Přípojka od WC

Vložil Anonymous, 24. Červenec 2020 - 9:12 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat měl jsem ucpanou přípojku od WC a svj mi to nechce proplatit stim že přípojka je moje starost že to nebyla hlavní stoupačka. Má na to nárok? Můj názor je že i přípojka tak hlavní stoupačka patří pod svj a měl by to uhradit sjv a ne nájemník. Děkuji za odpověď

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr87, 27. Červenec 2020 - 9:38

  Dobrý den,

  náklady na odstranění závady mají jít vždy primárně k tíži jedince, který ji způsobil.

  Tedy pokud jste si ucpal odtok od WC, máte hradit náklady vy bez ohledu na to, čí ta přípojka ve skutečnosti je.

  Holt máte smůlu, že ten váš binec nedotekl až do hlavního vedení, kde by bylo již neprokazatelné, že jste závadu způsobil vy konkrétně a bohužel by její odstranění museli zaplatit všichni vlastníci společně.

  Vložil JarekSVJ, 26. Červenec 2020 - 18:02

  asi tak v první řadě SVJ nemá nic společného s pojmem nájemník .

  Vložil JaVa, 26. Červenec 2020 - 18:12

  Přípojka wc

  Vložil Chyba Lukáš (bez ověření), 24. Červenec 2020 – 9:41

  Špatně jsem to napsal barák patří sjv a bytovou jednotku jsme odkoupili takže byt máme ve vlastnictví.

  JaVa

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 9:24

  Váš dotaz je zmatený. Jako nájemník nejste se SVJ v žádném právním vztahu. Vaším partnerem je pouze pronajímatel bytu.

  Přečtěte si vaši nájemní smlouvu. Pokud tam nenajdete nic o čistění zanesené „přípojky“ od WC, pak za toto odpovídá nájemce v rámci běžné údržby bytu (§ 2 nařízení vlády č. 308/2015 Sb.).

  Justitianus

  Vložil Chyba Lukáš (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 9:41

  Špatně jsem to napsal barák patří sjv a bytovou jednotku jsme odkoupili takže byt máme ve vlastnictví. Stim že přeceda sjv mi řekl že přípojka patří pod nás a ne pod sjv že by to musela být hlavní stoupačka.

  Vložil Jarda_, 24. Červenec 2020 - 13:05

  Když jste odkoupili, tak máte kupní smlouvu, neboli PV a tam by mělo být popsáno, že od uzavíracího ventilu bytu dále je další vodo rozvod vlastníka.

  Záleží, jak máte řešené rozvody.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 15:41

  Dotaz byl na odpady, ne na pořívod vody!:

  § 6/366/2013

  Společnými částmi domu jsou dále

  1. domovní potrubí odpadních vod až po výpusť (zařízení) pro napojení potrubí odpadních vod z bytu, domovní potrubí pro odvádění dešťových vod,
  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 10:03

  Pane Lukáši, děkuji za upřesnění. V tom případě jediná rada je:
  Přečtěte si prohlášení vlastníka budovy. Ten, kdo je vlastníkem „přípojky od WC“ má samozřejmě také povinnost ji udržovat, opravovat a čistit.

  Prohlášení je povinně vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu. Sbírka listin je zdarma přístupná (pomocí webového prohlížeče) na adrese https://justice.cz/.

  Justitianus

  Poznámka mimo téma:
  Každý by zde chtěl dostat odpověď pokud možno správnou, právně podloženou, ihned, a hlavně ZDARMA. Ale s tím je spojen také závazek pro tazatele: Nezneužívejte ostatní diskutující tím, že se ptáte na nesmysly a podáváte nepravdivé informace, které pak odvoláváte. To je otázka základní lidské slušnosti a ohleduplnosti. Děkuji.

  Vložil Pepa. (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 13:13

  Justitianus napsal:

  „Prohlášení je povinně vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu. Sbírka listin je zdarma přístupná (pomocí webového prohlížeče) na adrese https://justice.cz/.“

  Ve veřejném rejstříku ve sbírce listin má prohlášení vloženo málokdo. Takže na uvedené adrese webového prohlížeč zdarma prohlášení s největší pravděpodobností nenajdete.

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 14:00

  Pepo, pokud vaše SVJ nevložilo prohlášení do sbírky listin rejstříkového soudu, pak je to problém vás, Pepo, a ostatních vlastníků jednotek ve vašem domě. Proč jste ještě vaše statutáry nedonutil aby pohnuli zadkem a splnili to, co každému SVJ ukládá § 1220 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.?

  Já to za Vás neudělám, Pepo.

  Justitianus

  Vložil Sbírka listin RS (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 17:11

  § 1220

  (1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.

  (2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík.

  Z odst. 1 plyne, že pokud se změní prohlášení, tak se uloží u KN.

  Z odst. 2 vyplývá, že po změně prohlášení se úplné znění uloží i do sbírky listin rejstříkového soudu. Nikde ale není stanoveno, že prohlášení musí zakládat i SVJ vzniklá před 1.1.2014, pokud nemění prohlášení. Nebo je i jiný výklad?

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 23:14

  „Sbírko listin RS“, Váš výklad je samozřejmě vadný. Neváhal jste zfalšovat znění ustanovení § 1220. Vložil jste svévolně do textu druhého odstavce slova „po změně prohlášení“. Znění ustanovení § 1220 odst. 2 je ovšem jiné: tato slova tam zákonodárce nevložil.

  • Podle § 1220 odst. 1 platí, že povinnost založit prohlášení do sbírky listin katastru vznikne v okamžiku, kdy se prohlášení změní.
  • Podle § 1220 odst. 2 platí, že povinnost založit prohlášení do sbírky listin rejstříkového soudu vznikne v okamžiku, kdy osoba odpovědná za správu domu (buď správce, nebo SVJ) se ujme správy domu.

  Vy jste nepochopil proč v prvním odstavci je zmíněna změna prohlášení, kdežto ve druhém odstavci to zmíněno není. Vysvětlím Vám to tedy, i když jste na to mohl přijít sám (kdybyste nešvindloval s textem zákona a pořádně si to přečetl).

  Prohlášení vložil do katastru původní vlastník. Tím došlo ke vzniku domu s jednotkami. Zároveň tím nabyla účinnosti ta část prohlášení, která (a) určuje osobu správce společných částí, nebo (b) kterou se zakládá SVJ jako právnická osoba pověřená správou domu.

  Zákonodárce dobře věděl, že nemá smysl této osobě ukládat okamžitou povinnost vložit prohlášení do katastru. Prohlášení přece už v katastru je; bylo by zbytečné a nesmyslné ihned je zakládat do katastru znovu, podruhé. Proto zákonodárce vložil do prvního odstavce slova „po změně prohlášení“. Dal tím jednoznačně najevo, že tuto povinnost splní osoba pověřená správou domu teprve po tom, co původní prohlášení pozbude platnosti přijetím nového (změněného) prohlášení.

  V odstavci č. 2 však zákonodárce řeší zcela odlišnou situaci. Prohlášení dosud nikdo nevložil do sbírky listin rejstříkového soudu. Z tohoto důvodu zákon ukládá, aby osoba pověřená správou domu splnila svou povinnost ihned – což znamená založit prohlášení do sbírky listin bezodkladně po tom, co SVJ vzniklo zápisem do rejstříku a ujalo se správy domu (případně bezodkladně po tom, co družstvo rozdělilo dům na jednotky a stalo se správcem).

  Právě proto ve druhém odstavci není uvedena žádná odkládací podmínka (i když Vy jste si ji tam zfalšováním textu přidal).

  Není to žádná raketová věda, pane. Jeto jen výklad dvou právních norem jednoduchého práva. Postačí, abyste přestal švindlovat s textem zákona a netvrdil že obsahuje to, co neobsahuje. Paní Radka tomu taky nerozumí, stejně jako vy. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil Odst. 2 (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 21:42

  V odst. 2 není nic, z čeho by se dalo dovodit, že se daná povinnost vztahuje pouze na SVJ vzniklá podle občanského zákoníku a nikoliv na SVJ vzniklá podle zákona o vlastnictví bytů.

  V odst. 2 není nic, z čeho by se dalo dovodit, že se daná povinnost vztahuje pouze na změnu prohlášení vlastníka a nikoliv na první nezměněné prohlášení vlastníka.

  Vložil JaVa, 24. Červenec 2020 - 18:14

  Citace z důvodové zprávy k § 1220

  „V praxi se vyskytují problémy vyvolané skutečností, že pokud došlo k změnám prohlášení, je jeho aktuální znění obtížně dostupné, zvláště pro zájemce o koupi jednotky. Proto se navrhuje stanovit osobě odpovědné za správu domu povinnost zpřístupnit veřejnosti úplné znění prohlášení v příslušných sbírkách listin. Je zřejmé, že tato nová povinnost si též vyžádá další náklady na straně katastrálních úřadů. Tyto vyšší náklady budou pokryty ze zpoplatnění takových zápisů v rámci doprovodné či samostatné novely příslušných předpisů.“

  konec citace

  Já osobně to chápu tak, že i dříve vzniklá a zapsaná SVJ mají povinnost bez zbytečného odkladu založit do sbírky listin veřejného rejstříku SVJ prohlášení vlastníka, které vzniklo i třeba před x lety a přizpůsobit se tak od 1.12014 aktuálně platnému z.č.89/2012 Sb.,kterým jsou všechna SVJ povinna se řídit.

  Obzvláště to platí pro ta SVJ,která vznikla ze ZOVB před 1.1.2014, ale do RS byla zapsána až po nabytí účinnosti z.č.89/2012 Sb.,

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Sbírka listin RS (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 19:08

  Pane Javo, v DZ se píše: „pokud došlo k změnám prohlášení“. Pokud však nedošlo ke změnám prohlášení, tak povinnost u SVJ vzniklých před 1.1.2014 neplyne ani z vlastního textu zákona ani z důvodové zprávy. Nenašel jsem tuto povinnost ani v literatuře. Pokud snad chtěl zákonodárce takovou povinnost stanovit, měl tak učinit v přechodném ustanovení zákona. Vlastní § 1220 skutečně pojednává pouze o změnách prohlášení. Ostatně prohlášení do sbírky listin u RS vložila maximálně promile ze všech SVJ.

  Vložil JaVa, 25. Červenec 2020 - 8:26

  Nevím, jak Vy, ale já čtu v důvodové zprávě, ze dne 3. února 2012,kterou podepsal RNDr. Petr Nečas a JUDr. Jiří Pospíšil něco jiného.Píše se zde o "povinnosti osoby odpovědné za správu, zpřístupnit veřejnosti úplné znění prohlášení v příslušných sbírkách listin.

  „A v předchozí větě je uvedeno "zvláště pro zájemce o koupi jednotky“.Jak jinak, by měl potencionální zájemce o koupi jednotky v domě, získat stěžejní informace o majetku,kterého bude v budoucnu spolumajitelem?

  Proto se domnívám,že je povinností statutárního orgánu PV do RS vložit!

  Přeji Vám hezký víkend.JaVa

  Vložil Sbírka listin RS (bez ověření), 26. Červenec 2020 - 17:05

  § 1194 stanovuje rozsah náplně činnosti SVJ a to tak, že SVJ je založeno za účelem správy domu a pozemku. Do správy domu rozhodně nepatří informování potenciálních kupujících, jaké je prohlášení. Ostatně SVJ nemá žádný právní vztah s potenciálním kupujícím. Takže se domníváte, pane JaVa, že nějaká nepovedená důvodová zpráva zavádí další povinnost nad rámec § 1194? Váš názor Vám neberu. Je to silně minoritní názor. Skoro žádné staré SVJ tak nepostupuje. Již ve starém Římě platilo i v soukromém právu: v pochybnostech ve prospěch. Počkám si na nějaké judikáty. Přeji Vám také hezký zbytek víkendu.

  Vložil Člověk (bez ověření), 26. Červenec 2020 - 18:27

  Člověče, rozhlédněte se kolem sebe. Máme rok 2020!

  Čemu sakra říkáte povinnost? Oskenovat pár A4 do PDF, vyplnit on-line formulář a jít do hospody breptat o důležitosti a náročnosti funkce? Říká Vám něco pojem loajalita k vlastníkům? Ne, Vy budete čekat na judikát, zda je Vaší povinností strčit A4 do skeneru, aby vlastníci měli prohlášení on-line, bravo.

  Vložil Sbírka listin RS (bez ověření), 26. Červenec 2020 - 19:26

  Nicku Člověk, asi máte problém s pochopením jednoduchého textu v jazyce českém. Jak můžete dovodit ze slov „Do správy domu rozhodně nepatří informování potenciálních kupujících, jaké je prohlášení. Ostatně SVJ nemá žádný právní vztah s potenciálním kupujícím.“, že je náš výbor nepostupuje fér vůči našim vlastníkům? Členové našeho SVJ mají prohlášení na našem webu, právě proto, že je rok 2020, jak správně uvádíte. Nicméně nehodlám nečlenům SVJ poskytovat prohlášení a proto čekám na judikaturu. Takže naši členové mají prohlášení on-line, ale to asi nepochopíte.

  Vložil JaVa, 26. Červenec 2020 - 18:25

  Píšete, že:

  „Do správy domu rozhodně nepatří informování potenciálních kupujících, jaké je prohlášení.“

  Já se o § 1194 ani nezmínil.

  Zřejmě čteme každý něco jiného.Já v § 1220 slovo „povinnost“ vidím a Vy ne.Tak proč se tedy musí řídit(mají povinnosti i práva) vlastníci jednotek a nejen oni, zněním z.č. 89/2012 Sb.,ve kterém je těch povinností spousta?

  např.§ 1175 kde je slovo"povinnost" přímo uvedeno v názvu tohoto § ?

  Nebo § 159 odst.3

  Atd…atd

  Z Vašich reakcí je zřejmé,že těch „fundovaných statutárů“,kterým se „povinnost“ zveřejnění PV v RS nehodí do „krámu“, je opravdu hodně.Zřejmě se jeho znění příliš nedrží a ani držet nechtějí!

  Co říkáte na tyto statutáry:

  „DZ k § 17 Náklady, jejichž výše nesouvisí s velikostí jednotky Vložil tep (bez ověření), 15. Listopad 2016 – 9:12 Běžný statutář nenajde DZ k zákonům a ani k nařízením vlády. Přiznám se, že jsem se nikdy po komentářích k zákonům ani nepídil. Co není v paragrafovaném znění předpisu, to nemůže být kogentní,“

  Hlavně,že se zde někteří holedbají tím,jak mají vše ve „svém SVJ“, transparentně vedeno!

  Přeji hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil Justitianus, 24. Červenec 2020 - 23:47

  PAne s hloupým nickem „Sbírka listin RS“, opět píšete nesmysly. Zněním zákona prosím neargumentujte. Všichni váme, že Vámi zfalšované znění vůbec není součástí zákona č. 89/2012 Sb..

  Zajímavější je Vaše argumentace obsahem důvodové zprávy. A ta Vaše argumentace je opět nesprávná.

  Zjevně Vám zcela ušlo, že text důvodové zprávy k § 1220 objasňuje úmysl zákonodárce takto: „Proto se navrhuje stanovit osobě odpovědné za správu domu povinnost zpřístupnit veřejnosti úplné znění prohlášení v příslušných sbírkách listin.“. Tím se nepochybně míní jakékoliv prohlášení – jak původní, nezměněné, tak i případně později změněné. Není totiž možné přijmout ten výklad, že by prohlášení mělo zůstat vlastníkům i zájemcům o koupi nedostupné dokud nedojde (po letech nebo desítkách let) k jeho změně. Taková právní úprava by postrádala jakýkoliv racionální smysl.

  Úmysl zákonodárce je z důvodové zprávy zřejmý. Zákonodárce zabezpečil bezplatné dálkové nahlížení do prohlášení právě tím, že bude povinně umístěno do sbírky listin rejstříkového soudu (která je digitalizovaná a umožňuje bezplatný dálkový přístup).

  Je zjevné, že text zákona jste se pokusil zfalšovat a důvodovou zprávu jste nejspíše ani nečetl. Mějte se pěkně.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 17:24

  justiho svérázné výklady :-(

  Vložil anonymouse (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 15:46

  Podle toho,jestli je nebo není PV v RS, tzn. veřejně přístupné všem současným nebo i potencionálním vlastníkům jednotek v domě se ihned pozná jakou „kvalitu“ má statutární orgán SVJ.

  Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 19:54

  Proč by měl statutární orgán dělat něco, co mu nikdo neukládá? U nás máme prohlášení vlastníka na našem webu a nikdo s tím nemá problém. Podle vašeho názoru je cca 99,9 % statutárních orgánů nekvalitních, protože neukládají prohlášení vlastníka?

  Vložil anonymouse (bez ověření), 27. Červenec 2020 - 13:33

  " Podle vašeho názoru je cca 99,9 % statutárních orgánů nekvalitních,"

  Jelikož 75 % členů statutárního orgánu SVJ nikdy PV nečetlo a ani neví,co je to,kde to mají hledat a jejich „správce“ jim navíc řekl, že to je majetek původního vlastníka budovy, tak s Vámi naprosto souhlasím.

  Vložil Zdechno (bez ověření), 26. Červenec 2020 - 15:36

  Proč by měl statutární orgán dělat něco, co mu nikdo neukládá?
  Proč by měl vlastník chodit na shromáždění, když mu to nikdo neukládá?

  Logika řadového soudruha zaměstnance se základkou, jenž dostal „funkci“.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 26. Červenec 2020 - 15:34

  Jo povinnost je povinnost, ale u nás máme to oné demográciju a tak si to děláme po svojemu.Dokud za to nedostaneme flastr ,tak se nás to netýče!

  Vložil asi tak (bez ověření), 24. Červenec 2020 - 9:44

  Špatně to píšete pořád. Barák nepatří svj. Ten barák patří taky vám, ale svj rozhodně ne.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".