Práva spoluvlastníků být v rozdělovníku e-mailové pošty Výboru a KK SVBJ

Vložil Markéta Čechová, 17. Červenec 2013 - 11:07 ::

Dobrý den, v našem SVBJ máme zřízenu centrální e-mailovou adresu, přes kterou můžeme my, členové Výboru, spolu navzájem komunikovat. Je pravdou, že do rozdělovníku této e-mailové adresy má právo být zařazen kterýkoliv ze spoluvlastníků našeho SVBJ, který si o to požádá, a zasahovat tak do naší komunikace?

Stanovy našeho SVBJ říkají, že

 1. Člen společenství má právo zejména:
 1. účastnit se veškeré činnosti společenství
 2. podílet se stanoveným způsobem na rozhodování společenství
 3. volit a být volen do orgánů společenství, splňuje-li stanovené podmínky
 4. předkládat návrhy na zlepšení činnosti společenství
 5. obdržet vyúčtování příspěvků na výdaje spojené se správou domu a záloh na úhradu za služby, které byly poskytnuty na účet společenství, nahlížet do všech podkladů týkajících se činnosti společenství a na svůj náklad žádat o pořízení kopie, opisu či výpisu těchto podkladů

Děkuji za odpověď, čechová

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Dotaz (bez ověření), 18. Červenec 2013 - 0:34

  V čem vidíte problém? Vy to nechcete aby s Vámi mohli komunikovat ostatní spoluvlastníci? Především máte zmatek v tom jak by „někdo“ mohl „zasahovat“ do Vaší komunikace. Nezasahuje! O zasahování by šlo tehdy, pokud by Váš email byl „odchycen“ a jeho obsah „změněn“ tj. asi jako když budete Vy mluvit se sousedem Vonáskem a Blažková Vám bude zasahovat do hovoru a rušit jej nebo byl smazán před tím než dorazí k příjemci. Email ale takto nefunguje.

  Vložil Markéta Čechová, 18. Červenec 2013 - 7:03

  Ne, problém vidím v tom, když my jako Výbor SVBJ dostáváme zprávy na centrální mail SVBJ, například od našeho účetního ohledně pohledávek, a za našimi zády se jiný vlastník (shodou okolností v rozdělovníku) s oním účetním, případně dlužníkem spojí, a to bez našeho vědomí. Naštěstí máme dobrozdání od právníka, že tento postup není správný a že v rozdělovníku mají být pouze členové Výboru. Ti jinak budou nuceni si založit novou e-mailovou centrální adresu, jen aby se vyhnuli podobným vměšováním do své práce, byť od členů bývalého Výboru SVBJ, kteří jsou dosud v rozdělovníku uvedeni. To by však bylo ke škodě vlastníkům SVBJ, protože ti, když s Výborem potřebují komunikovat, onu původní centrální adresu znají a využívají. Budu ráda za jakýkoliv komentář od kompetentních osob, případně od SVBJ, kteří mají podobné negativní zkušenosti.

  Můžete se klidně podepsat, pane bývalý předsedo. Že se budu ptát na Portále, jste věděl.

  Vložil Dotaz (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 2:04

  paní Čechová, nehloupněte. Já jsem Vám to vysvětlil technicky. Pokud jde o to organizačně: pak si založte novou adresu a klidně pověřte účetního a právníky komunikovat přes nový email. Ale jinak každý spoluvlastník má nárok na čumku na jakýkoli dokument, který produjkuje SVJ.

  Podepsat? :)) Bohužel jste na omylu. Nejsem člen Vašeho SVJ natož pak předseda. :))
  Vůbec Vás neznám a garantuji Vám, že ani Vy mne.

  Vložil lake, 18. Červenec 2013 - 7:33

  Paní Čechová napsala: „… za našimi zády se jiný vlastník (shodou okolností v rozdělovníku) s oním účetním, případně dlužníkem spojí, a to bez našeho vědomí.“

  Paní Čechová, kdo se s kým spojí je pouze soukromá věc těch dvou. Ať si klidně užívají radostí života, ať se vzájemně spojují jak je jim libo – Vy o tom vědět nemusíte.

  Jiná věc je, že zřejmě vůbec nemáte jasno v tom co nazýváte „centrální adresa“. Jde-li o emailový hromadný účet určený pro všechny členy SVJ, pak je povinností výboru zařadit do seznamu příjemců každého vlastníka jednotky, který o zařazení požádá a sdělí svůj email. Úvahy o „spojování osob“ nechte laskavě stranou, do toho Vám ani výboru opravdu nic není.

  Pokud snad jde o hromadnou emailovou adresu určenou výhradně pro členy výboru a KK, pak netuším co zde řešíte: okruh příjemců je pevně stanoven.

  lake

  Vložil Markéta Čechová, 18. Červenec 2013 - 7:53

  Dobrý den, ano, měla jsem na mysli hromadnou emailovou adresu určenou výhradně pro členy výboru a kontrolní komise a kdo má právo být začleněn do této hromadné adresy. Domnívám se, že pokud obdržíme na hromadnou emailovou adresu Výboru nějaké podklady od našeho účetního, případně právníka, že by je měli vidět jen členové Výboru (jsme 3 = předseda, místopředseda, člen). V tomto okamžiku jsou do této hromadné adresy zahrnuti i členové bývalých Výborů. Co podniknout? Nechám si od Vás poradit.

  děkuji čechová

  Vložil FilipN, 19. Červenec 2013 - 6:27

  Vážená paní Čechová,

  zjevně Vás to překvapí, ale právo na informace (a s tím spojené právo obdržet ověřenou i neověřenou kopii jakékoli listiny, kterou SVJ obdrží či sepíše, a případně i právo nahlédnout do originálu této listiny) mají všichni členové SVJ (nikoliv pouze výborové a komisaři).

  Je tak legitimní požadovat od SVJ kopie veškeré e-mailové komunikace.

  S ochranou osobních údajů to nemá nic společného, ta funguje vůči nečlenům (a např. nedovoluje kopie shora uvedených listin dále zveřejňovat).

  Vložil Markéta Čechová, 19. Červenec 2013 - 7:15

  Děkuji, s kopiemi zpráv pro členy SVBJ není problém a děláme to, kterýkoliv člen SVBJ se může účastnit schůzí. Před posledním Volebním shromážděním obdržela řada našich vlastníků (mnohdy ekonomů) kompletní uzávěrku našeho SVBJ ke kontrole s tím, že mohou dostat i kopie e-mailové komunikace, včetně fotokopií faktur.

  Jde mi o onu hromadnou e-mailovou adresu, která se týká pouze Výboru, případně pouze Kontrolní komise. V našem SVBJ byl zvolen nový Výbor a nová Kontrolní komise. Předpokládala bych, že v oné hromadné adrese určené pouze pro Výbor či pouze pro Kontrolní komisi budou vymazány linky na původní členy Výboru a budou nahrazeny novými adresami nových členů Výboru a nové Kontrolní komise. Má původní Výbor, kterému skončil mandát, PRÁVO zůstat v hromadné e-mailové adrese určené pouze pro Výbor?

  Pozadí: V našem SVBJ došlo mezi původním Výborem a původní KK ke konfliktu. Kontrolní komisi však tak jako tak skončil mandát, rovněž tak původnímu předsedovi Výboru. Proběhlo rozhádané Volební shromáždění trvající 6 hodin, kde zbývající dva členové Výboru podali demisi v důsledku věčných tahanic. Žádný z vlastníků se do nového Výboru a KK nepřihlásil po tom, čeho byli svědkem na Volebním shromáždění. Tím bylo celé SVBJ paralyzováno a nastalo bezvládí. Uskutečnili jsme druhé, dodatečné Volební shromáždění s tím, že Výbor a Kontrolní komise se zvolit MUSÍ. Zcela spontánně se na tomto shromáždění přihlásili kandidáti do Výboru a KK, tedy vše je nyní v pořádku).

  Nestojíme o pokračování hádek mezi původním Výborem a původní KK přes hromadnou emailovou adresu určenou výhradně pro členy výboru a KK: platí tedy, že okruh příjemců je pevně stanoven (a my můžeme linky na původní Výbor a KK zablokovat)?

  Děkuji, čechová

  Vložil Zdenek 22, 19. Červenec 2013 - 7:59

  Paní Čechová, máte v tom zmatek a v první řadě byste si měla uvědomit, jak funguje e-mailová pošta, k čemu může sloužit a k čemu není vhodná. Dále byste si měla definovat, co rozumíte „hromadnou e-mailovou adresou“ a „centrální e-mailovou adresou“. Pokud tyto pojmy dokážete definovat a následně podle těchto definic zmíněné adresy používat, je možné, že se Vaše problémy vyřeší samy.

  Pro Vaši informaci. U nás v SVJ má téměř každý člen svou soukromou e-mailovou adresu. Dále předseda výboru založil e-mailovou schránku s adresou, která obsahuje název našeho SVJ a která je uvedená na našem hlavičkovém papíře. Přístupové údaje do této schránky mají jen (aktuální) členové výboru. Kromě toho používáme www stránky sousede.cz, na které se umísťují veškeré dokumenty SVJ. A v neposlední řadě máme DS, která ale slouží výhradně k právní komunikaci SVJ se státní správou.

  E-mailová schránka našeho SVJ slouží zejména k neformální komunikaci výboru se správcem, s firmami a státní správou. Na tuto sdresu se může obráceně kdokoliv obracet s tím, že jeho sdělení je určené (aktuálnímu) výboru.

  Vložil Pavel, 19. Červenec 2013 - 7:56

  Markéto,

  prosím pište do předmětu nějaký název, který má smysl, děkuji.

  Domnívám se, že ve Vašem SVJ máte větší problémy, než nějaký rozdělovník.

  Uvádíte, že bývalému předsedovi skončil mandát a že následně, až na základě situace na shromáždění, podali demisi ostatní členové výboru. To je špatně. Délka mandátu platí pro výbor, nikoliv pro jednotlivé členy výboru. Na Vašem místě bych řešil takovéto problémy a nikoliv kdo bude uveden v rozdělovníku pro emailovou korespondenci výboru.

  Viz např.:

  http://www.portalsvj.cz/…clenu-vyboru

  U nás to máme zařízeno tak, že existuje schránka SpolecenstviAB­C@nnnnn.cz. Zde jsou registrováni všichni členové SVJ, kteří předali své emailové adresy. Z této adresy pak výbor rozesílá všeobecné informace (odstávka vody, odečítání energií atd.), zápisy z výboru, materiály na shromáždění, zápisy ze shromáždění atd. Vedle toho výbor a KK komunikuje mezi sebou na osobních emailech. Zde se v různých variantách připravují materiály pro shromáždění atd. Zasílání této pracovní komunikace by většinu členů spíše obtěžovalo, možná by ukojila nějakého šmíráka. Pokud by někdo požádal o kopii této pracovní komunikace, tak bych ji nevydal.

  Neznám předpis, který by mne nutil vydat moji emailovou komunikaci ostatním členům SVJ.

  Je signifikantní, že ti kdo toto tvrdí, nikdy neuvedou číslo předpisu. Nejspíše proto, že takový předpis neexistuje.

  I NOZ v § 1 179 uvádí, že člen SVJ má právo nahlížet do smluv, účetních knih a dokladů. O právu nahlížet do emailů členů výboru a KK nic neříká.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Matilda (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 20:22

  Pane Pavle,

  dokážete podložit nějakým § nebo aspoň judikátem Vaši právní domněnku, že „Smlouvy, účetní knihy a doklady“ nepředstavují veškeré listiny SVJ?

  Vložil Dotaz (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 17:08

  na adresu SpolecenstviAB­C@nnnnn.cz jsem zaslal Dotaz pro pana Pavla, ale vrátila se mi, že „Schránka je plná“.


  Dotaz:
  Vy (pan Pavel) se domníváte že „emaily“ nejsou „doklady“ ve věcech správy SVJ podle §1179 NOZ? Nezdá se Vám to jako svéhlavý (=obstrukční) výklad? I emailová komunikace (stejně jako zvuková či obrazová) je „dokladem“, který lze v případném sporu použít jako důkazní – tedy podle mne.

  Bude zřejmě třeba najít (nebo počkat na) nějaký rozsudek aby jasně vyložil jak cit. „…Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů…

  Vložil Miki, 19. Červenec 2013 - 21:32

  Hledáte problém kde není. Za doklad u nás považujeme nějaký právní úkon, sdělení atd., tj. kdy někdo něco sděluje SVJ, SVJ sděluje někomu, nebo realizuje nějaké závazky. Doložit by se tak měly smlouvy, faktury, atd. Co si vykládá výbor mezi sebou je soukromá komunikace, do které nikomu nic není a nemá do ní co zasahovat. A co se výbor rozhodne ze své komunikace zveřejnit, to dá do zápisu ze schůze. Tečka. Pokud se to někomu nelíbí, je to jeho problém. Nechť se nechá zvolit do výboru a pak to bude mít z první ruky. Jenomže to by pak musel i něco dělat a mít za to zodpovědnost, ne jen do všeho kafrat. Nevidím jediný důvod, proč své myšlenkové pochody posílat někomu emailem jenom proto, že on si to přeje. Hele Franto, s Pepou se můžeš bavit jenom tehdy, když u toho budu, nebo když mi pak všechno povykládáš. Takhle si to vlastníci představují?

  Vložil Matilda (bez ověření), 19. Červenec 2013 - 23:21

  „Emaily nejsou doklady“

  Co tedy podle Vás jsou doklady (kromě smluv a účetních knih)?

  Vložil Markéta Čechová, 19. Červenec 2013 - 8:00

  Dobrý den, velice děkuji za radu; budeme postupovat podle Vašeho návrhu. Jsme úplně nový Výbor, nově zvolený Společenstvím, a navzájem spolu dobře vycházíme. Už jsme založili nové webovky, kde jsou vyvěšeny zprávy z našich schůzek, a členy SVBJ obesíláme mailem, jak jste naznačil ve své odpovědi. Bydlím v našem domě 31 let, takže naši členové SVBJ mne znají odmalička; teď už snad bude v SVBJ klid.

  (v předchozím Výboru se měnili členové každý rok kvůli vnitřním konfliktům – odtud různé volební období pro každého člena, které je tříleté od zvolení).

  Ještě jednou děkuji a přeji hezký den,

  markéta čechová

  Vložil Pavel, 19. Červenec 2013 - 8:07

  Markéto,

  asi jste nečetla můj link na starší diskusi. Neexistuje funkční období členů výboru, existuje jen funkční období výboru.

  Proto není možné, aby členům výboru končilo funkční období v různou dobu.

  Pokud jste nováčci, tak pilně čtěte tento web. Je tu řada použitelných informací.

  Hezký den!

  Pavel

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".