Rekonstrukce bytu - nosná zeď - SVJ souhlas

Vložil mk (bez ověření), 26. Listopad 2020 - 22:11 ::

Dobdrý den, měl dotaz ohledně rekonstrukce a probourání otvoru (nové dveře 210×90 cm) do nosné cihlové zdi cca 40 cm.

Mám pouzení od statika, souhlas předsedy SVJ a dále cca 85% podpisů vlastníků (jeden proti, několik městkých bytů a pár lidí mimo), kteří nejsou proti. Bude mi to stačit, co jsem dohledal stanovy družstva tak je tam tento článek:

Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby pokud není uvedeno jinak. Stavební úpravy spočívající v modernizaci, rekonstrukci a opravách společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na společných částech domu, zajišťuje společenství se souhlasem nejméně tříčtvrtinové většiny přítomných členů společenství.

Děkuji mk

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Hubert (bez ověření), 30. Listopad 2020 - 1:34

  Nejak nechapu tu diskuzi ktera se tu udala.

  Stacit to bude, jen neni popsat rozsah stavebnich uprav, zda se jedna o vnejsi ci vnitrni nosnou stenu

  Uvedene souhlasy uplne staci. Ted je treba si zjistit zda uvedene prace podlehaji ohlaseni stavebnimu uradu ci kolaudaci… tj projekt, stavebni dozor, odborna fima a dalsi.

  V pripade jednani na stavebnim urade jsou tyto listiny pak soucasti stavebniho rizeni. Pri uvedenych praci nedochazi ke zmene vlastnickych pomeru … tj nevim tedy k cemu ten katastr.

  Zaver: zavolejte si na stavebni urad a poradte se se referentem.

  Vložil mk__ (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 18:02

  Děkuji všem za přínosné informace. V týdnu budu se správcovou mluvit a vyzvednu si od ní archy s podpisy. Na „prohlášení“ se zeptám případně, si dojdu na katastr a nechám si udělat kopii. O něčem takovém jsem neměl potuchy.

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 - 18:36

  Pane mk__, pokud budete nucen obstarat si prohlášení na katrastrálním úřadu, nezapomeňte pak SVJ naúčtovat veškeré náklady, které Vám tímto zbytečným krokem vzniknou.

  Vaše SVJ má zákonnou povinnost vložit prohlášení do sbírky listin rejstříkového soudu. Není-li tam, měli by statutáři by pohnout prdelí a vložit je urychleně tam kam patří. Rejstříkový soud došlé listiny zakládá během jednoho týdne.

  Neučiní-li to vaši statutáři ani v přiměřené lhůtě, kterou SVJ poskytnete, pak Vám vznikla škoda a Vy ji budete na SVJ vymáhat. Statutáři kteří škodu způsobili porušením zákona by to měli zaplatit z vlastní kapsy.

  Justitianus

  Vložil Gabča.Nová (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 17:44

  HLAVA VII SOUHLAS VLASTNÍKA A NAVAZUJÍCÍ ŘÍZENÍ

  § 184a

  (1) Není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá souhlas vlastníka stavby. K žádosti o povolení změny dokončené stavby v bytovém spoluvlastnictví vlastník jednotky dokládá souhlas společenství vlastníků, nebo správce, pokud společenství vlastníků nevzniklo.

  (2) Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace.

  (3) Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

  (4) Odstavce 1 a 2 se použijí obdobně u postupů podle části třetí hlavy III a části čtvrté hlavy I, které nejsou správním řízením.

  *** ------------ Výše uvedené ustanovení stavebního zákona (183/2006 Sb., v pozdějším znění) se trochu opomíjí. Vzhledem k tomu, že se jedná o zásah do nosné zdi budovy bude jednoznačně ze strany stavebního úřadu vedeno stavební řízení, takže je nutné nechat oprávněným autorizovaným technikem nebo inženýrem zpracovat projektovou dokumentaci, jejíž součástí bude posudek statika. A dále postupovat podle odstavce (1) a (2) výše uvedeného paragrafu. U nás jsme měli obdobnou situaci. Vlastník, který chtěl změnu stavby – rozšíření dveřního otvoru, si obešel jednotlivé vlastníky pro získání písemného souhlasu. Potřeba podle našich stanov byla víc než 75 % podle vlastnických podílů. Na základě souhlasu vlastníků předseda výboru společenství vyznačil na příslušném výkrese projektové dokumentace souhlas se stavbou. Se stavebním úřadem následně nebyl žádný problém. Ale třeba Váš stavební úřad bude mít jiný názor.

  Vložil JaVa, 27. Listopad 2020 - 8:38

  Zřejmě nerozumím Vašemu textu:

  " co jsem dohledal stanovy družstva tak je tam tento článek:

  Společenství dále zajišťuje se souhlasem všech členů společenství změny účelu užívání stavby a změny stavby pokud není uvedeno jinak"

  Měl by jste si nejprve sám sobě a nám zde upřesnit, zda se v tomto konkrétním případě, jedná o dům/byt ve vlastnictví družstva, nebo ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek v domě/SVJ.

  Družstvo a SVJ, jsou zcela rozdílné právnické osoby a Vy je ve Vašem příspěvku, splétáte dohromady!

  Děkuji za doplnění informací.

  JaVa

  Vložil mk4 (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 12:24

  Má tam být stanovy SVJ. Nějak jsem to poplet.

  Vložil anonim (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 8:23

  Veškerá stevební práce , kde je bouraná nosná zeď, je nutnost povolení stavebního ůřadu v místě bydliště.

  Nerozhoduje nikdy výbor SVJ.

  anonim

  Admine nemazat

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 - 7:07

  Za prvé:
  Souhlas stavebníkovi neuděluje SVJ, nýbrž vlastník domu. Podle § 1169 zákona č. 89/2012 Sb. se dá odvodit, že k souhlasu vlastníka domu se zásahem do hlavní nosné konstrukce postačí souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek (včetně stavebníka). To platí pokud nemáte v prohlášení uvedeno něco jiného.

  Za druhé:
  To co jste citoval není ze stanov družtva. Je to nejspíše text ze stanov SVJ. To je taky bezvýznamné. Ten text upravuje pouze způsob jak SVJ získává oprávnění stát se stavebníkem a realizovat změnu stavby. Váš případ je ovšem odlišný: stavebníkem budete přece Vy sám! Takže ta část stanov se na Vaši situaci nijak nevztahuje.

  Justitianus

  Vložil mk_ (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 8:09

  Děkuji za rychlou odpověď. Co je přesně to „prohlášení“ nebo jak se to jmenuje celým jménem. Celou věc řeším s předsedou SVJ a ta do teď nic takového neřešila.

  Ano ten text je ze stanov SVJ. Stanovy držustva je co? Měl jsem za to, že je buď SVJ – vlastním konktrétní byt a BD (bytové družstvo) – podíl na bytě.

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 - 9:33

  (1) Prohlášení podle zákona č. 89/2012 Sb. (nebo prohlášení vlastníka budovy podle zákona č. 72/1994 Sb.) je dokument který (nad rámec zákona) definuje práva a povinnosti vlastníků jednotek v konkrétním domě. Prohlášení je vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu a ve sbírce listin katastru. Na katastrálním úřadu by Vám dali jedině papírovou kopii za 20 Kč za každou stránku. V rejstříku můžete nahlížet ZDARMA přes webový prohlížeč. Jde o soubor pdf ve sbírce listin právnické osoby, která je odpovědná za správu domu. Touto osobou je buď původní vlastník, nebo SVJ.

  (2) Ohledně BD a SVJ se ovšem mýlíte: družstevník je pouhým nájemcem v cizím bytě. Žádný „podíl na bytě“ tedy nemá. Vy jste ale vlastník bytu, předpokládám?

  Justitianus

  Vložil Prohlášení (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 12:23

  „Prohlášení je vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu“ (Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 – 9:33)

  Třeba u SVJ IČO

  28846176
  28846192
  27547442

  tomu tak není. Nejedná se další Justitianovu fantazii, že ne.

  Justitianus tedy tvrdí, že u cca 60 000 SVJ je prohlášení ve sbírce listin a jenom zcela náhodou jsem našla tři ze tří (více SVJ jsem neověřovala), kde tomu tak není?

  Vložil mk3 (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 12:20

  1 – na stránkách https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ jsem bohužel nic nenašel, možná špatně hledám, k domu jsem našel pouze jednotlivé vlasníky a jejich podíl; dále najdu na https://or.justice.cz/ společenství a jeho stanovy a dále nějaké zápisy z jednání

  2 – ano jsem vlastníkem bytové jednotky

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 - 12:33

  Pokud jde o katastr: Jak už jsem Vám napsal, prohlášení získáte z katastru jedině tak, že zajdete na katastrální úřad v úředních hodinách a necháte si vytisknout prohlášení (účtují 20 Kč za každou stránku).

  Pokud jde o rejstřík SVJ dostupný na justice.cz: Platí že SVJ bylo povinno vložit do sbírky listin aktuální a úplné znění prohlášení. Ve sbirce listin SVJ byste to tedy měl najít. Jesliže tam prohlášení není, pak jde o trestný čin, za který hrozí statutárům ve vašem SVJ buď 2 roky odnětí svobody, nebo zákaz činnosti.

  Je možné, že SVJ má prohlášení, a elektronickou kopii Vám dají na vyžádání. Nemáte ovšem jistotu že jde o aktuální úplnou verzi. I tak ovšem statutáři porušili zákon a patří jim po zásluze ty dva roky odnětí svobody.

  Justitianus

  Vložil Orel (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 13:21

  Justitianus napsal:

  „Platí že SVJ bylo povinno vložit do sbírky listin aktuální a úplné znění prohlášení. Ve sbirce listin SVJ byste to tedy měl najít. Jesliže tam prohlášení není, pak jde o trestný čin, za který hrozí statutárům ve vašem SVJ buď 2 roky odnětí svobody, nebo zákaz činnosti.“

  Doufejme jen, že se zde nenajdou čtenáři, kteří uvěří Justitianusovi tu hloupost o trestném činu statutárů za neuložení prohlášení do sbírky listin SVJ.

  Pane mk, z Justitianusova příspěvku byste mohl nabýt dojmu, že většina SVJ má ve sbírce listin uloženo prohlášení. Ubezpečuji vás, že tomu tak není, a že naprostá většina SVJ prohlášení ve sbírce listin uložené nemá.

  Vložil ... (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 15:01

  Naprostá většina SVJ tedy porušuje zákon a dopouští se trestného činu. Navíc tato SVJ nemohou po vlastnících požadovat dodržování zákonů, neb tak sami nečiní.

  Vložil TČ (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 17:19

  „SVJ nemohou po vlastnících požadovat dodržování zákonů, neb tak sami nečiní.“

  Tohle je nějaký právní princip (v takovém případě prosím o jeho podložení, děkuji), nebo jde o Vaše ničím nepodložené přání či Vaší domněnku?

  Vložil anonymouse (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 15:37

  A navíc se tu s tím porušováním = obcházením zákonů(chybějící PV v RS) ještě někteří blbečci chlubí:-)

  Vložil TČ (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 12:36

  „Ve sbírce listin SVJ byste to tedy měl najít. Jestliže tam prohlášení není, pak jde o trestný čin, za který hrozí statutárům ve vašem SVJ buď 2 roky odnětí svobody, nebo zákaz činnosti.“

  O který trestný čin se jedná? Předpokládám, že své tvrzení máte podložené aspoň jedním pravomocným rozsudkem.

  Vložil ... (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 14:53

  Dle ust. § 254 trestního zákoníku se trestného činu dopustí ten, kdo jiného ohrozí nebo omezí na právech tím, že bez zbytečného odkladu nepodá návrh na zápis zákonem stanoveného údaje do obchodního rejstříku, nadačního rejstříku, rejstříku obecně prospěšných společností nebo rejstříku společenství vlastníků jednotek nebo neuloží listinu do sbírky listin, přičemž hrozí uložení trestu zákazu činnosti, nebo i odnětí svobody, kdy výše trestní sazby podle závažnosti způsobené škody může činit až 8 let.

  Vložil TČ (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 17:11

  Neuložení prohlášení vlastníka do veřejného rejstříku podle pana … představuje trestný čin se sazbou až osm let podle § 254 trestního zákoníku. Máte k disposici nějaké rozsudky? Kdo se tohoto trestného činu dopustí? Právnická osoba, nebo členové statutárního orgánu právnické osoby? Děkuji za informaci.

  Podle pana Justitiana stejná skutková podstata představuje jiný trestný čin se sazbou až dva roky. O který § se jedná? Kdo se tohoto trestného činu dopustí? Máte k disposici nějaké rozsudky? Děkuji předem.

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 16:48

  Jednak tam tedy musí být nějaké ohrožení nebo omezení na právech. Pokud správce oprávněnému žadateli prohlášení poskytne, těžko se to dá označit za nějaké zásadní omezení. Katastr mu ho poskytne taky. Druhak ještě prosím určete, kde je zákonem stanovena povinnost tam prohlášení vložit, a to zejména u SVJ vzniklých podle ZOVB. V ZOVB je povinnost jej vložit do katastru. Až v občz je povinnost jej vložit do sbírky listin, ovšem až při nějaké změně – § 1220. Vznik už je vyřízen podle ZOVB.

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 - 18:15
  • Pane P_V, napsal jste: Až v občz je povinnost jej vložit do sbírky listin, ovšem až při nějaké změně – § 1220.

  Jste další z řady těch, kdo se z neznalosti snaží švindlovat s obsahem zákona. Jestliže se snažíte vyloučit ze zákonné povinnosti SVJ vzniklá podle ZoVB, pak je jisté, že obsahu tohoto ustanovení nerozumíte. Stejný omyl byl zde už vícekrát vyvrácen. Prosím přečtěte si:

  Divím se, že v různých lidských hlavách vznikají stejné protizákonné nesmysly. Zákon je přece napsán jednoznačně a jasně.

  Justitianus

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 18:54

  Všimněte si, že v druhém odstavci je spojka „i“. „založí… i do sbírky listin…“ To znamená, že ta zmíněná povinnost na něco navazuje, nestojí jen tak sama o sobě. A na co jiného by navazovala, než na první odstavec.

  Vložil JaVa, 27. Listopad 2020 - 19:08

  „Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík.“

  Já to chápu zřejmě jinak než Vy.Pro mně to „i“ poukazuje na to, že právnická osoba SVJ, která musí být od svého vzniku/založení zapsána v RS, pak u toho stejného „orgánu“, který tento veřejně přístupný rejstřík Společenství vlastníků vede, „založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění „i“ do sbírky listin“ tamtéž.

  Přeji hezký zbytek večera.

  JaVa

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Listopad 2020 - 19:39

  "Založí i do sbírky listin" znamená, že jde o založení prováděné souběžně s nějakým jiným založením. Souběžně, nikoli třeba po 5 letech. A jiné založení než to z odst. 1, týkající se změny prohlášení, tu zmíněno není. Kdyby šlo zákonodárci o to, aby to tam bylo uloženo bez ohledu na změnu, tak to formuluje jinak, třeba jako že udržuje ve sbírce listin aktuální znění. I v důvodové zprávě k §1220 se zmiňuje, že ten paragraf je tam kvůli změně prohlášení:

  V praxi se vyskytují problémy vyvolané skutečností, že pokud došlo k změnám prohlášení, je jeho aktuální znění obtížně dostupné, zvláště pro zájemce o koupi jednotky. Proto se navrhuje stanovit osobě odpovědné za správu domu povinnost zpřístupnit veřejnosti úplné znění prohlášení v příslušných sbírkách listin.

  ZOVB totiž vůbec neobsahoval povinnost změnu prohlášení někam zakládat, čili že aktuální znění po změně nemuselo být ani na tom katastru. Pokud se od prvního vkladu nezměnilo, povinnost ho mít v nějaké příslušné sbírce listin (na tom katastru) už splněna je.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 28. Listopad 2020 - 11:34

  Asi tak, když se pánům výborům nechce zaplatit,(sami to neumí) za převedení celého PV do PDF a vložit ho do RS, tak si raději hledají výmluvu, že to není v žádném zákoně. Oni ho od roku 2012 ani nečetli a někteří jsou schopni tvrdit, že PV je výpis z KN, kde je seznam vlastníků jednotek v domě. Lépe se jim a „družstevním správcům“ vládne, když řadoví vlastníci nemají ty nejdůležitější informace o tom, v jakém poměru mají hradit příspěvky na správu domu a co je vlastně jejich a co společné. To se jim to potom dává do stanov spousty nesmyslů, které jsou v přímém rozporu s PV a následně i platnými zákony , jako například § 1180.Holt, je to na každém vlastníkovi, jak dlouho si od takových „funkcionářů“ nechá dělat na hlavu.

  Vložil Justitianus, 28. Listopad 2020 - 5:30
  • P_V napsal: „Založí i do sbírky listin“ znamená, že jde o založení prováděné souběžně s nějakým jiným založením. Souběžně, nikoli třeba po 5 letech."

  Vymýšlíte si pitomosti jako baron Prášil. Spojka „i“ v právních textech vůbec nemusí znamenat časovou souběžnost. Spojka „i“ znamená pouze to, že na osobu dopadají obě zmíněné povinnosti. Příklady:

  § 1164 Zápis do veřejného seznamu
  (1) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne, pokud vlastník nebo osoba k tomu oprávněná z jiného věcného práva prohlášením rozdělí své právo k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám.
  (2) Zápisem do veřejného seznamu jednotka vznikne i v případě, že si to ujednají spoluvlastníci při oddělení ze spoluvlastnictví (…) 

  Že by spojka „i“ znamenala SOUBĚŽNOST – to určitě neplatí. Vyznačuje pouze dvě různé možnosti (a v tomto případě je dokonce vyloučeno, aby nastaly obě možnosti zároveň!). Jděte se s Vašimi směšnými „výklady“ práva vycpat…

  § 1175
  (1) Vlastník jednotky má právo svobodně spravovat, výlučně užívat a uvnitř stavebně upravovat svůj byt jakož i užívat společné části (…).

  Tak podle Vašeho výkladu spojky „i“ by vlastník jednotky směl užívat společné části jedině kdyby SOUBĚŽNĚ stavebně upravoval svou jednotku. Jinak by společné části užívat nesměl? Začínáte už konečně chápat jaké nebetyčné pitomosti zde píšete?

  § 1179
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů (…).

  Podle Vašeho bláznivého výkladu by vlastník jednotky směl nahlížet do smluv jedině v případě, kdy by SOUBĚŽNĚ zároveň nahlížel i do účetních knih a dokladů. Jinak by měl smůlu a ty smlouvy by vidět nesměl.

  § 1183
  (1) Vlastník jednotky se zdrží všeho, co brání údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu nebo pozemku, o nichž bylo řádně rozhodnuto; jsou-li prováděny uvnitř bytu nebo na společné části, která slouží výlučně k užívání vlastníka jednotky, umožní do nich přístup, pokud k tomu byl předem vyzván osobou odpovědnou za správu domu. To platí i pro umístění, údržbu a kontrolu zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  Takže pane P_V, Vy tvrdíte, že vlastník není povinen umožnit přístup dovnitř bytu k údržbě, opravě, úpravě, přestavbě či jiné změně domu, pokud při tom SOUBĚŽNĚ neproběhne umístění, údržba, nebo kontrola zařízení pro měření spotřeby vody, plynu, tepla a jiných energií.

  § 1207
  (1) Statutární orgán svolá shromáždění k zasedání tak, aby se konalo nejméně jedenkrát do roka. Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich (…).

  Pan P_V tvrdí, že shromáždění je nutné svolávat po dvou, tedy dvě SOUBĚŽNĚ. Dvě shromáždění najednou, ve stejný den, stejnou hodinu. Jedno z rozhodnutí výboru, to druhé z podnětu vlastníků jednotek s čtvrtinou hlasů. A jinak se cítíte zdráv, pane P_V?

  Justitianus

  Vložil Petr, 27. Listopad 2020 - 15:40

  Pane mk, je překvapivé, že jako vlastník bytu (člen SVJ) nevíte co je Prohlášení. To že to neví předsedkyně, je už hodně na pováženou. Zeptejte se jí přímo, zda ho má !!!

  Ve vláknu viz dále „Prohlášení jako rodný list domu že jde o veřejnou listinu“. A je jedno, že jde o příspěvek již z roku 2009 ! Bezpochyby je tomu tak i nadále. Já jsem si nechal např. udělat kopie příslušných stránek Prohlášení domu, se kterým máme společný průjezd apod. !!! Všichni členové SVJ by měli obsah konkrétního Prohlášení znát. Je tam přeci popis jejich bytu, popis společných částí a případně věcná břemena (průchod domem a pod.).

  Nejsem si ale jist, zda vám na váš dotaz odpoví Prohlášení. Souhlasím s příspěvkem:

  Rekonstrukce bytu – nosná zeď 1

  Vložil Justitianus, 27. Listopad 2020 – 7:07

  Souhlas stavebníkovi neuděluje SVJ, nýbrž vlastník domu. Podle § 1169 zákona č. 89/2012 Sb. se dá odvodit, že k souhlasu vlastníka domu se zásahem do hlavní nosné konstrukce postačí souhlas většiny hlasů vlastníků jednotek (včetně stavebníka). To platí pokud nemáte v prohlášení uvedeno něco jiného.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Vzhledem k vašemu tvrzení „Mám posouzení od statika, souhlas předsedy SVJ a dále cca 85% podpisů vlastníků (jeden proti, několik městkých bytů a pár lidí mimo), kteří nejsou proti. Bude mi to stačit ? “

  se domnívám, že můžete bourat.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud jde o Prohlášení, tak se o něj zajímejte bez ohledu, zda řeší váš dotaz.

  Prohlášení seženete na katastru. Nechte si udělat kopie jen stránek, které potřebujete. A chtějí platit hotovostí.

  O Prohlášení je zde a na netu hodně diskusí.

  www.portalsvj.cz/…ni-vlastnika Nahlédnutí do Prohlášení vlastníka Vložil Matějka Jaroslav, 17. Leden 2009 – 15:38 Prohlášení vlastníka je základní listinou daného domu s vymezenými jednotkami dle ZoVB. (Jedná se o „Rodný list“ domu, který by měl mít výbor SVJ pro řádný výkon správy.) Prohlášení vlastníka je VEŘEJNOU LISTINOU a příslušný katastrální úřad v souladu se zákonem o KN musí nechat nahlédnout do Prohlášení… nebo za úplatu pořídit kopii daného materiálu.

  www.portalsvj.cz/…ni-vlastnika 600,– Kč tak to je…1 Vložil Leni (bez ověření), 14. Únor 2012 – 22:27 Na KN se platí 20,– Kč za stránku – neověřená kopie. A 50,– Kč za stránku u ověřené kopie. Takže cena se odvíjí od počtu stránek Prohlášení vlastníka.

  www.jerkman.as/…astnika.aspx

  www.pracepropravniky.cz/…i-vlastnika/

  www.epravo.cz/…-104861.html 8. 2. 2017– Na co si dát pozor při prohlášení vlastníka

  JUDr. Michaela Balousová, advokátka Anny Letenské 34/7 120 00 Praha 2

  www.finance.cz/…i-vlastnika/

  www.bytovyzakon.cz/…-budovy.html

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".