Vyjádření a prokázání důvodu podle § 1791 obč. zák.

Vložil Anonymous, 27. Leden 2015 - 14:58 ::

Opakovaně se zde zmiňuje § 1791 odst. 1 obč. zák.: „Vzniku a trvání závazku nebrání, není-li vyjádřen důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit; věřitel je však povinen prokázat důvod závazku.“

Jaký je rozdíl mezi vyjádřením důvodu a prokázáním důvodu podle shora uvedeného ustanovení?

„Důvod, na jehož základě má dlužník povinnost plnit“ a „důvod závazku“ je totéž?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil jarin, 29. Leden 2015 - 8:00

  O tom rozhodl Os v Liberci a soud jsme vyhrali. Tecka. Vec je stara dva mesice. Pekny den.

  Vložil Člověk s rozumem průměrného člověka (bez ověření), 29. Leden 2015 - 12:48

  „predpis zaloh a jeho neplaceni je dluh Vložil jarin, 29. Leden 2015 – 8:00 O tom rozhodl Os v Liberci a soud jsme vyhrali. Tecka. Vec je stara dva mesice. Pekny den.“

  Pane Jarine,

  blahopřeji k Vašemu úspěchu u soudu. O čem a jak OS v Liberci rozhodl? Diskutuje se k tomu, zda vyjádření a prokázání důvodu podle § 1791 obč. zák. je či není totéž. Relevantně neodpověděl zatím nikdo.

  Člověk s rozumem průměrného člověka

  Vložil lake, 27. Leden 2015 - 18:36

  Rozdíl je časový. Vysvětlím. Když Vám někdo dá na vesnické tancovačce z ničeho-nic pěstí do nosu, tak Vám teprve potom možná vysvětlí proč jste to od něj schytal.

  Totéž v případě podle Vašeho dotazu. Údajný věřitel Vás vyzve k úhradě, ale není jeho povinností sdělovat Vám jaký je k platbě důvod. Předpokládá se, že ten důvod znáte.

  Pokud důvod neznáte, nejste ještě úplně ztracen: Zákon ukládá údajnému věřiteli, aby Vám prokázal „důvod závazku“. K tomu ovšem musíte druhou stranu vyzvat a na Vaši platbu to nemá odkladný účinek.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 28. Leden 2015 - 5:44

  Vložil lake, 20. Srpen 2014 – 10:52
  cit „nebudu hradit předepsané platby na neurčitý účel, se kterými by tito neználci mohli následně bez kontroly disponovat…

  1. SVJ(2000)
   §15/2 ZoVB „…Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník…
   §15/2 neuvádí, že by muselo být vlastníkovi předloženo či prokázáno, že „výše předpisu kryje předpokládané náklady“, že „existuje nějaké usnesnení“, že je toto usnesení nějak materializováno tj. že to není je „zvykové právo“.
   Seznámíte nás tedy s nějakým, lidsky pochopitelným vysvětlením srovnání Vašeho historického tvrzení, že NEBUDETE na Vám nejasný účel hradit PŘEDEPSANÉ platby a s tvrzením dnešním, kdy tvrdíte, že platba nemá odkladný účinek ??
  2. co jste jako důsledek Vašeho názoru v 8/2014 očekával: že na Vás věřitel podá bezúspěšnou odpůrčí žalobu?
  3. Předpokládejme, že Vám bude procesně bez chyb pro rok 2015 předán předpis záloh dle §15/2 ve výši dvacetinásobku. Vy tedy

   (1) začnete platit tento 20-ti násobek,

   (2) neprodleně vyzvete věřitele (SVJ) aby Vám prokázal dle §1791 NOZ

   (3) a nejdříve za měsíc se obráíte na soud. S jakým konkrétně petitem? … žaloba na ??

  Neználek'

  PS: a předpokládejme ještě, že Vás před vydáním rozsudku nestihne „finanční smrt“

  Vložil lake, 28. Leden 2015 - 6:32

  Pane Neználku,

  Váš případ s dvacetinásobkem záleží na Vaší úvaze. Předpokládám, že jste dospělá, svéprávná a očkovaná osoba. Takže dovedete rozpoznat požadavek oprávněný a/nebo přiměřený od požadavku neoprávněného a/nebo nepřiměřeného. Prostě se zachováte podle situace: buď zaplatíte, nebo reklamujete a nezaplatíte.

  Pokud se nezajímáte v předstihu o dlouhodobý plán oprav a finanční plán SVJ (Reserve study), pokud nevyžadujete jeho zpracování, schválení a aktualizaci každé 3 roky, pokud nenapadnete soudně usnesení, kterým se schválila dvacetkrát zvýšená platba záloh bez uvedení srozumitelného a uvěřitelného důvodu – pak samozřejmě při obdržení předpisu záloh se ocitnete v nejistotě a v časové tísni.

  Nejste si jist, zda jde o požadavek oprávněný či neoprávněný. Nejste si jist, zda případný soudní spor vyhrajete (protože požadavek je zjevně neoprávněný), či zda budete soudem označen za odporného neplatiče.

  Ale za tento stav subjektivního nedostatku informací já nemohu. To jste si měl již dříve zařídit ve Vašem SVJ, aby věci fungovaly. Aby existoval schválený dlouhodobý plán oprav na 30 let i finanční plán SVJ na stejné období. Do obou dokumentů i do účetní závěrky můžete podle libosti kdykoliv nahlížet. Najdete tam plánovaný vývoj nákladů na správu i způsob krytí těchto nákladů v jednotlivých letech.

  Takže předpis záloh zvýšený 20× Vás nemůže překvapit a víte hned co si o tom máte myslet.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 28. Leden 2015 - 8:08

  Vložil lake, 20. Srpen 2014 – 10:52 – nebudu hradit předepsané platby …

  Vložil lake, 27. Leden 2015 – 18:36 - na Vaši platbu to nemá odkladný účinek

  Vložil Neználek', 28. Leden 2015 – 5:44 – žádost o odborný výklad autora protichůdných tvrzení

  Vložil lake, 28. Leden 2015 – 6:23 – namísto meritem se velmi „důvodné“ zabývá očkováním

  Vložil lake, 28. Leden 2015 – 6:32 – sdělí nám: buď zaplatíte, nebo reklamujete a nezaplatíte


  1. zde, v debatě o §1791 NOZ nikoho nezajímá moje očkování (pozn.: i proto, že hlad pana Laka po znalosti o mém očkování nesouvisí s §1791 nebudu jej nijak ujišťovat o očkování; nepošlu mu ani fotografie míst, ani informace o jejich umístění).
  2. panu Lakemu dělá objektivní potíže čtení: nenapsal jsem „případ“ ale „příklad“.
   Byl záměrně zvolen tak, aby vynikla nespolehlivost těchto rad (zjevně po požití houbiček
   v množství více než malém
   ).
  3. další „názory“ nelze komentovat věcně, neboť nejsou relevantní. Nemá žádnou souvislost jestli má pan Lake povědomost o stavu své chatrče, nebo o stavu oprávněnosti (procesně správně předložených) a SVJ předepsaných záloh.

   Podstatné je, zda máme v příkladu uvedený, nesmyslný, předpis záloh
   • platit, a teprve pak se aktivně brečet u soudu (a do rozhodnutí finančně vykrvácet)
   • nebo „reklamovat a neplatit“ …a počkat až se na soud obrátí věřitel (SVJ) s petitem: „vlastník neplatí částku řádně předepsanou a řádně sdělenou“. Lake nám to objasnil takto:
   • 20/8/2014 tvrdí, že platit nebude
   • 27/1/2015 tvrdí, že placení nemá odkladný účinek
   • 28/1/2015 tvrdí, že platit bude jen podle „jím zvážených“ okolností

   Je nepochybné pouze to, že nelze zjistit, které z těchto tvrzení je míněno srozumitelně a vážně …
   (tj. má v soudním pekle, alespoň mizivou šanci na úspěch).

  4. pan Lake neodpověďěl zda kroky (ad-2) domýšlel poté co ON „Hrozící škodě předejde nejlépe tím, že nebude hradit předepsané platby“. Zřejmě je tedy kroky nedomyslel, ani tehdy, ani nyní.

  Velký pozor tedy na podobné rady, protože jejich neuvážené uposlechnutí může a bude vést, k očkování (proti vzteklině).

  Neználek'

  Vložil lake, 28. Leden 2015 - 8:18

  Pane Neználku, snad Vám činí obtíže rozpoznat dva velmi odlišné případy:

  1. údajný dluh existuje, je prokazatelný a vymahatelný
  2. údajný dluh neexistuje, je pouze zdánlivý

  Už jsem se snažil Vám vysvětlit, že musíte sám zhodnotit o který případ jde. Odkladný účinek nemá pouze stav podle 1. U stavu podle 2 nemá smyslu hovořit o „odkladném účinku“, protože nejste dlužníkem. Takže logicky nic nikomu neplatíte. Údajný věřitel na Vás nic nevymůže.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 29. Leden 2015 - 0:28
  není žádný rozdíl mezi „nehradit předepsané platby na neurčitý účel“ tj. na účel „FO“ kterému dlužník-Lake nerozumí (nebo mu nebyl vyjádřen) a „nehradit předepsaný 20-ti násobek na neurčitý účel“ tj. na účel (§15/2 ZVB) který podle vlastníka (budoucího dlužníka) není ve výší „na účel předpokládaných nákladů, které bude nutné vynaložit“
  …ať už proto, že vlastníci usnesli výši částky pro tento účel podle údaje získaného od čarodějnice, nebo získaného po požití houbiček, nebo získaného v důsledku očkování, … nebo jen nechtějí bezdůvodně ničemu neodpovídající výši částky upravit do reality

  Skoro každý dovede „rozpoznat požadavek oprávněný a/nebo přiměřený od požadavku neoprávněného a/nebo nepřiměřeného“ ze svého pohledu a ku prospěchu svých zájmů.
  Jen soud někdy dovede zhodnotit zda je „požadavek oprávněný a/nebo přiměřený od požadavku neoprávněného a/nebo nepřiměřeného“ a rozhodnout.
  Pojem „oprávněnost a/nebo přiměřenost“ bude meritem dalšího dokazování u soudu.

  Řádně předaný předpis záloh není sám o sobě „dluhem“, nebo ano p.Lake? :)
  Neználek'

  Vložil lake, 29. Leden 2015 - 8:08

  Ano. Skvělá dedukce, Watsone. Vskutku platí, že řádně předaný předpis záloh není „dluhem“. Je přece pouze kusem papíru.

  Občanský průkaz není člověkem. Je přece pouze kusem plastu. A tak dále.

  Stejně tak platí, že řádně předané potvrzení SVJ podle § 1186 NOZ (www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89…) není „dluhem“ nabyvatele jednotky vůči SVJ. Je přece pouze kusem papíru.

  Pane Neználku, udělejme jednoduchý pokus. Sdělte mi Vaši adresu a já Vám odešlu kus papíru, na kterém Vás vyzvu, abyste mi do 30 dnů uhradil Váš dluh 20000 korun českých. Nejsem povinen uvést důvod Vašeho závazku. Až ten papír budete držet v ruce, jistě Vám bude jasné, že samotný papír není vaším „dluhem“ vůči mně. Ten papír by nebyl použitelný u soudu ani jako důkaz, neboť sám o sobě neprokazuje, že nějaký dluh Vám vznikl. Ten papír znamená pouze to, že jsem Vás vyzval k úhradě. A já mohu (z doručenky či svědectví) prokázat kdy se ten papír dostal do sféry Vaší dispozice.

  Právníci tomu říkají titulus adquirendi a modus adquirendi.

  Vy ten papír hodíte do koše na odpadky a tím to pro Vás skončí. Já Vás zažaluji a budu nucen soudu tvrdit a prokazovat důvod Vašeho dluhu (titulus). A také jsem povinen prokazovat, že jsem Vás již vyzval k úhradě a že jste jako dlužník v prodlení (modus).

  Pokud byste mi ovšem ty peníze hned zaplatil a později si to rozmyslel, ocitáte se v procesně nevýhodném postavení. Zaplacením jste totiž uznal dluh jak pokud jde o výši, tak pokud jde o jeho důvod. Žalovat vrácení byste musel Vy a soudu budete tvrdit a prokazovat, že mi vlastně nic nedlužíte (neexistuje titulus) a že úhrada neexistujícího dluhu nebyla z vaší strany uznáním závazku, nýbrž jen omylem.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 29. Leden 2015 - 0:21

  pochopení konsekvencí obsahu §1791 NOZ je o tom,
  kdo je věřitel ÚDAJNÝ a kdo SKUTEČNÝ a zda předchází povinnost PLNIT, povinnosti PROKÁZAT.

  Že „PLNIT“ předchází „PROKÁZAT“ tvrdí věřitel údajnému dlužníkovi vždy.
  Že „PROKÁZAT“ předchází „PLNIT“ tvrdí skutečný dluřník většinou.
  Že „PLNIT“ by se mělo věřiteli údajnému místo skutečmu, tvrdil v tomto vlákně Lake

  (lake, 27. Leden 2015 – 18:36) → citace
  „Totéž v případě podle Vašeho dotazu. Údajný věřitel Vás vyzve k úhradě, ale není jeho povinností sdělovat Vám jaký je k platbě důvod. Předpokládá se, že ten důvod znáte“ … Zákon ukládá údajnému věřiteli, aby Vám prokázal „důvod závazku“. K tomu ovšem musíte druhou stranu vyzvat a na Vaši platbu to nemá odkladný účinek
  (lake, 28. Leden 2015 – 8:18) → již jen pouhá interpretace
  „Totéž v případě podle Vašeho dotazu. Skutečný věřitel Vás vyzve k úhradě, ale není jeho povinností sdělovat Vám jaký je k platbě důvod. Předpokládá se, že ten důvod znáte“

  Neználek':
  Zákon nezná veřitele ÚDAJNÉHO ale pouze SKUTEČNÉHO stejně tak dlužníka SKUTEČNÉHO. „Odkladný účinek“ pak nemá, pouze závazek mezi SKTEČNÝM věřitelem a SKUTEČNÝM dlužníkem. SKUTEČNÝ věřitel nemusí skutečného dlužníka ani vyzývat (akceptuje li pak nepřiznání náhrady nákladů v řízení).

  Lake rady ⇒ stojí za bačkoru

  Vložil Jura (bez ověření), 27. Leden 2015 - 22:40

  To je zvláštní pane Lake, a co se tedy stane když bez reptání zaplatím a druhá strana mi důvod závazku neprokáže, pokud mi vůbec na výzvu odpoví.

  Vložil lake, 27. Leden 2015 - 23:20

  Pokud druhá strana neplní svou zákonnou povinnost, můžete se obrátit na soud. Takový je standardní postup.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".