Úvěr SVJ ...to je peklo.

Vložil Anonymous, 2. Leden 2014 - 12:49 ::

Dobrý den,

toto téma zde nyní „frčelo“. Chtěl bych se zeptat na názory jak se zachovat v této siťuaci:

SVJ postupovalo jako většina jiných – ze sudu peněz → na zateplení a výtahy si vzalo po usnesení úvěr, který splácí z „FO“ do kterého pomocí „křišťálové koule“ stanovilo dostatečně tučný přítok záloh.

Výbor s kvákotem těch vlastníků, kteří ho volili tajil informace o dluzích na zálohách v SVJ. Nyní dluh dosahuje 400.000. Kolik je to přesně a za co – tak daleko jsme se ještě nedostali (řešíme to u soudu), ale je nám známo, že cca 240.000 nám dluží jen jeden exekuovaný byt (=2-vlastníci).

No a teď jde o to: přímý dluh na službách a na příspěvcích na správu je údajně 240.000. Ale není v tom započtena alikvótní část úvěru, která u nás dělá odhadem dalších 320.000. Byt je v exekuci ale banky mají přednost a kdoví kdo ještě…

Někdo zde psal, že dluhy nemají nožičky, ale toto je případ kdy je mají, neboť si nedovedu představit jak může ten, kdo exekuovaný byt koupí převzít i splácení alikvótní části úvěru resp. byty tohoto typu (exekuované) se v naší oblasti prodávají asi za 40–60% hodnoty obdobných nabízených realitkami.

 1. lze uplatnit pro exekuci i splátku za úvěr SVJ pro který nemá SVJ žádný úpis vlastníka ?
 2. lze vůbec vlastníky (kteří byli členy SVJ v okamžiku schválení nákladné opravy) nějak donutit dlužní úpis vůči SVJ podepsat) ?
 3. pokud není nutná existence takového úpisu, co zavazuje vlastíka splácet dluh který vůči SVJ má ?
 4. co byste radili vlastníkovi který toto ví, je v menšině a rád by byt prodal. Jenže SVJ po něm teď chce při prodeji nejen doplatek jeho alikvótní části za úvěr ale i alikvótní části té nedobytné pohledávky stávajících vlastníků s tvrzením že „na konci to někdo zaplatit musí“ a ti co se ke konci „probydlí“ by na splátku dluhu neměli ?
 5. co byste radili vlastníkovi který toto ví, je v menšině ale předpokládá že se k rozhodnému datu „probydlí“?
  Měl by již nyní podat třeba trestní oznámení „Porušení povinnosti při správě cizího majetku“ (§220, §221 TrZ) když ví že SVJ alikvótní část úvěru pro běžící exekuci neuplatnilo?

Neználek'

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 2. Leden 2014 - 22:13

  „1. Lze uplatnit pro exekuci i splátku za úvěr SVJ pro který nemá SVJ žádný úpis vlastníka ?“

  Samozřejmě že to nelze uplatnit. Nejedná se o náklad správy domu, takže požadavek SVJ by byl protiprávní. Soud by jistě SVJ poučil, že na vlastnících mohlo a mělo vymáhat náklad na správu, který je určen fakturou za provedené opravy či zlepšení domu. Pokud snad SVJ poskytlo vlastníkovi nějakou službu (finanční půjčku), pak musí samo tvrdit a prokazovat, že nějakou půjčku poskytlo, že mu z toho plyne nějaký nárok a že již vyzvalo dlužníka k úhradě. Bez doložení těchto skutečností nemá věřitel šanci prokázat existenci pohledávky v exekučním řízení.

  „2. Lze vůbec vlastníky (kteří byli členy SVJ v okamžiku schválení nákladné opravy) nějak donutit dlužní úpis vůči SVJ podepsat) ?“

  To už se zde opakovaně řešilo. Není nutno nikoho k ničemu nutit. Vlastník má přece dvě možnosti: buď celou dlužnou částku uhradí do druhého dne po výzvě SVJ, nebo poprosí SVJ poníženě o laskavost, aby mu umožnilo dluh uhradit ve splátkách. Takže podepsat smlouvu o splátkovém kalendáři je pro vlastníka pocta, které by si měl vážit ;-). Nikdo jej k podpisu smlouvy nutit nemusí, to si můžete být jist.

  „3. Pokud není nutná existence takového úpisu, co zavazuje vlastníka splácet dluh který vůči SVJ má ?“

  ZoVB je paskvil, ale ze znění § 11 odst. 5 vyplývá, že k opravám či zhodnocení domu postačuje souhlas vlastníků jednotek s třemi čtvrtinami spoluvlastnického podílu. Judikatura je naprosto konstantní v tom, že spoluvlastník je vždy povinen uhradit náklad nutný na společnou věc (např. k odstranění havarijního stavu), a to i bez předchozího schválení. Dále je spoluvlastník povinen uhradit náklad nikoliv nutný, dokonce i zbytečný, jestliže o tom řádně rozhodla potřebná většina. Dlužníkovi bez smlouvy však vznikne povinnost platit teprve až jej věřitel k platbě vyzve.

  „4. Co byste radili vlastníkovi který toto ví, je v menšině a rád by byt prodal. SVJ po něm teď chce při prodeji nejen doplatek jeho alikvótní části za úvěr ale i alikvótní části té nedobytné pohledávky stávajících vlastníků s tvrzením že „na konci to někdo zaplatit musí““

  Vlastník jednotky nemá povinnost hradit „alikvotní část za úvěr“. Neznám takovou povinnost. Musel byste upřesnit o co jde. Co je vlastník povinen uhradit jsem vypsal v příspěvku http://www.portalsvj.cz/…eni-uveru-fo#…. Pokud jde o „nedobytnou pohledávku“, vlastník jednotky pouze ručí za závazky společenství. Není tedy povinen nic hradit přímo na účet SVJ. Bude povinen plnit teprve až věřitel, kterému SVJ něco dluží a nesplácí, se obrátí na vlastníky jednotek jako na zákonné ručitele. (Věřitelem by mohla být např. banka, které SVJ přestalo splácet.) Vlastník jako ručitel by byl pak povinen uhradit přímo věřiteli alikvotní část dlužné částky (pouze do výše svého podílu). Jenže věřitel (banka) na Vás nevznesla žádný požadavek, tedy nejste povinen jí nic hradit. A už vůbec nejste povinen jako zákonný ručitel cokoliv hradit přímo na účet dlužníka – SVJ.

  „5. Měl by již nyní podat třeba trestní oznámení „Porušení povinnosti při správě cizího majetku“ (§220, §221 TrZ) když ví že SVJ alikvótní část úvěru pro běžící exekuci neuplatnilo?“

  Už jsem napsal, že splácení úvěru mezi SVJ a bankou není nákladem na správu. Takže SVJ takový požadavek sice mohlo u soudu uplatnit, ale nebyl by uznán v žádném případě. Hlavní otázka ovšem je: čeho se má trestním oznámením docílit? Pokud by snad SVJ bylo shledáno vinným, bude mu vyměřen peněžitý trest. Buď částku uhradí samo SVJ (ze svého účtu), nebo je nemajetné a stát bude platbu vymáhat na vlastnících jednotek, kteří ze zákona ručí za dluhy společenství.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Leden 2014 - 11:15

  …dlužnou částku uhradí do druhého dne po výzvě SVJ…

  • hm.
   dejme tomu, že nový výbor SVJ začne postupně vyzývat vlastníky (kteří byli v předmětnou dobu členy SVJ) aby „zaplatili ihned“ za pohledávku, odsouhlasenou v r.2009 nebo jim SVJ (podle Lake: synonymum pro sluha/lokaj) nabídne, že poníženou písemnou prosbu vlastníka o podepsání „dlužního úpisu“ blahosklonně vyslyší. SVJ osloví separátně postupně každého vlastníka. Pokud neuspěje začne ASAP podávat žaloby na splacení pohledávky vůči SVJ?
   Je to ten SPRÁVNÝ postup, co radí Lake? Nevím…
   „potřebná většina“ by u nás „řádně rozhodla“ o postupu Výboru, který by chtěl po vlastnících splacení nebo úpis okamžitou defenestrací a členové takového již BÝVALÉHO výboru by byli nadále dehonestováni a zřejmě by byli první a poslední kdo by takový „dlužní úpis“ podepsali.
   Tím vůbec neříkám, že já Neználek' bych s tímto postupem souhlasil. Mně vadí že již minimálně 6 BJ změnilo majitele a podle účetnictví úvěr vůči SVJ nevyrovnali. Obávám se že ti nabyvatelé si jednou uvědomí, že splátka za úvěr není nákladem na správu a nejen že přestanou platit ale budou chtít bezdůvodné obohacení nazpět
   Tak nevím v čem je chyba :( Možná nebylo rozumět otázce:
   …Lze vůbec vlastníky (kteří byli členy SVJ v okamžiku schválení nákladné opravy) nějak donutit dlužní úpis vůči SVJ podepsat) nyní DODATEČNĚ, když úvěr má SVJ již od roku 2009 a nemá žádné úpisy s žádnými vlastníky ani stávajícími ani těmi co nabyli vlastnictví po předmětném usnesení ? A podle dostupných indicií se ani k takovému sebevražednému výše popsanému postupu nechystá ?

  Neználek'

  Vložil lake, 3. Leden 2014 - 13:29

  Pohledávka vzniklá v roce 2009, která nebyla věřitelem uplatněna do dvou let, je promlčena. Dlužník ji můlže podle své úvahy buď uhradit, nebo namítne promlčení a nelze na něm nic vymoci.

  Promlčecí doba se počítá od okamžiku,kdy právo mohlo být vykonáno poprvé. Tedy nejspíše ode dne, kdy SVJ obdrželo konečnou fakturu a nerozporovalo pak ani výši částky, ani objem či kvalitu provedených prací.

  SVJ se může pokusit soudu tvrdit, že částky označené v minulosti jako „FO“ či „zálohy“ či „splácení úvěru“ byly ve skutečnosti splátkami dluhu vlastníků vůči SVJ, který vyplynul z vynaloženého nákladu na správu domu. Pokud se prokáže, že plátci věděli co ve skutečnosti hradí, a průběžně svůj dluh splácejí, pak k žádnému promlčení nedošlo a dlužníci jsou i nadále povinni k úhradám stejně jako dosud. To je spíše teoretická úvaha, o které netuším jak by soud rozhodl.

  lake

  Vložil Neználek' (bez ověření), 3. Leden 2014 - 13:51

  Jen bych se rád ujistil: říkáte že u nás nyní může kterýkoliv vlastník přestat platit se záloh dle §15/2 stanovenou částku a začít platit o část „splátka za úvěr“ méně a SVJ s tím (když se vlastník u soudu odvolá na promlčení) NIC nenadělá.

  Znamená to, že je třeba byt VČAS prodat a ponechat zaplacení účtu za rekonstrukce na těch členech SVJ kteří budou členy SVJ v okamžiku kdy úvěr bude již v poslední čtvrtině. To je dobré. A pak že dluhy nemají nožičky.

  Případný nabyvatel bytu v SVJ nemá kontrolu nad úpisy spoluvlastníků i pokud by opravdu nějaké existovaly. Aby měl jistotu, že na konci svého života nezačne splácet právě tyto čásky – měl by zjevně permanentně kontrolovat hospodaření SVJ.


  Je reálné, aby stávající majoritní vlastníci nebo i jednotlivci podnikli nějaké účinné kroky ve smyslu NOZ proti členům Výborů, pokud např. tito členové za SVJ nebudou chtít – poté co se hlasováním prosadí nějaký nový úvěr pro SVJ, – spravovat úpisy těch insolventních, ale pouze tupě paušálně zvýší příliv do „FO“ ? (protože tak se to dělá třeba u nás)

  Neználek'

  Vložil Karel5 (bez ověření), 3. Leden 2014 - 6:47

  Dovolil bych si malou poznámku. Zákon, který umožňuje výborům devastovat a zadlužovat majetek ostatních, musí nutně vést k tomu, že kdo má trochu filipa, si prostě byt v činžáku nekoupí a pokud ho vlastní bude se ho chtít urychleně zbavit.

  Vložil Ludmila, 3. Leden 2014 - 16:06

  Dovolila bych si taky malou poznámku. Výborům SVJ umožňují devastovat a zadlužovat majetek ostatních především samotní vlastníci tím, že ke schválení úvěru a vůbec i ostatním finančním záležitostem, týkajících se společných částí domu, přistupují lehkomyslně – spíše „velkoryse“ – lehce nabyl, lehce pozbyl (byty většinou většina vlastníků koupila za pár korun od obce nebo družstva). Bez ohledu na vzdělání nemají mnozí ponětí o existenci „Prohlášení vlastníka“ a „Stanovy“, ty ani nečetli. Jsou rádi, že se vůbec někdo o dům stará a dají souhlas se vším, co jim výbor předloží. Najde-li se „rebel“, který chce vědět kolik, za co, kdy , proč …, zjistí, že samotní členové výboru neznají odpověď a odkazují buď na firmu, která pro ně dělá správu domu nebo, že např. „to tak dělají i jinde“. „Prohlášení vlastníka“, to mnohdy stvoří možná právník, ale bez jakékoliv praxe se správou domů. Tzn., že vůbec neumí poradit a vysvětlit, co které body Prohlášení v budoucnu přinesou. Takže jako první zmatek začne právě s určením záloh na správu domu, služeb, vytvoření plánu údržby, výhledového plánu oprav, či rekonstrukce. Dostáváme se k úvěru – který banky nabízejí velkoryse bez zajištění nemovitostí, pouze je jim „zárukou“ měsíční částka do FO (a to ještě si myslí, že je to částka, která připadá jenom na plánované opravy – v některých SVJ pod tím pojmem jsou ale ukryty všechny platby). Vlastníci jsou v tomto okamžiku rádi, že to šlo tak jednoduše – přesto, že někteří mají již zástavu na bytě a dokonce někde je již nařízená exekuce. Přitom všichni vlastníci ručí za úvěr SVJ velikostí svého vl.podílu. K této diskusi mě vede dlouholetá praxe ve správě domů. Bohužel já sama jsem se dostala do situace, kdy se potýkám s neznalostí a nevůlí předsedkyně výboru SVJ (ing. ekonomka, 53 let)vzít mé námitky ohledně úvěru na vědomí. Bohužel jsem nebyla na schůzi (březen 2013), kde se úvěr schvaloval a protože paní předsedkyně je ekonomka, navíc pracovnice kontroly FÚ, neměla jsem důvod mít pochybnost, že úvěr bude schválen a vyřízen v naprostém pořádku. Bohužel. Vyžádala jsem si zápis ze schůze, kde jsem se dočetla m.j., že si SVJ bere úvěr na celou rekonstrukci, spočívající v zateplení a opravě balkonů. Přitom balkony jsou v „Prohlášení“ zapsány jako součást bytu (balkony má 12 bytu ze 3o). Jedná se o 2,085.000,– Kč, z toho balkony 377.000,– Kč. Vím, že někteří vlastníci by nebyli schopni svoji část na balkon uhradit (jedná se především o důchodce)a tak nakonec se to jeví jako nejlepší způsob, jak dům opravit, pokud by si tuto částku úvěru spláceli jenom ti, kterých se to týká. Pravda je však taková, že celý úvěr (i balkony) budeme splácet všichni velikostí vl. podílu – prý se to tak odhlasovalo. Vím z dotazu některých vlastníků, že to vůbec nezdůvodňovalo – prostě se jim řeklo, že to tak má být a hotovo. Pár vlastníků, kteří asi nedávali pozor, si dokonce myslí, že balkony si platí každý vlastník balkonu sám – to je ukázka – co může nezodpovědný přístup k majetku výbor SVJ způsobit. Bylo by nutné aby, aby předsedkyně uvedla vše do souladu se zákonem, vlastníkům balkonů se omluvila a sepsala s nimi alespoň nějakou dohodu o půjčce už s ohledem na to, že vlastník může byt kdykoliv prodat … Mnoho e-mailů, telefonátů nebylo nic platné. Předsedkyně je toho názoru, že si to tak vlastníci na schůzi odhlasovali a že ona plní jenom jejich přání. Ale, že SVJ je kompetentní rozhodovat a schvalovat pouze záležitosti, týkající se společných částí domu a výbor je od toho aby vlastníky, když je to třeba, poučil, že se musí rozhodovat v souladu se zákonem – to jí vůbec nezajímá. Já se náš problém chystám vyřešit tak, že si spočítám jakou částku jsme povinni uhradit z úvěru bez balkonů a poukážu tuto částku na účet SVJ a budeme se snažit byt prodat. Vím, že pravděpodobně budeme mít za povinnost uhradit pokutu za předčasné částečné splacení úvěru – ale pořád je to lepší, než se s někým bezvýsledně dohadovat. Nemám na to již ani věk ani zdraví. Tak co na to říkáte?

  Vložil lake, 3. Leden 2014 - 18:34

  Paní Ludmilo,
  popsala jste stav přesně. Obdobně jsem bdělým vlastníkům radil zde: http://www.portalsvj.cz/…nika-opravdu#…. Proto zde dostávám minusy: píšu otevřeně, co většina SVJ dělá dlouhé roky protiprávně a úplně špatně. A to vadí nejvíc …

  I přes zjevnou zmatečnost a protiprávnost přijatého usnesení bych poradil, abyste se obrátila na soud do 6 měsíců. Shromáždění ovšem bylo v březnu a lhůtu jste tedy promeškala. V normálním právním státě by takový krok byl naprosto zbytečný – absolutně neplatné usnesení nemá právní účinky. Ale v tomto státě je justice hluboká žumpa. Přečtěte si toto: http://www.portalsvj.cz/…avniho-soudu.

  lake

  Vložil Ludmila, 2. Únor 2014 - 10:49

  Zdravím po delší odmlce. Bohužel rady jsem neposlechla a dobře mi tak. Místo žaloby jsem se pokusila výbor marně přesvědčovat. Nakonec jsem naší část podílu na zateplení (samozřejmě bez balkonů) poukázala na účet SVJ s vědomím, že se bude možná jednat o částečnou předčasnou splátku úvěru SVJ a že banka vyměří pokutu. Předsedkyně samozřejmě věděla, že zvolím tento postup a tak se vyhnu dalším diskusím a rozčilování. Zkrátka budu si hledět svého.

  Výbor mě pozval na schůzi, kde byla přítomna právnička a sdělila mi, že když si vlastníci odhlasovali většinou, že balkony vlastníků se zaplatí z úvěru a potom se na splácení budeme podílet všichni velikostí vl.podílu a přijali v tomto znění usnesení, tak je to závazné. Výbor prý do toho nemůže zasahovat. Peníze převedou zpět na můj účet. Svolají nové shromáždění a tam ať prý vlastníci rozhodnou, zda platbu a v jaké výši přijmou. Snad mám pravdu, že výbor nemůže přijmout protiprávní usnesení a teď by se měl postarat o nápravu. Jakou má v tomto případě výbor zodpovědnost a povinnost?

  Nezbyde mi nic jiného, než na novém shromáždění přítomné informovat sama a čekat jak se zachovají. Je mi jasné, že zvýšené výdaje na balkony některé vlastníky, převážně důchodce, přivedou do velmi nepříjemné situace a budu to v jejich očích já, co jim ty problémy způsobil.

  Je to pro mě smutné poučení, někteří lidé se chovají skutečně jako ovce a je jim lhostejné, jak se s jejich majetkem zachází. Takže vlastně – „dobře mi tak a jim taky“.

  Vložil Ludmila, 4. Leden 2014 - 14:37

  Dobrý den, ke svému příspěvku o úhradě balkonů zapsaných v Prohlášení jako součást bytu si dovolím ještě uvést informaci o lhostejnosti členů SVJ. V našem domě je jedna jednotka ve vlastnictví Tyfloservisu o.p.s., která existuje pomocí dotací ze státního rozpočtu na podporu sociálních služeb Ministerstvem práce a sociál.služeb s působností pro Jihočeský kraj, dále z veřejných sbírek (Bílá pastelka) a ostatních finančních přispěvovatelů. Na příkladu této jednotky chci demonstrovat tu pověstnou neznalost svých práv a povinností členů SVJ. U tohoto příkladu by se dalo předpokládat, že budou velmi opatrně nakládat se svými prostředky a rozhodně si vše ověří a na cizí vlastnictví nebudou přispívat -zvl., když se to nakonec hradí z dotací – opak je pravdou. Když jsem se dostala až k takové situaci, tak obdobná nastává např.i tehdy, když některým vlastníkům je vyplácen příspěvek na bydlení – a doklad pro nárok na tuto dávku obsahuje ve výdajích nutných na bydlení i splátku úvěru SVJ (to snad státní úředníky vůbec nenapadlo) – zajímá mě váš názor.

  Jsem ráda, že jsem se konečně odhodlala alespoň prostřednictvím tohoto portálu protestovat – na soudy nemám sílu.

  Vložil eron (bez ověření), 4. Leden 2014 - 22:07

  Tak to je pak těžké, nechte si tedy na sobě štípat dříví. Příště někomu možná zaplatíte i koupelnu. Máte ve vedení SVJ hlupáky. Co se týče příspěvků, které jdou ze státního rozpočtu, s tím si nedělejte těžkou hlavu. Státní peníze se rozkrádají běžně v daleko větších částkách a nikomu to nevadí. Zaregistruje to jenom pár lidí dole a ty nemají žádnou šanci toto změnit.

  Vložil anon (bez ověření), 3. Leden 2014 - 19:04

  Já bych to neviděl tak černě s tím soudem. Soud přece nemůže potvrdit, že máte povinnost splácet opravu cizích balkonů. Zde nemůže platit přece lhůta 6ti měsíců, to by bylo absurdní. Nemůžete dát žalobu na protiprávnost usnesení, když 6 měsíců uplynulo, žaloba se musí formulovat jinak.

  Vložil Ludmila, 3. Leden 2014 - 18:45

  Děkuji za příspěvek. S tím promlčením to možná je jinak. Někde jsem četla, že když je usnesení zcela neplatné, tak nemá promlčení. Ví o tom někdo? Děkuji

  Vložil Krupp, 3. Leden 2014 - 17:31

  Paní Ludmilo, máte samozřejmě naprostou pravdu. Jen mě trochu zaráží, že jsou balkony součástí bytu. Je to přeci konstrukční část domu a bylo by vhodnější, aby byly společnou částí, užívanou jen jednotlivými vlastniky. Pak byste tyto problémy neměli. S tím už se asi těžko něco udělá. A teď ten opačný pohled. Řada vlastníků si pořád neuvědomuje, že jsou vlastníky a pořád čekají, že se o ně bude někdo (výbor) starat, vodit je za ručičku a všechno zařídí. Mám na mysli situace, kdy něco přestane fungovat, není to zrovna havárie. Tak to prostě někomu ohlásí. Jenže si musí uvědomit, že i oni jsou vlastníci a mají za stav společného, tedy i svého, vlastnictví odpovědnost. Že se musí dohodnout s ostatními vlastníky o provedení a financování opravy. SVJ a tedy i výbor je pak jenom ten slouha, jak tvrdí správně lake a opravu zajistí. Jirka

  Vložil Ludmila, 3. Leden 2014 - 19:25

  Děkuji. SVJ funguje od r.2008 a my tam bydlíme teprve 4 roky, takže nevím jak se Prohlášení tvořilo. Můžu jenom odhadovat, že firma, která dělala správu domu již za podílového spoluvlastnictví se angažovala (aby nepřišla o zákazníka)a Prohlášení vypracovala. Taky vím, že tam jsou spíše účetní než lidi, kteří měli jakoukoliv praxi ve správě domů. Tyto firmy vlastně suplují bývalé Bytové podniky – ovšem bez praxe a přitom jak to vypadá pro většinu členů SVJ jsou „autoritou v oboru“. Samozřejmě, že i podle mě jsou balkony součástí skeletu domu a jako takové jsou tedy společnou částí domu – tedy by to tak mělo být. Ovšem to nikdo vlastníkům neřekl a možná, že to způsobila obyčejná lidská hamižnost a když tu možnost zákon dal, tak jaképak další rozhodování – balkon je můj. Důsledky takového jednání jim nikdo nevysvětlil – taky proč. Zkrátka ještě před rekonstrukcí se mělo změnit Prohlášení a potom se měl schválit úvěr, naopak to nejde. Pokud by byli členové srozumitelně informováni o důvodu, proč měnit ujednání o balkonech, tak si nedovedu představit, že by to někdo odsouhlasil. Jenom pro ilustraci jak to „umí“ správcovská firma – na mé upozornění, že balkony jsou zapsány jako součást bytu mi obratem odpověděli, že to není pravda, že balkon je součást fasády a že je jenom jako příslušenství bytu- asi se nenamáhali ani Prohlášení číst.Co
  myslíte, ví co to je příslušenství? Ano, máte pravdu – vlastníci nemají jenom práva ale hlavně povinnosti a jak je vidět to jde tak daleko, že mnohé obtěžuje i myslet, natož se sám starat. Ta naše situace je toho příkladem. Oni totiž ale všichni nevědí, co se stalo a žijí v nevědomosti nebo spíše s vědomím, že rozhodli správně, že to ani jinak nešlo – je to pohodlné.

  Vložil anon (bez ověření), 3. Leden 2014 - 16:33

  Popsala jste to naprosto pravdivě. Být členem společenství, to je věčný boj s tím, aby se dodržoval zákon a to nejenom ze strany výboru, ale také ze strany členů. Zákon většinu členů vůbec nezajímá, vůbec nechápou, co vlastně pořád máte, co se vám pořád nelíbí. To co jste popsala nelze schválit na schůzi, na to musí být souhlas 100%, smlouva. Můžete se obrátit na soud a budete úspěšná. Možná si pak dají pozor, i když o tom pochybuji.

  Vložil Ludmila, 3. Leden 2014 - 19:53

  Ano, jsem si jistá úspěšností – ale kdo ten soud nakonec zaplatí (asi SVJ) a jak tam má člověk dál žít? A to jsme si s manželem mysleli, že na stará kolena nám v zimě stačí byteček ve městě a od jara do zimy budeme na chalupě.

  Vložil wiki (bez ověření), 4. Leden 2014 - 7:19

  V případném sporu můžete být úspěšná jedině z důvodu procesního pochybení žalovaného. Pokud se žalovaný opře o existující judikaturu, je Vaše šance na úspěch nulová.

  wiki

  Vložil hlava napěchovaná senem (bez ověření), 4. Leden 2014 - 8:37

  ale Vy ano a vypadáte chytře: takže o jaké judikáty se jedná?

  Vložil Jitule (bez ověření), 4. Leden 2014 - 18:44

  není nejlepší zásada. " nebrat si pro fungování společenství žádný úvěr " , pořádně zpracovat plán oprav .Plán nechat odsouhlasit 100% vlastníků. Novým kupujícím předložit ještě před zápisem do KN informaci o plánované opravě. Opravu provést až v případě zajištěného finančního krytí .

  Vložil levape, 4. Leden 2014 - 20:27

  „Novým kupujícím předložit ještě před zápisem do KN informaci o plánované opravě.“ Jakým zázrakem získáte informace o novém kupujícím před zápisem do KN ? Prodávající žádnou ohlašovací povinnost nemá a od kupujícího se to jistě dovíte až po zápisu do KN.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".