Písemná forma ujednání...

Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 3:48 ::

A tuhle znáte:

§1/4 zák.67/2013 „Veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou formu

Uzavřel jsem ujednání s výborem ohledně výše plateb záloh (§4/1). Nyní je „nový“ výbor a ten tvrdí, že (1) je ON oprávněn mi určit výši záloh (a nikoli pouze společenství, jak tvrdím já dle znění §4/1) a (2) zpochybňuje a ignoruje platnost mého ujenání s předchozím výborem, protože údajně nebyla dodržena písemná forma.

K té „písemné formě“: když jsem si v minulosti „ujednal individuální výši záloh“ tak mi výbor zaslal emailem naskenovaný dokument s „ujednáním“ a jsou tam na něm vlastnoručně podepsáni oba tehdejší orgáni-SVJ a i razítko SVJ. Nynější orgán-SVJ ale tvrdí, že písemná forma může být pouze „listinná“ a přestože mám sken zjevně písemnosti, tvrdí že ten „písemnou formu“ z §1/4 nesplňuje. Návdavkem pak tvrdí, že zálohy neplatím podle předpisu, který podle mého zanikl právě uzavřením tohoto ujednání a vymáhají po mně výši záloh dle starého předpisu i s penálem. SVJ ujednání odmítlo zrušit, protože tvrdí, že co mám je neplatné a tedy to zrušit z jeho strany ani nejde.

Co si o tom myslíte a co byste činili Vy? Má SVJ pravdu? Je dokument – SCAN ujednání – který mám jen v elektronické podobě zaslané emailem nepodepsaným EP, platný nebo neplatný?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil TN. (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 9:59

  Pane Čmuchale, jsem v podobném sporu, akorát už jsem to dotáhl k soudu. Tedy dotáhl – neplatil jsem jednostranně navýšené zálohy, tím pádem jsem „dlužil“, SVJ mi „dluh“ započetlo proti přeplatku a vyplatilo nižší přeplatek. Já recipročně započetl tentokrát jejich dluh oproti mé záloze na služby za dva měsíce – a oni už podali žalobu o zaplacení. Bylo první jednání, vypadá to, že soudce je mi nakloněn, kupodivu byl obeznámen se zákonem o službách a výlučnými kompetencemi shromáždění SVJ, ale čekám ještě tak dvě jednání, dokazování bude hodně a ještě ani nevyhlásil koncentraci.

  Pokud budete chtít, dejte sem anonymizovanou korespondenci mezi vámi a SVJ a podíváme se spolu na to.

  Vložil Misme, 18. Srpen 2017 - 10:35

  TN, také vedu spor, jako žalobce. Co, prosím, obnáší u soudu „vyhlášení koncentrace“? Nějak polopaticky, prosím. Zbytek už si dohledám.

  Vložil Magda3 (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 10:38

  „stop stav“ do kterého mohou účastníci řízení uvádět rozhodné skutečnosti o věci samé a označit důkazy k jejich prokázání. K později uvedeným důkazům a skutečnostem soud (až na výjimky) nepřihlíží. Používá se jen u skutkových okolností, které jsou předmětem dokazování. Je třeba rozlišovat označení důkazů a provádění důkazů. K provádění důkazů žádný „stop stav“ neexistuje.

  Co neuvedete do koncetrace, na to není později brán zřetel.

  Magda

  Vložil petrsv, 18. Srpen 2017 - 7:33

  Ad1) Ano statutární orgán je ten, kdo určuje výši zálohy. Vychází však z nějakých podkladů, nemůže si čísla jen tak vycucat z prstu. Pak tedy záleží, co se konkrétně mění a z jakého důvodu.

  Ad2) Dokument podepsaný, nascanovaný a poslaný emailem je běžně považován za právní jednání v písemné formě a firmy to tak berou. Jestliže proběhlo několik plateb podle takového předpisu a statutární orgán neměl připomínky již dříve, lze to brát tak, že s tím souhlasil.

  Vložil Amadeus (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 7:27

  Z.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník: § 1208, e): Do působnosti shromáždění patří:

  1. schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu

   rozúčtování cen služeb na jednotky

  Vložil KH (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 5:52

  Dobrý den, osobně se domnívám, že „písemná forma ujednání“ se vztahuje na proces stanovení způsobu rozúčtování služeb.

  Pokud jde o stanovení výše záloh postupuje se dle § 4 zákona o službách, ve stanovách by jste měli mít jak se stanovují zálohy.

  Z dikce § 4 dovozuji, že u SVJ se rozhoduje na shromáždění, nikoliv, že se ujednává s výborem či výbor může výši záloh libovolně měnit.

  Navíc dle § 4 odst. 4 věta poslední zákona o službách Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.

  Vložil Ráchel (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 6:48

  „dle § 4 odst. 4 věta poslední zákona o službách Změna výše měsíční zálohy musí být v oznámení řádně odůvodněna, jinak ke zvýšení zálohy nedojde.“

  „Shromáždění rozhodlo“ je jistě řádným odůvodněním…

  Vložil KH (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 6:03

  Ještě doplnění k posldní otázce, zda je v případě „naskenovaného“ dokumentu dodržena podmínka právního jednání. Jelikož využíváme v SVJ službu ČP cloud mám k dispozici zaslaný právní rozbor z nějž si dovolím citovat:

  Má dokument, který je vlastnoručně podepsaný, naskenovaný a odeslaný pomocí služby ČP Cloud stejné právní účinky jako dokument vlastnoručně podepsaný a zaslaný poštou?

  1. Ano, až na výjimečné případy, jako jsou finanční transakce vysoké hodnoty nebo dispozice s právy k nemovitým věcem, naplňuje podepsaný dokument naskenovaný a zaslaný přes ČP Cloud znaky právního jednání a může tak mimo oblast výkonu veřejné moci nahradit dokument vlastnoručně podepsaný a zaslaný poštou.
  2. Podle § 561 odst. 1 občanského zákoníku 1 se k platnosti právního jednání učiněného v písemné formě vyžaduje podpis jednajícího. V případě právního jednání v podobě listiny, kterou je při doručení adresátovi mj. i dokument zaslaný prostřednictvím služby ČP Cloud, se tímto podpisem rozumí podpis vlastnoruční.

  Podle téhož ustanovení je však možné vlastnoruční podpis nahradit „mechanickými prostředky tam, kde je to obvyklé“ Přes jazykovou nepřesnost zákonné formulace pod tuto alternativu spadají jakákoliv technická řešení, která jsou způsobilá dentifikovat jednající osobu, tedy i označující prostředky optické, chemické a elektronické. V praxi se tak jedná i o podpis, který je naskenován spolu s dokumentem do služby ČP Cloud a následně vytisknut na papír.

  Zdroj: ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 21:07

  …v případě „naskenovaného“ dokumentu dodržena podmínka právního jednání…

  Aby nedošlo k mylným vývodům z Vašeho doplnění: uvedl jsem že „…v elektronické podobě zaslané emailem nepodepsaným EP

  Vámi citovaný případ se v důvěryhodnosti přenosu informace z bodu-A do bodu-B vyrovná „datovým schránkám“, protože přenos v elektronické podobě z emailové schrány-A do emailové schrány-B probíhá přes důvěryhodnou autoritu-C (ČP-Cloud založila Česká pošta a na ni se vztahuje zákon 29/2000 ale i jiný „cloud“ který má licenci „poštovního doručovatele“ by byl relativně „důvěry-hodná-autorita“)

  Tzn. já obdržel v 2013, z nyní již neexistující emailové adresy minulého výboru email, obsahující BMP-přílohu, která je evidentně SCAN s ručními podpisy i razítkem (ale byl to pouze PROSTÝ email, nepodepsaný ani ZEP ani jakýkoli EP (třeba i pro účel podpisu plateb v bance)). Nebylo to tedy přes žádného natož pak v dnešní době existujícího, poskytovatele poštovních služeb (jímž nepochybně je i ten ČP-Cloud). Je to pouze pouze pouze SCAN.


  …dokument zaslaný prostřednictvím služby ČP Cloud, se tímto podpisem rozumí podpis vlastnoruční

  Napsal jsem: „…jsou tam na něm vlastnoručně podepsáni oba tehdejší orgáni-SVJ a i razítko SVJ…“, čímž jsem mínil, že podpis je markantem projevu vůle. Jestli je podpis „vlastnoruční“ nebo není já nedokážu určit, (1) neb nejsem grafolog (2) neb pro grafologa nemám ten dokument fyzicky. Jestli podpis na tom SCANu, údajně „vlastnoruční“, je markantem projevu vůle nebo není: no doposud jsem byl přesvědčen že je – prostě proto že vypadá jako „ručně psaný“, vypadá jako podpisy které bývalí orgáni používali, vypadalo to že doposud nebyla výše záloh placená v souladu s ujednáním rozporována: na základě „ujednání“ uvedeného na listině s tímto markantem, platím od r. 2013. SVJ nikdy nerozporovalo výši záloh, a rozdíl mezi ročními zálohami a náklady vždy pouze (vždy chybně! ale to je teď vedlejší) uvedlo na listinu nazvanou chlubivě „Vyúčtování“. Takže z toho mám za to, že výši mnou placených záloh akceptovalo buď vědomě nebo opomenutím. Tak to vidím samozřejmě já.
  Mstitel (nové výborové držky dosazené do stat.org. SVJ) to samozřejmě vidí zcela naopak – kroutí se nyní asi tak, jako had „Holejšovský“ ve snaze zákon nevykládat ale určovat (určovat čím se chce zabývat a co není důležitý důvod).

  Takže zpět k věci: prostě ono to s tím nezpochybnitelným „projevem vůle“ není jen nezpochybnitelnosti „přenosu informace z bodu A do bodu B“.

  Vložil KH (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 21:44

  ČP Cloud je služba, která umožňuje elektronické odesílání dopisů. Služba tyto dopisy vytiskne, vloží do obálek a doručí příjemců prostřednictvím doručovací služby České Pošty. Navíc umožní snadno sledovat stav doručení, dopisy archivovat případně doložit doručený obsah. Služba je dostupná kdykoli a odkudkoli, šetří Váš čas i náklady. ČP Cloud je prostě poštovní dopisní pobočka schovaná ve vašem laptopu, tabletu, nebo mobilu. Zdroj https://www.cpcloud.cz/…dene-otazky/

  jsem prostě líný chodit na poštu a stát ve frontě, takže veškerou korespodenci SVJ vyřizuji takto a zatím bez problémů

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 22:45

  Věřím, že nemálo je i těch, kteří pochopili, že důležité sice jsou: služby a fungování doručovatele s poštovní licencí, ale jádro pudla spočívá v markantech projevu vůle.

  Vložil Ráchel (bez ověření), 18. Srpen 2017 - 6:52

  Občanský zákoník (zcela nesmyslně) staví na roveň obrázek podpisu a podpis.

  Právní názory se různí, setkáme se s tím, že obrázek podpisu platí, stejně tak, že neplatí.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".