Reklamace vyúčtování za studenou vodu

Vložil Smetana Jaroslav (bez ověření), 1. Říjen 2011 - 12:28 ::

Dobrý den, v pravidelném vyúčtování zálohových úhrad za ro 2010 nám byla vyčíslena průměrná cena za m3 studené vody na 81,729Kč.
Po první reklamaci z mé strany mi bylo řečeno, že cituji „poslední čtvrtletní faktura z roku 2009 nebyla do vyúčtování zahrnuta z důvodu zpožděného dodání od Veolie“. Vyžádal jsem si kopie došlých faktur a zjistil sem, že chyba není v poslední faktuře za rok 2009, ale že do roku 2010 byla započtena přelomová faktura za prsinec-leden 2010/2011. Celkem tedy bylo za rok 2010 započteno 5 faktur na místo 4. Tento fakt jsem znovu zaslal na účetní firmu i na družstvo, ale zatím mi neodpověděli ( už je to více než měsíc). Můžete mi prosím poradit další možný postup?

Děkuji Smetana

 • reklamace vyúčtování
 • Judikáty

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lolek (bez ověření), 2. Říjen 2011 - 20:35

pane Smetano, Vyúčtování je buď řádné a splatné nebo je nesplatné. Pokud jste tak nečinil – podejte reklamaci a ničeho neplaťte. Jen mi není zřejmé zda jste člen SVJ nebo nikoli.

lolek

Vložil lake, 2. Říjen 2011 - 18:51

Pane Smetano,

ve Vašem SVJ panuje nějaký podivný zmatek. Rozúčtování a vyúčtování každé jednotlivé služby (např. služby „dodávka vody“) probíhá zpravidla jedenkrát ročně za zúčtovací období. Vyúčtovatel je povinen prokázat celkový náklad, a to dodavatelskými fakturami od prvního do posledního dne zúčtovacího období. Vynaložené náklady se pak rozpočítají na konečné spotřebitele.

Z uvedeného je zřejmé, že je naprostá pitomost stanovit si v SVJ zúčtovací období, jehož počátek a konec se nekryje s počátkem a koncem fakturačního období dodavatele. Náklady za zúčtovací období jsou v tom případě neprokazatelné.

Píšete o jakési „přelomové faktuře“. Nic takového ovšem neexistuje. Faktura je prostě faktura (správně daňový doklad). Pokud Veolia vystavuje dodavatelské faktury vždy po dvou měsících (za říjen a listopad v prosinci, za prosinec a leden v únoru atd.), přizpůsobte tomu vaše zúčtovací období vody, které bude od 1. prosince do 30. listopadu, nebo od 1. února do 31. ledna.

Nevím, co je na tom účetní firmě nebo družstvu nejasného.

P.S. Mimochodem, předpokládám, že jste reklamoval u SVJ. To je totiž jediné správné reklamační místo, není-li ve vyúčtování výslovně uveden jiný příjemce reklamace.

lake

Vložil Smetana Jaroslav (bez ověření), 3. Říjen 2011 - 18:56

Děkuji všem za příspěvky. Pokusím se to shrnout: Jednoduše jde o to, že vždy byly účtovány 4 faktury za spotřebu vody a faktura za čtvrtletí listopad-leden byla vždy fakturována do následujícího roku. Za rok 2010 byla připočtena faktura za listopad 2009 až leden 2010, ale navíc i listopad 2010 až leden 2011 – celkem 5 faktur a to způsobilo nárust průměrné ceny za m3 atd. Jak jsem uvedl vše jsem reklamoval jak u účetní firmy, tak jsem to dal i na vědomí družstvu a požadoval jsem opravu vyúčtování. Jde o to, že jsem zatím nedostal odpověď (už je více jak měsíc) a nevím jak mám dále postupovat.

Díky

Vložil lake, 4. Říjen 2011 - 0:49

Pan Smetana napsal: „Jde o to, že jsem zatím nedostal odpověď (už je více jak měsíc) a nevím jak mám dále postupovat.“

Postupujte zcela v souladu s obecnými pravidly. Podal jste řádnou reklamaci ročního vyúčtování, a to písemně k rukám osoby oprávněné k jejímu přijetí. Tím se zastavil běh lhůty splatnosti nedoplatku (pokud Vám z vyúčtování vyplynul nějaký nedoplatek).

Dále je třeba vyjít z konkrétních pravidel pro vyúčtování SV, platných ve Vašem družstvu pro nájemce družstevních bytů. (Tato pravidla znáte Vy, my však nikoliv.) Po marném uplynutí konečné lhůty pro vyúčtování budete oprávněn požadovat na družstvu vrácení všech zaplacených záloh za zúčtovací období. Při nevrácení budete oprávněn připočítávat k dlužné částce úrok z prodlení podle Občanského zákoníku.

Budete rovněž oprávněn provést vzájemné započtení pohledávek podle Občanského zákoníku, tedy o nevrácenou zálohu (včetně případného úroku z prodlení) můžete zkrátit Vaši pravidelnou měsíční platbu družstvu.

Samozřejmě platí, že po řádném vyřízení reklamace (i opožděném) bude Vaší povinností uhradit dlužnou částku plynoucí z řádného vyúčtování. Promlčecí doba je podle mého názoru dvouletá od okamžiku, kdy nejpozději mělo být vyúčtováno + lhůta splatnosti.

lake

Vložil lolek (bez ověření), 4. Říjen 2011 - 1:39
 • cit.„…Samozřejmě platí, že po řádném vyřízení reklamace…“
  • nutno podotknout, že vyřízením reklamace dle §19/3 je (dle ČOI) i suché konstatování cit.„Vše je správně dle legislativy. Tečka.“. V případě takovéto arogance – je sice hezké požadovat zálohy nazpět – ale jak vidět i na příkladu p.Smetany – postačuje chování „mrtvý brouk“…

 • cit.„…Promlčecí doba je podle mého názoru dvouletá…“
  • Proč vybíráte zrovna tu kratší? (§101 ObčZ ji má tříletou §106/1 dvouletou)

lolek

Vložil lolek (bez ověření), 4. Říjen 2011 - 1:39
 • cit.„…budete oprávněn požadovat na družstvu vrácení všech…“
  • prosím o skutečně průchozí postup. Já mám za to, že pokud NEJSOU pravidla, nebude p.Smetana schopen správně spočítat vyrovnání (přeplatek/ne­doplatek).

  • a pokud zmiňujete cit.„…Budete rovněž oprávněn provést vzájemné započtení pohledávek…“ lze to pojmout tak, že při dejme tomu 5000 měsíční záloze to dělá za rok 60.000 takže na základě „zápočtu nevyfakturovaného období“ lze přestat platit a pouze „zápočtovat“ (nezpochybňuji, že až bude předáno Vyúčtování správné že bude částka rozdílu neprodlenně splatná) – je ale takovýto postup zápočtu pro mimosoudní vymožení správného Vyúčtování možný a bezrizikový ??

 • cit.„…Při nevrácení budete oprávněn připočítávat k dlužné částce úrok z prodlení…“
  • míníte při nevrácení těch záloh nebo toho přeplatku ?

lolek

Vložil lolek (bez ověření), 4. Říjen 2011 - 1:37

pane „Lake“
nejsem ve sporu ale prosím, nemohl by jste dávat rady úplné a v realitě použitelné ???

Předjímejme, že p.Smetana podal reklamaci, podal ji písemně, prokazatelně k „oprávněným“ rukám a přesto se NIC neřeší…již více než měsíc (což je správní delikt dle §24/7t) alespoň tak to plyne z jeho dotazu

Poznámky rozdělím:


 • cit.„…pokud Vám z vyúčtování vyplynul nějaký nedoplatek…“
  • Takže pokud jsou zálohy na služby tak vysoké že vzniká přeplatek – tím se zastavil
   … co se zastavilo pokud je přeplatek pokud něco?
   I judikát 21 Cdo 0803_2002 řeší pouze nedoplatek ale nikoli přeplatek.

 • cit.„…Tím se zastavil běh lhůty splatnosti…“
  • TO je TEN okamžik od kterého počítáte tu lhůtu na podání žaloby, kterou zmiňujete ?
   Tj. od prokazatelného doručení reklamace?

 • cit.„…Tato pravidla znáte Vy, my však nikoliv…“
  • jen tipuji: nezná je ani po.Smetana. U nás jsme je také neměli. Jak tedy doporučíte p.Smetanovi postupovat pokud pravidla v jeho SVJ pro rozpočet STO neexistují? –
   např. zaplatit jen množství proteklé jeho vodoměrem za dodavatelkou cenu za m3 spoléhaje se na to že to je stanovené měřidlo a odmítnout se tak podílet na ztrátě mezi fakturační spotřebou a spotřebou napočtenou z poměrových vodoměrů??

lolek

Vložil Blanka Šátková (bez ověření), 2. Říjen 2011 - 16:48

Pokud do vyúčtováníza rok 2010 byla zahrnuta faktura za část roku 2011 tak se to projeví ve vyúčtování za rok 2011, které bude nižší o částku zahrnutou do vyúčtování za rok 2010. My máme odečet studené vody také v listopadu a pak v únoru a tak vyúčtováváme ne přesný kalendářní rok ale na začátku,kdy bylo vyúčtování za rok 2004 tak jsme měli pouze 10 měsíců a další roky máme již 12 měsíců a vše se vyrovnalo. Takto se postupuje i u vyúčtování společné elektřiny . Blanka SVJ

Vložil Jandus (bez ověření), 2. Říjen 2011 - 13:17

Dojdete tam osobne a pratelsky s nimi o tom pohovorte.

Vložil MartinII, 3. Říjen 2011 - 8:22

Pane Smetano, pro fundovanější odpověď byste musel uvést údaje z vyúčtování. Vodné za 81,729 Kč / m3 se mi zdá divné. Ve vyúčtování by měl být uveden stav vodoměru domu počáteční, koncový a spotřeba. Potom lze zkontrolovat počáteční stav = konečný minulé období. Zdá se mi to tímto jednoduše vysvětlitelné. Faktury mohou být doručeny po vyúčtování (termín vyúčtování je dán např. stanovami) a jsou zahrnuty do dalšího období. Platíte dle osob nebo máte bytové vodoměry ?

Vložil lolek (bez ověření), 3. Říjen 2011 - 11:52
 • cit.„…Vodné za 81,729 Kč / m3 se mi zdá divné…“
  • naopak – je zcela noumání – jen v něm je rozpočítána ztráta mezi fakturačními a poměrovými oděčty

lolek

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".