Svolání shromáždění

Vložil PELE (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 18:13 ::

Tady na portálu se hodně diskutovalo o lhůtě pro svolání shromáždění a obsahu pozvánky, ale nedaří se mi najít odpověď na otázku, jak svolat shromáždění v souladu dle NOZ.

Návrh stanov, který se projednává v našem SVJ obsahuje ohledně svolání shromáždění toto:

Oznámení je provedeno vyvěšením pozvánky na určeném místě v domě (vývěska SVJ v přízemí domu). 

Jiné možnosti stanovy neuvádějí, pozvánka tedy nebude zaslána poštou na doručovací adresu vlastníka, či na adresu vlastníka uvedenou v katastru nemovitostí. Zásadní otázka zní: jak prokázat, že něco někde viselo?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Notářka (bez ověření), 23. Leden 2016 - 20:42

  „jak prokázat, že něco někde viselo?“

  Notářským osvědčením.

  Vložil E_man, 23. Leden 2016 - 16:24

  Máme stanovy v bodech 4. až 10. prakticky shodné se vzorovými stanovami uvedenými na tomto portále http://www.portalsvj.cz/…iku-jednotek . Svolavatel (člen výboru, permanentně psychologický deptán, soustavně přehlasováván ve výboru „spřátelenou klikou“) svolává shromáždění s podporou nas…ých spluvlastníků s vice než 25%podílem podle bodu 5. stanov.
  Výbor toto shromáždění svolává s poukazem, že plní povinnost svolat shromáždění podle bodu 5. stanov a tedy, že když je svolává výbor, platí bod 9. stanov který říká:


  (9) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru, anebo pověřený vlastník; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle odstavce 6, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

  Protože shromáždění svolává výbor (plní požadavek 25% podílů členů na svolání shromáždění), řídí se tedy jednání bodem 9. stanov. No a v bodu 9 žádné ustanovení pro bod 5. není, takže platí bod 4. podle kterého si odhlasovávájí:

  1. pořadí projednávaných bodů
  2. které body většinou hlasů výboru vypouštějí.

  Přehlasovaný člen výboru při většině jednáních výboru se zápisem nesouhlasí a nepodepisuje jej, ale prý jej může doplnit vytvořením dodatku na zvláštní příloze, kterou mu zase nikdo z výboru také nepodepíše.

  Je to k smíchu anebo k pláči? Poradí někdo momentálně nejlepší postup? Upozorňuju, že dynamit odmítám vyrobit. Odpověď hledám, ale čás kvapí. Děkuju za odpověď.

  Vložil lake, 23. Leden 2016 - 18:46

  Pane E-mane, píšete nesrozumitelně. Pokud pod Vaším „bodem 4“ míníte článek VII odst. 4 vzorových stanov, pak tam není uvedeno nic, co by naznačovalo, že členové výboru snad mají hlasovat o tom „které body většinou hlasů výboru vypouštějí“.

  Napsal jste přece, že máte stanovy v „bodech“ 4. až 10. prakticky shodné se vzorovými stanovami. Tak o co tedy jde?

  Jestliže výbor nesvolá shromáždění, nebo na pořad jednání nezařadí záležitost, o jejíž zařazení byl požádán podle odstavce 5, pak následuje postup podle odstavce 6: Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.

  lake

  Vložil E_man, 23. Leden 2016 - 19:57

  Copák jsem z jiné planety?…nebo mluvím čínký?…či maďarský? (odpusťe, mně se strašně líbí Váš „zemitý“ způsob vyjádřování a pokouším se jej převzít. P.S. I názorů Pavla si velmi vážím, ale jsem v „právní džungli“ krátce a přece jen jsem nejistý! Teď se snažím pomoci jedné velmi poctivé člence našeho výboru, tedy NÁM spoluvlastníkům – „poctivé“ ve smyslu morálním, nic osobního!!!).

  V našem čl. VII-bodu 4. (totožného s bodem 4. čl.VII vzorových stanov) je

  (4) Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. Svolává je výbor nebo pověřený vlastník. Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění.

  Bod 4.vykládají asi takhle:

  Ouvertura:
  Shromáždění se schází nejméně jednou za rok. TEČKA. Shromáždění svolává výbor nebo pověřený vlastník. Druhá TEČKA. (nikde totíž není specifikováno, že se to netýká bodu 5. čl.VII stanov)

  Intermezzo:
  Není-li zvolen výbor nebo pověřený vlastník, svolává shromáždění ten, kdo plní funkci orgánů společenství. Třetí TEČKA. (Orgány jsou – je to "vykutálený výbor našehu SVJ(2000)! ).

  Finále:
  Svolavatel připravuje též podklady pro jednání shromáždění. Závěrečná vítězná TEČKA. (protože shromáždění svolává výbor viz věta kousek výše – JSOU PODLE VYKUTÁLENÉHO VÝBORU „SVOLAVATEL“!)

  No a bod 9. ? – To už je jen třešnička na jejích dortu:

  (9) Jednání shromáždění řídí předseda (místopředseda) výboru nebo pověřený člen výboru, anebo pověřený vlastník; v případě svolání shromáždění svolavatelem podle odstavce 4 věta druhá, nebo podle odstavce 6, řídí jednání shromáždění člen společenství zmocněný tímto svolavatelem.

  Vložil lake, 23. Leden 2016 - 20:36

  Pane E-mane, skutečně jste to Vy, kdo píše nesrozumitelně. A pokračujete v tom. Netuším na co se tážete a co vlastně chcete řešit. Už jsem Vás odkázal na článek VII odst. 4 a 5 vzorových stanov:

  (5) Shromáždění musí být svoláno též, požádá-li o to s uvedením návrhu pořadu jednání nejméně takový počet členů společenství, kteří mají alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů, a to do 30 dnů od doručení této žádosti.
  (5) Nesplní-li svolavatel uvedený v odstavci 4 povinnost svolat shromáždění podle odstavce 4 nebo 5, jsou oprávněni shromáždění svolat členové společenství, jejichž počet hlasů činí alespoň jednu čtvrtinu všech hlasů.

  Nerozumím čemu na tom nerozumíte. Nerozumím čeho chcete dosáhnout. Nerozumím na co se tážete.

  lake

  Vložil E_man, 23. Leden 2016 - 21:13

  No v požadavcích na svolání mimořádného shromáždění je určité pořadí bodů, mezi jinými i bod vytvoření „kontrolní komise“ „Oni“ (většina toho výboru) to pořadí bodů převorali a bod „kontrolní komise“ vypustili, že to je proti ekonomickým zájmům SVJ(2000).

  Ale mají právo jakýkoliv bod vypustit a převorát body a řídit shromáždění, když to svolání mimořádného shromáždění iniciovala tá členka výboru? Domníval jsem se(tedy naše členkavýboru), že to bude řídit ona.

  Já si dělám jasno, do jaké míry je výklad bodu 4.právní (protiprávní). O jejich „morálce“(toho výboru) pochyby nemám. Jen jsem se do toho zapojil pozdě. Měl jsem to sledovát zblízka o půl roku dříve. Ona (osamocená členka výboru) jednala živelně na vlastní pěst a nadělala spoustu chyb (formálně právních – nikoliv proti nám vlastníkům). Jenže ono tady nikdo poctivější než ona není.

  Vložil lake, 23. Leden 2016 - 21:47

  Ptáte se do jaké míry je výklad bodu 4. právní (protiprávní). Nevím co míníte „bodem 4“. Stanovy se dělí na články a odstavce. Pokud jste mínil výklad článku VII odstavec 4 vzorových stanov, pak žádný výklad není potřebný. Jde o pár zcela srozumitelných a určitých vět.

  • Zda mají právo jakýkoliv bod vypustit? Pokud to učiní, pak nebylo svoláno shromáždění podle odstavce 5 a vlastníci jednotek jsou oprávnění jednat podle odstavce 6. Už jsem Vám to přece napsal dvakrát.
  • Zda mají právo „převorávat“ body? Nu jistěže. Pokud to nemají ve stanovách zakázáno, pak mohou. Na věci samé to přece vůbec nic nemění.
  • Zda mají právo řídit shromáždění? Zvláštní dotaz. Vy přece číst umíte, stejně jako to umí členka výboru. Tak proč si oba nepřečtete stanovy, viz článek VII odstavec 9? Máte tam uvedeno kdo řídí shromáždění.

  Co chcete úspěšně řešit, když ani neznáte stanovy vašeho SVJ?

  lake

  Vložil E_man, 26. Leden 2016 - 18:51

  Díííky.

  Vložil laik (bez ověření), 6. Listopad 2015 - 10:15

  Domnívám se, že svolání shromáždění formou vyvěšení pozvánky na informační desce SVJ je v souladu se zákonem, pokud je to takto zakotveno ve stanovách. Klidně to může být i e-mailem, SMS, telefonicky, dopisem obyčejným, doporučeným, do vlastních rukou nebo vybubnováním na návsi…

  Jak prokázat, že „někde něco viselo“? U nás na pozvánku či jinou takto zveřejňovanou písemnost napíšeme Vyvěšeno dne, sejmuto dne a podpis dvou členů výboru.

  Vložil JaVa, 6. Listopad 2015 - 11:36

  A doporučuji si to vždy ještě nafotit a uložit do PC,aby se Vám nestalo,to co u nás,že to nějaký „dement“ několikrát po sobě strhne.I takoví silní a hlavně anonymní jedinci se mezi „ovčany“ najdou.JaVa

  Vložil lake, 6. Listopad 2015 - 10:38

  Laik má naprostou pravdu. Pokud jde o to jak prokázat zveřejnění, je pouze na členech výboru, aby to nějak zařídili. Uvedení data vyvěšení a sejmutí je dobrým postupem.

  Nemusí se jednat pouze o pozvánky na shromáždění. Může jít o zápisy, o výzvy k umožnění odečtu vodoměrů či indikátorů, o výzvy k úhradě dluhů z vyúčtování záloh, výzvy k doplacení příspěvku na mimořádný náklad na správu domu, atd.

  V Německu soudy již vícekrát judikovaly ve sporech o vyvěšení či nevyvěšení informace v domě. Německé soudy zastávají právní názor, že pokud podle výzvy či informace následně jednala převážná většina vlastníků jednotek, pak je možno učinit závěr, že výzva byla řádně vyvěšena a byla jim dostupná.

  Pokud vím, české soudy zatím v tomto smyslu nejudikovaly. Proto je vhodné zadokumentovat vyvěšení a sejmutí písemnosti v poznámce přímo na archivovaném dokumentu, jak to popsal pan laik.
  ------------------------------------------------------

  Neřeším otázku zda je rozumné používat pouze domovní vývěsku. Vlastník jednotky by se mohl proti takovému ustanovení ve stanovách ohradit jedině soudně, neboť jsou tím diskriminováni vlastníci jednotek, kteří se nezdržují stále na adrese v domě. Dnes, v době internetu a emailu, působí vyvěšování papírů na vývěsku v chodbě spíše úsměvně … Ale co je ve stanovách, to platí.

  lake

  Vložil Vlastiks, 23. Leden 2016 - 18:35

  Jde o to co chcete dosáhnout.

  • Chcete informovat ? Informujete všemi možnými cestami.
  • Chcete prohlasovat Vaši představu ? Neinformujete víc než musíte.
  Vložil PELE (bez ověření), 6. Listopad 2015 - 15:07

  A už jsou nějaké judikáty, kdy vlastník napadl stanovy a soud mu dal za pravdu? Nebo by šlo jen o plácnutí do vody a vyhazování peněz za právníka, potažmo právníky (mého a esvéjéčka, kterého zaplatím v nákladech prohraného řízení).

  Vložil Vlastiks, 6. Listopad 2015 - 11:22

  Může ji Výbor odmítnout či odmítat ve Stanovách ? Nejedná se o diskriminaci a omezování práva vlastníka na informace ? … s možností následného napadnutí u soudu ?!

  • a co § 159

  (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

  • Zájmem člena voleného orgánu by měl být snaha informovat členy společenství povinností.
  • Na způsobu komunikace je možno se dohodnout i jednotlivě a zajistit doručení pozvánky včetně potvrzení o doručení.
  • S využitím internetu by to nemělo být pro sousedské společenství žádným problémem ( např. sousede.cz)
  Vložil Zdenek 22, 5. Listopad 2015 - 20:28

  Pane PELE,

  svolavatel shromáždění neprokazuje, že svolal shromáždění, ale ten, kdo svolání napadne, bude muset prokázat, že nebylo svoláno v souladu s vašimi stanovami.

  Jinak doporučuji, aby pozvánka byla zasílána e-mailem těm, kdo SVJ sdělí svou e-mailovou adresu. Nadto není žádný problém, aby SVJ mělo webové stránky, kde také může viset pozvánka na shromáždění.

  Vložil lake, 6. Listopad 2015 - 3:05

  Zdenek 22 se mýlí. Je s podivem, kde se takové právní nesmysly stále berou.

  Negativní tvrzení není nutno prokazovat, protože negativní tvrzení ani není možno prokázat.

  Je to přece právnická osoba, kdo tvrdí, že se uskutečnilo shromáždění a že přijalo nějaké závazné usnesení. Kdo tvrdí, ten prokazuje. Právnická osoba je tedy povinna prokazovat, že shromáždění řádně svolala, že vlastníci měli možnost seznámit se s podklady, že shromáždění bylo schopné usnášení na počátku, že bylo schopné usnášení v okamžiku hlasování o usnesení, že usnesení bylo přijato potřebnou většinou, a prokazuje také (zápisem) jaký je text přijatého usnesení.

  Napadne-li člen SVJ platnost přijatého usnesení, dochází k přesunu důkazního břemene na právnickou osobu. Vlastník jednotky nemá povinnost prokazovat!!! Naopak, právnická osoba má povinnost tvrdit a prokazovat. Viz konstantní judikatura, například judikát Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 1. 2009, sp. zn. 7 Cmo 160/2008.

  Zde se o tom již psalo: http://www.portalsvj.cz/…b%C5%99emene.

  lake

  Vložil Zdenek 22, 6. Listopad 2015 - 10:27

  Pokud svolavatel svolal shromáždění a to se sešlo, bylo usnášeníschopné a přijalo řádně usnesení, předpokládám, že také existuje zápis s prezenční listinou, záznamem z jednotlivých rozhodnutí/us­nesení, s pozvánkou, programem shromáždění a podklady. Tyto dokumenty prokazují, že se shromáždění konalo a ano, kdo bude tvrdit, že se nekonalo, bude muset tyto dokumenty umět zpochybnit.

  Vložil lake, 6. Listopad 2015 - 11:35

  Pane Zdenku, teď tedy tvrdíte něco úplně jiného než jste napsal prve.

  Napřed jste tvrdil, že prokazovat musí vlastník jednotky. Teď tvrdíte totéž co já: že naopak prokazovat musí právnická osoba. Prokazuje na základě svých vlastních dokumentů, které má v držení a které jste zde pěkně vyjmenoval: zápis s prezenční listinou, záznam z jednotlivých rozhodnutí/us­nesení, pozvánka, program shromáždění a podklady.

  Negativní tvrzení přece prokazovat nelze! Už jsem to zde napsal. Vy také nejste povinen prokazovat negativní tvrzení že jste neznásilnil třináctiletou školačku, i kdybych to o Vás začal tvrdit. Naopak: budu to já, kdo bude povinen prokázat soudu pozitivní tvrzení o znásilnění. Jinak by šlo z mé strany o pomluvu.

  Je to vždy právnická osoba, která je povinna předložit důkazy o skutečnostech, které tvrdí. Tvrdí-li společenství, že shromáždění se uskutečnilo a přijalo usnesení, které je pro vlastníka závazné, pak je to jen samo společenství, kdo je povinen taková tvrzení prokazovat.

  Buď předloží důkazy povinně na výzvu soudu, nebo je předloží z vlastní vůle, aby vyvrátilo opačné tvrzení vlastníka jednotky. Je Váš problém, že nerozumíte dostatečně právu.

  lake

  Vložil Terezie SVJ (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 19:19

  Vyvěšení Vámi uvedeným způsobem – nejste-li nadána státní mocí, tj. nejte-li např. soukromou exekutorkou – má identické právní důsledky, jako když pozvánku vytisknete a rovnou hodíte do koše.

  Terezie SVJ

  Vložil Emanuel (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 20:30

  Pozvánka výbor – vlastníci bytů ............., společenství

  svolává shromáždění vlastníků jednotek

  které se koná dne 18 listopadu 2015 v 17 hodin v ............. s tímto programem

  1. Zahájení, kontrola usnášení schopnosti a představení notářky JUDr ......
  2. Nové stanovy – schválení
  3. Nový název společenství – schválení
  4. Volba výboru
  5. Volba kontrolní komise
  6. Usnesení za přítomnosti notářky
  7. Závěr

  Příloha: Nové stanovy – vlastníci obdrželi na posledním shromáždění 24.4.2015

  ÚČAST VLASTNÍKŮ POVINNÁ !!!

  Poznámky

  – k registraci vlastníků – spoluvlastníků se dostavte 15 minut před zahájením shromáždění

  • spoluvlastníci jednotky nebo manželé mající jednotku ve společném jmění předloží při prezentaci plnou moc společného zástupce
  • zmocněná osoba za nepřítomného vlastníka předloží při prezentaci plnou moc

  V případě slabé účasti, kdy nebude shromáždění usnášení schopné, bude muset být svoláno znovu a veškeré náklady za notářku, pronájem sálu a nové pozvánky uhradí nepřítomní vlastníci.

  podpis: předsedkyně výboru společenství + razítko

  Otázka zní: Lze vlastníky postihnout za neúčast na schůzi shromáždění ? Dík za reakce. Pěkný večer !

  Vložil Emanuel (bez ověření), 6. Listopad 2015 - 10:30

  Návrh stanov: Vlastník jednotky jako člen společenství má zejména tato práva: seznámit se s tím, jak společenství hospodaří a jak dům či pozemek spravuje. U společenství může vlastník jednotky nahlížet v prostorách určených společenstvím do smluv uzavřených ve věci správy domu, do účetních knih a účetních dokladů, výpisy si může činit výlučně pro svoji potřebu a výlučně v prostorách určených společenstvím po dohodě s osobou, která je za společenství přítomna nahlížení do těchto písemností společenství, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti mimo tyto prostory.

  Nějak tomu nerozumím, výpisy si může činit, není však oprávněn odnášet si jakékoliv písemnosti.

  Vložil laik (bez ověření), 6. Listopad 2015 - 17:14

  Podle me je to jasne, udelejte si vypis ci kopii na vlastni naklady, ale original si mimo neodnesete.

  Vložil § (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 22:05

  Vy zakládáte společenství?

  Vložil Emanuel (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 22:14

  Společenství vzniklo v roce 2001 !

  Vložil § (bez ověření), 6. Listopad 2015 - 2:51

  Vzhledem k roku vzniku 2001 předpokládám, že máte stanovy. Proč jste tedy pozvali na schůzi notáře, vy máte ve svých původních stanovách, že na každé schůzi musíte mít notáře?

  Vložil Vlastiks, 5. Listopad 2015 - 21:26

  … přání otcem myšlenky. To zavání vyhrožováním.

  Vložil Jožo (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 21:25

  Dobrý vtip, Emanueli.

  Vložil lake, 5. Listopad 2015 - 19:53

  Janica se mýlí. Terezie SVJ se také mýlí.

  O doručení pozvánky platí to, co má SVJ uvedeno ve stanovách. Nejsou- li stanovy včas napadeny postupem, který předvídá zákon, jsou i nadále platné a soudy z nich budou bez výjimky vycházet.

  lake

  Vložil Terezie SVJ (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 20:25

  Pokud nebylo doručování nástěnkou s příjemcem dohodnuto, tj. pokud příjemce s doručováním nástěnkou nesouhlasil, pak vyvěšení nemůže mít následky spojené s doručením. Stanovy takovou dohodou nejsou.

  Heslo: Doručování.

  Terezie SVJ

  Vložil PELE (bez ověření), 5. Listopad 2015 - 20:05

  Já si to v podstatě také myslím. Jediné, co mi není tak docela jasné, jak by se prokazovalo, že na vývěsce pozvání viselo. Doručení pozvánky poštou naopak prokázat lze snadno.

  Vložil janica, 5. Listopad 2015 - 19:11

  Vývěska SVJ není úřední deska. Je jednou z možností, jak informovat o pozvánce na shromáždění. Opomíjíte vlastníky, kteří v domě fyzicky nebydlí, berete jim právo na účast na shromáždění, rozhodování, apod. Pozvánku vyvěsit na vývěsce, do výtahu, zaslat elektronicky se zpětným potvrzením, poslat dopis, nechat si podepsat, že pozvánka byla předána vlastníkovi s datem, pokud bydlí v domě a nemá mail. Těch možností by mělo být uvedeno ve stanovách více. Pokud budete mít jen jednu možnost, jak uvádíte a která není dostatečně průkazná, tak to v případě soudního sporu o neplatnosti usnesení projedete.

  Vložil Petr Honda (bez ověření), 29. Listopad 2015 - 1:48

  Funkcni období výboru bylo podle starých stanov 2lete, výbor byl zvolen v 06/2013, v 06/2014 zvolen jeden nový člen za odstoupivsiho a jeden náhradník za toho, který měl k 12/2014 skončit členství v SVJ – odstěhoval se, 3 členové výboru včetně předsedy tedy měli skončit 06/2015. Nové shromáždení se ale 06/2015 nekonalo, předseda – výbor ani nikdo jiný ho nesvolal, ale až pozvánka 10/2015 s konáním 11/2015, kdy ho svolal asi již bývaly předseda jménem výboru. Sám předseda pak jednání předsedal a po schválení novych stanov byl opět s ostatními lidmi z bývalého výboru zvolen na 5 let. Je tento postup obvyklý? Nebo ma závady?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".