Oplocení zahrádek ze společného fondu

Vložil Marcela.coko (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 16:02 ::

Zdravím V minulosti si pár spoluvlastníku vytvořili malé zahrádky za barákem . Jedná se asi o 10sv z 48sv. Oplocení léty zchátralo, takže se jim ze společného fondu koupilo nové oplocení. Bez předešlé domluvy nebo hlasování. Myslím , že vůči těm ostatním je to nespravedlivé. Jelikož ostatní tam nemají ani přístup a taky co by tam chodili. Je toto rozhodnutí v pořádku? Můžou financovat věci, které nejsou k užitku celému společenství. Děkuji za vysvětlení. Coko

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Jarda_, 19. Říjen 2020 - 1:48

  Můj názor: Plot je stavba a mohla mít jiného vlastníka, než pozemek, zjistěte, kdo ploty postavil a kdo je vlastníkem plotu, od toho se odvíjí, kdo nese náklady údržby.

  Vložil Jarda_, 19. Říjen 2020 - 1:52

  Pokud to nezjistíte, pak se má za to, že plot je společný. V tom případě požadujte užívání pozemku anebo kompenzaci jako vyloučený vlastník?

  Další možnost je navrhnout, aby uživatelé přispívali do “FO” za zahrádky. Obvykle se přispívá za balkony a terasy 1/2 částky, co za m2 bytu, anebo u spol. prostor spíše podle dohody SVJ. Každopádně by příspěvek měl být vyšší, než činí náklady na plot po dobu životnosti plotu.

  Jen můj názor.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 19. Říjen 2020 - 8:24

  „Obvykle se přispívá za balkony a terasy 1/2 částky, co za m2 bytu“

  Přestaň tu „družstevničit“, čo bolo to bolo! Terazky se SVJ řídí jinými zákony a tady bys musel způsob přispívání zakotvit v PV!

  Vložil Jarda_, 20. Říjen 2020 - 9:46

  Tomu nerozumím, tak jak nys řešil situaci, kdy ty platíš do “FO” z m2 bytu třeba 30,–/měsíc a soused má terasu 50m2 a platí taky pouze z bytu? :)

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 20. Říjen 2020 - 9:51

  Jak jinak, samozřejmě změnou PV.

  Vložil Jarda_, 20. Říjen 2020 - 9:59

  A k tomu je jaké kvórum a kolik to stojí?

  Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 9:40

  „V minulosti si pár spoluvlastníku vytvořili malé zahrádky za barákem.“

  Nepíšete, zda tak učinili svévolně a nebo se souhlasem vlastníka pozemku. Od toho se odvíjí odpověď.

  „ostatní tam nemají ani přístup“

  Společný majetek může užívat každý spoluvlastník.

  Vložil Justitianus, 19. Říjen 2020 - 7:44

  Pane Čtenáři, napsal jste samé nepodložené nesmysly.

  Není pravda, že by odpověď nějak závisela na tom zda tak učinili svévolně nebo se souhlasem vlastníka pozemku. Vlastník pozemku nikdy neprotestoval, takže fakticky strpěl stávající stav užívání pozemku. Dnes je tedy už zcela bezvýznamné zda kdysi (před x lety) byl či nebyl dán nějaký formální souhlas. Na věci to nemění vůbec nic.

  Není obecně pravda, že „společný majetek může užívat každý spoluvlastník“. Jak jste na tuto pitomost přišel? Naopak: spoluvlastníci mohou většinově stanovit pravidla užívání. Mohou povolit užívání podle časového rozvrhu, nebo podle nějakých jiných pravidel, nebo mohou spoluvlastníkovi vykázat k užívání jen vymezenou část, nebo mohou spoluvlastníka z užívání společné věci zcela vyloučit.

  Pane Čtenáři, raději jen čtěte. Chcete-li psát, pište pouze o věcech, o kterých něco víte. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil Anynomous (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 14:22

  Klasický příklad klientelismu ze strany výboru. Předpokládám, že jde o oplocení mezi „zahrádkami“ a zbytkem zahrady, nikoliv tedy o vnější oplocení zahrady.

  Pane profesionální předsedo, konal byste bez souhlasu shromáždění stejně?

  Vložil JaVa, 16. Říjen 2020 - 16:46

  Uveďte, prosím, kdo je na KN zapsán jako vlastník, Vámi zmiňovaného pozemku, Děkuji.JaVa

  Vložil Marcela.coko (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 17:19

  JaVa na KN jsme zapsáni všichni vlastníci.Je to plocha okolo baráku.Coko

  Vložil JaVa, 16. Říjen 2020 - 17:44

  Děkuji, ale to nestačí.Jací všichni vlastníci?

  1. Všichni vlastníci jednotek v domě, kteří tento dům i pozemek, patřící dle PV do společných částí, spoluvlastní dle velikosti svého spoluvlastnického podílu na společných částech domu a „pozemku“?
  2. Nebo všichni vlastníci inkriminovaného pozemku, který mají v podílovém spoluvlastnictví?
  3. Co se píše o tom pozemku v PV?

  Děkuji za doplnění.JaVa

  Vložil Marcela.coko (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 11:01

  Zdravím JaVa jedná se o bod č1. A v PV je pozemek zapsán jako ostatní plocha. Ještě upřesním , že se oplotila pouze část pozemku , kde mají SV své zahrádky. O zahrádky mi nejde ale o vyúčtování nového oplocení pro užívaní malého procenta SV. Druhá část za barákem je volná přístupná. Což jsem ráda , kdyby byli potřeba hasiči mají přístup. Děkuji za vaše objasnění Coko

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 4:32

  Marcelo, děkujeme za upřesnění.

  Je-li pozemek zapsaný v prohlášení jako „věcně příslušný k domu“, nebo jako „společný pozemek“, pak se jedná o součást bytového spoluvlastnictví. Správu zajišťuje/vyko­nává SVJ.

  Z toho plyne, že SVJ je oprávněno udržovat a opravovat tento pozemek i drobné stavby na něm umístěné. Vlastníci jednotek jsou povinni nést tyto náklady podle spoluvlastnických podílů, pokud v prohlášení není určeno jinak. SVJ má ze zákona oprávnění dokonce i zlepšovat jejich společný majetek, samozřejmě za peníze vlastníků jednotek. Takže oprava plotu (nebo i postavení nového plotu) je v pravomoci SVJ.

  Marcelo, pokud chcete napadnout platbu za plot ze společných záloh na správu, budete muset tvrdit a prokazovat, že plot na společném pozemku není společný.


  Možná, že oprava plotu nevyžadovala ani souhlas shromáždění.

  Záleží přece na vašich stanovách – ty určují o čem rozhoduje předseda SVJ sám (případně členové výboru mezi sebou) a která závažnější rozhodnutí vyžadují souhlas shromáždění. Zákon naznačuje, že hranice pro rozhodování na shromáždění se určuje podle výše celkových nákladů na akci (průměrně 1000 Kč na jednotku, viz § 13 nařízení vlády č. 366/2013 Sb.). Ovšem vaše stanovy mohou obsahovat jiná pravidla.(*)

  Justitianus


  (*) Mnoho tazatelů se ptá na věci, které najdou pouze ve stanovách vlastního SVJ. My ovšem ty stanovy neznáme, takže ani nemůžeme podat nějakou přiléhavou a použitelnou opověď. Nebylo by jednodušší přečíst si konečně stanovy?

  Justitianus

  Vložil Marcela.coko (bez ověření), 22. Říjen 2020 - 14:12

  Justitianus děkuji za vysvětlení.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 12:55

  „SVJ má ze zákona oprávnění dokonce i zlepšovat jejich společný majetek, samozřejmě za peníze vlastníků jednotek. Takže i postavení nového plotu je v pravomoci SVJ.“

  Jak jste, prosím, přišel na to, že postavení nového plotu je zlepšením (společného majetku)?

  Vložil JaVa, 17. Říjen 2020 - 18:00

  „Oplocení léty zchátralo, takže se“ .....právnická osoba SVJ/resp.jeho statutární orgán zachová jako řádný hospodář a „chátrající oplocení“ uvede do funkčního stavu, na náklady všech vlastníků, kterým pozemek na němž je umístěno, patří.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil xy (bez ověření), 17. Říjen 2020 - 18:03

  Vždyť nemáte pravdu. Závisí, co je o oplocení jakýchsi „soukromých zahrádek“ na společném pozemku uvedené v prohlášení vlastníka. Pokud v prohlášení žádné oplocení uvedené není,tak nelze oplocení platit z účtu a takové oplocení nemůže organizovat svj.

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 8:40

  Pane xy, mýlíte se. Snažíte se psát o problematice, o které nic nevíte.

  • Za prvé:
  V prohlášení vlastníka nemohl být plot uveden, protože v době vložení prohlášení do sbírky listin katastrálního úřadu žádný plot na pozemku neexistoval. Měl jste si pečlivěji přečst úvodní dotaz; tam to tazatelka napsala jednoznačně hned v první větě.

  • Za druhé:
  Plot je drobnou stavbou. Podle § 4 zákona č. 256/2013 Sb. (katastrální zákon) se drobné stavby v katastru neevidují. Takže po výstavbě plotu na pozemku nebylo zákonem uloženo provést zápis stavby v katastru; ten plot by katastrální úřad stejně nezapsal. Takže se na to nejspíše vykašlali – a ten společný plot není ani v prohlášení, ani v katastru.

  • Za třetí:
  Vy netušíte ani to, že drobná stavba nezapsaná v katastru má vždy svého vlastníka; je jím zpravidla vlastník pozemku (neprokáže-li se něco jiného). K tomu viz § 1083 zákona č. 89/2012 Sb.. Takže plot je společný, protože stojí na společném pozemku. (Při tom je bezvýznamné zda plot byl či nebyl kdysi odsouhlasen na shromáždění.)


  Správu společné věci zajišťuje/vykonává SVJ, a to na náklad vlastníků jednotek. Proto lze oplocení hradit z účtu záloh na správu. Opravu společného oplocení samozřejmě může organizovat SVJ. Vždyť právě toto je předmětem činnosti společenství!

  Pane xy, příště se raději zdržte autoritativních soudů ve věcech kterým nerozumíte.

  Justitianus

  Vložil Anynomous (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 9:55

  Takže by těm 10sv mohlo zbývajících 48sv přispět též na společné nářadí, společné rostliny, společnou zeminu, společné kompostéry, společné lavičky atd. pro zhodnocování a údržbu společného pro 48sv za společným plotem nepřístupného pozemku, že jo?

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 15:57

  Ano, pane Anonymous. Pochopil jste správně princip bytového spoluvlastnictví v ČR.

  V domě paní Marcely je celkem 48 jednotek, takže SVJ je oprávněno bez předchozího souhlasu shromáždění vynaložit tyto náklady (samozřejmě pokud stanovy neurčují něco jiného):

  • na společné nářadí, rostliny (t.j. sazenice a semena) a kompostéry: náklad do souhrnné částky 10000 Kč každoročně;
  • na společné lavičky, plot, altán, atd.: náklad do částky 48000 Kč na každou jednotlivou akci.

  Psalo se zde o „vyloučeném spoluvlastníkovi“.

  Vyloučeným se ovšem spoluvlastník stane teprve tehdy, až projeví vůli užívat společný pozemek a bude mu to (většinovým rozhodnutím spoluvlastníků) odepřeno. Do té doby nemůže být ani řeči o vyloučení spoluvlastníka z užívání společné věci.

  Paní Marcela sice tvrdí, že „ostatní tam nemají přístup“, ale u soudu by toto tvrzení musela také prokazovat: kdy přesně se pokusila o přístup a kdo konkrétně jí v přístupu zabránil. A hlavně bude muset prokazovat zda o jejím vyloučení rozhodli spoluvlastníci na shromáždění; soud bude k tomu požadovat provedení důkazu listinou – tedy předložit zápis ze shromáždění, na kterém byla paní Marcela vyloučena z užívání společného pozemku.

  A navíc, sokolíci: ani vyloučením se spoluvlastník nezbaví povinnosti přispívat na správu společné věci. To je ten princip spoluvlastnictví v ČR, viďte…

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 11:50

  když je těch 38 „vyloučených z užívání“ tak blbých, že to léta akceptují, že jejich majetek užívá výhradně někdo jiný bez jakékoliv náhrady, tak ať jim tam chodí klidně i okopávat záhonky, pokud je teda na jejich majetek těch 10 pustí.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 11:10

  Máte naprostou pravdu, tak to chodí podle současně platných zákonů v paskvilu s názvem Společenství vlastníků a Vy se musíte buďto přizpůsobit nebo se odstěhovat do vlastního:-)

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 11:35

  v řádně fungujícím svj to tak nefunguje, protože tam se dodržují platné zákony. pokud se vlastníci dohodli, že zahrádky budou mít jen někteří, fajn. ti pak ale musí kompenzovat znemožnění užívání majetku těm vlastníkům, kteří pozemek užívat nemohou. a pokud mají pozemek ve výhradním užívání, a kolem toho „svého“ si plotek udělají, tak si plotek sami financují.

  ale pokud je to jako v případě tazatele, že vlastníci tiše mlčí a akceptují vyloučení z užívání a ještě jim platí oplocení jednotlivých „zahrádek“, tak to není vina zákonů, ale jejich vlastní blbost.

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 12:58

  Radka2222 se zde ohání „platnými zákony“, ovšem tyto „platné zákony“ nezná.

  Podle § 1166 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. platí, že prohlášení obsahuje „určení a popis společných částí (…) a s případným určením, které z nich jsou vyhrazeny k výlučnému užívání vlastníku určité jednotky“.

  Jestliže v prohlášení je pozemek ve spoluvlastnictví všech vlastníků jednotek (bez podrobnějšího určení), pak náklady na správu tohoto pozemku nesou všichni vlastníci jednotek podle svých spoluvlastnických podílů. Tak je tomu i v SVJ paní Marcely.


  Radko, zákon č. 89/2012 Sb. je platný a účinný zákon. Toto jste myslela? Nebo jste mínila nějaký jiný zákon? Sdělte nám tedy který!

  Justitianus

  !
  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 13:05

  vykřičníky a příkazy si nechte pro svého psa :-)

  Vložil Justitianus, 18. Říjen 2020 - 13:25

  Takže nejste schopna označit žádný z těch „platných zákonů“, které jste obecně a neurčitě zmínila. Lež má krátké nohy, Radko.

  Justitianus

  Vložil radka2222 (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 16:47

  potvrzena je akorát vaše blbost. jak jsem psala, mě nebudete diktovat, co mám psát a dělat. to si zkoušejte na psa. i když ani ten vás neposlouchá, tak si to svý podpantofláctví kompenzujete tady :-)

  Vložil Čtenář (bez ověření), 18. Říjen 2020 - 10:20

  Přesně tak, těch zbývajících 48sv by mělo těm 10sv platit za zvelebování společného majetku a rovněž za to, že se mohou na zvelebený majetek dívat.

  Nelze čerpat požitky bezplatně!

  Vložil JaVa, 17. Říjen 2020 - 18:36

  Ani Vy nemůžete dokázat, že to původní oplocení nebylo v minulosti odsouhlaseno na shromáždění vlastníků a hrazeno ze společných peněz. Já vycházím pouze z toho, co tazatel uvedl v úvodním příspěvku a ten nikde nerozporuje že původní oplocení nebylo legální, se souhlasem shromáždění.

  Přeji hezký zbytek dne. JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 16:27

  pokud nemáte přístup jak píšete k „zahrádkám“, které jsou ve spoluvlastnictví všech, jak vám to kompenzují ti, kteří je užívají? oplocení pozemku je v pořádku, patří všem, stejně jako ty pozemky, ale to, že pozemky užívá jen několik vlastníků a ostatním je v tom bráněno a nemají kompenzaci v podobě finančního vyrovnání ve výši obvyklého nájemného v pořádku není.

  ?
  Vložil Marcela.coko (bez ověření), 22. Říjen 2020 - 14:25

  ? radka2222 žádná kompezace. To se nijak neřeší. Marcela

  Vložil Hubert (bez ověření), 16. Říjen 2020 - 16:10

  .. tak ano

  ale domnivam se ze tzv zahradky asi budou ke vsemu tomu asi na cizim pozemku … tak ne .. a penize muzete vymahat po vyboru az mu skonci funkcni obdobi ..

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".