Plynová přípojka

Vložil Tony, 14. Prosinec 2022 - 19:34 ::

Otázka – kdo má hradit výměnu a regulátor tlaku plynu – SVJ nebo Plynárenský podnik?

Doplňující informace: Ze zprávy o roční kontrole plynového zařízení:

Kapitola – technické hodnoty zařízení: Plynovod je napojen na nízkotlakou přípojku Plynárenského podniku prostřednictvím 2×hlavního uzávěru plynovodu a to: kuželového uzav. kohoutu o DN50, jenž je osazen v 1.NP v typizovaném zděném přístřešku NIKA a není součástí této provozní dílčí roční kontroly a dalším uzav. kohoutem o DN 50 (2“), kulový, který je umístěn v prostoru 1.PP ve spol. sklep. prostorách (pozn. tazatele – je označen jako HUP).

Kapitola – závady a nedostatky: Ačkoli regul. stanice není součástí této provozní dílčí kontroly – zjištěn únik plynu plynu v regul. tlaku plynu typu Alz 6U/AB, který je umístěn v typizovaném zděném přístřešku NIKA, který je umístěn na čelní obvodové zdi objektu v 1. NP vlevo od vchodových dveří.

V prohlášení vlastníka budovy v části Určení společných částí budovy se slovo plyn v žádné podobě nevyskytuje.

V nařízení vlády 366/2013 je: společnými částmi domu jsou přípojky od hlavního řadu nebo od hlavního vedení pro dodávky energií.

SVJ objednalo opravu a nechalo regulátor vyměnit – pro bezpečnost jedině dobře. Protože to není levná záležitost (prý více než 20 tis.) je otázka vlastnictví a také úhrady výměny poměrně důležitá. T.

  • plyn

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 17. Prosinec 2022 - 16:52

Zde se napsalo mnoho názorů, dílem snad správných, dílem mylných, bezvýznamných, nesmyslných, absurdních, pitomých.

Takže se do toho vložím já.

Plynovod Plynovodní přípojka Odběrné plynové zařízení (OPZ)

☀ Plynovodní přípojka začíná odbočením z plynovodu a končí před hlavním uzávěrem plynu (HUP).

☀ Vlastníkem plynovodní přípojky je ten kdo uhradil náklady na její zřízení, nebo její vlastnictví plyne ze smlouvy. Vlastník plynovodní přípojky je povinen zajistit její provoz, údržbu a opravy.

☀ Odběrné plynové zařízení (OPZ) je vše od HUP dále, a to včetně HUP. Vlastník OPZ je povinen zajistit jeho provoz, údržbu a opravy.

☀ Plynoměry jsou majetkem distributora bez ohledu na umístění.

Z uvedeného plyne, že vlastníkem regulátoru před HUP je vlastník plynovodní přípojky. Vlastníkem regulátoru za HUP je vlastník odběrného plynového zařízení.


Obsah nařízení vlády č. 366/2013 Sb. je bezvýznamný.
Tvrzení revizního technika je nepravdivé, tedy je bezvýznamné.
Rozhodující jsou pouze skutečné vlastnické vztahy a umístění regulátoru.

Justitianus

Vložil Macegriffin, 18. Prosinec 2022 - 0:27

Tady máte přesný popis a schéma co kam patří.

Hlavní uzávěr plynu (dále jen „HUP”) – uzavírací armatura OPZ, která odděluje OPZ od plynovodní přípojky. Uzávěr slouží k uzavření přívodu plynu do domovního plynovodu (viz Příloha 1)

Protože nejde nahrát soubor, nebo fotka tak zde schéma, kde je přesně vidět co kam a komu patří.

https://www.uschovna.cz/…K5JAIYI-J4U/

jsou tam dvě situace – první je ze středotlakého plynovodu a druhá z nízkotlakého.

Ještě dodám, že je to výňatek z TPG, kterými se řídí plynárny.

Vložil Tim (bez ověření), 16. Prosinec 2022 - 13:24

Tak to mám nejlépe řekne distributor plynu ve vaší oblasti, zda Regulátor je jeho majetek a nebo váš majetek.

Obávám se, že je to majetek odběratele, pokud je za ním zapojeno jen jedno odběrné místo (váš dům) – váš distributor ho přece k ničemu nepotřebuje.

Vložil Tony, 17. Prosinec 2022 - 14:25

Na takovou otázku vám distributor samozřejmě odpoví, že to jeho není, že to platit nechce a nebude (jiná odpověď se čekat nedá).

Za regulátorem je napojen celý dům s dvaceti odběrnými místy – dům není odběrné místo! SVJ nemá s plynárnou žádnou smlouvu. Dodavatel plynu regulátor potřebuje, aby dodržoval smlouvy, které uzavřel s odběrnými místy.

Trochu otázku pozměním – má SVJ povinnost regulovat tlak plynu – jestli ano, z čeho tato povinnost vyplývá.

Vložil Macegriffin, 16. Prosinec 2022 - 17:51

Dle úryvku z té revize nebo co to je, tak je tam napsáno „Plynovod je napojen na nízkotlakou přípojku Plynárenského podniku“.

Z toho usuzuji, že dům řádný regulátor nemá. Ten patří plynárnám. Ale autor příspěvku mlčí, takže se tu jen dohadujeme o co asi jde.

Vložil Tony, 17. Prosinec 2022 - 14:33

Zdravím – autor příspěvku pečlivě studuje odpovědi a hodně si rozmýšlí co napsat (aby tady nebyl označen za blbečka). Položil jednoduchou otázku – čí je regulátor tlaku plynu a dočkal se dvou navzájem opačných odpovědí.

Jedna – Zaplatit opravu, výměnu a pod. regulátoru plynu je záležitost svj ne plynárny

druhá – dům žádný regulátor nemá, ten patří plynárnám.

Můj názor je stejný jako druhá odpověď. SVJ není dodavatelem plynu, nemá žádnou smlouvu s plynárnou, že pro ni bude jednotlivým odběratelům – odběrným místům regulovat tlak plynu. Plynárny mají smlouvy s každým jedním vlastníkem – spotřebitelem (odběrným místem) o dodávce plynu s jasnými parametry. SVJ nemá povinnost regulovat tlak plynu natož aby odpovídalo za jeho správnou velikost. Také skutečnost, že někde v ulicích (zpravidla rodinných domů) jsou regulátory plynu v držení plynárny nasvědčuje tomu, že i regulátor, který je přilepený na bytovém domě patří plynárně, není důvod aby to bylo jinak Další argument – revizák sám uvádí, že regulátor nebyl součástí kontroly domovního rozvodu – do domovního rozvodu tedy nepatří! Normu TPG 704 01 kupovat nehodlám.

Pokud platí první odpověď, uveďte nějaké argumenty.

O co tedy jde – snažím se sbírat informace jestli v souladu se zákonem profesionální předseda utratil více než litr mého příspěvku do 955(FO), na opravu cizí věci – navíc v době enormních zisků plynárenských firem. T.

Vložil Justitianus, 18. Prosinec 2022 - 7:32
  • Tony píše: „Položil jednoduchou otázku – čí je regulátor tlaku plynu …“

Tony, otázka je sice jednoduchá, ale naprosto nesrozumitelná. Už jsem zde napsal, že k odpovědi bychom potřebovali znát zda regulátor je umístěn před HUP nebo za ním. To jste dosud nesdělil. A pokud je před HUP, pak musíte sdělit kdo je vlastníkem plynové přípojky. To jste nám taky nesdělil.
Vypadá to, že odpovědi na Vaši „jednoduchou otázku“ se nikdy nedočkáte.

Dále: HUP je nejspíš úplně jinde než jste uvedl – bývá to první ventil přístupný z vnějšku budovy.

Dále: Revizní technik se mýlil: hlavní uzávěr plynu je pouze jeden! Technik neurčil správně kde je HUP. V důsledku svého omylu nezahrnul do kontrolní zprávy ty části OPZ, které do ní měl zahrnout. (Nebo se nezmýlil, ale v tom případě ví něco významného co Vy nevíte. Jak to tedy máme vědět my?)

  • Tony píše: „Můj názor je stejný jako druhá odpověď.“

Tony, Váš názor je naprosto bezvýznamný.

  • Tony píše: „SVJ není dodavatelem plynu, nemá žádnou smlouvu s plynárnou, že pro ni bude jednotlivým odběratelům – odběrným místům regulovat tlak plynu.“

To je samozřejmě pravda, ale tato pravda je Vám celkem na prd.
Pokud je únik plynu na plynové přípojce, pak za odstranění závady odpovídá vlastník přípojky.
Pokud je únik plynu na OPZ, pak za odstranění závady odpovídá vlastník OPZ.
Pokud to vlastník OPZ nedá opravit, pak distributor prostě vypne přívod plynu do budovy.
Pak může Tony do nekonečna mudrovat o tom že „SVJ není dodavatelem plynu, nemá žádnou smlouvu s plynárnou že bude regulovat tlak plynu“.

Justitianus

Vložil Tony, 19. Prosinec 2022 - 12:36

Co je před HUP je plynárny, co je za HUP je domovní rozvod – jasnačka, jasná zpráva, nad slunce jasné, přes to by neměl jet vlak..

Hned v prvním příspěvku jsem sdělil kde je HUP. 48 let chodím do sklepa dveřmi, na kterých jsou dvě zelené tabulky (jedna větší, druhá menší) HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU a jedna červená Zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.

12 let (existence SVJ) se každý rok seznamuji zprávami o revizi nebo kontrole OPZ. Za těch 12 let máme třetího revizáka. Ve všech zprávách je uvedeno (doslovný opis) : Předmětem revize (kontroly) je domovní plynovod pro objekt SVJ a to od HL. uzav. kohoutů, které jsou osazeny ve sklep. prostorách na sklep. chodbách v 1.PP uvnitř objektů, uzav. kohoutů na stoupacích vedení, uzav kohoutů před plynoměry…… a ještě věta: klíče od prostoru s hlavními uzávěry vlastní majitel + nájemníci.

A takhle to má cca 25 SVJ na sídlišti o cca 60 vchodech. Asi nejen v našem městě.

Že by 3 revizáci popsali situaci špatně a mýlili se v určení co je domovní plynovod a co mají revidovat (kontrolovat). Že by celé sídliště žilo v přesvědčení, že mají HUP ve sklepě a přitom ho měli v nepřístupných (dvířka jsou zašroubovaná M10 šroubem) neoznačených (nic co by říkalo, že je tam plyn), přístavbách přilepených u domů? Jinde to je asi podobné, takže mraky vlastníků žije v bludu kde mají HUP?

Jestli z prvního příspěvku není jasné, že se ptám na vlastnictví přípojky a tudíž že ho neznám, tak se omlouvám, že nejsem schopen sdělit kdo je vlastníkem přípojky. Kdybych to věděl tak se tady vůbec neptám. V kterém dokumentu SVJ bych to mohl nalézt?

Děkuji za obrázek z TPG. Bylo by možné i něco o HUPu? T.

Vložil Justitianus, 20. Prosinec 2022 - 7:31

☀ Jak určit vlastníka plynovodní přípojky – to jsem Vám už napsal.
Buď je to ten ten kdo uhradil náklady na její zřízení, nebo ten kdo si ji od něj koupil.

☀ Co je napsáno na jakési cedulce v domě – to je bezvýznamné.

☀ Co je napsáno v revizních zprávách – to je určitě nepravdivé.
Revizáci opisují ty lži jeden od druhého. Protože sami netuší kde je hranice mezi plynovodní přípojkou a OPZ.

Hlavní uzávěr plynu (HUP) pro domovní plynovod je pouze jeden. Jeden jediný! Nexistují žádné „hlavní kohouty“ v množném čísle. Kohouti mohou být na hnojišti, a může jich tam zobat víc (dokud se nepoperou). HUP je však jen JEDEN za každou plynovodní přípojkou. Ty lháře revizáky by měl někdo profackovat.

  • Existuje možnost, že váš dům má dvě sekce se dvěma vchody; každá sekce je samostatně označena číslem popisným a je tak stavebně technicky uspořádána, že může plnit samostatně základní funkci budovy (§ 2 písm. a) zákona č. 72/1994 Sb.). Pak můžete mít pro každý vchod jednu samostatnou plynovodní přípojku. Za každou přípojkou je jeden HUP. Revizní/kontrolní zprávy by se vystavovaly dvě – pro každý samostatný domovní plynovod jedna.

☀ Dokud nevíte kde je HUP a neznáte vlastníka plynovodní přípojky, nemůžete zde dostat žádnou odpověď na Vaše pochybné dohady.
Naprosto žádnou. Bohužel – je mi líto.

Tony, chcete po nás abychom Vám upletli z h*vna bič.

Justitianus

Vložil Macegriffin, 17. Prosinec 2022 - 23:57

Dobrý den Za blbečka nebudete, spousta lidí neví co je a není jejich majetkem.

Z toho co jste zde doplnil vidím, že revizní technik popsal situaci špatně.

Na fasádě domu je skříň, ve které je regulátor tlaku plynu. Z něj vede někam do sklepa potrubí kde je další uzávěr označen jako HUP a pak potrubí k uzavěrům před plynoměry. Společně toto tvoří OPZ – plynárny končí pod uzávěrem u regulátoru. (u toho popisu situace dle mne chybí ještě uzávěr nad regulátorem).

Takto je to u všech přípojek, které jsou napojené na středotlaké plynovody. Buď je součástí skříně rovnou i plynoměr a nebo u bytových domů(či firem) jen regulátor, který je ať se Vám to líbí nebo ne součást vaší instalace.

Co se týká ceny – netuším kolik stojí teď, ale cca před 5–10lety stál nový regulátor AL6 kolem 4500tis + samozřejmě práce.

Vložil nonit (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 21:20

Zaplatit opravu, výměnu a pod. regulátoru plynu je záležitost svj ne plynárny. Kdo identifikoval závadu nebo jaká závada to byla není podstatné.

Vložil Macegriffin, 14. Prosinec 2022 - 21:37

To nemusí být pravda. Třeba u nás máme ve jednom městě tři menší ulice, kde regulátory plynu AL6 jsou v držení plynárny, ale není to bytový dům, jen je v ulici NTL rozvod k plynoměrům na fasadách nebo nikách u jednotlivých zákazníků.

Obecně je to tak, že regulátor je součástí OPZ, ale z toho co zde padlo ohledně té revizní zprávy to vypadá jinak.

Vložil nonit (bez ověření), 14. Prosinec 2022 - 23:41

Já netvrdím, že je to všude pravda. Revizácí nás upozornili, že máme na regulátoru závadu, uniká plyn, nahlásili to plynárně, ta zajistila opravu a my jsem to zaplatili. Třeba jinde je to jinak, já nevím.

Vložil Macegriffin, 14. Prosinec 2022 - 20:46

Čtu ten Váš příspěvek několikrát a nějak nechápu proč SVJ hradilo opravu regulátoru. Proč jste nekontaktovali plynárny? Ty Vám řeknou přesně, kde končí jejich vedení a začíná Vaše. Ze zprávy to vypadá, že regulátor s prvním uzávěrem spadá pod plynárny a Váš je až ten ve sklepě. Ale to bohužel jen odhaduji.

Jinak domovní plynovody řeší TPG 704 01, kde je přesně popsáno co je a co není součástí domovní instalace atd.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".