SVJ odmita reklamovat odecet tepla

Vložil Petra (bez ověření), 20. Červen 2020 - 14:15 ::

Dobry den, Dostali jsme se do sporu ohledne reklamace odectu tepla za rok 2018 a 2019 se SVJ naseho bytu a spolecnost provadejici odecet, se kterou ma SVJ smluvni vztah na odecet tepla. Odecet za rok 2018 byl po domluve s vsema zucastnenyma stranama udelan v mimoradnem terminu, z duvodu nemoznosti zpristupneni bytu v radnych terminech v prosinci 2018. Odecet probehl, byl zaplacen a odsouhlasen vsemi stranami a vypocitany nedoplatek byl z nasi strany zaplacen v radnem terminu. Nyni v breznu tohoto roku jsme byli kontaktovani SVJ, ktere nam sdelilo, ze odecet za roky 2018 a 2019 je neplatny a v rozporu se zakonem, nebot nebyl proveden v podminkach, ktery maji smluvene sjednany a nebyly ani radne vymenene nove trubicky na rok 2019. Tudiz odecet tepla za rok 2018 a 2019 je dle jejich nazoru neplatny. Na zaklade techto skutecnosti nam byl vyuctovan odber ve vysoke castce pravdepodobne s 200% navysenim, ktery zahrnuje i „nedoplatek“ za rok 2018. Toto vse jsme reklamovali u SVJ, nikdo vsak nechce priznat jakekoliv pochybeni ani nam poskytnout podrobny rozpocet jak k vysoke castce dospeli.SVJ odmita odecet reklamovat a vinu svaluje na nas. Je nejaky mozny zpusob jak SVJ prinutit k reklamaci odectu, nebot pouze SVJ ma smluvni vztah se spolecnosti provadejici odecet, ktera z tohoto duvodu nasi reklamaci odmita.

Predem dekuji za jakykoliv nazor.

 • rozúčtování
 • odečet tepla

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tomas 22, 21. Červen 2020 - 21:15

já mám dost nepříjemnou zkušenost z praxe.

tedy první podstatná otázka

co z toho co tu píšete si SVJ odhlasovalo? Tím myslím na shromáždění vlastníků.

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 21:31

Pane Tomas22, kladete tazatelce zbytečnou otázku. Nikoliv podstatnou otázku. A Vy sám byste to měl vědět nejlépe. Vy sám dobře víte z Vašeho sporu o vodoměry, že soudy Vás opakovaně poučily: shromáždění není oprávněno dodatečně „hlasovat“ o správnosti či nesprávnosti provedeného vyúčtování. Takovou pravomoc shromáždění nemá.

Justitianus

Vložil tomas 22, 21. Červen 2020 - 21:33

protože právě proto, že SVJ dodatečně hlasovalo o rozúčtování zpětně za tři roky soud rozhodl nejprve, že jsme povinni zaplatit a pak, že už bylo zaplaceno, takže smůla

nepoučujte mne o soudní praxi o kterém víte houby

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 23:11

Tomas22, zase lžete. Nejsou to Vaše omyly či překlepy, nýbrž cílené lži. Ocitují Vám rozsudek Nejvyššího soudu ve Vašem sporu o vyúčtování podle neověřených vodoměrů. Třeba si vzpomenete, že spor probíhal jinak než se nám zde snažíte namluvit:

Rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 356/2018
(…)
[R]ozhodnutí shromáždění o schválení vyúčtování nezbavuje společenství povinnosti prokázat výši pohledávky za jednotlivými vlastníky jednotek. Shromáždění vlastníků není oprávněno rozhodovat o schválení vyúčtování (o jeho souladu s právními předpisy), a jeho rozhodnutí proto nemůže zhojit případné nedostatky a způsobit splatnost vyúčtování. (…)
Právní názor vyslovený v tomto rozsudku je závazný.
Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.
 
V Brně dne 28. 11. 2018
JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu 

Justitianus

Vložil tomas 22, 22. Červen 2020 - 12:33

Neustále používá slova jako lež…

Byl jste vůbec někdy u nějakého soudu pane? Pochybuji… Jste jen „nabuzeny amatér“ toť vše.

Ano NS konstatoval, že shromáždění svj nemůže hlasovat o souladu se zákonem a zákonnost tak navodit.

Také NS konstatoval, že zde není vyúčtování (neexistuje) pokud není provedeno v souladu se všemi zákony a předpisy na něj dopadajícími.

Nu a vidíte, vyúčtování v němž jsou použity vodoměry bez platného ověření (18 let staré) což zřetelně porušuje zákon (ostatně hned dvě instituce jež na zákon dohlížejí to konstatovaly) shledal soud řádným existujícím a splatným, protože o tom hlasovalo SVJ (což ovšem nikam nenapsal)

Tohle je realita. Vy si můžete blouznit jak chcete, já upozorňuji každého, že v této situaci a v tomto státě je výsledek soudu naprosto nepředvídatelný a tedy zbytečný risk.

Vložil Justitianus, 22. Červen 2020 - 14:26

Tomasi, zase lžete jako baron Prášil. Není pravda, že by snad byl „výsledek soudu naprosto nepředvídatelný“. Vy jste byl neplatičem, dlužil jste SVJ za tři roky 66000 Kč. Výsledek soudu byl tedy naprosto předvídatelný: hnusný neplatič musí platit!

Pokud snad míníte otázku zda lze k rozúčtování použít neověřený vodoměr – to také nebylo nic nepředvídatelného. Soudy už tuto otázku řešily a vyřešily dříve, než jste přestal hradit služby a stal se neplatičem. Otázku náměru neověřeného vodoměru řešily už tyto soudy:

 • Obvodní soud pro Prahu 4 (soud prvního stupně), v rozsudku ze dne 15. 3. 2011, č. j. 20 C 152/2010–71, odmítl zpochybnit náměr vody jen proto, že vodoměr neměl platné ověření;
 • Městský soud v Praze (soud odvolací), v rozsudku ze dne 22. 6. 2011, č. j. 19 Co 216/2011–94, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně;
 • Nejvyšší soud (soud dovolací) oba tyto judikáty potvrdil usnesením ze dne 18. 7. 2012, sp. zn. 26 Cdo 4203/2011.

Při tom odkaz na tuto judikaturu a toto usnesení Nejvyššího soudu je uveden přímo v konečném rozsudku z Vašeho prohraného sporu (rozsudek Nejvyššího soudu 26 Cdo 356/2018, ze kterého jsem už zde citoval). Ten rozsudek NS jste nepochybně četl, takže víte o existenci předchozí judikatury o vodoměrech. Přestaňte tedy lhát, Tomasi. Nesnažte se nás vodit za nos. Vaše lži mají krátké nohy.

Prohrál jste Váš spor, protože jste byl neplatičem. Nic Vám nepomohly Vaše výmluvy na neověřené vodoměry. Že jste výsledek předem jasného sporu nepředvídal – to je Váš problém.

Justitianus

Vložil Petra T, 21. Červen 2020 - 17:43

Ještě jednou děkuji za jakýkoliv váš názor.

 1. Řádný odečet za rok 2018 jsme nebyli schopni zajistit, ano toto byla nase chyba.
 2. Z tohoto důvodu jsme se pozadali a domluvili se společeně se SVJ a firmou na mimořádném odečtu, který byl proveden v polovině března 2019, v termínu odsouhlasenem SVJ a ktery je je uvede jako stale akceptovatelny na web stránkách firmy provadějící odečet (mimořádné odečty provádí do konce března následujícího roku včetně výměny odpařovací trubičky).
 3. V prosinci 2019 byl udělán jiz řádný odečet a podepsán odečítací formulář technikem a námi a předán k vyučtování SVJ.
 4. Tudiž jsme dle naseho nazoru nesplnili podmínky na které se odkazuje v § 3 odst. 5 vyhlášky č. 269/2015, nebot jsme umožnili instalaci měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. A to platí jak pro rok 2018, tak i 2019.

Omlouvám se za dlouhosáhlé nastínění našeho problému, ale je to kvůli tomu, že mi vaše příspěvky pomohou pochopit některé odpovědi na naše otázky? Proč SVJ i přesto, že my i oni jsme si vědomi toho, že pracovník firmy, která provádí odečet ho neprovedl v souladu se smlouvou a za co jsme ho zaplatili, a SVJ nám jako svým členům odmítá tento odečet reklamovat? Proč SVJ a správce, které vyúčtování provedl nám odmítá poskytnout podrobné vyúčtování jak k nedoplatku dosahující téměř 60 tis. dospěl? Proč taková netrasparentnost? K čemu SVJ takto získané peněžní prostředky použije?

Vložil Justitianus, 22. Červen 2020 - 6:24
 • Paní Petro, napsala jste: „… SVJ … my i oni jsme si vědomi toho, že pracovník firmy, která provádí odečet ho neprovedl v souladu se smlouvou a za co jsme ho zaplatili …“

To určitě není pravda! Nekriticky jste přebrala nepravdivé tvrzení od SVJ. A teď je sama šíříte.

Vám je přece úplně jedno, zda odečet se provedl nebo neprovedl v souladu s nějakou „smlouvou“. Vždyť tu „smlouvu“ ani neznáte a nejste jejím účastníkem! Vy jste prostě SVJ nabídla odečty, které provedl technik-specialista. Tím jste prokázala, že jste si nevycucala ta čísla z prstu sama, ale že odečet prováděla nezávislá osoba, která je k tomu vyškolena, ví jak odečítat trubičkové indikátory, a běžně je v domě odečítá.

 • Napsala jste: „… i přesto, že jsme odečet u firmy reklamovali, jejich právník nám napsal, že nemáme oprávnění podávat reklamaci to má pouze SVJ, se kterým jsou ve smluvním vztahu.“

Neměla jste žádný důvod ty odečty „reklamovat“! Přestaňte sama sebe přesvědčovat, že jste měla podat nějakou „reklamaci“. Tuto pitomost Vám tvrdili pouze idioti-statutáři ve Vašem SVJ, a Vy jste těm blábolům uvěřila. 

Neměla jste přece žádný důvod zpochybnit odečty, které v bytě provedl technik-specialista. Co jste vlastně chtěla reklamovat? Z jakého důvodu jste sama chtěla zpochybnit náměry, které Vás zachránily před „sankčním“ trojnásobným navýšením spotřební složky? Svatá prostoto!

Necháváte se manipulovat a děláte kroky které Vás poškozují.

Ty odečtené náměry dostalo SVJ, přijalo je a podle nich provedlo nový (opravný) výpočet vyúčtování pro dům. SVJ nepovažovalo ty náměty za chybné, když je před rokem samo bez váhání převzalo a použilo k vyúčtování roku 2018. Odpovědnost za správnost vyúčtování má pouze SVJ, nikoliv Vy. A Vy jste se do toho zbytečně „nabourala“ s reklamací vašich náměrů. Sama jste se snažila zpochybnit opravné vyúčtování. Proboha, proč???

Jakmile SVJ doručilo opravné vyúčtování všem vlastníkům jednotek a marně uplynula lhůta pro podání námitek (30 dnů), stalo se tím opravné vyúčtování roku 2018 platným a veškeré přeplatky a nedoplatky vyplývající z vyúčtování se staly splatnými a vymahatelnými. SVJ je tímto vyúčtováním také vázáno. Nemůže začít hrát hru „teď to platí – teď to neplatí“.

Hodnoty náměrů si SVJ mělo překontrolovat tenkrát, v okamžiku když ty hodnoty převzalo a použilo. Dodatečně už nemůže namítat vůbec nic. Už jsem napsal, že zpochybnit celé vyúčtování roku 2018 pro dům by musel někdo z příjemců služeb. Nikoliv SVJ. Viz § 586 zákona č. 89/2012 Sb..

Justitianus


Nedávno zde byly dlouhé diskuse o případu, kdy se teplá voda rozúčtovala podle neověřených vodoměrů. Všechny soudy (včetně Nejvyššího soudu (2×) a Ústavního soudu) došly ke stejnému závěru: Vodoměrům sice chybělo povinné metrologické ověření, ale to neznamená, že by vyúčtování s použitím zjištěných náměrů bylo automaticky vadné.

Ve Vašem případě je to naprosto stejné: byly provedeny odečty náměrů. Možná ne přesně podle jakési smlouvy, ale provedeny byly, a SVJ je použilo. Odečty sice byly částečně „podle smlouvy“ a částečně „ne podle smlouvy“, ale to neznamená, že by vyúčtování s použitím zjištěných náměrů bylo automaticky vadné.

Vložil Petra T, 21. Červen 2020 - 9:57

Dekuji vsem za Vase odpovedi. Mimoradne vyuctovani za rok 2018 bylo vsemi zucastnenymi stranami (SVJ, firmou na odecet energii, spravcem a nami) odsouhlaseno v kvetnu/cervnu 2019 a zaplaceno vcetne nasi platby za nove rozuctovani spravci. Pri dalsim radnem odectu na konci roku 2019 nebylo nic zvlastniho zjisteno a protokol o provedeni odectu by predan SVJ. Az pote, koncem unora 2020, bylo nasledne zjisteno a nam oznameno, ze pri mimoradnem odberu v breznu 2019 nebyly pracovnikem firmy na odecet energii vymeneny odparovaci trubicky na odecet tepla na radiatorech a tudiz jsou dle nazoru SVJ oba odecty neplatne a tudiz nam zpetne vyctovavaji (pres spravce) „nedoplatek“ ve vysi nekolikanasobku skutecne spotreby.

Dle nazoru SVJ jsme za tento mimoradny „zpackany“ odecet zodpovedni my, jelikoz to byl odecet mimoradny, ktery jsme si objednavali my a ne SVJ (nicmene tento odecet byl se SVJ predem projednan, SVJ doporucen a odsouhlasen). Ovsem, ve chvili kdy jsme se obratili na firmu na odecet energii, ta nam sdelila ze s ni nemame smluvni vztah a tudiz nemuzeme nic reklamovat; dle odpovedi firmy na odecet je jediny kdo muze tento odecet reklamovat SVJ (coz dava smysl i nam, nebot obe strany maji mezi sebou smluvni vztah). SVJ vsak tuto skutecnost odmita s tim, ze neni jeho starost se s tim zabyvat. A tak neni divu, ze si prijdeme jako ten kohoutek co chodi pro vodu a zadnou neprinese.

Pane Petre verte, ze pokud se zjisti, ze dany „nedoplatek“ skutecne musime uhradit, nebot jsme pochybili pak to udelame, ale v soucasne dobe nejsme v zadnem pripade ochotni pouze bez reci a pokladani otazek zaplatit to co nam SVJ nakaze a odmitne nam ukazat jak k teto vysi nedoplatku dosla.

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 14:45
 • Napsala jste: „… v breznu 2019 nebyly pracovnikem firmy na odecet energii vymeneny odparovaci trubicky na odecet tepla na radiatorech a tudiz jsou dle nazoru SVJ oba odecty neplatne …“

Statutáři ve Vašem SVJ jsou idioti. Skutečnost že nebyl proveden odečet na konci roku 2018 nemá žádnou spojitost se skutečností, že nebyly vyměněny odpařovací trubičky. To první má vliv pouze na vyúčtování roku 2018. To druhé má vliv pouze na vyúčtování roku 2019.

 • Napsala jste: „Dle nazoru SVJ jsme za tento mimoradny „zpackany“ odecet zodpovedni my …“

Statutáři ve Vašem SVJ jsou idioti. Jestliže SVJ od Vás přijalo náměry získané při mimořádném odečtu v březnu 2019 a použilo je (po nějaké úpravě) k vyúčtování roku 2018, pak SVJ odpovídá plně za toto vyúčtování a za jeho správnost. Za případné chyby SVJ Vy přece neodpovídáte! Už jsem napsal podrobně, že zpochybnit vyúčtování roku 2018 by mohl jedině některý z příjemců služeb, nikoliv však SVJ, které toto vyúčtování samo zpracovalo.

 • Napsala jste: „SVJ vsak tuto skutecnost odmita s tim, ze neni jeho starost se s tim zabyvat.“

Statutáři ve Vašem SVJ jsou idioti. Samozřejmě že je starostí SVJ zabývat se náměry a vyúčtováním provedeným na základě těchto náměrů! To je jedna ze základních povinností SVJ jako poskytovatele služeb podle zákona č. 67/2013 Sb.. Podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 269/2015 Sb. se postupuje v případě, kdy příjemce služeb neumožní odečet na konci roku, avšak později náměry dodá. To je Váš případ. Vyhláška výslovně uvádí, že v tomto případě se spotřební složka vyčíslí „bez zvýšení uvedeného v odstavci 5“, to jest bez „sankčního“ trojnásobného navýšení spotřební složky.

Justitianus

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 13:18

Paní Petro, co jste uvedla v úvodním dotazu nebyla celá pravda. Vynechala jste podstatné skutečnosti, a dávkujete informace postupně. Přesto se pokusím shrnout co už od Vás víme.

(1) Vyúčtování roku 2018

Platí co jsem už napsal: Vyúčtováno bylo, a je tedy vyloučeno, aby toto vyúčtování SVJ zpětně zpochybnilo. Takový pokus by byl protiprávní.
Podle Vašeho velmi kusého popisu jste nezpřístupnila indikátory k odečtu na konci roku 2018. SVJ provedlo vyúčtování roku 2018 bez náměrů Vašeho bytu (pravděpodobně s použitím „sankčního“ zvýšení nákladů pro Váš byt). Následně jste SVJ dodala dodatečný odečet náměrů, který jste si sama objednala a uhradila. SVJ přijalo tyto údaje a provedlo opravné vyúčtování roku 2018 podle § 3 odst. 8 vyhlášky č. 269/2015 Sb. (již bez „sankčního“ zvýšení pro Váš byt). Napsala jste, že s tímto opravným vyúčtováním vyslovili souhlas i ostatní vlastníci jednotek v domě, to je ale bezvýznamné. Shromáždění není oprávněno hlasovat o správnosti/nes­právnosti provedeného vyúčtování.
Navíc jste byla povinna SVJ uhradit náklady na opravné vyúčtování pro dům, protože to bylo provedeno podruhé jen kvůli Vám.

(2) Vyúčtování roku 2019

Z Vašeho popisu plyne, že jste na konci roku 2018 neumožnila nejen odečty indikátorů, ale znemožnila jste i plánovanou výměnu odpařovacích náplní v indikátorech. Tím bylo ovlivněno celé rozúčtování od ledna do prosince 2019. SVJ nejspíše při vyúčtování roku 2019 postupovalo podle § 3 odst. 5 vyhlášky č. 269/2015 Sb., se „sankčním“ zvýšením vašich nákladů (trojnásobek spotřební složky). To je v plném souladu s právními předpisy. SVJ však není oprávněno zasahovat do vyúčtování roku 2018!

Máte právo podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb. dožadovat se nahlédnutí do podkladů použitých k vyúčtování roku 2019. Máte i právo pořídit si kopie těchto podkladů. Od okamžiku, kdy Vám SVJ tyto podklady zpřístupní, počne běžet lhůta 30 dnů k podání námitky proti vyúčtování roku 2019.

(3) Má smysl podat námitku proti vyúčtování roku 2019?

Nemohu posoudit, zda Vaše případná námitka by mohla mít úspěch. Rozhodující bude zda SVJ Vás (na konci roku 2018) řádně vyzvalo ke zpřístupnění bytu k odečtům a k výměně odpařovacích náplní. Tuto skutečnost je SVJ povinno tvrdit a prokazovat – jak Vám, tak případně i soudu.

Justitianus

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 13:52

Zajímavá otázka je, zda objektivně chybně zpracovaným rozúčtováním byla nebo nebyla splněna povinnost rozúčtovat náklady mezi vlastníky nebo se naopak takové „rozúčtování“ za rozúčtování vůbec nedá považovat, čímž by Vaše odkazy na ustanovení zákonů poněkud ztratily smysl. Jestli v tom nebude ten problém. :-) Kromě toho se obávám, že Výbor SVJ, který za rozúčtování odpovídá, není složen z robotů, ale obvykle z vlastníků, kde každý z nich podle Vás také může podat námitky, a to také ve stanovené lhůtě nebo v případě zjištění nových skutečností bez zbytečného odkladu od doby, co se je dotyčný dozví. Handrkování se o to, zda SVJ může nebo nemůže měnit rozúčtování, tedy asi poněkud ztrácí smysl. Navíc se obávám, že SVJ, jelikož není stát, může to, co není zákonem zakázáno a nikoli jen to, co je zákonem dovoleno. Takže z čeho plyne, že SVJ nemůže zneplatnit rozúčtování, o kterém zjistí, že je chybné a nemůže vyrobit nové, správné, které proběhne stejným procesem ? Však jste sám psal, že to jde … . :-)

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 14:37
 • PetrR napsal: „Zajímavá otázka je, zda objektivně chybně zpracovaným rozúčtováním byla nebo nebyla splněna povinnost rozúčtovat náklady mezi vlastníky nebo se naopak takové „rozúčtování“ za rozúčtování vůbec nedá považovat, …“

Petře, je zjevné že neznáte vyhlášku č. 269/2015 Sb.

Jinak byste nepsal ten nesmysl o „objektivně chybně zpracovaném vyúčtování“. Postupovalo se analogicky podle § 3 odst. 8 vyhlášky. Postup v souladu s vyhláškou nemůže být označen za „objektivně chybný“. Náměry byly dodány dodatečně. SVJ je přijalo a nic nenamítalo ohledně jejich správnosti a použitelnosti k rozúčtování. Odpovědnost za správnost celého vyúčtování tím plně přešla na SVJ.

Neznáte ani § 586 zákona č. 89/2012 Sb.

To už jsem Vám přece celé citoval v jiném příspěvku, tak si to konečně přečtěte. Nebo jste dyslektik? SVJ není samo oprávněno nic „reklamovat“, ani svévolně měnit platné vyúčtování roku 2018. To by mohl učinit jedině některý z příjemců služeb, který byl vyúčtováním poškozen. Co na znění § 586 NOZ nechápete?


Jiná – zde zatím neřešená – otázka je zda SVJ ponížilo náklad tazatelky za rok 2018. Zda od dodaných náměrů odečetlo část nákladů, která připadla na odpar trubiček za leden až březen 2019; sníženo mělo být (odhadem) na 70% nákladů spotřební složky, což představuje odpar v následujícím zúčtovacím období 2019 (ode dne řádného odečtu do dne skutečného odečtu v bytě tazatelky). K výpočtu viz dlouhodobé měsíční průměry klimatické náročnosti (uvedeno v příloze vyhlášky).

Tazatelka však vyúčtování roku 2018 nenapadla v zákonné lhůtě, takže už není třeba se touto otázkou zabývat.

Justitianus

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 16:13

Jestli to nebude tím, že objektivně chybné zpracované rozúčtování bude také nejspíš a současně v rozporu s vyhláškou. :-) Určitě existuje možnost, že ten, kdo zpracoval chybné rozúčtování neudělal chybu sám, ale nacházel se v dobré víře. :-) Však v dobré víře se může nacházet i duševně retardovaný jedinec, já, Vy i kdokoli další. :-)

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 12:35

Z toho, co píšete to vypadá, že SVJ muselo rozúčtování zrušit, protože nějak asi oficiálně zjistilo, že odečet u Vás byl jak píšete zpackán, čímž odečtené hodnoty, pokud nějaké vůbec jsou, pro rozúčtování použít nemůže. Když je použít nemůže, musí postupovat náhradní metodou. Náhradní metody jsou v principu dvě: pokud je příčina ztráty naměřených hodnot technická nebo je na straně vlastníka. Pokud ve Vašem bytě odečet neprováděla odečítací firma v běžném termínu, ale zajišťovali jste si ho u firmy nějak dodatečně sami, tak to vypadá, že příčinu SVJ za technickou asi nepovažuje a v tom případě je postup jediný, a to nejspíš ten, který se Vám nelíbí. Důvodem by mohlo být, že povinnost umožnit odečet nebo si ho zajistit jinak, když už ho opakovaně neumožní, má vlastník. Pokud firma odečet „zpackala“ na Vaši objednávku, tak proč chcete, aby tento odečet reklamovalo SVJ ? Pokud firma Vaši objednávku přijala a provedla a neřekla, že ji nemůže přijmout a provést, protože to může jen SVJ, tak proč byste takto poskytnutou službu nemohla reklamovat ? Jestli to celé nebude spíš o tom, že se firma snaží vyhnout odpovědnosti za špatně provedenou práci, a tak Vám bude tvrdit cokoliv, jen aby nemusela nic platit. Nebo ještě lépe: abyste se hádala s SVJ a na ní vůbec nedošlo. Pokud odečet skutečně provedla chybně, pak bych očekával, že by Vám měla minimálně vrátit peníze za mimořádný odečet a také nejspíš nahradit i všechny další škody, které Vám svou nekvalitní prací způsobila. Tzn. např. rozdíl v ceně za teplo.

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 23:05

Pane PetrR, píšete tazatelce opět kraviny, i když jsem Vás na to už dvakrát upozornil.

Poskytovatel služby není oprávněn vyúčtování dodatečně „zrušit“. Vyúčtování se stalo platným a účinným marným uplynutím lhůty 30 dnů od doručení vyúčtování, případně od dne, kdy poskytovatel služeb umožnil příjemci seznámit se s podklady.

Platné a účinné vyúčtování zavazuje jak příjemce služeb, tak i poskytovatele služeb (SVJ).

Opět (už potřetí) Vám připomínám znění § 586 zákona č. 89/2012 Sb.. Pokus o napadení (zneplatnění) platného a účinného vyúčtování by mohl provést (v režimu zákona č. 89/2012 Sb.) jedině některý příjemce služeb. Nikoliv však SVJ, které to vyúčtování samo sestavilo a doručilo. SVJ není „oprávněnou osobou“ ve smyslu § 586 zákona č. 89/2012 Sb..

Justitianus

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 21. Červen 2020 - 15:24

Přestaňte blouznit!Proč bych se měl hádat s kováříčkem=fir­ma,když poskytovatelem služby je kovář=SVJ?

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 15:40

Třeba proto, že v tomto případě bylo poskytovatelem vadné služby ne SVJ, ale přímo firma ? :-)

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 21. Červen 2020 - 16:11

„v tomto případě bylo poskytovatelem vadné služby ne SVJ, ale přímo firma“

Tak tu uveřejni tu „svoji smlouvu“ s tou firmou a přestaň blábolit nesmysly!

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 16:17

Přečtěte si prosím popis nahoře. Zveřejnit objednávku (tzn. smlouvu s firmou), by asi mohla jen paní Petra.

Vložil Petra T, 21. Červen 2020 - 17:29

Bohužel smlouvu s firmou provádějící odečet nemáme, tu má SVJ a i přesto, že jsme odečet u firmy reklamovali, jejich právník nám napsal, že nemáme oprávnění podávat reklamaci to má pouze SVJ, se kterým jsou ve smluvním vztahu.

Vložil PetrR (bez ověření), 21. Červen 2020 - 18:55

Pokud jste si objednala odečet, který má být tou vadnou službou přímo u firmy, tzn. ne přes SVJ, měla byste mít tu objednávku. To je smlouva mezi Vámi a tou firmou na tu vadnou službu mimořádného odečtu. Smlouva mezi odečítací firmou a SVJ pro Vás jako člena SVJ také není tajná. Máte právo si vyžádat její kopii. Pokud jde o náhradu škody, neočekával bych, že Vám právník odečítací firmy napíše, že za to mohou a že Vám škodu rádi uhradí. Chytřejší je nechat Vás prohrát spor s SVJ, čímž s ohledem na lhůty soudů, propásnete o roky šanci žalovat odečítací firmu. Tzn. z jeho tvrzení bych být Vámi raději nedělal žádné závěry. Fakta si musíte zhodnotit sama, resp. musí je zhodnotit Váš právník.

Vložil tomas 22, 22. Červen 2020 - 12:41

I my je upozorňovali u soudu na to, že výměnu vodoměrů a nebo rozhodnutí o tom jak účtovat měl správce neboť podle smlouvy měl účtovat v souladu se zákonem.

Bylo to jedno. SVJ si odhlasovalo zpětné 4 roky, že to tak chce a bylo vymalováno.

Vložil Člen SVJ (bez ověření), 21. Červen 2020 - 17:26

Já jsem ho četl a co ty?

„Ovsem, ve chvili kdy jsme se obratili na firmu na odecet energii, ta nam sdelila ze s ni nemame smluvni vztah a tudiz nemuzeme nic reklamovat; dle odpovedi firmy na odecet je jediny kdo muze tento odecet reklamovat SVJ (coz dava smysl i nam, nebot obe strany maji mezi sebou smluvni vztah).“

Vložil Justitianus, 20. Červen 2020 - 15:27

Máte zřejmě v SVJ neuvěřitelný bordel. Co SVJ odmítá či neodmítá reklamovat je věcí SVJ. To si řešte na shromáždění. To je nejvyšším orgánem SVJ a může statutárnímu orgánu přikázat aby konal (reklamoval).


Pokud jde o rozúčtování roku 2018, to bylo doručeno příjemcům služeb a v zákonném termínu je nikdo nenapadl. Rozúčtování roku 2018 se tím stalo splatným a nikdo (ani SVJ, ani žádný vlastník jednotky) je již nemůže zpětně zpochybňovat v režimu zákona č. 67/2013 Sb..

Není tedy možné, aby SVJ svévolně sestavilo nějaké nové (odlišné) vyúčtování služeb za rok 2018. SVJ totiž (jako poskytovatel služeb) není oprávněno podat námitku k vyúčtování, které samo provedlo a doručilo příjemcům služeb. Námitku podle zákona č. 67/2013 Sb. mohl podat jedině některý příjemce služeb, a to ve lhůtě 30 dnů po doručení vyúčtování roku 2018. Jestliže nebyla žádná námitka podána, pak vyúčtování roku 2018 se považuje za řádné, a stalo se také splatným uplynutím zákonné lhůty.

K vyúčtování roku 2019 se nevyjadřuji, protože Váš příspěvek je zmatený a zjevně neobsahuje potřebné skutečnosti pro posouzení správnosti vyúčtování.


Pro úplnost uvádím, že případné pozdější zjištění o nesprávnosti vyúčtování roku 2018 není důvodem pro jakýkoliv dodatečný zásah ze strany SVJ. K tomu nemá SVJ zákonné zmocnění! Žádný „doplatek“ tedy nepřichází v úvahu. Právo na vydání bezdůvodného obohacení by měl pouze příjemce služeb, který byl nesprávným vyúčtováním ochuzen. Vymáhat by mohl jedině na těch příjemcích služby, kteří se na jeho úkor bezdůvodně obohatili.

SVJ však nemůže samo za sebe vymáhat nic, neboť se nijak neochudilo, ani se neobohatilo. SVJ totiž podle zákona č. 67/2013 Sb. povinně rozúčtovalo veškeré náklady služby na příjemce služeb; je tedy vyloučeno, aby se SVJ jakkoliv obohatilo či ochudilo pouhým rozúčtováním, vyúčtováním a vypořádáním nákladů na službu. Účetní výsledek tohoto postupu SVJ byl 0 (nula) korun českých. SVj by neuspělo ani u soudu, neboť žalobu na náhradu škody ve výši 0 (nula) Kč by soud rovnou odmítl jako nepřípustnou.

Justitianus

Vložil PetrR (bez ověření), 20. Červen 2020 - 15:52

Tzn. podle Vás, pokud SVJ zjistí manipulaci s odečtem naměřených hodnot následující období ze strany jednoho z vlastníků, která se týká i období minulého, tak to má podle Vás nechat tak ? Formální stav podle rozúčtování sestaveného na základě zmanipulovaných hodnot je tedy podle Vás nadřazen objektivně zjištěné skutečnosti ?

Vložil Justitianus, 21. Červen 2020 - 8:00
 • Petr napsal: „Tzn. podle Vás (…) tak to má podle Vás nechat tak? (…) Formální stav podle rozúčtování sestaveného na základě zmanipulovaných hodnot je tedy podle Vás nadřazen objektivně zjištěné skutečnosti ?“

Petře, jeví se, že jste neporozuměl textu v českém jazyce. Napřed je třeba číst, pak myslet a pochopit, pak teprve byste mohl případně reagovat k věci. Napsal jsem to přece jasně, cituji:

„Pokud jde o rozúčtování roku 2018, to bylo doručeno příjemcům služeb a v zákonném termínu je nikdo nenapadl. Rozúčtování roku 2018 se tím stalo splatným a nikdo (ani SVJ, ani žádný vlastník jednotky) je již nemůže zpětně zpochybňovat v režimu zákona č. 67/2013 Sb..

Zkuste si to prosím přečíst ještě jednou. To, že nelze zpochybňovat provedené a schválené vyúčtování v režimu zákona č. 67/2013 Sb., neznamená ještě, že by nemohlo být zpochybněno (napadeno pro neplatnost) v režimu zákona č. 89/2012 Sb.. Konkrétně (podle okolností případu) může dojít k aplikaci těchto ustanovení občanského zákoníku:

 • neplatnost právních jednání, § 574 až § 599
 • právo na vydání bezdůvodného obohacení (zejména § 610, § 621, § 629)

Jisto je, že SVJ není oprávněno – jen tak, z plezíru – prostě provést nové vyúčtování roku 2018. Napřed by muselo být původní (platné a účinné) vyúčtování zpochybněno a zneplatněno (§ 574 až § 599 NOZ). Teprve na základě toho by SVJ mohlo postupem podle zákona č. 67/2013 Sb. vypracovat a doručit nové (opravné) vyúčtování roku 2018. Při tom ovšem platí:

89/2012 Sb. § 586
(1) Je-li neplatnost právního jednání stanovena na ochranu zájmu určité osoby, může vznést námitku neplatnosti jen tato osoba.
(2) Nenamítne-li oprávněná osoba neplatnost právního jednání, považuje se právní jednání za platné. 

Pochopil jste? Toto jsem přece už vysvětlil v předchozím příspěvku: Pouze příjemce služby (nikoliv SVJ) je oprávněn vznést námitku neplatnosti vyúčtování za rok 2018 a domáhat se vydání bezdůvodného obohacení. (Při tom se ovšem zkoumá, zda neplatnost mohl rozpoznat z podkladů pro rozúčtování služby, do kterých měl právo nahlédnout v zákonné lhůtě.)

 • Nevznesl-li některý příjemce služby námitku neplatnosti, pak se vyúčtování za rok 2018 považuje i nadále za platné a účinné.
 • Vznesl-li některý příjemce služby opožděnou námitku neplatnosti (takovou, která mohla a měla být uplatněna v zákonné lhůtě), pak k takové námitce nesmí SVJ přihlížet pro zmeškání zákonem stanovené lhůty (§ 8 zákona č. 67/2013 Sb., podpůrně § 603 NOZ). Vyúčtování za rok 2018 se považuje i nadále za platné a účinné.
 • Prokáže-li se, že tazatelka získala výhodu lstí (záměrně uvedla někoho v omyl s cílem získat prospěch, např. nahlásila nesprávné odečty), pak vyúčtování může být zneplatněno i dodatečně pro rozpor s dobrými mravy (§ 584 odst. 2, § 587 odst. 2 NOZ).

Závěr:

Pokud by skutečně došlo k zneplatnění vyúčtování roku 2018, je povinností SVJ informovat o tom všechny příjemce služeb a doručit jim nové (opravné) vyúčtování. Od okamžiku doručení pak běží lhůta pro seznámení s podklady a následně lhůta pro podání námitek podle § 8 zákona č. 67/2013 Sb.. Tazatelka však popisuje zjevně protiprávní postup SVJ, cituji: „Toto vse jsme reklamovali u SVJ, nikdo vsak nechce priznat jakekoliv pochybeni ani nam poskytnout podrobny rozpocet jak k vysoke castce dospeli“.

Nové (opravné) vyúčtování roku 2018 se může stát účinným a splatným nejdříve 30 dnů po dni, kdy SVJ splní svou zákonnou povinnost: doloží tazatelce podklady a umožní jí pořízení kopie těchto podkladů (§ 8 zákona č. 67/2013 Sb.). Jakmile nám tazatelka napíše více podrobností o obsahu podkladů, můžeme se jejím případem zabývat dále.

SVJ bude povinno tvrdit a prokazovat, že některý příjemce služby vznesl dodatečně námitku neplatnosti vyúčtování roku 2018, a že tuto námitku nebylo možno vznést v zákonné lhůtě podle § 8 (neplatnost nebyla seznatelná na základě podkladů původního vyúčtování roku 2018). Případně že tazatelka získala pro sebe výhodu nemravně (lstí). Důkazní břemeno ponese SVJ.

Justitianus

Vložil Odstoupil (bez ověření), 21. Červen 2020 - 8:26

To jsou zase blafy.

Bylo opakovaně judikováno, že nesprávné vyúčtování není splatné.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".