Při koupi bytu si ohlídejte nedoplatky

Vložil adviser, 4. Říjen 2019 - 5:59 ::

Narazil jsem dnes na Novinkách na tento článek a moc jsem nepochopil způsob, jakým to řeší. Z článku vyplývá, že jde o dluh za služby. Při koupi si požádali o ověření bezdlužnosti prodávajícího a dluhy žádné neměl. Protože se jednalo o služby, šlo o dluhy na zálohách. Ovšem po prodeji a celoročním vyúčtování se objevily nedoplatky o jejichž zaplacení se nyní přou.

Nevím, bydlím a dělám předsedu samosprávy v družstevním domě, kde je v takových případech praxe úplně jiná. Při prodeji nebo převodu se postupuje stejným způsobem jaký používají dodavatelé energií: Provede se mimořádný odečet měřidel a podle zapsaných údajů se provede konečné vyúčtování za služby prodávajícímu/pře­vádějícímu. Tedy se vším všudy, co jde přes správu domu (teplo, voda, odpady, úklid, výtahy, el. spol.částí, pojištění atp.) To je k nějakému určitému datu. Všechno po tomto datu jde už za novým nabyvatelem.

  • vyúčtování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil adviser, 4. Říjen 2019 - 9:21

Těžko říci, zda nejde o nějaký PR článek.

Tahle pasáž je velmi zajímavá: „V době, kdy jsem předchozímu vlastníkovi bytu vydával potvrzení o bezdlužnosti, nic nedlužil. Zálohy měl zaplacené a termín celkového vyúčtování byl až za rok. To, že výše záloh neodpovídala realitě, za to já nemůžu. Pán měl obrovskou spotřebu vody a po přepočtu na osoby také vyšly nedoplatky na společné elektřině a službách v domě,“ tvrdí předseda SVJ.

Nic tam neuvádí o stavu podružných vodoměrů, pokud tam nějaké vůbec jsou. A poslední argument je ještě divnější. Pokud řadu služeb přepočítávali podle osob, musel by si majitel k sobě před prodejem (nebo ještě lépe před zúčtovacím obdobím), nastěhovat vícero dalších osob a poctivě je nahlásit.

Jinak vysvětlení předsedy SVJ dělá spíše dojem, že se prostě jen elegantně zbavili nadspotřeby v domě. Naúčtovali ji prodávajícímu s tím, že zneužili vakua při prodeji bytu (vakuum myšleno – jeden ochchází a je mu to fuk, druhý přichází a neví, která bije).

Vložil 3379 (bez ověření), 4. Říjen 2019 - 9:39

Většína článků na seznamu je smyšlených a účelových. Je podzim, čápi už odleteli, tak je potřeba vytáhnout něco jiného, aby bylo čím zaujmout.

Vložil ab (bez ověření), 4. Říjen 2019 - 6:12

U nás to děláme stejně jako vy. Vyúčtování služeb, vyúčtování záloh, patří tomu, kdo je platil. Dělat to jinak je obyčený český podvod na nového vlastníka. Ale tady je to normální. Dělat podvody patří k bontónu této společnosti.

Vložil AsiTak, 5. Říjen 2019 - 1:37

Píšete „Při prodeji nebo převodu se postupuje stejným způsobem jaký používají dodavatelé energií: Provede se mimořádný odečet měřidel a podle zapsaných údajů se provede konečné vyúčtování za služby prodávajícímu/pře­vádějícímu“. Stejně postupovat nejde, neboť situace je jiná. U dodavatelů energie v DOV stavu je jeden dodavatel a jeden odběratel. Pokud odběratel končí zjistí se jeho stav spotřeby, který se mu vyúčtuje. Nový odběratel nastoupí s nulovým začátkem a ukončující a pokračující odběratelé nic mezi sebou nedělí.
U SVJ společenství je v roli dodavatele, ale odběratelem služby je každá jednotka s odběrným místem. Ke dni prodeje by se dalo vyúčtovat pokud by se provedl odečet ve všech jednotkách a zjišťovaly skutečné náklady, to ovšem lze, pokud dodavatelé provedou odečet dodávek a vyúčtují fakturační lhůtu obsahující den prodeje. Dále počet prodaných jednotek může být víc než jeden a některé i opakovaně, což znamená další komplikaci rozúčtování. Proto u SVJ ke dni prodeje lze rozdělit vyúčtování až po ukončení fakturační lhůty a ke konci vyúčtování zúčtovacího období. V případě SVJ výsled