Úhrada nákladů na provoz výtahu pro přízemí a 1 patro

Vložil Anonymous, 11. Říjen 2010 - 20:01 ::

Existuje nějaká platná právní úprava nebo nařízení, které umožňuje nebo dokonce nařizuje neúčtovat náklady spojené s provozem výtahu pro majitele bytů v přízemí a prvním patře?

Jestliže ano jaká (kde ji najdu) Pokud ne existovalo něco v historii a kdy bylo zrušeno?

Děkuji za odpověď

JuFi

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil MV (bez ověření), 1. Březen 2019 - 13:34

  Jsme vlastníky nebytového prostoru v přízemí bytového domu, který má vchod přímo z ulice. Z chodby žádný vchod není. Jak je to v tomto případě s výtahem a jeho provozními náklady třeba elektřinou?

  Vložil Jiří Stuchlík (bez ověření), 22. Leden 2022 - 9:10

  Vážení diskutující k problematice rozúčtování nákladů na provoz výtahu Rozhodovací právo většiny ve společenstvích vlastníků jednotek je zřejmě ve většině společenstvích zneužito vlastníky jednotek ve vyšších patrech k snížení jejich nákladů na dopravu k vlastnímu bytu a to na úkor vlastníků jednotek v přízemí či v prvních patrech. A PROTI TOMU JE TŘEBA SE BRÁNIT A USILOVAT O ZMĚNU, KTEROU MŮŽE (ale trvale nechce) PROVÉST – MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Tam můžete vznést proti současnému a trvalému stavu námitky (a mám s tím zkušenost) budou zařazeny mezi „podněty“. Z mé strany tam jsou podněty před asi již 15ti lety a další z posledních let, poslední ujištění o zařazení námitek mezi podněty mám opět písemně z minulého roku – 2021. Teď abychom si vysvětlili situaci na příkladech:

  1. Automat na kávu má několik vlastníků a každý si chodí podle toho jak má chuť pro šálek kávy, zmáčkne knoflík, a buďto vhodí peníze nebo zaplatí kartou z účtu, ale může se spotřeba načíst na jeho účet a úhrada je provedena jednou za měsíc atp. A je zde úplně jedno, jestli jde o spoluvlastníka nebo kolemjdoucího. Údržba automatu, káva, šálky, voda, energie je v ceně.
  2. Dopravní prostředek opět vlastní několik vlastníků a už se můžeme omezit jen na výtahy. Přijde kdokoliv, spoluvlastník nebo návštěvník, zmáčkne knoflík, a pokud není výtah právě v jeho podlaží, pak uvede výtah do pohybu na nějakou dobu (opotřebení) a spotřebuje k tomu elektrickou energii, pak nastoupí a stane se totéž. Toto je již v dnešní době počítačů a elektroniky načíst uživatelům. Možná radši doplním, že návštěvník v těchto případech jede na účet navštíveného. A tím máme s maximální přesností provedeno vyúčtování jednak pro rozpočet všech položek na údržbu a spotřebu energie.

  V současné době je tento systém možný a realizovatelný pokud by si vlastníci vyčítali nějaká svezení navíc z nejrůznějších důvodů a to u sousedů ve stejném podlaží. Pokud se však smíříme s tím, že četnost použití výtahu osob z jednotlivých podlaží se průměruje na nějaký počet za nějakou dobu, pak zde zůstává hlavní rozdíl v tom o kolik podlaží je výtah těmito osobami používán. Ke vší smůle pro většinu vlastníků z vyšších pater je účast na financování provozu výtahu majiteli z přízemí NULOVÁ, neboť chodí od hlavního vchodu ke dveřím své bytové jednotky po stejném podlaží – v domě nemají žádný jiný prostor ve vlastnictví a rok od roku můžou bez výčitek potvrdit čestným prohlášením, že do výtahu nevstoupili. Tak tím jsme si vysvětlili podstatu věci a poukázali na dva diametrálně rozdílné přístupy k problému rozúčtování nákladů na provoz výtahů a to v bytových družstvech (náklady na provoz výtahu se účtují nájemcům od druhého nadzemního podlaží výše) a ve společenstvích vlastníků jednotek (platí všichni bez ohledu na polohu BJ v domě). Vše souvisí se zákony a metodickými pokyny Ministerstva pro místní rozvoj. Menšino v nevýhodě rozmnožte „podněty“ potřebné ke změně. A pokud by někdo z těch vyšších pater chtěl znova vyrukovat s námitkou, že snad jen to nejvyšší podlaží je chráněno střechou a ta údržba se netýká všech, tak to je právě příměr, jak odvést pozornost od výtahů jinam a zneužít k vlastnímu prospěchu vlastníky jednotek v nejnižších podlažích. Můžete mi někdo z vás odpovědět, jak vlastník BJ v nejvyšším podlaží opotřebovává střechu? Tento vlastník přijde domů, nad sebou má střechu, která se pobytem v jeho BJ opotřebovává? OPRAVY STŘECH A FASÁD DOMŮ JSOU NUTNÉ Z DŮVODU STÁRNUTÍ POUŽITÝCH MATERIÁLŮ A POŠKOZENÍ POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY Zřejmě jsou i společenství, kde se spolumajitelé dohodli na přiměřenějším ohleduplnějším způsobu rozúčtování, ale to není případ společenství, jehož jsem již asi 20 let členem. K tomu jsem vyvolal dvě soudní jednání a schyluje se k třetímu s volnou účastí zájemců, termín ještě nebyl oznámen. Pro mě je v uvedeném případě rozhodování většiny osobní urážkou stejně tak jako kdyby například většina spotřebitelů brambor chtěla cenu brambor průměrovat na osoby a požadovat finanční účast na někom, kdo nesnědl brambor ani jeden. Jiří Stuchlík – mejl pro případný kontakt svj.vy­tahy@centrum.cz

  Vložil Justitianus, 22. Leden 2022 - 10:04

  Pane Stuchlíku, naprosto Vám rozumím.

  Na tomto portálu se onehdy diskutovalo o případu, kdy vlastníkovi jednotky jsou předepisovány náklady za služby „úklid“, „osvětlení společných prostor“, „provoz výtahu“. Háček je v tom, že tento vlastník vlastní nebytovou jednotku garáž, která je přístupná pouze přímo zvenčí (garážová vrata na průčelí budovy). Nevstupuje tedy vchodovými dveřmi do společných prostorů a nekonsumuje služby, které tam jsou poskytovány.

  Vyjádřil jsem názor, že je nemravné nutit jej platit za služby které nepřijímá, ani je technicky nemůže přijímat. Většinové hlasování o rozúčtování těchto služeb bylo sice podle zákona a stanov formálně zdánlivě v pořádku. Ve skutečnosti se jedná o nemravné rozhodnutí, které se stalo pláštíkem pro zakrytí zřejmé nespravedlnosti.

  Listina základních práv a svobod
  Článek 11

  (3) Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy.

  Rozhodnutí porušující dobré mravy jsou stižena (absolutní) neplatností i podle občanského zákoníku. Viz § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. V rámci rozhodování právnické osoby SVJ se aplikuje speciální § 245, se stejným výsledkem.

  Justitianus

  Vložil Jiří Stuchlík (bez ověření), 25. Leden 2022 - 0:38

  Vážená/ný, předně děkuji za výše uvedený příklad:

  „Na tomto portálu se onehdy diskutovalo o případu, kdy vlastníkovi jednotky jsou předepisovány náklady za služby „úklid“, „osvětlení společných prostor“, „provoz výtahu“. Háček je v tom, že tento vlastník vlastní nebytovou jednotku garáž, která je přístupná pouze přímo zvenčí (garážová vrata na průčelí budovy). Nevstupuje tedy vchodovými dveřmi do společných prostorů a nekonsumuje služby, které tam jsou poskytovány.“

  Ačkoliv to nepíšete doslova, rozumím tomu tak, že i v tomto SVJ si většina svým hlasováním zajistila finanční příspěvek na svoje potřeby. Je to s tichým souhlasem bytového odboru MMR ČR, který nese zodpovědnost za to, že tento problém dlouhodobě neřeší. Sice se asi najdou i vyjímky, ale celá řada dalších případů vypovídá něco o většinovém charakteru lidí. K jejich škodě zatím ještě není možně, aby se na všech službách v domě podíleli i kolemjdoucí a nebo alespoň ti, kdo se jen letmo na dům podívají.

  Zde a platí to obecně všude, formulace všech zákonů, metodických pokynů atp. vždy souvisí s osobními postoji pověřených pracovníků. Zatímco pracovníci bytového odboru až přehnaně řeší problematiku rozúčtovávání nákladů na vytápění bytů, rozúčtovávání nákladů na provoz výtahu řešit doslova odmítají, mám to písemně. Ovšem současná změna na pozici ministra MMR znamená naději, že by se konečně i tato absurdita mohla začít slušně řešit – jen je třeba oživit diskusi a zajistit pro to dostatek „podnětů“. Jiří Stuchlík

  Vložil JaVa, 1. Březen 2019 - 14:34

  Platné je to ,co je napsáno v PV. Případnou vadu v PV, musíte nechat opravit.Jako dotčený vlastník nebytové jednotky se samostatným vchodem bez přístupu k výtahu, na to máte ze zákona právo.Jinak totiž máte smůlu a hradíte i náklady na provoz výtahu.

  Přeji hezký den. JaVa

  Vložil Radim. (bez ověření), 1. Březen 2019 - 18:57

  Pane JaVa,

  je třeba rozlišovat příspěvky na správu (opravy, revize výtahu) a službu za výtah (elektřina).

  Služby obvykle prohlášení neřeší. Pravidla pro rozúčtování služeb obsahují obvykle stanovy.

  Vložil Vladimir B., 19. Říjen 2010 - 15:30

  Pro úhradu nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytů, pořízených v družstevní byt. výstavbě stále platí vyhláška č. 85/1997 Sb. Tam je konkretně pro cenu služby za užívání výtahu v §4 odst 5),uvedeno : Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odst.4) se rozúčtují na základě dohody mezi družstvem (potažmo SVJ) a všemi uživateli bytů v domě. Nedojde-li k dohodě (a to v tomto případě téměř nikdy nedojde) pak se ceny služeb za užívání výtahu rozúčtují podle rozhodnutí orgánu družstva (potažno SVJ). Zde pro SVJ platí rozhodnutí Shromáždění vlastníků podle jejich Stanov. Užívání výtahu je služba, u níž se v mnoha SVJ stále navazuje na staré předpisy SBD (z let 1960–1970), kde se úhrada užívání výtahů netýkala bytů situovaných v přízemí a 1.patře domu. Osobně se přikláním k názoru, že pokud tato služba (užívání výtahu) není trvale využívána vlastníky bytů v přízemí a v 1 patře domu), neměla by jím být tato služba účtována. K diskuzi se však nabízí rozúčtování nákladů za revise a prohlídky a jiné práce na zajištění provozu výtahu. Jelikož výtah patří do společných částí domu, kde každý vlastník je podílníkem tohoto technického zařízení a je proto jeho povinností nést náklady na správu společných částí domu a udržovat je cestou výkonného orgánu SVJ v provozuschopném stavu (zde je to údržba, opravy, revize, prohlídky a zkoušky výtahu) ve výši svých spoluvlast. podílů. Protože údržba a další úkony – zkoušky, revise, prohlídky aj. (pro jakékoliv části domu) nepatří do oblasti služeb a hradí se z fondu DZ, jeví se jako neopodstatněné tyto úkony zahrnovat do oblasti rozúčtovávaných služeb – záleží to však na rozhodnutí a schválení v samotném SVJ. Budu rád za věcné názory k tomuto příspěvku – Vladimír.

  Vložil lake, 21. Říjen 2010 - 3:10

  Pan Vladimír B. pro podporu svého názoru neváhal vpašovat do textu vyhlášky části, které tam vůbec nejsou (!!!).

  Vladimír B. napsal: „… stále platí vyhláška č. 85/1997 Sb. Tam je konkretně pro cenu služby za užívání výtahu v §4 odst 5),uvedeno : Ceny služeb, pro které není stanoven způsob rozúčtování podle odst.4) se rozúčtují na základě dohody mezi družstvem (potažmo SVJ) a všemi uživateli bytů v domě. Nedojde-li k dohodě (a to v tomto případě téměř nikdy nedojde) pak se ceny služeb za užívání výtahu rozúčtují podle rozhodnutí orgánu družstva (potažno SVJ).“

  Pan Vladimír tedy uvedl nepravdivou informaci. Slova „potažmo SVJ“ ve vyhlášce nikde nejsou uvedena a takový výklad nelze ze znění vyhlášky nikterak odvodit.

  Samotnou vyhlášku nelze použít ani pro SVJ-právnickou osobu, ani pro rozhodování mezi spoluvlastníky podle § 11 odst. 8 ZoVB (rozhodování v domech rozdělených podle ZoVB, kde nevzniklo SVJ).

  Viz též diskuse http://www.portalsvj.cz/…7-sb-pro-svj

  lake

  Vložil Votočka, 5. Listopad 2010 - 12:54

  Pouze doplním novou informaci.

  Vyhláška 85/1897 je od 01/01/2011 bez náhrady zrušena a to vyhláškou č. 301/2010 Sb., ze dne 21/10/2010, uveřejněna v částce 111 z 05/11/2010.

  Votočka

  Vložil andipo (bez ověření), 5. Listopad 2010 - 9:53

  Vyhlášku lze použít viz §1 písm.c)vyhlášky

  Vložil Matějka Jaroslav, 20. Říjen 2010 - 8:38

  Vážený pane Vladimíre,

  jsou dvě možnosti v dané záležitosti:

  „A“

  V „Prohlášení vlastníka“ určit výtah v souladu s ustanovením §4 odst.2 písm.c) zákona č.72/1994 Sb., jako společnou část budovy, která bude společná vlastníkům jen některých jednotek; např.: všem vlastníkům jednotek, vyjma vlastníků jednotek v 1.NP a 2.NP.

  „B“

  Je-li výtah určen v Prohlášení vlastníka" jako společná část budovy, která je společná vlastníkům všech jednotek, můžeme v prohlášení vlastníka či usnesením shromáždění určit:

  • výčet nákladů oprav výtahu, hrazených z dlouhodobé zálohy (FO / „investiční náklady“) z příspěvků všech vlastníků,
  • výčet provozních nákladů výtahu (např.: el.energie, měsíční či čtvrtletní servis, mazání výtahu, dozorce výtahu, SOS pojítko, odstranění provozních závad včetně vandalismu, apod. dle typu výtahu), hrazených z krátkodobé zálohy (služeb), která je určena-předepsána a vyúčtovávána jen některým vlastníkům; zpravidla těm, kteří výtah užívají = vyjma vlastníků v 1.NP a 2.NP.

  Matějka

  Vložil Matějka Jaroslav, 19. Říjen 2010 - 13:26

  Vážená/ý JuFi,

  pro společenství vlastníků neexistovala žádná právní úprava v dané věci mimo ustanovení vašeho „Prohlášení vlastníka“ a usnesení shromáždění.

  Bez znalosti ustanovení „Prohlášení vlastníka“ pro váš dům, ve kterých jsou stanovena:

  • pravidla pro přispívání spoluvlastníků domu na výdaje spojené se správou, údržbou a opravami společných částí domu, popřípadě domu jako celku,
  • pravidla pro správu společných částí domu, popřípadě domu jako celku,

  případně usnesení shromáždění, nelze na vaši otázku odpovědět.

  Pozn.: v případě, že společenství vzniklo z bytového družstva, které se řídilo ustanovením vyhlášky č.85/1997 Sb., a toto bytové družstvo vlastní ve společenství minimálně jednu jednotku, platí ustanovení vyhlášky č.85/1997 Sb. i pro toto společenství.

  Matějka

  Vložil tata_FIDO, 12. Říjen 2010 - 7:17

  Nevím zda existuje zákonný předpis či vyhláška, ale vzhledem k tomu že výtah je majetkem společným všech členů SVBJ a určitě i u Vás i ti co bydlí v přízemí a prvním patře občas výtah použijí není důvod proč poplatek za výtah jim neúčtovat. Z čeho hodláte platit revize, atd…?

  Vložil Anonymou (bez ověření), 16. Listopad 2010 - 10:37

  Souhlas. Tyto nesmyslné hrátky na „spravedlnost“ ve výsledku skončí u toho, že lidi od 1. do 9. patra z celkových 10 přece nebudou platit za opravu střechy. Proč taky když jí nepoužívají ne?

  Uvědomte si, že pokud to není v prohlášení vlastníka uvedeno jinak (skoro nikdy není) tak v domě je všechno společné všech a všichni by se měli na nákladech podílet (samozřejmě dle podílů). A je úplně jedno jestli jde o střechu, výtah, sušárnu, STA, vchodové dveře nebo cokoliv dalšího!

  Předseda

  Vložil lake, 16. Listopad 2010 - 11:17

  Pane anonymou,
  mýlíte se. Směšujete dohromady náklady na správu, opravy, údržbu společných částí domu s provozními náklady. Mají-li v domě tazatele zařazeno provozování výtahu mezi služby, k rozhodnutí o způsobu rozpočítání nákladů na služby je zapotřebí tříčtvrtinové většiny přítomných hlasů podle § 11 odst. 4 ZoVB.

  lake

  Vložil Anonymou (bez ověření), 16. Listopad 2010 - 11:33

  Netvrdím že to nejde změnit. Ale pokud se nepletu tak pokud není definováno jinak je to dle podílů. Nebo se snad pletu?

  Předseda

  Vložil lake, 16. Listopad 2010 - 13:17

  Pletete se. Není mi znám právní předpis, který by obecně stanovil rozpočítávání služeb podle spoluvlastnických podílů.
  Mohlo to být definováno v Prohlášení vlastníka, což platí dokud si to SVJ nezmění.

  lake

  Vložil Houžvička (bez ověření), 3. Březen 2011 - 7:28

  Tato diskuse je velice podnětná ale je třeba začít u merita věci.

  1. Společný majetek SVJ

  Všichni vlastníci jsou zodpovědni za údržbu majetku a za bezpečnost – zejména tu z nich nikdo nesejme.

  1. Spravedlivé rozpočítání dle používání

  Tak tento systém se ještě nepodařilo vymyslet tak aby byl jednoduchý a nízkonákladový. V situaci, kdy do 1. patra chodí návštěvy a jezdí výtahem je tvrzení že 1. patro výtah nepoužívá ne právě solidní. Také nelze říci, že toto tvrzení platí ve většině případů a už vůbec ne na 100%. Reálný příklad: Vlastník bytu v 1. patře cca 8–10× denně jezdí výtahem venčit svého psa. Přízemí: zde je diskuse větší, ovšem opět to nelze stanovit přesně a paušálně. Problém stěhování věcí do sklepa podle sezóny, jízda do jiných pater na návštěvy (kdo vlastně platí za návštěvy?) atd. Jak toto uchopit aby to bylo více či méně spravedlivé?

  1. Je tedy zřemé, že zde jsou dvě kategorie – údržba a správa majetku který je společný a provoz tohoto majetku – v daném případě spotřeba el. energie. Do které kategorie spadají výjezdy k záchraně osob a vyproštění?

  Zde asi nelze říct já to nepoužívám, tak to nebudu platit, když je to i můj majetek a jsem spoluzodpovědný za provoz, technický stav a bezpečnost? Co s tím?

  Houžvička

  Vložil Petr Hajnl (bez ověření), 30. Leden 2018 - 15:38

  K platbam za vytah bych chtel uvest nasledujici. Nase SVJ rozuctovava platby dle velikosti bytu,resp.spo­luvlastnickeho podilu. Domnivam se,ze toto neni spravne. Mam velky byt a bydlim sam ve druhem patre. Vim,ze v nasem dome se byty pronajimaji a v byte v osmem patre bydli najemnici,velikost jejich bytu je polovicni a je jich tam 5. Jezdi jich tudiz 5 do osmeho patra a plati mene nez ja,ktery jedu 2× denne do druheho patra. Kdyby kazdy z tech 5 jel take 2× denne,pak je to 10 jizd az do osmeho patra. Domnivam se,ze to vyuziji vytah minimalne 5× vice nez ja a plati mene. Zda se Vam to spravedlive? Ja myslim,ze by se melo platit bud dle poctu osob v byte nebo dle patra a v nejhorsim pripade by se to melo rozpocitat na vsechny byty stejne. Tak to ma muj kamarad z Berouna. Hajnl

  Vložil Gagarin (bez ověření), 17. Květen 2011 - 13:31

  Jak? Vyvázat přízemí z vlastnictví výtahu. Váš příklad s návštěvami? Pokud jde návštěva do přízemního bytu, je to návštěva uživatelů přízemního bytu a proto výtah nepoužívá. Pokud jde návštěva do jiných pater (může to být někdo kdo neobývá žádný byt v domě, ale i někdo z přízemí) pak je to návštěva uživatele bytu v patře a ten si výtah platí. Diskutovat se dá o 1.nz.

  Vložil Zdeněk Žák (bez ověření), 31. Květen 2012 - 18:26

  Zastávám názor, že výtah je technické zařízení, které je nedělitelnou součástí společného vlastnictví společných částí domu, za jejichž správu a provoz je odpovědný každý spoluvlastník výší svého podílu, když je mu zároveň toto zařízení určeno k jeho neomezenému užití, např. i k jízdě do vyšších pater, a tudíž je jeho povinností se finančně podílet na jeho provozu, opravách a údržbě.

  Vložil Anonymus (bez ověření), 23. Květen 2013 - 14:20

  Zastávám názor,že všichni nájemníci jsou spoluvlasníci spol.zařízení a prostor.A tudíž všichni se musí podílet na jejich úhradě.Pokud by se postupovalo podle pravidla já nejezdím,tak nebudu platit,muselo by se postupovat také tak,že by se mělo rozůčtovat úhradu podle pater,tedy podle větší spotřeby el.energie a také větší amortizaci výtahu.Což je samozřejmě bl.ost.

  Vložil Jiří Stuchlík (bez ověření), 10. Únor 2022 - 0:16

  to SAMOZŘEJMĚ blbost není, u jakékoliv jiné dopravy platí alespoň přibližně úměra: „čím dále jedu, tím více platím“. A pokud nejedu, tak neplatím. Je to samozřejmá obecně platná zásada – čím více zboží nebo služeb kupuji, tím více platím, ačkoliv přímou úměru u této zásady někdy porušují tzv. množstevní slevy. Jiří Stuchlík, svj­.vytahy@centrum­.cz

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".