Připravované změny v oblasti snímání údajů o spotřebě tepla a TUV

Vložil Pavel, 27. Únor 2020 - 17:09 ::

Průběžná informace o připravovaných změnách v oblasti snímání údajů o spotřebě tepla a TUV

Milan Flodr, technický pracovník SMBD

Koncem roku 2018, dne 21. 12. 2018, přijala Rada a Parlament Evropské unie Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2002, kterou novelizuje původní směrnici o energetické účinnosti (EED). Zásadní změny, které nás čekají, jsou uvedeny v novém Článku 9c, odstavec 1. Směrnice zde uvádí, že pro účely rozdělování nákladů na energii využitou jako teplá voda a k vytápění bytů musí být měřiče (vodoměr TUV) a indikátory (ITN na radiátorech) nainstalované po 25. říjnu 2020 dálkově odečitatelné.

Současně odstavec 2 ukládá, že měřiče a indikátory, které již byly nainstalovány, ale nejsou dálkově odečitatelné, musí být vybaveny možností dálkového odečítání, nebo nahrazeny dálkově odečitatelnými přístroji do 1. ledna 2027.

Za další a závažnější komplikaci však lze považovat zejména ustanovení Přílohy VIIa, odstavec 2, které uvádí, že od 25. října 2020 musí být konečným uživatelům, kteří již mají instalovány dálkově odečitatelné měřiče nebo indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na odečtech poskytovány alespoň jednou za čtvrt roku na vyžádání, pokud je jim poskytováno elektronicky, v ostatních případech dvakrát ročně.

Od 1. ledna 2022 se pak tento požadavek stupňuje na povinnost poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na dálkových odečtech alespoň jednou za měsíc (vytápění případně pouze v topném období). Tyto informace mohou být zpřístupněny také prostřednictvím internetu a aktualizovány. Současně musí vyúčtování obsahovat dle odstavce 3, bodu c)Přílohy VIIa srovnání aktuální spotřeby energie na vytápění se spotřebou za stejné období předchozího roku v grafické podobě, opravené o klimatický faktor.

Nový Článek 10a, odstavec 2, písmeno b) současně ukládá povinnost nabízet konečným zákazníkům možnost elektronické formy informací o vyúčtování a elektronické vyúčtování za předpokladu ochrany soukromí a údajů konečných uživatelů.

Přestože v současné době zatím ještě není k dispozici implementace směrnice do české legislativy, SMBD již připravuje ve spolupráci s předními poskytovateli příslušné technologie pro své členy nabídku pro pravidelné snímání stavů odběrů, případně pro kontinuální monitorování spotřeby tepla a TUV. O výsledku implementace směrnice 2018/2002 vás budeme informovat na našich webových stránkách a v našem informačním bulletinu.

Zdroj: Informační bulletin SMBD č. 1/2020

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 29. Únor 2020 - 11:45

  ani,

  v článku, na který odkazujete, je zmínka o Analýze proveditelnosti instalace měřících zařízení dodaného tepla.

  Protože jsem byl účastníkem jednání s náměstkem MPO, kde vznikl požadavek na tuto Analýzu, tak předávám odkaz:

  http://www.portalsvj.cz/…daneho-tepla

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil , (bez ověření), 29. Únor 2020 - 11:35

  To všechno stejně budou nedostatečná informace. Já chci vědět,kdy a jak dlouho vařila sousedka hovězí ze staré bruselské krávy a kolik na to spotřebovala energie. Touto informací se zásadně sniží energetická náročnost našeho domu, budou posílená moje spotřebitelská práva a významně to sníží spotřebu energie ve světě.

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 7:45
  • Podle směrnice Evropského parlamentu 2018/2002 příloha VIIa odst. 2 platí, že od 1. ledna 2022 bude poskytovatel služby vytápění povinen „poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na dálkových odečtech alespoň jednou za měsíc“. A to alespoň v průběhu topného období.

  Zatím to zde nikdo nenapsal, ale je třeba si uvědomit co to znamená ve skutečnosti; požadavek směrnice č. 2018/2002 lze totiž splnit pouze jediným způsobem: minimálně jednou měsíčně proběhnou odečty všech indikátorů a každý měsíc se provede kompletní rozúčtování a vyúčtování nákladů na vytápění pro všechny vlastníky jednotek.

  Jedině tak je totiž možné získat směrnicí požadované „informace o vyúčtování“ každý měsíc.

  Pojďme se podívat kolik tato bruselská fantasmagorie bude stát každého z nás. Protože nelze věřit bruselské pohádce o tom, že to bude SVJ či externí odečítatel/ro­zúčtovatel dělat všechno „úplně zdarma“.

  Za odečet jednoho indikátoru (včetně rozúčtování pro dům) si ISTA účtuje asi 50 Kč.
  Pro třípokojový byt to dnes činí 50×4 = 200 Kč ročně.
  ruselští byrokrati předepisují měsíční frekvenci odečtů, rozúčtování a vyúčtování.
  Topná sezona má 9 měsíců (od září do května), bude se tedy vše provádět devětkrát každý rok.
  Takže podle bruselských Ajnštajnů zaplatíte namísto 200 Kč za rok částku 9×200 = 1800 Kč ročně.
  <A co za to dostanete? Dostanete každý měsíc čísílka, která Vám neušetří ani korunu z těch 1800. A k tomu navíc prý bude hezký graf (který se vůbec nedá sestavit, jak jsem napsal v jiném příspěvku).

  No neberte to za tu cenu! Tak co, budete příště zase volit eurohujery?

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 29. Únor 2020 - 7:46

  To si asi prohlasovala loby odečítačů…

  I když je pravda, že v zahraničí (třeba USA) se vyúčtovává komodita měsíčně naprosto běžně.

  U nás si předseda prosadil radiové vodoměry a odečte je dálkově ze svého bytu.

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 7:03
  • Podle směrnice Evropského parlamentu 2018/2002 příloha VIIa odst. 3 písm. c) platí, že vyúčtování musí obsahovat „srovnání aktuální spotřeby energie na vytápění se spotřebou za stejné období předchozího roku, v grafické podobě, opravené o klimatický faktor“.

  To je ovšem naprostý nesmysl. Spotřebu energie pro byt za stejné období předchozího a aktuálního roku nikdo nezná, ani neexistuje způsob jak ji z indikátorů zjistit. Není tedy z čeho sestavit bruselský graf.

  Je všeobecně známo, že náměry indikátorů jsou bezrozměrné číslo, které není možné nijak převést na spotřebu tepelné energie. Náměry indikátorů slouží pouze pro rozúčtování nákladů na vytápění; je vyloučeno z nich odvodit cokoliv ohledně dodávky tepla do bytu.

  Navíc platí, že tyto náměry indikátorů se nedají přímo použít ani ke stanovení nákladů na vytápění. Při rozúčtování pro dům se náměry upravují korekčními koeficienty polohy – tím se uměle snižuje náklad na vytápění místností s ochlazovanými stěnami (okrajové, rohové a podstřešní místnosti). Podrobně se o tom psalo (s hodnotami koeficientů) zde: Koeficienty polohy podle počítače.

  Z čeho by tedy bruselští Ajnštajnové chtěli kreslit ten graf?

  Dodržet bruselský legislativní nesmysl bude tedy možné pouze v těch domech, kde přívod tepla do bytu je proveden v jediném vstupním místě a je osazen stanoveným měřidlem (kalorimetrem).

  Justitianus

  Vložil Laky (bez ověření), 29. Únor 2020 - 7:43

  OT: a jak se podle vás správně rozpočte teplo na vytápění a TUV, když je do bytu jeden kalorimetr, jeden vodoměr studené vody, a nejsou irtn? Tedy kolik kalorii se spotřebovalo na topení a kolik na teplou vodu…!

  Mimochodem, vodárny a teplárny už často dodávku do domu fakturují měsíčně.

  Vložil Krupp, 29. Únor 2020 - 8:05

  Teplárny ano, vodárny ne. Jirka

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 8:17

  V našem městě vodárenská společnost fakturuje měsíčně. Dálkový odečet probíhá tak, že jeden člen výboru se zvedne z křesla od televize, (dálkově) dojde do sklepa, koukne na patní vodoměr a nahlásí (dálkově) emailem spotřebu domu. Do pěti pracovních dnů pak přijde faktura za uplynulý měsíc.

  Ještě před pěti lety se dálkově odečítalo tak, že člen výboru to číslo z vodoměru opsal na papírek, který umístil (dálkově) za sklo vchodových dveří. Pracovník vodárenské společnosti pak objel (dálkově) všechny domy na sídlišti a zapsal si čísla z papírků. Mezitím ovšem už Veolia objevila email.

  Justitianus

  Vložil Krupp, 29. Únor 2020 - 9:01

  U nás je to naopak. Odečítalo a fakturovalo se čtvrtletně a už asi tři roky jen jednou ročně. Komu nevyhovuje termín, protože u nás je odečet uprostřed léta, může si dohodnout fakturaci podle své potřeby, na základě vlastního odečtu. Ten samozřejmě děláme na konci roku. Hodnota odečtu se zadává ne web. Letní odečet vodáren je pak jako kontrolní. Fakturace je ale jen jednou ročně. Takže EU nevyhovíme. Jirka

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 29. Únor 2020 - 9:53

  Jóó družstvo je družstvo,to vlastní celý dům a tak si může diktovat podmínky, jaké chce.Ale SVJ je jiná právnická osoba a tam je to s nařizováním něčeho,co by by neodsouhlasila většina spoluvlastníků, trošku složitější.Možná by bylo z Vaší strany vhodné u každého vašeho příspěvku vždy uvést,že jste členem družstva a nikoliv SVJ!

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 8:05

  Pane Laky, v případě který popisujete přece SVJ nedodává do bytů ani službu „vytápění“, ani službu „společný ohřev teplé vody“!!! SVJ dodává pouze službu „dodávka tepla“ podle zákona č. 67/2013 Sb.. Tam je tato služba výslovně uvedena.

  V tom případě si prostě každý byt platí za dodané teplo. Bytové kalorimetry se budou podle bruselské směrnice odečítat minimálně jednou měsíčně. Z množství odebraného tepla se dá odvodit náklad každého bytu za měsíc.

  Jediný rozdíl, který vznikne, je dán nepřesností měření desítek bytových kalorimetrů. Je to stejné jako při objemovém měření vody: součet náměrů bytových kalorimetrů nejspíše nebude souhlasit s náměrem tepla na patním (fakturačním, předávacím) kalorimetru.

  Naprosto odlišná je ovšem situace v domech vybavených indikátory, které žádné teplo neměří.

  Justitianus

  P.S.: Dávejte laskavě Vašim příspěvkům smysluplné názvy.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 28. Únor 2020 - 21:28

  Zaregistroval jsem od Pavla, že zmínil citát Jana Wericha. V této souvislosti si dovolím připomenout povzdech tohoto uvedeného českého velikána z filmové pohádky „Byl jeden král“, kde konstatuje na svou osobu názor svých poddaných: Dnes nám bere sůl a zítra nám bude holit hlavy!" Tak přesně o tom to v našem státě je. Úředníci našich vrcholných úřadů záhy naplní toto konstatování beze zbytku a vymyslí ještě něco tzv. navrch, protože my jsme dokázali být vždy papežštější než papež. Ačkoliv všichni žijeme tzv. z ruky do huby, proč bychom si nepřiplatili za něco, co vůbec nepotřebujeme!

  Vložil P_V (bez ověření), 28. Únor 2020 - 13:51

  Vidím zásadní problém. Směrnice říká, že kde nejsou dálkově odečitatelná měřidla, mají se do někdy vyměnit. To někdy je stanoveno jakž takž s rezervou. Kde jsou, má se měsíční systém aplikovat hned. Jenže stávající dálkově odečitatelná měřidla většinou nemají měsíční registr náměrů, jen roční registr. Nestačí tedy, aby jednou za měsíc někdo obešel dům s přijímačem a stáhl data, protože nenačte měsíční hodnoty, ale okamžité hodnoty. Bude tedy zapotřebí instalovat systém dálkového přenosu dat, nebo měřidla vyměnit hned za taková s měsíčním registrem.

  Vložil Zdeněk II (bez ověření), 28. Únor 2020 - 11:34

  Pokud by připravovaná opatření měla usnadnit obyvatelům bytových domů problém s přítomností v bytě v době periodických odečtů poměrových měřidel, pak to může mít logiku a v dálkových odečtech poměrových měřidel lze spatřovat nějaký přínos pro bydlící. Jelikož se ovšem nic neděje bez příčiny, nemohu se ubránit, že se jedná jen o dementní lobby ze strany subjektů, které se živí na problematice poskytování služeb servisu měřidel a následném rozúčtování nákladů na poskytované služby spojené s užíváním bytu. Jednoznačně je s takovou změnou spojeno nikoliv nevýznamné navýšení nákladů na službu, kterou obyvatelé bytových domů v podstatě nepotřebují co do rozsahu, neboť doposud si přivykli na to, že odečty poměrových měřidel vždy probíhaly celkem bez problémů, přičemž i tak náklady na servis poměrových měřidel byly slušně řečeno neopodstatněně vysoké. Příkladně poměrový vodoměr užívaný v bytech jako stanovené poměrové měřidlo pro pitnou či teplou vodu, lze na trhu pořídit za cenu 300 Kč/ks, přičemž je už úředně ověřen a prodávající na něj poskytuje záruku po dobu celé lhůty platnosti úředního ověření, tedy 5 let. Poskytovatel servisu ovšem za takový vodoměr požaduje měsíčně částku nejméně 15 Kč/ks, což za dobu 5 let mu vynese 900 Kč/ks. Zpravidla v tomto servisu je zahrnut náklad na provedení odečtů měřidel 1 x ročně, tedy 5 odečtů za dobu 5 let, přičemž za jeden odečet měřidla je nejrůznějším brigádníkům poskytováno servisní firmou asi 10 Kč/ks. A to výjimečně, zpravidla je to méně. Poskytovatel servisu naplní svou databázi poměrových měřidel do PC a obratem mu jednoduchý excellový program provede i rozúčtování nákladů v závislosti na registrovaných spotřebách těchto měřidel za zúčtovací období. Můžete si lehce vykalkulovat, že od vybraných 1 800 Kč za každé dva vodoměry z jednoho bytu za dobu 5 let po odečtení nákladů na pořízení těchto vodoměrů 2×300 Kč a nákladů na jejich montáž na přípojku v bytě 200 Kč/ 2 ks vodoměrů, objímky a plomby, se výnos pohybuje okolo 1 000 Kč za uvedenou dobu 5 let z každého bytu!

  No a když si vykalkuluji, že změnou poměrových vodoměrů, ale i IRTN na dálkově odečitatelné dojde k minimálně dvojnásobnému navýšení měsíčních plateb za servis těchto měřidel, bude mít z každého bytu poskytovatel servisu měřidel také nejen dvojnásobný výnos, ale ušetří za odměny vyplácené brigádníkům provádějícím pro něj fyzické odečty těchto měřidel a konec konců, usnadní mu to práci v tom, že odečty má tzv. pohromadě kdykoli a bez problémů s neodečtenými měřidly v nezpřístupněných bytech. Že k tomu musí pořídit software pro odečty, to jej na lopatky nákladově nepoloží a stále ušetří proti fyzickým odečtům, protože zajišťuje servis, ne desítek, ani stovek, ale tisíců měřidel.

  Z praxe mám ověřeno, že pouhých 5–8% obyvatel v bytových domech si sledovali sami periodicky (např. měsíčně) spotřeby vody a tepla, protože si dokázali a hlavně chtěli hodnoty z poměrových měřidel odečíst. Ovšem další podklady pro provedení nějakého vyúčtování nákladů k dispozici neměli, tudíž tyto jejich odečty pouze používali ke statistickému srovnávání, jak se jejich spotřeba vyvíjí.

  Pakliže v současné době stále není k dispozici žádný předpis s celostátní platností k této problematice, nemusím být skeptik, abych odhadl, co budou schopni ministerští úředníci vymyslet při aplikaci Evropské směrnice do našich zákonů. Jedno ovšem už dnes lze konstatovat, že to nebude nic dobrého a především užitečného pro obyvatele bytových domů, kde takové opatření bude tvrdě diskriminační proti občanům v této zemi, kteří bydlí v rodinných domech a jsou tzv. ošizeni o radosti, které sebou přináší např. kolektivní správa společné věci ve společenstvích vlastníků jednotek, kde problematice vyúčtování služeb příjemci služeb zpravidla moc nerozumí, přičemž tragické je to, že jí nerozumí především členové jejich statutárních orgánů a tak je taková změna, pouze doporučovaná, z díly EU vodou na mlýn smluvních správců, kteří budou za každé poskytované vyúčtování (bez ohledu na skutečnost, že nebudou zahrnovat úhradu přeplatků a nedoplatků v průběhu zúčtovacího období) velmi dobře zaplacené několikrát ročně.

  Tohle jsme chtěli? Má někdo představu, jak vysoké odměny ve srovnání s našimi poslanci berou europoslanci? A co pro život člověka průměrného rozumu bydlícím v této zemi (bohužel ne každý má na to, aby bydlel podle svých představ, díky nesmyslně deformovanému trhu s bydlením) dělá tato vláda, která pouze zvyšuje daňovou zátěž svých občanů, aby mohla rozšafně rozházet získané peníze mezi „vlky“, kteří se v procesu zadávání veřejných zakázek sakra rychle rozmnožili.

  Vložil Krupp, 28. Únor 2020 - 11:10

  Nechápu, jaký má smysl častější odečítání, když fakturu za plyn i za vodu, které jsou pro vyúčtování rozhodující, dostáváme jednou ročně. Jaký smysl má poslání odečtu, který si může každý udělat kdykoliv se mu chce, několikrát ročně. Asi to dělat nebudeme a uvidíme, co se stane.

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 28. Únor 2020 - 13:24

  Jirko vyškolím tě za 0-Kč/10-min:

  Je VELMI dobře, že bude nutnost získávat odečty každý měsíc – podle mne by to mělo být v období kdy se topí: každý týden. Pokud ta směrnice – já ji nečetl – úkoluje „…povinností poskytovat informace o vyúčtování nebo spotřebě založené na dálkových odečtech alespoň jednou za měsíc…“ pak je zcela zřejmé jak moc to je užitečné: odběratel tepla má představu o tom, zda a jak se pohybuje svým jednáním v intervalu –20% a +80% od průměru domu. Ví že pokud klesá pod 20% může si přitopit, protože jinak to stejně zaplatí, a pokud se blíží k 80% nebo i nad ně, asi by měl začít zavírat okna – ne proto, že mu je horko, ale protože ví jak se chovají sousedi. Zda má tedy za sousedy Eskymáky (kterým nevadí –50 a bydlí v iglů) nebo Afričany (kterým nevadí +50 a bydlí v zemi nebo ve stínu rostlin v savaně).

  Pokud ta informace bude i grafická tj. bude zobrazeno který byt je jak na tom v aktuální spotřebě, pak JÁ TLESKÁM.

  Pokud ta informace bude i za všechny energie dodávané do bytu (vodoměry, eletrika dálkově odečítané), pak BOŽÍ.

  :0ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ)

  PS: Jirko nejde o to co si odečtu sám, ale o zjištění spotřeby dříve, než až po skončení účetního období. Jde o to, aby mohla být provedena a prováděna auto-korekce jednání toho, kdo teplo spotřebovává resp. aby věděl a měl informaci jak se chovají druzí a z toho dovodil jak se má chovat sám. Že zjistím po konci účetního období, že mně dopočetli z –90% na –20% protože jsem Eskymák milující zimu a že zaplatím co jsem nedostal, nebo jsem Afričan a topím si i když mám v bytě 30°C protože mi i tak je pořád zima, mi je houby platný. Jako Eskymák si budu vytápět alespoň WC a jako Afričan se rozhodnu k návratu do Afrického pekla, kde mají dostatečné °C.

  Vložil Krupp, 28. Únor 2020 - 13:55

  Vážený, děkuji za školení. Jak už jsem psal, nejsou žádné údaje o nákladech. Dostanete tedy informaci, že odečet irtin u vás je xy a celkový odečet v domě xyz. Pokud máte v bytě 4 radiátory, zaplatíte za to neméně 500 Kč, možná o dost víc. Kdybyste chtěl spočítat, kolik % průměrné spotřeby jste spotřeboval, bude vás to stát nějakou tu tisícovku. K tomu připočtěte náklad za odečty vody v cca poloviční ceně. To vám bude naprosto k ničemu a odečítat si to můžete sám. Nevím, co myslíte elektrikou a k čemu by vám to bylo. Skutečně to pro vás za tuto cenu bude informace přínosná? Jirka

  Vložil aby bylo jasno (bez ověření), 29. Únor 2020 - 1:38

  Jirka: …Dostanete tedy informaci, že odečet irtin u vás je xy a celkový odečet v domě xyz

  Jirko neděkuj za školení, pokud ti zjevně k ničemu nebylo. Je přeci jasné, že dostat informaci jen o tvých dílcích a o součtu všech dílků je nesmysl. Co bys s těmito hodnotami graficky zobrazoval? A navíc – ty přeci nepotřebuješ informaci o nákladu absolutně ale pouze o spotřebě – TA koriguje chování všech co se na tu informaci dívají. Jestli bude na konci období pak stát GJ 500 nebo 1000 Kč je pro účel častějšího dálkového odečítání ZCELA nepodstatné.

  Samozřejmě předpokládám, že plyne ze směrnice že konečný spotřebitel dostane grafík se zanesenými spotřebami XY z ostatních bytů ze stejného rozúčtovacího pytle. Jo jasně můžeš chtít TAJIT spotřebbu konkrétního bytu a prohlašovat dotčeně že jde o osobní údaj – ale to není osobní údaj, když je povinností tyto hodnoty vyvalit při rozúčtování, že.

  Je vhodné mít lokalizaci bytu, kde je teplo nakupované SVJ používáno namísto k ohřevu místností pro běžné bydlení k roztočení turbíny pro výrobu energie, jinak by ta informace byla jen pro naštvání, že. :)


  Jirka: …co myslíte elektrikou a k čemu by vám to bylo

  No k čemu asi…? K tomu samému jako u tepla. Jo souhlasím, že když všude v domě budeme mít LED-ky, asi se náklad na dálkově odečítaný elektroměr nevyplatí, ale dálkově odečítané vodoměry – ty máme již nyní. Ne proto, že bych viděl kolik 10-tek % zase na konci roku budeme platit bez rozúčtování poměrovými měřidly, nebo abych mohl soudit že když každou noc slyším u souseda téci nahlas vodu, že to ani nemohu přehlušit hlasitou TV, že bude něco špatně, když pak na jeho ročním sousedově vyúčtování je spotřeba pouze 5 m3, takže mně libé účely proč pořizovat vodoměry za 2–3 násobnou cenu oproti dálkově neodečítaným
  ale proto, že správce ušetří svoje zaměstnance a svoje náklady, kteří předtím museli lezt po bytech a spotřebu si kontrolovat osobně a přesto blbě a stačí mu nyní pouze se projet pod okny domu ve svém autě a údaje má v laptopu. Já jako vlastník z toho ale nic nemám … jo vlastně mám: mnohem větší náklady a mnohem větší tajnosti. Nic nesmím vědět, protože co kdy přišel GDPR-čert a vzal si správce i zástupce SVJ do pekla. Že jo?

  Takže jo, pro mně to je přínosné. A že to bude i pro ostatní – no nejprve to musí pochopit. Ony dobré věci často neproniknou pod lebeční kost, no a pak dochází ke konfliktům.


  Jirko nestraš náklady, které jen hádáš ze své kávové sedliny.
  A to dálkové „zlo“ si promysli znova – abys pochopil konsekvence.

  Vložil Krupp, 29. Únor 2020 - 7:29

  Za školení opět nezbývá, než poděkovat. Zase další současný, nebo potencionální bruselský úředník, který rozhoduje a nic o tom neví. Myslíte si, že rozúčtovatel počítá spotřebu tepla v bytech. A myslíte si, že všechno bude za chviličku, zadarmo a za zpěvu písní.
  Jirka
  P.S. Přečtete si (nepamatuji, že bychom spolu někdy pásli husy) pozorně předchozí příspěvek Justiniana.

  Vložil Misme, 28. Únor 2020 - 14:01

  SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002

  Článek 11a (Náklady na přístup k informacím o měření, vyúčtování a spotřebě vytápění, chlazení a teplé užitkové vody)

  1. Členské státy zajistí, aby koneční uživatelé obdrželi veškerá vyúčtování a informace o vyúčtování spotřeby energie bezplatně a aby měli vhodný a bezplatný přístup k údajům o své spotřebě.

  2. Bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku platí, že rozdělování nákladů na poskytování informací o vyúčtování individuální spotřeby vytápění, chlazení a teplé užitkové vody v budovách s více bytovými jednotkami a ve víceúčelových budovách ve smyslu článku 9b se provádí na neziskovém základě. Náklady vyplývající ze zadání tohoto úkolu třetí straně, například poskytovateli služeb nebo místnímu dodavateli energie, zahrnující měření skutečné individuální spotřeby v těchto budovách, její rozdělování a započítávání, lze v přiměřeném rozsahu přenést na konečné uživatele.
  Vložil P_V (bez ověření), 28. Únor 2020 - 14:39

  Tohle už vůbec nevím, jak vykládat. Budou se zakládat neziskovky s předmětem činnosti rozúčtování nákladů, když to nesmí provádět komerční subjekt (který koná ziskově z principu své existence)? A má to být pro uživatele bezplatně, přičemž ale náklady lze přenést na uživatele. Je tu nějaká královna Koloběžka I., která by poradila?

  Vložil Krupp, 28. Únor 2020 - 14:47

  Náklady vyplývající ze zadání tohoto úkolu třetí straně, například poskytovateli služeb nebo místnímu dodavateli energie, zahrnující měření skutečné individuální spotřeby v těchto budovách, její rozdělování a započítávání, lze v přiměřeném rozsahu přenést na konečné uživatele.

  Vložil Pavel, 28. Únor 2020 - 15:15

  P_V,

  pokusil jsem se to před chvílí vysvětlit. A hned mne nějací eurohujeři mínusují.

  Zisk tam samozřejmě bude.

  Ale zní to hezky, že moudrá EU zařídí, že pro Vás někdo něco bude dělat bezplatně, ne? :-))

  Jak říkal Werich: „To je tak hloupý, to se bude líbit!“

  Eurohujeři řičí blahem, bude to bezplatné!!! A proto mínusují, argumentů nemaje.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 28. Únor 2020 - 14:38

  Misme,

  mám jiný názor.

  O měsíční spotřebu TUV bude mít zájem maximálně 1% uživatelů, pokud vůbec.

  O indikaci rozdělení nákladů na teplo bude ještě mnohem menší zájem. Z počtu dílků v jednotce a počtu dílků za dům se toho mnoho zjistit nedá. V našem bytě jsme vždy pod 80% průměrné spotřeby, ale že bych kvůli tomu zvýšil spotřebu tepla nehrozí. I kdybych věděl na kolika jsem momentálně procentech. Zkrátka naše rodina nepotřebuje vyšší teplotu v bytě a zvyšovat spotřebu tepla jen kvůli tomu, že spotřebu zaplatím stejně alespoň 80% průměru, je nesmysl.

  Čl. 11a/1 o bezplatnosti je blábol hodný autorů ze socialistické EU. Tato činnost nelze vykonávat bezplatně.

  Svědčí o tom hned Čl. 11a/2, který neguje výše uvedenou hloupost. Vysvětluji si tento článek tak, že odečítací a rozúčtovací společnost dodá SVJ měsíční informace, o které drtivá většina nebude mít zájem, a SVJ tuto částku rozpustí bez ziskové přirážky mezi členy SVJ.

  Nicméně nepochybuji, že v ceně od odečítací a rozúčtovací společnosti bude i zisk, jinak by došlo k porušení § 159 NOZ.

  Zkrátka někdo si pro svůj business zajistil něco v EU a vznikne nová služba, kterou nebude prakticky nikdo využívat.

  A bude hůř. Viz 5. AML směrnice, také dáreček od EU.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Misme, 28. Únor 2020 - 17:28

  Pavle,

  vím určitě, že jsem vám už aspoň jednou vytkla vaši hysterii. Poruším dnes opět pravidlo neosobnosti, jelikož míra mé trpělivosti přetekla (asi i ;-) díky Mostečákovi) a výtku vám opakuji. Dále si dovolím distancovat se od vašeho konstatování ohledně mého „nějakého“ názoru. Já jsem neprezentovala svůj názor, ale pouze vykopírovala text směrnice a vložila ho zde do diskuse. Nejde tedy o žádný můj názor. Titulkem „Možná to tak zlé nebude“ jsem reagovala na finanční kalkulaci Jirky Kruppa.

  Děkuji za pochopení.

  Vložil Krupp, 28. Únor 2020 - 20:01

  Nebylo by lepší, mít někdy vlastní názor? Jste tak naivní, že věříte tomu, že to bude dělat někdo zadarmo? Ono je to docela dost práce a nečekejte, že vám to udělají zadarmo úředníci z Bruselu. Zkuste někdy i myslet a názor si udělat. Jirka

  Vložil Misme, 29. Únor 2020 - 8:37

  Aha, vy jste, Jirko, asi toho názoru, že já nemám názor a že mám snad dokonce povinnost jej zde ventilovat? Nu, tak to napravím.

  Jsem vskutku tak naivní, že jsem zde vložila vykopírovaný text směrnice v domnění, že zkorigujete, aspoň ve své mysli, svou poplašnou zprávu, tj.: „Pokud máte v bytě 4 radiátory, zaplatíte za to neméně 500 Kč, možná o dost víc. Kdybyste chtěl spočítat, kolik % průměrné spotřeby jste spotřeboval, bude vás to stát nějakou tu tisícovku. K tomu připočtěte náklad za odečty vody v cca poloviční ceně.“ a třeba se i zasmějete. Nu a teď sklízím plody od zdejších jasnovidců a hospodských kecálistů.

  Pokud jde o můj názor a zajímá vás, mně stačí řádné vyúčtování jednou ročně s doložením kompletních podkladů použitých k rozúčtování a vyúčtování, odečty si průběžně dělám sama, a to zejména s ohledem na možnou poruchu měřidel a indikátorů. A pokud jde o to již mnou zmíněné řádné vyúčtování a podklady, jsem přesvědčena, že by to šlo daleko jednodušeji, kdyby si všichni dělali svou práci řádně – tj. u vytápění při předpokladu dokonale vyregulované soustavy, která by neumožnila přetápět ani podtápět, bych uvítala platbu podle m2, případně m3. Proč? Protože je to nejjednodušší, nejméně obtěžující, nejlevnější a dává to adekvátní výsledky. Ostatně posunutí akceptovatelné spotřeby tepla k minimu 80% průměru vytápěného objektu nás ideálu počítání podle ploch přiblížilo o celý skok. K měření elektřiny a plynu připomínky nemám, ostatně už dnes dostávám faktury nejen s historickou spotřebou, ale i s grafy. Nebojuji proti tomu, ale když bych to chtěla zkontrolovat, stejně musím vyhrabat staré faktury. Toto je můj názor, Jirko Kruppe, názor zde již dříve a vícekrát za těch více než pět let, co jsem zde registrovaným účastníkem, publikovaný. Na rozdíl od zdejších hospodských stesků sděluji nejen názor, ale i návod řešení. A nenechávám si jej pro sebe a případně toto fórum, ale obracím se na další místa – MMR, MPO, poslanci, ERÚ, FŘ… Možná nejde o optimální návod k řešení a ani pro většinu přijatelný, ale je levný, jednoduchý a v důsledku lehce pochopitelný a srozumitelný, resp. srozumitelnější než to, co máme nyní. Ale klidně si veďte své hospodské řeči o nespravedlnosti světa atp., já si pojedu dál po své linii, ať už vám osobně, či jiným, kteří si na mně potřebují zchladit žáhu, připadám jako bezmozek nebo naivka. Pro mne je to zde totiž úžasný trenažér.

  A až dostaneme tu vámi prognózovanou fakturu za „4 radiátory…“ tak se k téhle diskusi můžeme vrátit, jj?

  Vložil Krupp, 29. Únor 2020 - 9:55

  Paní Misme, rozhodně bych si nedovolil, myslet si, natož tvrdit, že musíte někde ventilovat své názory. Když už to ale děláte, nemůžete se divit, že zdaleka ne všichni souhlasí. A když už něco okopírujete a vytučníte, že to bude zadarmo, tak to už názor je. Můj názor je naopak, že to zadarmo být nemůže. Možná víte, kolik vás stojí odečty dnes. Udělal jsem chybu, že jsem to násobil dvanácti. Správně by to mělo být osmi až devíti. Dobře. bude to o něco méně. Možná víte, kolik stojí roční vyúčtování tepla a TUV. To si znásobte taky. Nemyslete si, že když za to nyní platíte, že jako mávnutím proutku, platit přestanete. Takhle to nefunguje. Není to blýskání na lepší časy.
  A ješte jedno. Když už názor vyjádříte, tak nedělejte chytrou horákyni a nestavte se do pozice vyjádřila jsem názor ale vlastně nevyjádřila.
  A nakonec. Naprosto s vámi souhlasím, že by stačilo jsdno vyúčtování ročně, za předpokladu, že k němu dostanu skutečně všechno potřebné.
   Jirka

  Vložil Misme, 29. Únor 2020 - 10:25

  Vytučnila jsem příslušný text směrnice EU proto, aby ho zdejší hysterici a chroniční destruktivní stěžovatelé nepřehlédli.

  K tomu dalšímu, tj. zda to bude nebo nebude zadarmo, si vás dovolím odkázat na jeden ze svých příspěvků staršího data. Snad budeme již nyní zajedno, že to nejsem určitě já, kdo neví, že už dnes nás tahle „parádička“ stojí nemálo peněz a že každým dalším „vylepšeníčkem“ ve stejném duchu to levnější nebude.

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 10:49
  • Misme napsala: „Vytučnila jsem příslušný text směrnice EU proto, aby ho zdejší hysterici a chroniční destruktivní stěžovatelé nepřehlédli.

  Misme, asi mne také zařadíte k hysterikům a chronickým destruktivním stěžovatelům. Ale Vaše víra v „bezplatnost“ jakýchkoliv činností, které určitě nejsou a nebudou zadarmo, je směšná. Prokázal jsem, že celá ta bruselská legrace bude každou domácnost něco stát. Pro byt 1+1 to bude oproti současné platbě 100 Kč částka 900 Kč, pro byt 2+1 namísto 150 Kč zaplatí vlastník 1350 Kč, pro 3+1 místo 200 Kč nám vytáhnou z kapsy 1800 Kč.

  Máte k tomu něco, paní Misme? Míníte snad, že někdo bude ZADARMO dělat devítinásobné množství odečtů a kompletních vyúčtování domu – jen proto, že tuto pitomost napsali v bruselské směrnici bruselští neználkové? Samozřejmě, že to všechno zaplatí každý z nás.

  Naivní představy o krásném novém bezplatném světě mi připomínají učitele z povídky Šimka a Grosmanna: „Nechci slevu zadarmo“, pravil vychytrale profesor Zelí a položil na stůl stokorunu.

  Justitianus

  Vložil Misme, 29. Únor 2020 - 11:45

  Justitiane, u vás nejde v tomto případě ani o to první uvedené, ani o to druhé uvedené, ale o totální úlet. O jaké a čí víře to píšete? Citovat cizí zdroj podle vás znamená projevenou víru?

  K té následující polemice nad vámi vymyšlenou mou údajnou vírou tolik: přímo v příspěvku, na který reagujete, je vložen odkaz – je zvýrazněn modrým písmem a podtržítkem, když na něj kliknete a přečtete si, co jsem psala před časem, tak snad pochopíte, že s mou vírou a ani názorem v tomto vlákně mnou vložená citace části směrnice EU nemá co do činění.

  Howgh!

  Vložil adviser, 28. Únor 2020 - 8:45

  Obávám se, že valnou většinu uživatelů tak často poskytovaná informace ani nezajímá (nejen v ČR). Častější frekvenci odečtů může firma spravující měřiče zahrnout do nákladů a cenu za služby díky tomu navýšit. Ve výsledku spotřebitel zaplatí víc za něco, oč nemá zájem. Vivat Brusel!

  Vložil . (bez ověření), 28. Únor 2020 - 9:04

  Zcela s vámi souhlasím. Osobně mě informace o měsíčním odečtu bude neskutečně otravovat a někomu je nejspíše hodím na hlavu, když mi ty krávoviny bude pořád vnucovat. Já nechci odečet jednou za měsíc, já chci odečet každý den a to ráno i večer. A možná odečet i v poledne by to ještě vylepšil.Jenom tak budu mít přehled o své skutečné spotřebě. Tohle mohl vymyslet jenom vadný mozek. Bruselský dementismus deptá a rozkládá celou evropu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".