Vložil Justitianus, 3. Duben 2021 - 5:49
  • Řešil zde zbytečně píše:

„… s externím předsedou uzavřelo SVJ „dohodu“ jestli se jedná o formu smlouvy kdy stanoveno bylo přímo do stanov nebo do mají smlouvu o zajištění správy SVJ nevím.

Když to nevíte, tak proč o tom zbytečně melete? SVJ nejspíš sjednalo s externím předsedou nějakou smlouvu o výkonu funkce. Proč tuto otázku vytahujete? Diskuse je o úplně jiné věci.

Ostatně odvoláním z funkce se ta (neznámá) smlouva stala nevymahatelnou. Bývalý předseda už nevykonává žádná práva ani žádné povinnosti spojené s výkonem funkce.

  • Řešil zde zbytečně píše: „Chcete snad říci, že si externí předseda může vyplácet odměny a nemusí nic dělat?“

Ano, Řešile. Přesně tak to je. Jestliže statutár má dispoziční právo k účtu SVJ, pak si z tohoto účtu může vyplácet odměny. Zbývá jen vyřešit proč tuto zbytečnou otázku vytahujete, když diskuse je o úplně jiné věci.

  • Řešil zmateně píše: „Právnickou osobu ale někdo zastupuje, respektive musí fakticky provést daný úkon k zajištění správy.“

Vždyť jsem Vám to napsal, že odvolaný bývalý statutár už SVJ nezastupuje. Neprovádí žádné úkony za právnickou osobu. Vy jste zde zmateně fantazíroval o tom že prý nový statutár bude požadovat po bývalém statutárovi doručování vyúčtování. Jste totálně zmaten a protiřečíte si.

A samozřejmě nelze po bývalém statutárovi požadovat dodržování těch závazků, které nikdy neměl. Povinnost doručit vyúčtování měla a má právnická osoba SVJ. Přečtěte si zákon o službách a nefantazírujte.

Ta višně, ze které jste spadl, byla asi hodně vysoká a dopad byl na hlavičku,že?

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.