtletně jednu čtvrtinu roční odměny za správu, tedy mohl si již za rok 2020 vyplatit celou odměnu.

Je třeba nutně provést opravy na domě se kterými souhlasí většina vlastníků, ale externí předseda se evidentně vyhýbá zajištění jejich provedení, nereaguje na výzvy, případně se vymlouvá, jen neurčitě slibuje a stále oddaluje provedení. I přesto, že si vyplatit celou odměnu za správu již mohl i v tom smyslu, že na bank. účtě SVJ je dostatek financí.

1 – Má jeho zatím poloviční vyplacení odměny za správu, za rok 2020, vliv na případné úspěšné uplatnění nároku vlastníků u soudu na zaslání vyúčtování za rok 2020?

2– Tzn. může pak v případě soudního sporu externí předseda úspěšně argumentovat?: „nevyplatil jsem si ještě finance za účetnictví, nemám povinnost vyúčtování zatím dodat…“

3 – Prosím o odkázání na rozsudek v principu ve stejné věci.

Děkuji za odpovědi.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Řešil (bez ověření), 31. Březen 2021 - 19:46

  Na 3 května /pondělí/, svoláte shromáždění SVJ, kde zvolíte nového předsedu SVJ a rozhodnete o opravách a dalším.

  I po odvolání předsedy /externího/ bude smluvně vázán k doručení řádného vyúčtování za 2020. Podklady pro zpracování měl a má k dispozici předpokládám. Po volbě nového statutára uvidíte v bankovních výpisech aktuálně jestli si předchozí předseda už vyplatil odměnu za zpracování vyúčtování služeb. Pokud si vyplatil bude po něm nový statutár vyžadovat doručení vyúčtování. Pokud by si nevyplatil, může mu nový statutár doručit zbývající část financí na vyhotovení vyúčtování služeb. Nebo nový statutár zajistí vyhotovení u jiného subjektu.

  Doporučuji možnost vyhotovení vyúčtování u jiného subjektu, když uvidíte, že si ten stávající externí statutár ještě nevyplatil odměnu za účetnictví a nedoručil. Protože, když mu finance pošlete nemusíte již obdržet žádné vyúčtování, vyúčtování s chybami nebo vyúčtování pošle pozdě. Tak jako vám pozdě řeší /a taky vůbec neřeší/ ty opravy apod.

  Vložil Justitianus, 31. Březen 2021 - 21:12

  Řešile, přestaňte psát tyto kraviny.

  • Není pravda, že předseda SVJ je vázán k doručení řádného vyúčtování.

  Poskytovatelem služeb je právnická osoba SVJ. Pouze tato osoba má zákonnou povinnost doručit vyúčtování služeb. Tato povinnost právnické osoby SVJ se nijak nezmění (a samozřejmě ani nezanikne, ani nepřejde na jinou osobu) jen proto, že byl zvolen nový statutár. ​

  • Není pravda, že by bývalý předseda i po odvolání byl stále vázán k doručení.

  Je naprosto nesmyslné vaše tvrzení že „… bude po něm nový statutár vyžadovat doručení vyúčtování“. Jste spadl s višně, asi? Nexistuje právní důvod aby bývalý statutár cokoliv komukoliv doručoval.

  A i kdyby snad přece jen něco z dobré vůle doručil vlastníkům jednotek, poletí to rovnou do koše na odpadky: z vyúčtování musí být zřejmé, že jde o vyúčtování, za které odpovídá SVJ jako poskytovatel služeb. Co mi snad doručí nějaký bývalý statutár – to je mi šuma fuk. To nemá žádnou platnost pro nikoho.

  Justitianus

  Vložil Řešil (bez ověření), 2. Duben 2021 - 19:36

  Jak píše tazatel s externím předsedou uzavřelo SVJ „dohodu“ jestli se jedná o formu smlouvy kdy stanoveno bylo přímo do stanov nebo do mají smlouvu o zajištění správy SVJ nevím. Každopádně zajištění vypracování a doručení vyúčtování je dáno již zákonem. Tzn. ten stávající předseda /statutár/ je vázán již zákonem a navíc i nějakou formou smlouvy. Chcete snad říci, že si externí předseda může vyplácet odměny a nemusí nic dělat? Že může kapitalizovat příjmy z bankovního účtu SVJ a směřovat je na jeho účet, nefungovat jako řádný hospodář A socializovat ztráty, škody mezi členy SVJ? Určitě NE.

  „Poskytovatelem služeb je právnická osoba SVJ. Pouze tato osoba má zákonnou povinnost doručit vyúčtování služeb.“

  Právnickou osobu ale někdo zastupuje, respektive musí fakticky provést daný úkon k zajištění správy. Ten někdo je člověk z masa a kostí, tedy teď ten externí předseda. Ta Vaše omílaná „právnická osoba“ se nemůže zhmotnit a zajistit správu. Zajištění správy – provedení úkonů k zajištění správy dělají lidé.

  „Je naprosto nesmyslné vaše tvrzení že „… bude po něm nový statutár vyžadovat doručení vyúčtování“. Jste spadl s višně, asi? Nexistuje právní důvod aby bývalý statutár cokoliv komukoliv doručoval.“

  Pokud zvolí nového statutára, může tento po předchozím externím statutárovi vyžadovat dodržení závazků z období jeho správy. Tedy i zaslání vyúčtování, které měl ten externí předseda vyhotovit a zaslat v období jeho správy, to není žádné nesmyslné tvrzení. Zaslané vyúčtování může pak zkontrolovat a rozeslat již statutár nový.

  Vložil Justitianus, 3. Duben 2021 - 5:49
  • Řešil zde zbytečně píše:

  „… s externím předsedou uzavřelo SVJ „dohodu“ jestli se jedná o formu smlouvy kdy stanoveno bylo přímo do stanov nebo do mají smlouvu o zajištění správy SVJ nevím.

  Když to nevíte, tak proč o tom zbytečně melete? SVJ nejspíš sjednalo s externím předsedou nějakou smlouvu o výkonu funkce. Proč tuto otázku vytahujete? Diskuse je o úplně jiné věci.

  Ostatně odvoláním z funkce se ta (neznámá) smlouva stala nevymahatelnou. Bývalý předseda už nevykonává žádná práva ani žádné povinnosti spojené s výkonem funkce.

  • Řešil zde zbytečně píše: „Chcete snad říci, že si externí předseda může vyplácet odměny a nemusí nic dělat?“

  Ano, Řešile. Přesně tak to je. Jestliže statutár má dispoziční právo k účtu SVJ, pak si z tohoto účtu může vyplácet odměny. Zbývá jen vyřešit proč tuto zbytečnou otázku vytahujete, když diskuse je o úplně jiné věci.

  • Řešil zmateně píše: „Právnickou osobu ale někdo zastupuje, respektive musí fakticky provést daný úkon k zajištění správy.“

  Vždyť jsem Vám to napsal, že odvolaný bývalý statutár už SVJ nezastupuje. Neprovádí žádné úkony za právnickou osobu. Vy jste zde zmateně fantazíroval o tom že prý nový statutár bude požadovat po bývalém statutárovi doručování vyúčtování. Jste totálně zmaten a protiřečíte si.

  A samozřejmě nelze po bývalém statutárovi požadovat dodržování těch závazků, které nikdy neměl. Povinnost doručit vyúčtování měla a má právnická osoba SVJ. Přečtěte si zákon o službách a nefantazírujte.

  Ta višně, ze které jste spadl, byla asi hodně vysoká a dopad byl na hlavičku,že?

  Justitianus

  Vložil Vlastník 7.4. (bez ověření), 7. Duben 2021 - 23:01

  „Když to nevíte, tak proč o tom zbytečně melete? SVJ nejspíš sjednalo s externím předsedou nějakou smlouvu o výkonu funkce. Proč tuto otázku vytahujete? Diskuse je o úplně jiné věci.“

  Co a jak má externí předseda vykonávat máme do značné míry uvedeno již ve stanovách, dále také v zápisu ze shromáždění kde byl ext. předseda zvolen. Řada povinností pro něj jako statutára vyplývá také z NOZ.

  „Ostatně odvoláním z funkce se ta (neznámá) smlouva stala nevymahatelnou. Bývalý předseda už nevykonává žádná práva ani žádné povinnosti spojené s výkonem funkce.“

  Nepřijde mi smysluplné externího předsedu neodvolat, když spravuje dům špatně. Máme ho nechat ve funkci, kdy nekoná jako řádný hospodář další měsíce, roky? Pokud dodá vyúčtování s chybami a bude opravu chyb odkládat o další řadu měsíce, let a co když nám vyúčtování nedodá vůbec? Stále budeme čekat…? Vždyť se tak zvýší škody na domě, řada nároků se pak může promlčet, když budeme dále čekat, on bude pobírat peníze a nebude skoro nic dělat…

  „Ano, Řešile. Přesně tak to je. Jestliže statutár má dispoziční právo k účtu SVJ, pak si z tohoto účtu může vyplácet odměny. Zbývá jen vyřešit proč tuto zbytečnou otázku vytahujete, když diskuse je o úplně jiné věci.“

  Dispoziční právo jako statutár k účtu SVJ má, ale jsou stanoveny finanční limity na výši proplácení za odměny a limity na případné opravy atd. Nechci zastupovat pana: „Řešil (bez ověření), 2. Duben 2021 – 19:36“ ale z jeho odpovědi jsme pochopil, že nepíše o možnosti vyplácení si peněz v technické rovině (jasně, že si může předseda vyplácet, když má přístup). Ale píše o zodpovědnosti statutára při zajištění správy domu. Tedy o tom, že si nemůže jen vyplácet odměny a nedělat nic, respektive, že je takový jeho postup případně napadnutelný u soudu za určitých podmínek. Přeji pěkný den.

  Vložil Vlastník v SVJ (bez ověření), 29. Březen 2021 - 16:51

  “předseda se evidentně vyhýbá zajištění” – pokud shromáždění uložilo výboru konkrétní termín a výbor neplní, na dalším shromáždění odhlasujte snížení odměny. Shromáždění může svolat 1/4 vlastníků. Pravděpodobně si budete muset předsedovat sami. Externí předseda udělá jen, co bude muset.

  Pokud chcete vyúčtování do konce března, tak si to tak dejte do stanov. Rozumím tomu, že když pronajímatel musí dodat vyúčtování také do dubna, tak by ho měl obdržet nikoliv na poslední chvíli.

  Ostatní již bylo odpovězeno.

  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 17:22

  Žádný výbor nemáme. Žádné snížení odměny výboru, když ho nemáme. Ale na shromáždění zvolíme nového předsedu a současného externího předsedu odvoláme. Motivací nejsou primárně najímané a pronajímané byty v domě a doručení vyúčtování služeb nájemníkům, podnájemníkům apod. Odvolán bude zejména za pozdní a často chybné konání. V některých aspektech nekoná vůbec, musíme řešit zejména opravy na domě.

  Otázka: Má zatím poloviční vyplacení odměny externímu předsedovi za správu za rok 2020, vliv na případné úspěšné uplatnění a vymáhání nároku vlastníků u soudu na zaslání vyúčtování za rok 2020, pokud ho tedy nedodá do konce dubna?

  Vložil Vlastník v SVJ (bez ověření), 30. Březen 2021 - 17:02

  Není podstatné, zda výbor anebo sám předseda (pokud nejsou další lidé ve výboru). Mou odpověď vztáhněte k předsedovi, to je vše.

  Když si neumíte zvolit předsedu z řad vlastníků, resp. nikdo to nechce z vás dělat, tak platíte externího předsedu a jemu neumíte určit úkoly – to jste si pomohli? Kolik mu platíte, 8000 Kč za měsíc za výkon funkce?

  Vložil Justitianus, 29. Březen 2021 - 17:56

  Pane „Vlastník 28.03.“, zase pletete páté přes deváté. Napsal jste tento nesmysl:

  • „Doručit vyúčtování služeb je povinností statutára-předsedy.“

  To samozřejmě není pravda! Doručit vyúčtování je povinností poskytovatele služeb. Poskytovatelem služeb je SVJ – právnická osoba. Pokud snad budete v budoucnu vymáhat pokuty 50 Kč denně, pak jedině na SVJ – právnické osobě. Ta vám zaplatí penězi které má na bankovním účtu.

  S tím ovšem nemá vůbec nic společného otázka jakou odměnu vyplatilo v roce 2020 SVJ členovi svého statutárního orgánu.


  Justitianus
  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 18:05

  Pane Justitianusi změnil jste obsah Vaší původní odpovědi, tzn. moje odpověd v odkaze http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb#… mířila na Vaši původní odpověd, která už zde není. Uvádím to, aby čtenáři nebyli zmateni obsahem mé odpovědi.

  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 18:01

  Děkuji pane: „Justitianus, 29. Březen 2021 – 17:44“

  Ale nee, já to nepletu.

  Pouze jsem položil řečnickou otázku – dotaz, tzn. větu s otazníkem (?) pánovi „Petr123“ v reakci na jeho odpověd.

  A právě proto, že vím jak je to s pokutou, tak jsem mu ty otázky (symbol ? na konci) položil. http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb#…

  A nakonec jsem také jasně uvedl:

  „Není lepší externího předsedu, který spravuje dům špatně, po skončení zákonem daného termínu k doručení vyúčtování (konec dubna) odvolat? Asi ano, co myslíte…“

  A už vůbec jsem nepsal, že s pokutou souvisí můj úvodní dotaz. Úvodní dotaz jsem položil znovu až na dalším řádku.

  Přeji pěkný den.

  Vložil Justitianus, 28. Březen 2021 - 14:04

  Je zbytečné namáhat se s hledáním nějakých rozsudků. Neuměl byste je použít, i kdyby snad existovaly (o čemž pochybuji).

  První váš problém je v tom, že jste si zvolili špatnou osobu do čela SVJ. Nejste ani schopni jej odvolat a zvolit někoho jiného. To je pouze váš problém, vlastníci jednotek. Není to problém předsedy SVJ – ten je naopak rád, že narazil na stádo pasivních a nerozhodných ovcí.

  Druhý váš problém je v tom, že jste vašemu SVJ neuložili povinnosti jediným možným způsobem, který existuje: rozhodnutím shromáždění. Namísto toho si jednotliví vlastníci dopisují s členem statutárního orgánu. Svatá prostoto! Co si myslíte že tím posíláním psaníček dosáhnete?

  Justitianus

  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 16:21

  Zdravím, znovu tedy zkusím přiblížit podstatu:

  Jak jsem již psal: Za rok 2020 si extr. předseda vyplatil zatím polovinu odměny za správu. Dle dohody si má vyplácet čtvrtletně jednu čtvrtinu roční odměny za správu, tedy mohl si již vyplatit celou odměnu za uplynulý rok 2020. 

  Dle zákona může doručit vyúčtování za 2020 do konce dubna 2021, to jsem již psal v úvodním dotazu. Ale co pak? Proto se na situaci, kdy do konce dubna nedoručí v.s. chceme připravit již teď. Nejsme žádné ovce, jak jste napsal. Naopak aktivně jednáme. Jiného předsedu jako statutára chceme zvolit. Protože ten stávající se evidentně vyhýbá zajištění provedení stavebních a technických oprav, nereaguje na výzvy, vymlouvá se, jen neurčitě slibuje a stále oddaluje provedení.

  Ale jedná se právě o to, jestli ten stávající externí předseda může po odvolání argumentovat v souladu se zákonem, že např.: „nevyplatil jsem si ještě finance za účetnictví, nemám povinnost vyúčtování dodat…“. Jestli by taková jeho námitka byla u soudu úspěšná, i přesto, že si vyplatit celou odměnu za správu již mohl a měl, viz. zmíněná dohoda a termíny k vyplácení odměn, také na bank. účtě SVJ je dostatek financí.

  Nebo, aby neargumentoval tím, že: „odvolali jste mne během dubna, dle zákona mám do konce dubna na dodání vyúčtování za rok 2020, nic vám tedy nedodám.“

  Otázka: Má jeho zatím poloviční vyplacení odměny za správu za rok 2020, vliv na případné úspěšné uplatnění a vymáhání nároku vlastníků u soudu na zaslání vyúčtování za rok 2020, pokud ho tedy nedodá do konce dubna?

  Děkuji za reakci.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 29. Březen 2021 - 17:00

  Je sice chvályhodné, že zde řešíte věci ,které mohou nastat, ale zatím je to pouze „coby kdyby“. Zkuste to řešit až ta situace nastane a určitě si ušetříte spostu času a svého zdraví:-)

  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 17:43

  Dobrý den,

  Jaké „coby kdyby“ ?

  Jedná se právě o to, jestli ten stávající externí předseda může po odvolání argumentovat v souladu se zákonem, že např.: „nevyplatil jsem si ještě finance za účetnictví, nemám povinnost vyúčtování dodat…“. Jestli by taková jeho námitka byla u soudu úspěšná, i přesto, že si vyplatit celou odměnu za správu již mohl a měl. Viz. zmíněná dohoda a termíny k vyplácení odměn, navíc také na bank. účtě SVJ je dostatek financí, aby si dávno vyplatil. Tzn. jestli nás tím jeho nevyplacením celé odměny za rok 2020 může nebo nemůže držet v šachu v návaznosti na nedodané vyúčtování služeb. Případně jak dlouho může zdržovat jeho odvolání s vymlouváním se na dodání vyúčtování a generovat si vlastně další odměny i když správu fakticky nevykonává.

  Otázka: Má jeho zatím poloviční vyplacení odměny za správu za rok 2020, vliv na případné úspěšné uplatnění a vymáhání nároku vlastníků u soudu na zaslání vyúčtování za rok 2020, pokud ho tedy nedodá do konce dubna?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 29. Březen 2021 - 16:28

  Vypracovat vyúčtování služeb je povinností SVJ, nemá to žádnou souvislost s vyplacením či nevyplacením odměny předsedovi.

  Zabývat se něčím, na co má ještě více než měsíc času, mi přijde naprosto zbytečné. Pokud termíny nesplní, poté může následovat 50 Kč / denně za nedodání vyúčtování.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 5. Duben 2021 - 14:45

  První věta OK. Způsob inkasa odměny statutárovi nijak nesouvisí s poviností SVJ předložit vlastníkům řádné vyúčtování. Ovšem pokud nebude předloženo můžete pokutovat SVJ, tedy sebe. Podobně by to bylo se soudem. Při úrovni právního vědomí tazatele je šance, že soudní spor přinese jen další výdaje všem vlastníkům bez nějakého benefitu. Vložit svoje peníze do cizích rukou je vždy velmi riskantní záležitost a nechat řídit SVJ cizím nezainteresovaným člověkem je tento případ. Pokud se vlastníci rozhádají s externím statutárem může se také stát, že nebude nový statutár schopen rekonstruovat účetnictví, protože nebude mít potřebné informace a podklady. Takže ukončení činnosti externího statutára by mělo proběhnout slušně, bez hádek ve snaze převzít co nejvíce účetních i evidenčních dokladů. Nelze předpokládat, že soudní cesta k tomu povede rychle a levně.

  Vložil Vlastník 7.4. (bez ověření), 7. Duben 2021 - 22:29

  Pokud se vlastníci rozhádají s externím statutárem může se také stát, že nebude nový statutár schopen rekonstruovat účetnictví, protože nebude mít potřebné informace a podklady.

  Veškeré účetní podklady pro vyúčtování (faktury, doklady, výpisy z bank. účtu SVJ, atd.) pro rok 2020 a předchozí období máme, po řadě upomínek a volání je již na začátku února zaslal, v podkladech tedy problém není.

  „Ovšem pokud nebude předloženo můžete pokutovat SVJ, tedy sebe. Podobně by to bylo se soudem.“

  Právě proto jsem již psal v jedné z odpovědí, že je lepší externího předsedu, který spravuje dům špatně, po skončení zákonem daného termínu k doručení vyúčtování (konec dubna) odvolat. Viz. zde: http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb#…

  „Při úrovni právního vědomí tazatele je šance, že soudní spor přinese jen další výdaje všem vlastníkům bez nějakého benefitu.“

  Právě proto se nejdříve informuji a to nejen zde. Do soudního sporu bychom šli jen při vysoké šanci na úspěch.

  Nejvíce logický mi přijde zatím tento postup: http://www.portalsvj.cz/…ovani-sluzeb#…

  Vložil Vlastník 28.03. (bez ověření), 29. Březen 2021 - 17:08

  Pane: „Vložil Petr123 (bez ověření), 29. Březen 2021 – 16:28“ myslím, že nemáte pravdu.

  Vypracovat vyúčtování služeb je povinností SVJ, nemá to žádnou souvislost s vyplacením či nevyplacením odměny předsedovi.

  Doručit vyúčtování služeb je povinností statutára – externího předsedy, který zajišťuje správu domu. Mimo jiné i k zajištění doručení vyúčtování byl zvolením do funkce logicky pověřen. Do činností statutára (i externího) patří zajištění doručení vyúčtování služeb za 2020 do konce dubna 2021. Povinností externího předsedy je konat jako řádný hospodář.

  Pokud termíny nesplní, poté může následovat 50 Kč / denně za nedodání vyúčtování.

  A lze o pokutu úspěšně žalovat externího statutára – externího předsedu u soudu? Jaká bude šance po dlouhém soudním řízení a případné výhře vlastíka/vlastníků z externího předsedy pokutu skutečně vymoci, když je jednatel s.r.o. a to s.r.o. třeba zruší?

  Není lepší externího předsedu, který spravuje dům špatně, po skončení zákonem daného termínu k doručení vyúčtování (konec dubna) odvolat? Asi ano, co myslíte…

  Otázka: Má jeho zatím poloviční vyplacení odměny za správu za rok 2020, vliv na případné úspěšné uplatnění a vymáhání nároku vlastníků u soudu na zaslání vyúčtování za rok 2020, pokud ho tedy nedodá do konce dubna?

  Vložil *** (bez ověření), 28. Březen 2021 - 13:50

  Na co si vlastně stěžujete. Je konce března, ne konec dubna. Doporučuji, abyste před soud postavili sami sebe. Třeba vám pak dojde, co děláte blbě. Cizí předseda není předsedou proto, aby spravoval váš majetek, ale proto, aby vydělával.

  Vložil bez HVĚZDIČKY (bez ověření), 29. Březen 2021 - 18:25

  "Vložil *** (bez ověření), 28. Březen 2021 – 13:50“ je asi všeuměl…

  Vše si dělá sám?

  Vyrobí a opravuje auto? …protože automechanik není automechanik aby opravil auto, „ale proto, aby vydělával“?

  Postaví a opravuje byt? Nebo dům? …protože stavební dělník apod. není stavební dělník, aby postavil nebo opravil byt či dům, „ale proto, aby vydělával“?

  Například na tom všem uvedeném a i další specializaci totiž v civilizaci NĚKDO VYDĚLÁVÁ pane: „Vložil***“. Jinak bychom nebyli efektivní společnost. A máme zákony a pokud je někdo nedodržuje ve smyslu např. naslibuje a službu nedodá nebo dodá s chybami, pak se lze obrátit na soudy a prokazovat.

  Posílám to stejné znovu. Ten včerejší NĚKDO SMAZAL!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".