Příspěvky správy domu dle ZoVB aNOZ a závazek SVJ

Vložil MartinII, 14. Září 2016 - 9:00 ::

Prosím o radu, kam mám vznést dotaz, kam se ztratilo ustanovení ze zákona 74/1992 Sb., ZoVB § 15 „(1) Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. (2) K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. (4) Pokud vznikla právnická osoba (§ 9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek“

Jde mi o ten závazek, přesněji o jeho vyúčtování (nikoli vypořádání, pokud je vypořádáním myšleno vrácení na konci ǘčetního období).

Vlastníci bytů nejsou přeci nájemníci, kteří hradí nájem vlastníkovi objektu dle toho mají v „dekretu“ nebo smlouvě.

Kdybych znal email prof. Eliáše, tak bych mu napsal a snad bych se (uspokojivé) odpovědi dočkal dříve než zase dostanu vyúčtování, kde se nedozvím, kolik bylo z mých příspěvků použito na náklady a kolik mám celkový zůstatek k 31.12.

Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 14. Září 2016 - 22:36

  A vy nedostáváte pravidelně „Inventura dlouhodobých záloh na náklady spojené se zajišťováním oprav …“ kde mám info včetně kolik mám „naspořeno“? Ročně a celkem? Pak též Vyúčtování služeb … Tak žádejte!!

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 12:55

  Dobrý den, Martine,
  snad mohl byste se odvolat na § 1208 "Do působnosti shromáždění patří" - písm. d) "schválení účetní závěrky, vypořádání výsledku hospodaření a zprávy o hospodaření společenství vlastníků a správě domu, jakož i celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků."
  Shromáždění se musí konat minimálně 1x ročně, účetní závěrka se též musí schválit každý rok, vypořádání výsledku hospodaření se též musí schválit každý rok, tj. i to "vyúčtování nebo vypořádání" by se mělo schválit každý rok.

  Vložil Anon (bez ověření), 14. Září 2016 - 12:29

  Zjistěte zda v účetnictví společenství se přijaté zálohy od vlastníků účtují na účet 95.. Pak jistě tyto prostředky jsou na straně pasiv rozvahy a tedy se jedná o závazek společenství vůči plátci zálohy, až do doby faktického použití těchto prostředků na úhradu příspěvků.

  Vložil kolemjdoucí (bez ověření), 14. Září 2016 - 10:11

  Zdravím, z.č. 366/2013 § 8 Činnostmi týkajícími se správy domu a pozemku z hlediska správních činností se rozumí zejména…

  písm. d) stanovení a vybírání předem určených finančních prostředků od vlastníků jednotek jako záloh na příspěvky na správu domu a pozemku, stanovení záloh na úhrady cen služeb a jejich vyúčtování a vypořádání

  není to sice dle názoru některých „košer“, když to není přímo v NOZ…

  definování, že jde o závazek bych dovodil z toho, že jde o zálohu…

  Vložil anon (bez ověření), 14. Září 2016 - 9:12

  Vlastníci bytů mají mít způsob nakládání s příspěvkem někde ošetřený, např. ve stanovách. Máte to tam? Pokud ne, tak si za to můžete sama, jste snad vlastníkem. Kdo asi by vám ty pravidla měl stanovit, když ne vy sami. Prof. Eliáš asi těžko, ten vám může napsat pouze svůj právní názor.

  Vložil MartinII, 14. Září 2016 - 14:22

  Jaká je vina vlastníka (nebo několika co tvoří minoritu) na znění stanov, zvláště když si výbor sežene pro jistotu kabelu plnou plných mocí od těch, kteří se o dění nezajímají ? V § 15 ZoVB bylo zkrátka, to co tam bylo. Za to, že to v NOZ není, může prof. Eliáš nebo snad členové společenství ? A v dosud platných stanovách dle vzoru 2000 máme text o příspěvcích obdobný, tedy asi stejný jako ostatní SVJ, protože kdo mohl před cca 15-lety napsat do stanov nějakou moudrost.

  Všichni vykladači změn NOZ oproti ZoVB (a co jich je) tvrdí, že největší změna je jen v definici bytu, nikoli že v pohledu na „závazek právnické osoby SVJ vůči vlastníkům“.

  Opakuji, že mi nejde o nějaké vyplacení podílu např. při prodeji bytu. Pan Pavel ve zdejším vláknu popsal, jak tragicky je „definován“ příspěvek jak v NOZ tak v odd. Bytové spoluvlastnictví.

  Vložil Kočí (bez ověření), 14. Září 2016 - 14:29

  „Pan Pavel ve zdejším vláknu popsal, jak tragicky je „definován“ příspěvek jak v NOZ tak v odd. Bytové spoluvlastnictví.“

  Kde?

  Vložil MartinII, 14. Září 2016 - 14:40

  http://www.portalsvj.cz/…spevek-v-noz#… Co znamená příspěvek v NOZ? Vložil Pavel, 3. Srpen 2016 – 22:11 :: Návrhy na změnu zákona

  1. Úvod

  Bytové spoluvlastnictví bylo do NOZ vloženo na poslední chvíli. Tento postup se projevil na velké nejasnosti jednotlivých ustanovení bytového spoluvlastnictví.

  Mj. v NOZ není výslovně stanoveno zda se u „příspěvku“ jedná o zálohovou či konečnou platbu.

  1. Příspěvek jako konečná platba

  V NOZ se pojem „příspěvek“ vyskytuje na různých místech.

  Jako „členský příspěvek“ celkem 4×, jako „nadační příspěvek“ celkem 17×.

  Mimo oblast bytového spoluvlastnictví se vyskytuje celkem 9×. Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává.

  V bytovém spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje 7×.

  Podle čl. 40 Legislativních pravidel vlády „musí být právní předpis terminologicky jednotný. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá“.

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 15:47

  Komentář Pavla ale má pokračování, pročpak jste to vynechal?

  V Pražák Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí: „Slovem „přispívá“ zákon podle mého názoru má na mysli „hradí část nákladů“. Nejde o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí.“

  Vložil Kočí (bez ověření), 14. Září 2016 - 15:12

  A ta definice příspěvku je kde?

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:00

  Není pane Kočí nikde, Taisa si vymýšlí, protože ten příspěvek Pavla má pokračování:

  V Pražák Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí: „Slovem „přispívá“ zákon podle mého názoru má na mysli „hradí část nákladů“. Nejde o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí.“

  K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu stanovují a vybírají jako zálohy.

  Pokud by „příspěvek“ byl pevnou částkou, tak by se stal majetkem/vlastním jměním SVJ. A pokud by se „vypořádával“, tak by se jednalo o dar mezi SVJ a členem SVJ, který by u člena SVJ podléhal dani z příjmu. 1.Závěr:

  Pojem „příspěvek“ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit.

  Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 15:35

  „Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává.“

  Vložil LEX, 15. Září 2016 - 3:22

  Existuji na pravni vyklady „prispevku“ precedenty, judikaty NS, US nebo alespon nejake rozsudky? Pokud ano, prosim o linky. V pripade soudnich sporu prakticky na nich vse stoji i kdyz se teoreticky justice tvari, ze CR nema zavisle soudnicvi. :-D

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 7:55

  Na tuto otázku neznám odpověď. Citovala jsem pana Pavla, viz příspěvek výše, resp. odkaz na původní diskusi v onom příspěvku výše. Ale precedenty ani judikáty tam nejsou, pouze čísla §, kde se v NOZ vyskytuje „příspěvek“.

  Vložil Toi Toi (bez ověření), 15. Září 2016 - 8:02

  „čísla §, kde se v NOZ vyskytuje „příspěvek“.“ (napsala Taisa)

  Byla jste žádána o označení §, kde se vyskytuje Vámi zmíněná definice příspěvku. Uveďte je zde, prosím.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 8:14

  Dobrý den, Toi Toi! Jak už jsem zde napsala asi tak 10×, mnou citovaná definice příspěvku se vyskytuje v diskusním příspěvku pana Pavla. Že by se vyskytovala přímo v NOZ, o tom silně pochybuji. V tom je přece gró diskusního příspěvku pana Pavla, že v NOZ je slovo „příspěvek“ použito v různých významech.

  Vložil ???? (bez ověření), 15. Září 2016 - 9:52

  Taiso,

  musím Vás opět označit za lhářku, Vy zde matete lidi prostě záměrně.

  Viz toto: Pokud myslíte dlouhodobé

  Vložil Taisa, 12. Září 2016 – 14:16

  Pokud myslíte dlouhodobé příspěvky na opravy a údržbu, tzv. fond oprav, tak se nevyúčtovává nikdy, ani se při prodeji nevrací. Kolik má celkem SVJ našetřeno by Vám měl sdělit předseda nebo někdo z výboru SVJ. Pokud Vás zajímá, kolik z toho jste přispěl konkrétně vy, spočítejte si podíl podle Vašich m2.

  To co zde provádíte je blamáž, manipulace.

  Vy si to vždy zaonačíte tak, aby z toho vyznělo, že prostě příspěvek je konečná platba, a asi to má svůj důvod.

  Jakpak asi vypadá Vaše účetnictví – sdělíte nám IČO, abychom mohli kouknout na UZ Vašeho SVJ – kde jak jste psala jste byla či ještě jste předsedkyní?

  Jestli touhle formou vedete schůze, tak máte úžasné sousedy, protože s Vámi se prostě konstruktivní diskuse vést nedá, aby měla nějaký konkrétní závěr.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 10:51

  Nenašel, chacha, nenašel :-) Proto jste sem zatáhl diskusní příspěvek ze zcela jiné diskuse. V té jsem snad psala snad 5× – co myslím slovem „vyúčtování“ a co tím obvykle myslí dotazující se zde v diskusi. Ale nevadí, pro Vás ještě jednou. Pokud se týká záloh na služby, nazývá se to „vyúčtování“ a pokud se týká záloh dlouhodobých, nazývá se to „vypořádání“.

  Vložil Udivený (bez ověření), 15. Září 2016 - 11:28

  Taiso, mohla byste mně neznalému vysvětlit, jak vypořádáte jednotlivým vlastníkům dlouhodobé zálohy, aniž by byly vyúčtovány?

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 12:09

  Dobrý den! Děkuji za slušný dotaz, bez legrace.
  Začnu trochu zeširoka.
  Psala jsem o tomto: "schválení (...) celkové výše příspěvků na správu domu pro příští období a rozhodnutí o vyúčtování nebo vypořádání nevyčerpaných příspěvků" x "schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky".
  Tj. běžný název "vyúčtování", které v případě záloh na služby zákon nazývá "rozúčtování", nazývá zákon u záloh dlouhodobých "vypořádání".
  Abychom měli v termínech zcela jasno, je to prostě ten papír, na základě kterého vlastníci buď zaplatí doplatek nebo dostanou zpět přeplatek.
  Papír s informacemi o dlouhodobých zálohách (lidově fondu oprav) - tj. stav na začátku účetního období, čerpání v průběhu účetního období, přijaté platby v průběhu účetního období, stav na konci účetního období; a na základě kterého nikdo nic nedoplácí ani se nikomu nic nevrací - ten nikdo běžně "vyúčtování" nenazývá.
  Nyní odpověď na Váš dotaz:
  V našem domě jsme dosud nikdy dlouhodobé zálohy nevypořádávali. Dům je cca 100 let starý a stále je co opravovat. Případnému budoucímu vypořádání by muselo nepochybně předcházet mimořádné vyúčtování, přesně jak píšete.

  Vložil Anti-blaf (bez ověření), 15. Září 2016 - 15:40

  „běžný název "vyúčtování“, které v případě záloh na služby zákon nazývá „rozúčtování“, nazývá zákon u záloh dlouhodobých "vypořádání""

  Zanechte už těch blafů. Kdo Vás zde má stále opravovat. Pokud pojmům nerozumíte, tak se zde slušně zeptejte.

  Vložil TN (bez ověření), 15. Září 2016 - 21:54

  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-67

  Zákon správně rozlišuje pojmy vyúčtování a rozúčtování, tak nevím, co melete.

  Vypořádání je lidově řečeno vyrovnání (půjčíš kámošovi 1000 Kč a po týdnu se ho ptáš, tak co kámo, kdy a jak se vyrovnáme?)

  Vložil účetní (bez ověření), 16. Září 2016 - 8:44

  TN,

  lidově řečeno je v tomto případě irelevantní.

  U vypořádání, které popisujete, je předem jasná částka, kterou chcete vyrovnat/vypořádat, a to stejné platí i v účetnictví.

  Bez předchozího rozúčtování a vyúčtování zálohových příspěvků nelze nic vypořádat – není známa konečná suma.

  Snad jsem to popsal srozumitelně.

  Toto je tak triviální záležitost, že se divím, proč to zde někteří komplikují.

  rozúčtování → vyúčtování → vypořádání

  Jiný postup není možný, to dá i selský rozum.

  Vložil TN (bez ověření), 16. Září 2016 - 9:01

  Nerozumím vaší poznámce, já přece chápu význam slova vyrovnání. Nejprve musí být dle zákona 67/2013 Sb. cena (náklad) služby rozúčtována na vlastníky, ti dostanou vyúčtování a na jeho základě dojde k vyrovnání (přeplatek/ne­doplatek). Nic jiného jsem netvrdil.

  Vložil Taisa, 16. Září 2016 - 8:57

  "Lidově řečeno" by ale relevantní být mělo, protože vlastníci, resp. dotazující se zde v diskusi, tyto pojmy používají.
  Už to píšu poněkolikáté: Není to fér. Slušný člověk se sem přijde slušně zeptat a dostane v první řadě vynadáno za používání špatných termínů. Pokud má štěstí, dostane pak i radu. Pokud má smůlu, dostane jen vynadáno.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 22:03

  To je asi marné… Některým stačí má přezdívka a reagují jako býk na rudý hadr, i když zrovna cituji občanský zákoník :-)

  Vložil ???? (bez ověření), 15. Září 2016 - 11:24

  Já nic nehledal, co si to zase vymýšlíte?

  Mnou zkopírované je důkaz, co si Vy představujete pod pojmem příspěvky na opravy a údržbu v SVJ.

  Je to důkaz, že Vám bylo mnohokrát oponováno a vysvětlováno, ale Vy to ignorujete, a proč, o tom se dá spekulovat.

  Například…

  Možná máte právě s tímto problém, protože jeden vlastník reklamoval vyúčtování, za které jste jako členka výboru zodpovědná a Vy hledáte nějakou oporu, abyste se z toho vykroutila…třebas…

  Už na mne nereagujte, bude Vás permanentně posílat k šípku!

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 11:28

  Opět invektivy, opět spekulace. Smutné :-)

  Vložil Vlastnice bytu (bez ověření), 15. Září 2016 - 11:01

  „Pokud se týká záloh na služby, nazývá se to „vyúčtování“ a pokud se týká záloh dlouhodobých, nazývá se to „vypořádání“.“

  Skončete s těmi blafy, nedá se to tu číst. Děkuji.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 11:26

  Přesto to tady stále někteří čtou, například Vy. Ale málokdo si bohužel přečte předchozí diskusi.

  Vložil Toi Toi (bez ověření), 15. Září 2016 - 8:17

  „mnou citovaná definice příspěvku se vyskytuje v diskusním příspěvku pana Pavla“

  Můžete ji zde opsat? Děkuji.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 8:27

  ale prosím, proč ne… :-) „Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává.“

  Vložil ???? (bez ověření), 15. Září 2016 - 8:53

  Zde je portál, který se zaobírá problémy v SVJ,

  nikoliv myslivců, hasičů, a podobných dobrovolných sdružení, kde lidé platí dobrovolně příspěvky.

  Můžete mi říct, proč se za každou cenu snažíte lidem lhát a škodit jim?

  Být tohle můj web, tak Vám zablokuji IP.

  Takže znovu zde zkopíruji precizní rozbor pana Pavla: **

  1. Úvod

  Bytové spoluvlastnictví bylo do NOZ vloženo na poslední chvíli až na podzim 2010 a oproti jiným oblastem NOZu prošlo pouze jedním (nikoliv dvojím) připomínkovým řízením. Přitom byla zvolena pouze měsíční lhůta k podávání připomínek oproti tříměsíční v prvním připomínkovém řízení. Tento postup se projevil na velké nejasnosti jednotlivých ustanovení bytového spoluvlastnictví, na chybějících přechoďácích atd. Že bude problém s aplikací naznačilo již velké množství dotazů adresovaných KANCLu. I když samotné bytové spoluvlastnictví v NOZ představuje pouze cca 2% paragrafů, tak údajně každý pátý dotaz k NOZu směřoval k bytovému spoluvlastnictí a denně přicházelo několik desítek dotazů (Sýkorová, P.: Bytové spoluvlastnictví v teorii a praxi. Praha: LEGES, 2015 str. 9). Mj. v NOZ není výslovně stanoveno zda se u „příspěvku“ jedná o zálohovou či konečnou platbu.

  1. Příspěvek jako konečná platba

  V NOZ se pojem „příspěvek“ vyskytuje na různých místech. Jako „členský příspěvek“ celkem 4×, jako „nadační příspěvek“ celkem 17×. Mimo oblast bytového spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje celkem 9× (§ 886, 900, 920, 961, 1630, 2069, 2379, 2722, 2966). Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává. V bytovém spoluvlastnictví se „příspěvek“ vyskytuje na 7mi místech. Podle čl. 40 Legislativních pravidel vlády musí být právní předpis terminologicky jednotný. Jestliže není možné se vyhnout použití slova s více významy, musí být z právního předpisu jasné, v jakém významu se slovo používá. Z pouhého gramatického výkladu lze usuzovat, že „příspěvek“ je konečná platba. Ale to je menšinový názor.

  1. Příspěvek jako zálohová platba

  V Novotný, Horák, Holejšovský, Oehm Bytové spoluvlastnictví a bytová družstva. Komentář. Praha: C.H.Beck, 2016 se na str. 89 k § 1180 uvádí: „Oproti předchozí úpravě se ustanovení výslovně nezmiňuje o tom, že platby mají charakter záloh, ale je to možné dovodit z dalších ustanovení o vyúčtování.“ V Pražák Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí: „Slovem „přispívá“ zákon podle mého názoru má na mysli „hradí část nákladů“. Nejde o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí.“ K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu stanovují a vybírají jako zálohy. Pokud by „příspěvek“ byl pevnou částkou, tak by se stal majetkem/vlastním jměním SVJ. A pokud by se „vypořádával“, tak by se jednalo o dar mezi SVJ a členem SVJ, který by u člena SVJ podléhal dani z příjmu.

  1. Závěr:

  Pojem „příspěvek“ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit. Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

  Psala jste, že jste či byla jste předsedkyní výboru, dokonce jsem zde od Vás četl, že ani nerozúčtováváte jednotlivým vlastníkům dlouhodobé zálohy.

  Jaký je závěr? Vy nepatříte do výboru, a už vůbec Vám nepřísluší komukoliv radit.

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 9:07

  Ale jen klidně kopírujte :-) Já to nedělám, protože nepovažuji ostatní za hlupáky, kteří si neumí rozkliknout odkaz.
  Anebo nekopírujte, beztak to nikdo pořádně nečte, ani Vy ne, jinak byste mi TAKTO nikdy neodpověděl.
  Anebo jinak: dejte odkaz na jakýkoli můj příspěvek, kde tvrdím, že se ona citovaná definice vztahuje k bytovému spoluvlastnictví.
  Nenajdete jediný.
  Že lidé pořádně nečtou, s tím já bohužel nic nenadělám.

  Vložil Jolana H. (bez ověření), 15. Září 2016 - 9:12

  „se ona citovaná definice vztahuje k bytovému spoluvlastnictví.“

  Na tomto portále se výhradně jen k bytovému spoluvlastnictví (a ještě přesněji ke společenství vlastníků, protože bytové spoluvlastnictví může být v malém procentu i bez společenství vlastníků) vztahuje vše (pokud výjimečně není výslovně uvedeno jinak).

  Vložil Taisa, 15. Září 2016 - 9:19

  Dobrý den, paní Jolano! Máte naprostou pravdu. A právě v tom precizním diskusním příspěvku pana Pavla, na který jsem zde již několikrát odkazovala, je výslovně uvedeno, že se tato definice bytového spoluvlastnictví netýká.

  Vložil Jolana H. (bez ověření), 15. Září 2016 - 8:59

  „nikoliv myslivců, hasičů, a podobných dobrovolných sdružení, kde lidé platí dobrovolně příspěvky.“

  … a nichž mohou kdykoliv bez nákladů a bez následků vystoupit.

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 15:55

  Taiso!

  Vyvozujete závádějí a hlavně nepravdivé závěry z jednoho odstavečku!

  V Pražák Bytové spoluvlastnictví. Komentář k § 1158–1222. Praha: LEGES, 2014 se na str. 79 k § 1180 uvádí: „Slovem „přispívá“ zákon podle mého názoru má na mysli „hradí část nákladů“. Nejde o „příspěvek“ ve smyslu pevné částky, ale o vyrovnání nákladů na správu domu a pozemku poměrnou částí.“

  K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu stanovují a vybírají jako zálohy. 

  Pokud by „příspěvek“ byl pevnou částkou, tak by se stal majetkem/vlastním jměním SVJ. A pokud by se „vypořádával“, tak by se jednalo o dar mezi SVJ a členem SVJ, který by u člena SVJ podléhal dani z příjmu.

  1. Závěr:

  Pojem „příspěvek“ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit.

  Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 16:00

  Promiňte, Vy také nerozumíte psanému textu, jako pan Kryštof? Píšeme tu o tragické „definici“ příspěvku v zákonech. Ve všech zákonech znamená „příspěvek“ totéž, mimo oblast bytového spoluvlastnictví. Definice je ta, kterou jsem citovala z příspěvku pana Pavla.

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:17

  Vy jste citovala jenom odstaveček, který se Vám hodil do krámu.

  Příspěvek Pavla má totiž přesně opačnou pointu, než jste z něj dovodila Vy.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 16:19

  Tak dobře, můžete mi to tedy vysvětlit, stručně? Jakou má příspěvek pana Pavla pointu?

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:35

  Já Vám to teda zkopíruju, když jste se k té pointě sama neprokousala, holt, každý máme jiné IQ…

  Pro právní jistotu členů SVJ doporučuji úpravu o zálohovém charakteru „příspěvku“ ve stanovách.

  Už Vám to je jasné, nebo ještě něco chcete vysvětlit?

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 16:44

  Tak vidíte, že nejsme vůbec ve při. :-) Podle mne pointa diskusního příspěvku pana Pavla byla, že „příspěvek“ je ve všech paragrafech NOZ definován stejně, KROMĚ ČÁSTI O BYTOVÉM SPOLUVLASTNICTVÍ, kde je definován nejasně. Omlouvám se, že používám capslock, ale mám obavy, že jinak mne zase nepochopíte. :-)

  Vložil Naděžda (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:47

  Taiso,

  píšete o (minimálně) dvou definicích. Můžete upřesnit, kde v OZ jste je našla? Děkuji.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 17:02

  Dobrý den, paní Naděždo, já jsem je nenašla, pouze jsem citovala z příspěvku pana Pavla, který citoval pan Martin. Našel to tedy pan Pavel. A moc děkuji za slušnou reakci.

  Vložil Lubor (bez ověření), 14. Září 2016 - 17:06

  „Našel to tedy pan Pavel.“

  Dobrá. Můžete tedy obě Vámi zmíněné definice ocitovat? Zkusím je OZ podle citace najít sám.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 17:20

  Dobrý den, Lubore, takže je to diskusní příspěvek autora MartinII s názvem „nedefinice příspěvku v Bytovém spoluvlastnictví NOZ“. Je to pouze citace, ale hned na začátku je odkaz na původní diskusi. Tam jsou ty 2 druhy příspěvku v NOZ rozebrány velmi pěkně, podle mého názoru.

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:06

  Taiso,

  poslední dva dny Vás na tomto portále několik lidé upozornilo že mírně řečeno uvádíte polopravdy, není Vám to divné?

  Tohle není normální, Vy si vykousnete jeden odstaveček a co ten zbytek – ten Vám unikl čičo?

  Nařízení vlády 366/2013 Sb. § 8/b jste si přečetla? Nikoliv, protože potom byste věděla že příspěvek v SVJ je záloha – máte to tam černé na bílém.

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 - 16:12

  Proč by mi měl zbytek unikat? Já jsem si ten příspěvek pan Martina, který citoval pana Pavla, přečetla celý. Definice příspěvku v něm je? Ano, je. Na tu byl dotaz. Tu jsem citovala. Bytového spoluvlastnictví se tato definiceo netýká? Samozřejmě, že netýká. I to tam je zcela jasně napsáno. Mohu já za to, že lidé pořádně nečtou? Měla jsem podle Vás ten příspěvek zkopírovat celý? :D

  Vložil ???? (bez ověření), 14. Září 2016 - 16:28

  Taiso, napsala jste :


  definice příspěvku 3

  Vložil Taisa, 14. Září 2016 – 15:35

  „Jedná se o konečnou částku, kterou někdo na něco přispívá a která se nevyúčtovává a nevypořádává.“


  Jenže v příspěvku Pavel píše přesný opak:

  K provedení NOZ bylo vydáno NV 366/2013 Sb., které v § 8/b uvádí, že se příspěvky na správu stanovují a vybírají jako zálohy.

  1. Závěr:

  Pojem „příspěvek“ uvedený v oddílu 5 Bytové spoluvlastnictví je vyjádření, že se na celkové platbě podílí více členů SVJ. Sice v NOZ není výslovně uvedeno, že se jedná o zálohovou platbu, ale s ohledem na § 1208/d to lze dovodit.

  Takže se jedná o zálohovou platbu, nikoliv jak Vy uvádíte – konečnou…

  Která se samozřejmě musí vyúčtovat, a pokud se vlastníci dohodnou, i vypořádat.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".