Úklid sněhu na pozemcích nepatřících SVJ

Vložil Anonymous, 30. Leden 2010 - 10:16 ::

dobrý den, chtěl jsem se zeptat, jestli je vůbec možné , aby Shromáždění vlastníků odhlasovalo povinnost uklízet sníh a udělat rozpis vlastníkům jednotek na pozemcích, které patří městu a nikoliv SVJ. Podle katastrální mapy patří do SVJ jen schody u schodiště, nikoliv přilehlé chodníky, které nikdo neuklízí a patří městu. V usnesení SVJ je, že se bude uklízet schodiště i přilehlé chodníky.Je to možné ?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 28. Leden 2011 - 20:47

  Odhlasovat ano, ale nikdo mne nedonutí uklízet za obec. To bych mohl zametat náměstí. Bohudík už ta povinnost ze zákona není. Uklidím, někdo si zláme hnátu a co teď? Zákon to sice řeší, ale nebude se obec bránit?

  Vložil lake, 1. Únor 2010 - 5:20

  Je možné odhlasovat úklid na pozemcích města?
  Soudím, že ano. Z hlediska účetnictví patří mezi ekonomicky oprávněné náklady i "náklady spojené s užíváním zastavěného pozemku včetně pozemku navazujícího". Navazující pozemek nemusí být ve vlastnictví SVJ. Pokud město zařadilo chodník mezi veřejná prostranství, která se neuklízejí, musí si společenství pomoci samo. Nerozumné by bylo nechat obyvatele domu, aby se brodili sněhem, nebo padali na zledovatělém povrchu.

  Je možné odhlasovat povinnost vlastníků uklízet sníh podle rozpisu?
  Nikoliv. Hlasováním uložili vlastníci svému společenství, aby provádělo zimní úklid. Povinnost uklízet má tedy společenství jako právnická osoba, nikoliv vlastníci! Úklid má zařídit výbor. Není možné, aby společenství přeneslo tuto povinnost na jednotlivé vlastníky bez jejich souhlasu. Není k tomu zákonem oprávněno. Zákon o vlastnictví bytů jednoznačně stanoví povinnosti vlastníků; povinnost roboty v něm uvedena není (robota byla v českých zemích zrušena v r. 1848).

  Postup v souladu se zákonem by byl tento:
  (1) odhlasovat zařazení úklidu sněhu pod služby;
  (2) odhlasovat rozúčtování plateb za tuto službu podle §11 odst. 4 ZoVB;
  (3) stanovit, že kdo se bude podílet na úklidu svépomocí, nebude platit;
  (4) a těm kdo neuklízejí pak rozúčtovat skutečné náklady (úklid na základě uzavřené smlouvy nebo dohody o provedení práce).

  Úklid vlastníkům podle zákona nařídit nelze. Placení za službu "úklid" vlastníkům nařídit lze, rovněž osvobození od placení je v pravomoci shromáždění.

  lake

  Vložil lolek (bez ověření), 26. Květen 2011 - 3:21

  Lake:(ad3 a ad4) je „mission impossible“ páč ji lze také přeložit jako „určit rozvrh a trestat nemakače“…

  Dejme tomu letošní zima: sníh jsme měli souvisle (s nutností jej odhrabat) asi 3 týdny. To vychází u nás na 50% Vlastníků počítáno po dni. Za „jakou službu“ by tedy zaplatili ti na které „nevyšel úklid“ z rozvrhu?

  Je určitě lepší úklid sněhu zahrnout do „správy domu“ s tím, že „smlouva nebo dohoda o provedení práce“ bude uzavřena vždy s tím komu práci Výbor dá a ten ji provede v pořadí:

  • jakýkoli Vlastník a teprve nebudeli zájem…
  • pak jakýkoli externista
  Vložil Nika, 9. Únor 2011 - 13:29

  Dobrý den pane Lake, i když tato diskuse je staršího data, chtěla bych se k ní vrátit… Město nás jako SVJ nutí, abychom si přístupy do domu uklízeli od sněhu sami, protože podle města je tento přístup " příslušenství domu", tutíž je podle města povinný úklidem vlastník objektu.V roce 2009 město přijalo usnesení Rady, že město bude uklízet jen přilehlé komunikace bez těchto přístupů do domů, je toto nařízení RM zákonné? Děkuji za odpověď.

  Vložil lake, 9. Únor 2011 - 14:58

  Pokud se ptáte na zákonnost konkrétního usnesení rady města, je nutno je doslovně citovat.

  lake

  Vložil Tík (bez ověření), 28. Leden 2011 - 20:00

  „osvobození od placení je v pravomoci shromáždění“

  Takže zákonem předepsaná většina se může osvobodit od placení, v souladu se zákonem.

  Tík

  Vložil Manuela (bez ověření), 2. Únor 2010 - 7:44

  „Navazující pozemek nemusí být ve vlastnictví SVJ.“

  Předpokládám, že přispěvatel chtěl napsat:

  „Navazující pozemek nemusí být ve vlastnictví členů SVJ.“

  Dále předpokládám, že přispěvatel nemůže myslet vážně své tvrzení, že společenství se může zabývat náklady spojenými s užíváním nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví jeho členů. (Z tvrzení přispěvatele plyne, že společenství může uklízet třeba sousední dům. Jistě je v zájmu společenství i jeho členů, aby sousední dům byl uklizen, a taky, a aby měl novou fasádu.)

  Vložil lake, 2. Únor 2010 - 10:45

  Manuela napsala: "Předpokládám, že přispěvatel chtěl napsat: ..."

  Manuelo,
  Nepředpokládejte. Chtěl jsem napsat právě to, co jsem napsal.

  Že chodník není příslušenstvím domu - tedy jeho společnou částí - vyplývá už z úvodního dotazu. Chodník není ani v podílovém spoluvlastnictví podle Občanského zákoníku (to byla Vaše formulace).

  Tvrdím, že SVJ je oprávněno přeúčtovat vlastníkům náklady ze smlouvy nebo dohody (o úklidu chodníku) protože jde o náklady na správu v souladu se ZoVB. Je-li chodník jedinou přístupovou cestou k domovním dveřím, je nevýznamné, kdo je vlastníkem pozemku pod chodníkem. Důležité je pouze to, že právo vlastníků jednotek užívat svůj majetek je omezeno závadou ve schůdnosti chodníku. Součástí správy domu je odstranit tuto závadu a umožnit vlastníkům nerušený výkon jejich práv.

  Zdravím všechny salónní teoretiky. Ještě že nejste členy výboru, u vás by se vlastníci přístupu k domu asi nedočkali ...

  lake

  Vložil Manuela (bez ověření), 2. Únor 2010 - 11:12

  To tvrdíte Vy. Zákon tvrdí něco jiného. Ke studiu doporučuji zejména:

  Předmět činnosti společenství.

  Vložil lake, 2. Únor 2010 - 12:45

  Paní Manuelo,

  Zákon říká pouze, že předmětem činnosti společenství je "správa domu". Nevím, co z toho vlastně chcete odvozovat. O tom, že pod "správu" v širším významu slova lze podřadit (příkladmo) i chov opiček, jsem před časem psal ve vláknu
  Co je v SVJ povoleno a zakázáno.

  Vy ovšem víte přesně, co je předmětem činnosti SVJ a co již nikoliv... Ponechte si prosím Váš názor, i neuklizený chodník před Vaším domem.

  hezký den,
  lake

  Vložil Manuela (bez ověření), 3. Únor 2010 - 10:15

  Správně píšete, že předmětem činnosti společenství je „správa domu“.

  Ještě uveďte, kterého domu. V ČR jsou domů tisíce.

  Ty Vaše invektivy si nechte na Vaši schůzi, já na ně nejsem zvědavá. Už vícekráte Vám zde bylo doporučeno, ať diskutujete k věci, a ne k osobám diskutérů.

  Vložil lake, 3. Únor 2010 - 14:48

  Do jednoho z návrhů zákona o vlastnictví bytů (verze z března 2009) byla vřazena pasáž, podrobněji definující pojem "správa domu a pozemku".
  Podle § 44 odst. 1 písm. d tohoto návrhu správou domu se rozumí zejména (...) údržba zastavěného a souvisejícího pozemku a údržba přístupových cest na zastavěném a souvisejícím pozemku.

  Kdyby tato podoba zákona byla bývala přijata, čistění chodníku by se octlo mezi činnostmi VÝSLOVNĚ přináležejícími pod správu SVJ.

  Zákon v této podobě ovšemže přijat nebyl, tedy pojem "správa domu a pozemku" ve smyslu ZoVB zůstává nedefinován. Tím spíše stále platí, že pod "správu" lze zařadit to, co si vlastníci odhlasují na shromáždění, včetně úklidu sněhu na přístupovém chodníku. Zákonodárci to nyní neomezují a jak vidno, ani v návrhu nového ZoVB se nechystali toto omezit, právě naopak.

  Je s podivem, že někteří diskutující - bez znalosti legislativního rámce, bez jakéhokoliv pokusu o věcnou argumentace, bez citování relevantního právního předpisu či judikátu - vynášejí subjektivní ničím nepodložené soudy o tom, co společenství údajně nesmí činit. Své názory dokola opakují, domnívajíce se, že vícekrát opakovaný nesmysl se stane pravdou.

  lake

  Vložil Manuela (bez ověření), 3. Únor 2010 - 15:42

  "Podle § 44 odst. 1 písm. d tohoto návrhu správou domu se rozumí zejména (…) údržba zastavěného a souvisejícího pozemku a údržba přístupových cest na zastavěném a souvisejícím pozemku.

  Kdyby tato podoba zákona byla bývala přijata, čistění chodníku by se octlo mezi činnostmi VÝSLOVNĚ přináležejícími pod správu SVJ."

  Nikoliv, kdyby tato podoba zákona byla přijata, čištění chodníku by se neocitlo mezi činnostmi přináležejícími pod správu SVJ. Pod správu SVJ by se ocitlo čištění chodníku NA ZASTAVĚNÉM A SOUVISEJÍCÍM POZEMKU. Z dotazu je zřejmé, že se nejedná o chodník ani na zastavěném, ani na souvisejícím pozemku.

  Pro lake: Věta začínající „někteří diskutující…“ do věcné diskuse nepatří.

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Únor 2010 - 13:29

  Ve svém příspěvku uvádíte návod:

  Postup v souladu se zákonem by byl tento: (1) odhlasovat zařazení úklidu sněhu pod služby; (2) odhlasovat rozúčtování plateb za tuto službu podle §11 odst. 4 ZoVB; (3) stanovit, že kdo se bude podílet na úklidu svépomocí, nebude platit; (4) a těm kdo neuklízejí pak rozúčtovat skutečné náklady (úklid na základě uzavřené smlouvy nebo dohody o provedení práce).

  Jakými podíly chcete toto schvalovat ?

  Vložil lake, 1. Únor 2010 - 17:13

  O způsobu hlasování v SVJ sepsal před časem přehlednou informaci pan Pavel: zde

  lake

  Vložil AnonymousX (bez ověření), 1. Únor 2010 - 18:33

  Ten přehled je pěkný a je mi znám. Ale nikde tam není nic o tom, jakým způsobem lze schválit/odhlasovat úklid sněhu na cizím pozemku.

  Vložil Jirkoš (bez ověření), 1. Únor 2010 - 9:28

  Taky děkuji za ty „nenormální“ ale pokud si to někdo přečte pořádně tak zjistí že toto co píšete tady tvrdíme už od začátku. Je to napsáno perfektně a dá se s tím jednoznačně souhlasit. Jen nechápu Vás paní Maláčová když níže o rozhodnutí že vlastníci musí uklízet píšete píšete : „Jedná se přeci o usnesení vlastníků, které je platné pro všechny majitele, v případě, že si jej odsouhlasili“. a teď tady souhlasíte s něčím co si s vaším výkladem protiřečí. Závěr zní tedy jasně : takový úklid vlastníkům nařídit nejde.

  Vložil Maláčová (bez ověření), 1. Únor 2010 - 21:06

  Vážený pane Jirkoši, Nejsem malé mimino, abych se musela bezvýznamně bít za svou pravdu. V našem SVJ jsme si ustanovili, že budeme uklízet i přilehlý chodník, na který navazuje schodiště domu a není to pro žádného majitele obtíž. Spíše naopak, ohrnout pouze schody a kousek přístupového chodníku nechat neohrnutý všem majitelům připadalo hloupé. Také jsme se domluvili, že budeme ohrnovat sníh před popelnicemi, i když cesta patří městu. Vše proběhlo bez konfliktu a demokraticky bez diktátorských praktik… Je potřeba si uvědomit, že všechny tyto úkony „navíc“ jsou komfortem pro ostatní vlastníky byt. Jedn. Jednou uklidím já, podruhé zase někdo jiný-jednoduché fungující pravidlo.. Jedná se o pár m2 navíc.. Takto to funguje již několik let a nikdo nemá žádný problém. Prostě normální sousedské vztahy. To asi neznáte..

  Proto již považuji další komunikaci ohledně ohrnování sněhu za bezpředmětnou. Stejně se většinou se jedná o egoistické, netolerantní pisatele, kteří si musí dokazovat svou pravdu a píší nesmysly tak dlouho, dokud to někoho nepřestane bavit. Stále do něčeho šťourají a v rámci sousedských vztahů se zřejmě jedná o nepřizpůsobivé jedince, vyvolávající konflikty a je jim za těžko udělat něco navíc pro dobro SVJ, potažmo ostatní majitele. Takže Vážený pane Jirkoši, jestliže nic jiného nedokážete, přeji příjemný zbytek večera. Maláčová.

  Vložil Gustav J. (bez ověření), 2. Únor 2010 - 11:49

  Paní Maláčová,

  máte 100% souhlas s ohrnováním, nebo nemáte? Děkuji za upřesnění.

  Gustav J.

  Vložil Pepa Ohrnovač (bez ověření), 2. Únor 2010 - 11:40

  Ideální případ. Všichni včetně paní Maláčové ohrnují protože se na tom demokraticky domluvili na schůzi viz příspěvek níže-protože se tak rozhodlo většinou tak všichní musí ohrnovat.

  Vložil Maláčová (bez ověření), 2. Únor 2010 - 19:39

  Vážení již opravdu naposledy.. souhlas ohrnování sněhu je 100% a nechápu v čem s stále šťouráte.. Dle toho co tady píšete, to zřejmě opravdu „Ideální případ“ je..... takže ne že „všichni musí ohrnovat“, ale prostě se takto domluvili, ustanovili a teď to dodržují.. jak jednoduché.. nebo to někdo nedokáže pochopit??

  Vložil Gustav J. (bez ověření), 1. Únor 2010 - 10:30

  Vlastníkům může společenství nařídit kromě placení příspěvků a umožnění výměny a odečtů měřidel máloco. A ani placení a odečty společenství nenařizuje, plyne to přímo ze zákona.

  Gustav J.

  Vložil Maláčová (bez ověření), 1. Únor 2010 - 6:32

  děkuji za komentář pane Lake, konečně někdo normální po dlouhé době..

  Vložil Anonymous vševěd (bez ověření), 31. Leden 2010 - 8:32

  Všem Anonymousům nepoužívejte prosím stále naše SVJ … neschovávejte se za někoho kdo třeba vůbec neexistuje a jen se bavíte jak na Váš někdy zcela " debilní " dotaz, ostatní reagujíděkuji. 31.1. 2010

  Vložil petr .. (bez ověření), 31. Leden 2010 - 13:23

  Je k nevíře koli idividuí tady popisuje nerůznější mnohdy nereálné problémy a skrývají se za Anonymy. Mnohdy to vypadá, že mnozí pisatelé jsou zbavení svéprávnosti a popisují nerůzněnší výplody své fantazie.. až zůstává rozum stát.. Třebas úklid za město.. pokud už něco takového píšete, tak prosím uveďte co, v jakém rozsahu a za jakých podmínek-jinak je to matoucí a zavádějící jako mnoho dalších podobných článků. Petr

  Vložil Milan SVJ (bez ověření), 30. Leden 2010 - 13:16

  Povinnost úklidu pozemků patřící městu je záležitost města a ne SVJ. Pokud někdo z vlastní iniciativy chce tento prostor uklízet, prosím, ale nějaké rozpisy a nucení vlastníků do uklízení prosturu, který není jeho, je naprosto bezpředmětný.

  Vložil jarda dop. (bez ověření), 30. Leden 2010 - 16:08

  co v případě přístupových cest.. např. ke kotelně, popelnicím, popř. výměníku tepla- které se používají denodenně. Je nesmysl čekat na město.. v případě sněhové kalamity je potřeba reagovat v daném momentu. Jestliže se SVJ usnelo, že se i tyto místa budou ošetřovat – není pravdou tvrzení „rozhodně ne“ vše záleží na usnesení SVJ. Jarda Nebo můžete čekat, až vám město odrhne přístupové cesty, mrznout a odpadky si sypat na hlavu. Jarda

  Vložil miki58, 1. Únor 2010 - 14:49

  Konečně někdo odpověděl odpovídajícím způsobem !!! Máme úplně stejný případ a uklízíme si sníh sami, dle rozpisu úklidu společných prostor. Kdybychom čekali na město, tak se zahrabeme sněhem, zlámeme si nohy a ruce, ale „přece nebudeme uklízet za město“ ! Miki58

  Vložil Jarkag (bez ověření), 30. Leden 2010 - 22:21

  Z vašeho komentáře vyplývá, že když SVJ napíše rozpis, že půjdu uklízet celou ulici, tak já ji musím uklidit? To sotva.

  Vložil An (bez ověření), 30. Leden 2010 - 20:15

  Pán se ptal, jestli uklízet musí, když mu to nařídí SVJ podle rozpisu. Jak může SVJ nařídit uklidit něco, co ani není jeho?

  Vložil lsk (bez ověření), 30. Leden 2010 - 20:26

  Pán se musí držet usnesení SVJ, které si nadpoloviční většina majitelů odhlasovala(před­pokládám) Pokud to pán chce změnit, nechť na shromáždění vznese nový návrh a tento bod ve svých stanovách změní.

  Vložil Jirkoš (bez ověření), 31. Leden 2010 - 15:19

  To si děláte srandu ne ? Chcete říct, že když shromáždění odsouhlasí že budeme v domě chodit spát po večerníčku tak to tak bude. Zkuste si nejdříve nastudovat co je v jeho pravomoci a pak tady pište. Můžete se o tom na schůzi pobavit, že by nebylo špatné třeba ten sníh uklízet ale nutit někoho, že to musí dělat určitě ne. Pokud ale máte na schůzi podobné„diktátory“ tak se nedivte, že lidé z principu uklízet nebudou. Vždy záleží na formě jakou to podáte, ale nějaké příkazy to určitě ne.

  Vložil Malčová př. SVJ (bez ověření), 31. Leden 2010 - 22:10

  Vážení, o čem to tady stále píšete. Připadá mi, že jeden o koze a druhý o voze. Pane Jirkoši, co Vás vede k tomu, aby jste tady zveličoval informace a psal nesmysly o spaní po večerníčku.

  Jedná se přeci o usnesení vlastníků, které je platné pro všechny majitele, v případě, že si jej odsouhlasí. Pokud vím, tak se tyto usnesení odehrávají demokraticky a nedá se mluvit o diktátorech. Co je to shromáždění vlastníků – nejde přeci jen o pár jedinců (jak píšete diktátorů) ale o vlastníky bytových jednotek, kteří se na něčem usnesli. Jestliže se např. jedná o úklid sněhu, zřejmě to mělo své opodstatnění.

  Pan Anonym ve svém příspěvku neuvedl o jaké přilehlé chodníky se jedná a z jakého důvodu by toto měli uklízet. Zároveň také nepsal o tom, že jej SVJ nutí-pouze se ptal, zda je možné, aby Shromáždění vlastníků odhlasovalo povinnost uklízet sníh a udělat rozpis vlastníkům jednotek. Bez podrobnějších informací můžete dále psát nesmysly třebas o Křemílkovi.

  Jsem zvědavá jak by to vypadalo, kdyby předsedové SVJ byli Vám podobní.

  Maláčová

  Vložil Jirkoš (bez ověření), 31. Leden 2010 - 23:45

  Vážená paní Maláčová možná jste trefně napsala, že jeden píše o koze a druhý o voze. Přečtěte si pořádně to co napsal pan Anonym a hlavně závěr : „V usnesení SVJ je, že se bude uklízet schodiště i přilehlé chodníky.Je to možné ?“ Proto si myslím, že autor nepsal jestli je možné toto odsouhlasit, ale píše že toto bylo odsouhlaseno a napsáno do usnesení. Jinak k tomu SVJ buďte určitě klidná, že určitě lépe než když si někdo neumí ani pořádně přečíst to co je napsáno.

  Vložil lamot (bez ověření), 30. Leden 2010 - 21:26

  pokud by svj nařizovalo, (což nesmí a nemůže to ani odhlasovat- nemá to v popisu činnosti podle OR)) úklid chodníku, který mu navíc nepatří, pak odpovídá za škody v případě, že se vlastníkovi ,který provádí odklizení sněhu neco stane a to bych vám nepřál, kolik by to mohlo společenství stát peněz. Hlasovat se dá jen o nečem neplette si nájemní bydlení se společenstvím vlastníků.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".