Nahlédnutí do Prohlášení vlastníka

Vložil Vizi, 16. Leden 2009 - 12:30 ::

Několikrát jsem na různých místech tohoto webu narazil na doporučení prostudujte si či nahlédněte do Prohlášení vlastníka a chci se zeptat jaké vy s takovým úkonem máte zkušenosti popř. zda existuje nějaká zákonná norma, která to musí umožnit a na kterou bych se mohl odvolat. Já jsem totiž ani u původního vlastníka objektu (bytové družstvo), ani na katastru nemovitostí s takovou žádostí neuspěl.

Na katastru mi samozřejmě sdělili, že dokument mi vydají, ale pouze ověřenou kopii celého dokumentu, nahlédnutí a následné vydání konkrétní části možné není, možné by to snad bylo kdybych věděl co přesně chci získat, kterou část. Takže to záleží na dobré vůli dané úřednice, zda by ona za mě nenašla co potřebuji a jestli se jí to vůbec podaří najít, každopádně mě odkázala na původního vlastníka, který prohlášení připravil.

Na SBD vydání dokumentu (ať již kopie anebo k nahlédnutí) rezolutně odmítají, jedná se prý o jejich dokument a nikdo mimo zaměstnanců k němu přístup nemá ani z titulu předsedy výboru SVJ, natož z titulu vlastníka bytové jednotky. Příslušná úřednice mi sdělila, že kupní smlouvy, na základě kterých se byty odprodávaly, Prohlášení odpovídají a vše se dá zjistit z nich, věřit tomu můžete, ale nemusíte. K mému konkrétnímu problému (tvrzení zástupce kabelové TV o "břemenu" na jejich rozvody v domě) mi sdělila, že v Prohlášení, stejně jako v kupních smlouvách nic takového není, jak říkám v kupní smlouvě si to ověřit mohu, ale v Prohlášení nikoliv.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Leden 2009 - 15:38

  Vážený Vizi a ostatní,

  Prohlášení vlastníka je základní listinou daného domu s vymezenými jednotkami dle ZoVB. (Jedná se o „Rodný list“ domu, který by měl mít výbor SVJ pro řádný výkon správy.)

  Prohlášení vlastníka je VEŘEJNOU LISTINOU a příslušný katastrální úřad v souladu se zákonem o KN musí nechat nahlédnout do Prohlášení… nebo za úplatu pořídit kopii daného materiálu.

  Všechny změny původního Prohlášení… se zapisují-vkládají do KN. V případě, že tak není učiněno, je daná změna neplatná-nenabyla právní účinnosti.

  Matějka

  Vložil Vizi, 27. Leden 2009 - 8:41

  Takže pro všechny co se na základě rad na tomto webu snaží studovat Prohlášení na Katastru.

  Původní vyhláška č. 162/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů byla znovu novelizována vyhláškou č. 50/2008 Sb. a tato novela se mimo jiné dotkla oblasti nahlížení do sbírky listin Katastru nemovitostí - Nahlížení do sbírky listin se uskutečňuje poskytnutím prosté kopie požadované listiny za úplatu. Takže už neplatí, že vás musí nechat nahlédnout, musí vám pořídit kopii (neověřenou nebo dražší ověřenou) přičemž je dobrá vůle daného úředníka zda se vám pokusí najít konkrétní část a pořídit její kopii.

  Nic to pochopitelně nemění na tom, že Prohlášení vlastníka by měl mít k dispozici i vlastník nový, tedy přesněji výbor SVJ a že náklady na jeho pořízení (pokud ho nezíská zdarma od vlastníka původního) jsou náklady oprávněnými.

  Vložil JarekSVJ, 16. Leden 2009 - 13:07

  Jako předseda výboru jsem měl pocit, že listinu Prohlášení vlastníka je dobré mít „doma“ – ověřená stála 1600,– Kč. Jo šlo to z peněz SVJ – položka správa a kdokoliv by měl zájem z vlastníků tak je mu k dispozici.

  Vložil E56 (bez ověření), 16. Leden 2009 - 12:38

  Ono je to ještě trochu složitější. I kdybyste si na katastru zaplatil pořízení kopie Prohlášení vlastníka (zas tak drahé to není), nemusí se jednat o aktuální znění. Prohlášení vlastníka mohlo mezitím být (vlastníkem) změněno.

  ZoVB nestanoví povinnost v případě změny Prohlášení vlastníka tuto změnu předat katastru. Právně zdatný možná takovou povinnost dovodí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".